Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Juli en Augustus 2022.

De essentie nodigt uit tot acceptatie. Zelf ben ik jaren bezig geweest met de vraag: wat is de essentie van ons bestaan? Pas de laatste jaren, of eigenlijk het laatste jaar, realiseer ik me dat een leven met alléén de essentie niet mogelijk is, misschien zelfs heel erg saai is. Ik realiseer me steeds meer dat het gaat om het geven…

Nieuwsbrief Juni 2022

Ouder worden. Mensen worden ouder, tenminste als ze geluk hebben en niet jong sterven. Eigenlijk is oud worden voor de gezegende. Toch is de angst om oud te worden misschien wel net zo groot als de angst voor de dood. Wellicht dat ouderdom ons teveel confronteert met die grote overgang aan het einde van dit leven, bijna niemand wil het leven…

Nieuwsbrief Mei 2022

We blijven leerlingen van het leven. Er werd mij op de lagere school geleerd hoe je in de rij moest staan als de zoemer afging en de lessen begonnen. We moesten het hele jaar op dezelfde plek zitten in de klas, ik zie dit patroon ook terug in mijn yogalessen, iedereen wil een vaste plaats! Op de lagere school ging ik…

Nieuwsbrief April 2022.

We zijn de natuur! We zijn als mensen niet verheven boven de natuur, maar maken er onderdeel van uit. De natuur en onze natuurlijke instincten worden vaak voorgesteld als iets primitiefs waaraan we ons moeten ontworstelen. Het is niet nodig om het aardse te ontstijgen om tot bewustzijn of beschaving te komen. Mensen staan niet boven natuurwetten. De wetten laten zich…

Maart 2022

Beste Nieuwsbrieflezers, wat was het schrikken op 24 Februari in de ochtend, toen de eerste berichten binnen kwamen van de inval van Rusland in Oekraïne. Dat riep meer vragen dan antwoorden op en zijn we allemaal geschrokken. De situatie zal wellicht nog lang onzeker blijven. Werken aan innerlijke vrede is nu nog meer nodig! Hoe? Door het licht in jezelf…

Nieuwsbrief Februari 2022

Het geschenk in een bijzondere situatie. Iedereen ervaart weleens in zijn leven een gebeurtenis die je zeer diep aangrijpt. Zo kan de confrontatie met ziekte en lijden fungeren als een vergrootglas voor zaken waar je in het gewone leven aan voorbijgaat en als een geluidsversterker voor de stemmen die je voorheen niet hoorde.  Zo’n moment ervaarde ik bij het sterfbed van…

Nieuwsbrief Januari 2022.

Meer gaan delen. We mogen afscheid gaan nemen van onze oude manier van denken, een manier die huist in een oeroud gedeelte van onze hersenen. Het is het gedeelte waar dualiteit woont: goed of kwaad, lelijk of mooi, dik of dun, groot of klein…. En nu komt het; hoe drukker je het hebt, hoe meer je opereert vanuit dit gedeelte…

Nieuwsbrief December 2021

Overgave nodigt je uit om in het “nu moment” te komen. Geboren in het dorp Hank, opgegroeid als jongste kind in een arbeidersgezin. Moeder de patroon van het gezin en vader verzorgde als bouwvakker de inkomsten en de moestuin. Mijn twee oudere broers werden timmerman en ik werd schilder, want aan drie timmermannen heb ik niets, zei moeder. In Oosterhout naar…

Nieuwsbrief November 2021

Iedere dag maken we keuzes. De keuze of we opstaan of niet, wat we aantrekken, wat we eten. We maken keuzes over ons werk, in relaties. Ik werd me daar in september door-en-door van bewust door de nieuwe maatregelen van de overheid. Ik vind nog steeds dat iedereen vrij is in de keuzes omtrent maatregelen rond zijn/haar gezondheid. Ik voel…