Ayurvedische Massage

Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte. Het is een steeds voortdurend, ritmisch proces. Optimale gezondheid is een welzijn van de mens in zijn totaliteit: in lichaam, in denken, in voelen, in zijn omgeving.

Ayurvedische massage is afgeleid van dezelfde geneeswijze en vindt zijn oorsprong in India, vandaar ook wel oud Indiase massage genaamd. De Ayurveda (voedings- en gezondsheidsleer) behoort tot de oudste medische geschriften ter wereld en de methodes ervan worden nog steeds op grote schaal in en buiten India toegepast. De holistische gezondheidsleer komt heel veel overeen met de Ayurvedische gezondheidsleer. Zij beschouwen ook het lichaam als een dynamisch energiesysteem, dat voortdurend aan verandering onderhevig is. Mensen zijn meer dan hun lichaam. Elk mens is een complete samenstelling van mentale, lichamelijke en geestelijke factoren. Ayurvedische massage is een heel complete manier om hieraan te werken, zowel naar jezelf als naar de ander.

De Ayurvedische basis principes zijn voor een ieder goed te begrijpen in de dagelijkse praktijk eenvoudig toepasbaar. De leer der elementen is een fundamenteel principe, dat als een rode draad door de gehele Ayurvedische lectuur is terug te vinden, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied.

De massage heeft rechtstreeks invloed op de drie circulatie systemen van het menselijk lichaam,namelijk het bloedvatenstelsel, het zenuw stelsel en het lymfatisch stelsel. Afweer- en afvalstoffen worden in ons lichaam voor een groot deel vervoerd door het lymfatisch stelsel. Deze aan en afvoer is echter niet altijd even optimaal.De massage heeft een positieve, preventieve en reinigende werking op het drainagesysteem van het lichaam en zorgt er zodoende voor dat de opgehoopte afvalstoffen, ziektekiemen en energie op een natuurlijke wijze worden afgevoerd.

De massage zorgt voor een beter evenwicht inzowel lichamelijk als geestelijk opzicht. Ayurvedische massage is geen therapie, maar heeft zeker een therapeutische waarde, zeker in preventief opzicht. Het is een heel verzorgende, reinigende en rustgevende massage. Men masseert met olie op natuurlijk basis en de handelingen variëren van kloppen, kneden, knijpen (zacht) tot wrijven. De handelingen zijn niet moeilijk maar vereisen wel wat inzet.

Doelgroep. Deze workshop is bedoeld voor mensen die op intensieve wijze willen kennismaken met de Ayurvedische massage. Tevens kun je deze massagevorm zien als een aanvulling op andere vormen zoals: zelfrealisatie, sportmassage, yoga en haptonomie.

Hoofdelementen. – Elementenleer – Diagnostiek vata/pitta/kapha – Houding en afstemming. – Geschiedenis en filosofie – Geven / ontvangen / centreren – Lichaamstaal – Voedingsleer – Ervaringen / evaluatie – Massageolie

Aanvang: zaterdag 09.00 t/m 17.00 uur. Zondag idem.

De kosten zijn: wijzigingen voorbehouden 175 €.

Opgeven: bij Piet van der Pluijm: 0162 – 450832

Benodigdheden: zijn drie badlakens, twee handdoeken en gemakkelijk zittende kleding. Pen en papier.