Nieuwsbrief September – Oktober 2023.

Welk verhaal ben jij? En kan je dat verhaal ook veranderen terwijl de feiten hetzelfde blijven? Als jij kijkt naar jouw eigen leven toe nu toe, wat zie je dan? Als ik kijk naar mijn eigen persoonlijke leven, dan was ik als kind op zoek naar duidelijkheid en veiligheid. Als puber was ik zoek naar bevestiging en zelfvertrouwen en als jong volwassene was ik op zoek naar inzicht en moed. Als vader was ik zoekend naar verantwoordelijkheid en nederigheid en nu als opa zoek ik naar heelheid en innerlijke vrede. In mijn levensverhaal ben ik de zoeker naar innerlijke vrede! 

Wat is jouw verhaal? Zie je iemand die vaak pech heeft gehad of iemand die veel heeft overwonnen? Zie je iemand waarbij alles is komen aanwaaien of zie je iemand die zijn kansen heeft gepakt? Zie je vooral wat tegenslagen je gekost hebben of ook wat ze je hebben gebracht? Zie je een reeks van losse gebeurtenissen of zie je een betekenisvol verhaal?

Je zou ook kunnen zeggen: je levensloop is gewoon een optelsom van acties, keuzes en gebeurtenissen, met jou als gemene deler. Maar je levensloop is bovenal ook een verhaal. Een verhaal dat je op verschillende manieren kunt vertellen en interpreteren. De manier waarop we ons eigen levensverhaal duiden en vertellen, heeft invloed op ons  gevoel van welbevinden, zingeving en onze geestelijke gezondheid. Het leven is namelijk niet alleen wat ons overkomt, maar ook wat we daar zelf van maken. Hoe we in het leven staan en hoe we het leven ervaren wordt beïnvloed door de betekenis die we geven aan bepaalde gebeurtenissen in ons leven, de verhalen die we onszelf daarover vertellen en hoe we die verhalen vervolgens verbinden aan onze identiteit en levensweg.


Van jongs af aan groeien we op met anderen. We nemen de Ander in ons Zelf op. Dit proces gaat door, ons leven lang. We voeren een innerlijke dialoog met ons Zelf en we gaan de interactie aan met de Ander in onze omgeving. Zo vormen we ons levensverhaal.


Mijn levensverhaal is de zoeker die naar innerlijke vrede zoekt, wellicht daarom de werktitel die ik al heel lang hanteer: Werken aan innerlijke vrede. Hier ben ik in eerste instantie op 22 jarige leeftijd onbewust actief mee begonnen, na het overlijden van een vriend. Dat rouwproces bracht me destijds naar de yogabeoefening en in 1985 mocht ik mijn eerste yogalessen verzorgen. En alle studies en nascholingen die ik nadien gedaan heb waren in feite allemaal persoonlijke oefeningen in het werken aan innerlijke vrede. En nog steeds is elke yoga- en meditatie les en de nieuwsbrief een oefening in werken aan innerlijke vrede. Vanaf 1992 heb ik tot 2018 in Oosterhout de wereldvredesmeditatie, wandeling en film georganiseerd op de laatste dag van het jaar. Vanaf 2019 ben ik bestuurslid geworden van de vredesweek in Oosterhout. Ik verzorg hier de vredeswandeling (behalve vorig jaar). Nu ben ik een van de jongste in het bestuur. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseren we in samenwerking met PAX al meer dan 50 jaar met vele mensen de vredesweek in Nederland. Ook dit jaar zullen van 16 t/m 24 september 2023 vele lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: Vrede. Ik nodig alle nieuwsbrieflezers van harte uit om mee te participeren met deze week in je eigen woonplaats of gewoon hier in Oosterhout. 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER. Koren dag in theater De Bussel. Om 10.00 uur opening door wethouder Willem Jan van der Zanden. 10.15 uur het smartlappen koor Zing en Swing. 11.00 uur een enerverend vredesballet van H19. Om 12.00 ± Pauze. Om 13.15 uur koor Chordanova. 14.00 uur pop en musicalkoor Sparkling People. 14.45 uur het Marcoenkoor uit Dorst. De koren zullen allerlei liederen (ook over vrede en liefde) ten gehore brengen,  tussen de optredens door lezen 4 leerlingen van het Oelbert Gymnasium een vredesbrief voor. Einde ± 16.00 uur. Vrije gave.

ZONDAG 17 SEPTEMBER. Oecumenische viering in de Vredeskerk. Aanvang 10.00 uur einde 11.00 uur. Adres: Rulstraat 6 Oosterhout. Thema onvrede en nu? Voorgangers Ds. Bernadette de Groot en Peter Hoefnagels. M.m.v. het dameskoor van de Verrijzeniskerk. Vrije gave. 

Maandag 18 september Vredeslezing in theater de Bussel. De lezing wordt verzorgd door Ds. Bram Grandia en gaat over de onmogelijkheid van een rechtvaardige oorlog. Aanvang 20.00 uur en einde 21.30 uur. Vrije gave. 

Donderdag 21 september. De vredesfilm. In theater de Bussel. Dit is een documentaire over de Russische dissident Navalny. Aanvang 14.30 uur en om 20.00 uur. De documentaire duurt 1.5 uur. Vrije gave. 

Zaterdag 23 september. De vredeswandeling. Vertrek om 14.30 uur bij de Vinder, onder de Antoniuskerk. We lopen 2.2 km langs de kloosters, de moskee en terug naar de Vinder. Rolstoel vriendelijk. Rond 16.00 uur terug. Vrije gave. 

Zondag 24 september. Afsluitende oecumenische viering.  Er is aandacht voor het thema vrede. Aanvang om 19.00 uur, einde 18.45 uur, bij de Paulusabdij, Hoogstraat 80 in Oosterhout. Wees van harte welkom op alle activiteiten en iedereen kan iets voor vrede doen, doe actief mee op een of meer van de activiteiten. Vrede zijn we samen! 


Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen. Søren Kierkegaard.


Vrede zoekt mij iedere dag, dit lied staat op de CD. Vlindervlucht van Martine van Wensveen en ik heb hier ook aan mee mogen schrijven. Het thema van de vredesweek is dat ieder mens iets voor de vrede kan doen en vrede doe je met elkaar, kom dus gerust naar een van de vele activiteiten in de vredesweek. Je bent van harte welkom. 


Jacqueline Etman, sedert 9 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam geweest als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op de link: column 101


Stel je je leven voor als een enorme kunstgalerij, van muur tot muur gevuld met de meesterwerken van je herinneringen, waarden en overtuigingen. Het is je eigen persoonlijke tentoonstelling. Elk schilderij is een weergave van jouw kijk op de wereld. En als geheel kleurt je levensgalerij je perspectief, of met andere woorden, hoe je de dingen ziet in het dagelijks leven.


Raak de grond, schat. Het is nu goed en doe je sluier naar beneden, zie je ogen in de mijne en laat de rest achter. Liz Wright (43) is een Amerikaanse jazz, R&B, componiste en gospel zangeres. Vrijdag 8 maart 2024 treedt ze op in het Frits Philips muziekgebouw in Eindhoven. Wijsheid begint wanneer de hersenen hun beperking kunnen accepteren.
J.Krishnamurti. 


Je eigen verhaal veranderen? Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en ieder mens is in staat om zijn eigen verhaal te schrijven en te veranderen. Als alles in je leven lijkt tegen te zitten, moet je je dan schikken in je lot? Volgens mij is er dan juist werk aan de winkel: hoogste tijd om uit te zoeken welke betekenislagen er in je verhaal zitten en hoe je dat verhaal zelf kunt bijsturen. We creëren onze werkelijkheid door het verhaal dat we erover vertellen. Als dat verhaal je niet (meer) bevalt, spoor ik je aan om het verhaal te onderzoeken dat je gevangen houdt en daar iets aan te gaan doen. Want we bezitten ook het oneindige vermogens om van een willekeurig lot een betekenisvol plot te maken. Het verhaal van je leven is werk in progressie. 

Ga niet in verzet, want er zit altijd een les in waar je wijzer van kunt worden. Het verhaal van jouw leven, dat ben je namelijk zelf. Je kunt het aanpassen en herschrijven. Je zit beslist niet vast in een oud verhaal dat je niet meer past. Juist niet, want bij iedere nieuwe levensfase ontstaat een nieuw perspectief. De kunst is om van een oud verhaal naar nieuw verhaal te werken. Het begint er allereerst mee dat je je bewust wordt van je ‘innerlijke kippenhok’, lees je gedachten. Ze sporen je aan om je huidige verhaal en de onderliggende overtuigingen te onderzoeken. Helpen deze scripts je vooruit of belemmeren ze je in je ontwikkeling? Vervolgens kun je bepalen wat je wilt veranderen. Op basis van je verlangens en persoonlijke wensen componeer je vervolgens een tegenverhaal: een verhaal waarin je bijvoorbeeld alle vrijheid van de wereld hebt. Dan kun je bekijken in hoeverre je het beste van de twee verhalen kunt integreren in een nieuw verhaal. Je hoeft dus niet alles overboord te gooien, maar je maakt je keuzes om het nieuwe verhaal bij elkaar te brengen.

Ben je verantwoordelijk voor je eigen ongeluk? Een heikel punt, vooral omdat het raakt aan de vraag in hoeverre je zelf verantwoordelijk bent voor je lot of (on-)geluk in je leven. Kanker of andere nare dingen kunnen ieder van ons overkomen, maar je bepaalt zelf hoe je ermee omgaat en wat je aandacht geeft. Maak van je lot een plot, want al heb je niet alles in je leven in de hand, je kunt wel je waarneming en je denken veranderen, waardoor je meer tot rust komt. En uitgerekend door het verhaal te veranderen, verandert de rest ook. 


Een verhaal sterft niet.

Onze levens zijn eigenlijk een bundel aan verhalen.
Soms is die bundel een verwarde bos en zijn er delen die we het liefst wegstoppen. We raken delen ‘kwijt’ omdat er geen plek voor was, of dat dit verhaal bijna niet te dragen was. De schaamte of angst te verdrinken in de pijn van toen is soms te groot. Hoe je ook je best doet een verhaal weg te stoppen: een verhaal wordt altijd levend begraven. Een verhaal sterft nietEr zit kracht in jouw verhaal. Jouw verhaal is het waard om gehoord te worden.

 


De Alchemist van Paulo Coelho is absoluut één van mijn favoriete boeken. Afgelopen zomer heb ik dit boek voor de derde keer gelezen. Ook deze keer werd ik weer geïnspireerd door het magische verhaal en de prachtige levenslessen die erin verborgen zitten. Wie weet inspireert het verhaal jou ook.

Korte samenvatting De Alchemist. Herdersjongen Santiago heeft de wens om de wereld over te reizen om erachter te komen hoe deze in elkaar zit. Hij droomt twee keer dezelfde droom: over een schat bij de piramiden in Egypte. Hij besluit om achter zijn droom aan te gaan, maar wordt gedwongen zijn bestaan als herder op te geven en het bekende achter zich te laten. Hij ontmoet een oude koning die hem erop wijst dat je je eigen legende waar moet maken. Dit geeft hem moed Spanje te verlaten en het continent Afrika te betreden. Hij krijgt vele uitdagingen voor zijn kiezen. Hij wordt onder andere beroofd en komt erachter dat hij duizenden kilometers door de woestijn moet afleggen om bij de piramiden te komen. Hij wil bijna opgeven, maar door de tekens onderweg komt hij steeds dichterbij zijn schat. Dankzij een alchemist leert hij de universele taal van de wereld spreken en kan hij steeds beter luisteren naar wat zijn eigen hart hem te vertellen heeft. Onderstaande 7 wijsheden heb ik uit het verhaal gepikt.

1. Vergeet niet te blijven dromen. Je eigen legende waarmaken, dat is datgene wat je altijd al hebt willen doen. In je jeugd, als jong kind, weet je wat je eigen legende is. Je durft dan nog grenzeloos te dromen. Maar naarmate we ouder worden, durven we dat niet meer. Zoals ook zo helder in het boek beschreven wordt, “steekt naarmate we ouder worden een bepaalde kracht de kop op die probeert te bewijzen dat het onmogelijk is je eigen legende waar te maken.” We zien steeds meer beren op de weg, we laten ons leiden door angst. Wat als mijn droom najagen niet lukt, wat als ik faal? Maar jouw dromen zijn er niet voor niks. En dat wordt in De Alchemist maar al te duidelijk. Je bent nooit te  oud om je dromen na te jagen of jouw eigen legende na te leven.

2.“Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest”. In het boek is Santiago’s hart bang om te lijden. De alchemist geeft dan wijs advies nl. dat de angst om te lijden erger is dan het lijden zelf. En dat geen enkel hart ooit geleden heeft wanneer het op zoek was naar zijn dromen.” Dit stukje maakt duidelijk dat angst vaak een slechte raadgever is en dat we vooral als het gaat om onze dromen hier niet naar moeten luisteren. De volgende quote wordt ook genoemd in het boek en sluit daar perfect bij aan: “Niets houdt je tegen, behalve jijzelf.”

3. Liefde zal je er niet van weerhouden jouw legende na te leven. In het verhaal wordt duidelijk dat liefde niet in de weg zal staan bij het najagen van jouw dromen. Santiago ontmoet een vrouw in de woestijn waarvan hij direct weet: dit is mijn grote liefde. Hij wil eerst bij haar blijven, maar komt erachter dat hij eerst zijn eigen legende waar moet maken voordat hij weer terug kan komen bij haar. “Liefde verhindert nooit iemand de eigen legende te volgen. Wanneer dat wel gebeurt, betekent dat het niet de ware liefde is, de liefde die de taal van de wereld spreekt wacht wel. Volg je hart.

4. De juiste mensen komen op je pad als je jouw dromen najaagt. Je ontmoet mensen in je leven die jou verder (kunnen) helpen. Net zoals Santiago de oude koning en de alchemist ontmoet: “Wanneer je iets wilt, zweert heel het universum samen om je droom verwezenlijkt te krijgen.” Als je het lef hebt om jouw droom na te jagen en hier de eerste stappen in maakt, zal het universum ervoor zorgen dat de juiste mensen op jouw pad komen. Mensen die jou een les leren, ook al lijkt die les in eerste instantie niet per se positief. Ik ben er zelf ook van overtuigd dat je hulp krijgt wanneer je die nodig hebt. Wel dien je er voor open te staan.

5. Luisteren naar je hart is (levens)belangrijk. Waarom naar je hart luisteren zo belangrijk is: “Omdat waar je hart is, je schat ook is.” Je kunt je hart nooit stil houden. En zelfs al doe je net of je niet hoort wat het zegt, het zit toch in je borst en blijft maar herhalen wat het denkt over het leven en de wereld. De antwoorden liggen dus verborgen in jouw hart. Wel vergt het moed om naar je hart te luisteren. Volgens de alchemist kun je er niet voor vluchten.

6. Je kunt véél meer (leren) dan je zelf denkt. Op een gegeven moment moet Santiago zichzelf veranderen in de wind om te overleven. Hij is bang, hij zal het niet overleven, want zichzelf veranderen in de wind, dat kan toch nooit! Waarop de alchemist zegt: “Wie zijn eigen legende leeft kan alles wat hij moet kunnen. Er is maar één iets wat een droom onmogelijk maakt: de angst om te falen.” Santiago zegt dan: “En wat als het me niet lukt?” , waarop de alchemist antwoordt: “Dan ga je dood terwijl je je eigen legende leefde. Dat is heel wat beter dan sterven als miljoenen anderen, die nooit geweten hebben dat de eigen legende bestond.” En jawel, na wat moeite, en met behulp van grootse krachten, kan de jongen zichzelf veranderen in de wind. Misschien niet het meest reële voorbeeld om zelf in de praktijk te brengen, maar het punt is denk ik duidelijk.

7. De weg ernaartoe is belangrijker dan de uiteindelijke bestemming. Het verhaal van Santiago eindigt op dezelfde plek als waar het verhaal begon. Zijn schat was veel dichterbij dan hij dacht. Maar gelukkig wist hij dat van tevoren niet; anders had hij al die mooie dingen onderweg niet beleefd én had hij de piramiden van Egypte niet met zijn eigen ogen gezien. Alle gebeurtenissen onderweg hebben hem uiteindelijk naar zijn schat gebracht. En deze hebben hem eigenlijk véél rijker gemaakt dan de schat zelf. Denk aan alle levenslessen, de mensen die hij heeft ontmoet en niet te vergeten: zijn grote liefde die op hem wacht in de woestijn.

Ik ben benieuwd, heb jij De Alchemist ook al gelezen? Of staat dit boek nog op jouw te lezen lijst?


Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten ik leverde bewijs van mijn bestaan omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Bram Vermeulen.


In het populaire programma van Britain Got Talent, kwam deze groep Unity (eenheid) genaamd, het zijn vrienden die allemaal op dezelfde school zitten. Ze besloten deze groep samen te stellen om een stuk uit te voeren genaamd: Ik wil en dat gaat uit van het beperkende verhaal wat we vaak tegen onszelf en tegen elkaar vertellen, dat je  niet goed genoeg bent, anders bent, etc. En hoe het is om alle persoonlijke verhalen samen te brengen en door de liefdevolle kracht van samenwerking, acceptatie, muziek en de wil om door te zetten, dit resultaat mogelijk is! Het heeft 2 miljoen weergaven in 3 maanden tijd! 


VERSIE  2.0

 

het oude verhaal

opnieuw opgeschreven

alles passeert

weer de revue

op een andere tijdlijn

met andere woorden

met het inzicht van nu

 

Vian Moo – www.fijnzinnigeteksten.nl


Kennismaking Geweldloze communicatie op vrijdagavond 29 en zaterdag 30 September. De geweldloze communicatie is effectief bij het oplossen van conflicten, in de opvoeding, het eigen groeiproces, in relaties en op het werk. Deze tweedaagse kennismaking met de geweldloze communicatie wordt verzorgd door yoga- en ontspanningsdocent Piet van der Pluim. Datum: vrijdagavond 29 september van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdagochtend 30 september van 09.00 en tot 16.00 uur. Plaats: Ridderstraat 71 in Oosterhout. Kosten 75 euro,  eigen lunchpakket meenemen, voor thee en koffie wordt gezorgd, inclusief syllabus. Tussen de middag maken we een kleine wandeling, voor alle informatie en opgave: pietvanderpluijm@hetnet.nl  Informatie Workshop Geweldloos Communiceren


Verhalen in gezinnen zijn enorm belangrijk. Elk gezin heeft verhalen: sommige grappig, sommige trots, sommige gênant, sommige beschamend. Het kennen van deze verhalen is het bewijs dat je bij het gezin hoort. Salma Rushdhi.


De Ierse zangeres Sinéad O’Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. Een buitengewoon goede zangeres, geboren in Dublin en op haar vijftiende kwam ze in een streng katholiek opvanghuis terecht nadat ze was betrapt op winkeldiefstal. Haar zangtalent werd hier ontdekt door een vrijwilliger en daar startte haar turbulente leven. Ze heeft in haar leven altijd gevochten tegen het seksueel misbruik van kinderen, waar ze zelf ook als kind slachtoffer van is geweest. Hier zingt het mooie lied: dit is voor de moeder in jou, voor alle liefde die je als kind tekort bent gekomen. 


Stel je voor dat je op een uitvaart komt, je gaat die aula of kerk binnen en ziet een kist staan. Je kijkt erin en ziet jezelf liggen, het is je eigen uitvaartviering. Wat wil je dan dat ze in toespraken zouden vertellen: welk soort moeder, vader, partner, mens wil je zijn geweest?’ De Belgische rouwexpert Manu Keirse vindt dat we moeten leven in het licht van onze sterfelijkheid, we zouden dan betere keuzes maken en conflicten eerder uit de weg ruimen.


Lezen in Tibetaanse boek van leven en sterven, waarom? Wat brengt dat?  We lezen ieder half jaar 4 x gezamenlijk op dinsdagmiddag in dit bijzondere boek. De data voor het komende najaar zijn: 24 oktober, 7 november, 21 november, 5 december. Kosten zijn 7.50 per keer of 25 euro ineens. Aanvang 14.00 t/m 16.00 uur. Locatie Ridderstraat 71 in Oosterhout. Je bent van harte welkom! Geef je wel even op via telnr. 06-25276590 (Piet van der Pluijm). Informatie lezen in het boek


Ik moet mijn eigen leven leven. Zolang ik nog eisen aan iemand stel, ben ik innerlijk niet vrij. Etty Hillesum.Schrijven is een hobby van me, het is van levensbelang. Ik heb sinds ik 30 jaar ben al veel geschreven. Korte overdenkingen, brieven en verslagen voor de mensen die voor mij belangrijk zijn, artikelen voor de nieuwsbrieven, et cetera. Als ik schrijf, orden ik mijn gedachten en gevoelens. Schrijven is een belangrijke vorm van communicatie voor mij. Dit komt voort uit het feit dat er in mijn kindertijd niet duidelijk werd gecommuniceerd. Ik heb dus heel wat in te halen! Schrijven zorgt ervoor dat ik nadenk en op die manier structureer ik mijn gedachten en gevoelens. Het helpt mij tegen stress, bij het verwerken van mijn emoties. Het geeft vaak inzicht en ik kan zo beter onthouden, het is goed voor mijn zelfreflectie en het is een heerlijk traag gebeuren wat mij rust geeft. Het zorgt ervoor dat ik mezelf beter begrijp. Ik deel wat mij bezighoudt of raakt en de lezer/es reflecteert daarop vanuit zijn of haar eigen proces. Het schrijven heeft het doel om een betrokkenheid te creëren met betrekking tot de innerlijke vrede. Schrijven geeft mij energie! Wat je echt bent bent is niet een persoon maar a.h.w. een bundel van kwaliteiten. Jouw taak is om die kwaliteiten naar buiten te brengen. Als je mijn laatste boekje wilt kopen, zie hier boven, dan kan dat! Het kost 8 euro (inclusief opsturen 12 euro). Je kunt het bestellen via: pietvanderpluijm@hetnet.nl 


Ik moet mijn eigen leven leven. Zolang ik nog eisen aan iemand stel, ben ik innerlijk niet vrij. Etty Hillesum.


Michael) Pilarczyk (54) is een mediaondernemer, schrijver, spreker en presentator van Pools-Nederlandse afkomst. Hij heeft een mooie rustige stem en heel veel mensen luisteren naar zijn meditaties. Hier nodigt Michael je uit om je eigen levensverhaal  te schrijven! 


Een Podcast met Kees de Kok (80) uit Dorst. Kees is een collega bestuurslid van de werkgroep van de vredesweek in Oosterhout. Kees is een bezige bij en in al zijn antwoorden komt het begrip medemenselijkheid het meeste terug! Luister zelf en druk op het zwarte driehoekje in onderstaande link. 


 

3 Reacties

 • RiaVerkooijen,
  Geplaatst 3 september 2023 09:55

  Dank je wel meneer Piet voor deze prachtige nieuwsbrief

 • Ton Oud,
  Geplaatst 5 september 2023 15:06

  Piet, wederom de complimenten. Wat heb je weer veel inspirerende teksten, muziek bij elkaar gezocht. Onderdeel van Britain’s got talent geeft kippenvel!

 • Jacqueline groenewold,
  Geplaatst 14 september 2023 22:18

  Rust, iedereen en alles geeft RUST.
  Ik kan weer slapen.

  Dankjewel Piet, welterusten.

Plaats reactie