Nieuwsbrief Juli en Augustus.

Iedere ziel heeft het verlangen gekend te worden in het licht en de liefde die zij of hij is. Als er licht is in de ziel, zal er liefde zijn in de mens. Als er liefde is in de mens, zal er harmonie zijn in het huis. Als er harmonie is in het huis, zal er rust zijn in het land. Als er rust is in het land, zal er vrede zijn op aarde. Met andere woorden, innerlijke vrede leidt tot uiterlijke vrede.


De kracht van liefde. Ik ben ervan overtuigd dat het in het leven uiteindelijk allemaal om de liefde draait en dat dit begint al voor je geboorte. We dragen allemaal liefde bij ons. De functie is het gewenst zijn, het mogen bestaan, er mogen zijn. Door liefde kun je relaties aangaan, anderen verzorgen, vergeven, meevoelen en steun geven. Iedereen zoekt op zijn eigen manier naar vervulling, manieren om liefde te ervaren en zich gelukkig te voelen.    

De een zoekt een partner, de ander krijgt kinderen en weer een ander zoekt het in een carrière of gaat juist reizen. Tot er bewustwording komt….. dan vind je liefde op een hele speciale plek! Liefde brengt relaties toe stand. Liefde helpt een kind bij de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Door liefde te krijgen, zal het kind liefde voor zichzelf gaan voelen. Hou jij van jezelf? En is dit wel genoeg liefde?

Liefde is vergeving, ontmoeting, vrijheid, geestdrift, verknochtheid, inzet, vriendschap, vertrouwen, belangstelling, vrijheid, affectie, interesse, passie, aandacht, trouw, bezieling, overgave, toewijding, zelfopoffering, elkaars anders zijn aanvaarden, hartstocht, sympathie, openheid, ondersteunend aan elkaar, verliefdheid, opwinding, dankbaarheid, acceptatie, mededogen, veiligheid, eerlijkheid en wederzijds respect. Dit zijn een aantal van de verschillende dimensies van liefde. Dit zijn de ingrediënten die het elixer van liefde maken. Welke woorden speken je het meeste aan en welke vind je totaal niet bij jouw beeld van liefde passen? Wat is voor jou de kracht van liefde?


De essentie van liefde is: de ander uitnodigen te zijn wie hij of zij is.


Het thema van de Vredesweek is dat iedereen iets voor de vrede kan doen! Daarom nodig ik jullie nu al van harte uit om op zaterdag 16 september naar de kleine zaal te komen van (vredes) theater de Bussel, Torenstraat 10 in Oosterhout. Om 10.00 uur opent wethouder Willem Jan van de Zanden de vredesweek en het smartlappenkoor Zing en Swing bijt de spits af, met liedjes over vrede en liefde, etc. Dan leest een student van het Oelbert gymnasium een korte vredesbrief voor en gaan we om 11.00 uur naar een dansvoorstelling o.l.v. Mary Jane van Baal van de prestentatieballetgroep van H19, zeven korte dansen over vrede, einde 12.00 uur.  Het middagprogramma begint  om 13.15 uur met het inspirerende koor van Chordanova, gevolgd door een korte vredesbrief, dan komt het popkoor Spareling People en als laatste het Marcoen koor uit Dorst. Kosten een vrije gave, want iedereen kan iets voor de vrede doen!

Maandag 18 september in de kleine zaal van theater de Bussel om 20.00 uur een inspirerende vredeslezing van Ds. Bram Grandia, met de titel: Is oorlog soms gerechtvaardigd? Hij is lid van de theologische werkgroep van vrede en kerk, ex-voorzitter IKON, zelfstandig pastor, ex-dominee, theoloog en columnist. Kosten een vrije gave. 

Donderdagmiddag en avond 21 september de vredesfilm over Navalny, de Russische dissident. Hij krijgt vijf sterren van de bezoekers en het is een urgente documentaire. Aanvang 15.00 en om 20.00 uur. Vrije gave. 

Zaterdag 23 september de vredeswandeling. Vertrek om 14.30 uur bij de Vinder, Antoniuskerk. We lopen 2.2 km langs de kloosters, de moskee en terug naar de Vinder. Rolstoel vriendelijk. Rond 16.00 uur terug. Vrije gave. 

Zondag 17 en 24 september is er in alle kerken van Oosterhout, aandacht voor het thema vrede. Maar op zondagavond 24 september om 18.00 uur sluiten we de vredesweek af met een korte viering bij de Paulusabdij, Hoogstraat 80 in Oosterhout. Wees van harte welkom op alle activiteiten en iedereen kan iets voor vrede doen, doe actief mee op een of meer van de activiteiten. Vrede zijn we samen! Méér informatie in de nieuwsbrief van September/Oktober. 


Jacqueline Etman, sedert 10 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam geweest als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Je mag haar gerust feliciteren met haar 100ste column! Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op de link: column 100


Liefde gaat niet over wat je verwacht te krijgen, maar over wat je verwacht te geven. Namelijk alles.


Tina Turner of wel Anna Mae Bullock is op 24 mei overleden. Ze is 83 jaar geworden. Dit is haar tekst: Ik heb geluk gevonden omdat ik nergens naar verlang, het is een geluk waarvan ik nooit wist dat het bestond. In het verleden was geluk: Oh, ik heb deze jurk gekocht! Het waren allemaal materiële dingen, nu sta ik s’ ochtends op en mediteer. Van binnen, een gevoel van welzijn waar je zit, precies waar je wilt zijn. Er is niets wat je wilt. Mensen denken als je op het podium staat, dat het dan jouw gloriedagen zijn. De lichten, de kleding, het waren niet mijn gloriedagen. Echt en blijvend geluk komt van een onwrikbare geest die kan schijnen wat er ook gebeurt. Tina Tuner. 


Een beetje liefde kan als een druppel water zijn die een bloem de kracht geeft zich weer op te richten.


Heb lief met je ogen dicht, voel de energie en ontvang. Heb jezelf lief en wees mild voor jezelf, zoek de stilte in jezelf. Heb de ander lief, niet om die te veranderen, maar zie het mooie in de ander.

Heb de natuur lief en zie de alledaagse kleine wonderen en zet al je zintuigen in! Heb lief en laat je lief hebben, durf te ontvangen. Je weet, geven voelt zo goed! Gun dat die ander ook!

Heb lief met je ogen open, heb lief zonder oordeel, zonder verwachtingen. Heb lief want liefde is onze verbinding met ons zelf en met de ander en de wereld. Liefde is onze oorsprong en a.h.w. ons einde. Liefde is de enige eeuwig durende kracht en oneindig zuiver en puur.

Heb lief, ik ben jou en jij bent mij. Als we vanuit liefde leven en denken dan kunnen we samen alles aan. Liefde maakt sterk en is onoverwinnelijk. Heb het leven lief, zodat de liefde jou kan liefhebben. Piet. 


Als de liefde niet bestond – Zullen ze stilstaan, de rivieren – En de vogels en de dieren – Als de liefde niet bestond. Toon Hermans schreef dit ontroerende lied over de liefde in het jaar 2000, niet lang voor zijn dood. Sommige liedjes moeten elke dag gezongen worden’, zegt Wende Snijders. En wie kan dit beter dan Wende zelf. 


Liefde is de wens dat het de ander goed zal gaan. Paul McKenna


Angst en liefde. Geef mij 1 euro en je krijgt 1 euro 20 terug! Stond er op een stuk karton geschreven. Het aanbod was afkomstig van een man op de vrijmarkt in Amsterdam. Maar ondanks de snelle winst die er te halen viel, liep de menigte glimlachend aan zijn kraampje voorbij. Merkwaardig toch, je zou verwachten dat mensen gretig de euro’ s uit hun portemonnee zouden halen. Waren ze bang om opgelicht te worden? Waren ze bang voor een vervelende preek? Dat de man je fijntjes zou inwrijven dat hebzucht de bron is van alle kwaad? En dat mensen zoals jij dus mede verantwoordelijk zijn voor de financiële crisis? Of was er een andere valkuil?

Na een aantal minuten zag ik hoe een jonge vrouw het toch aandurfde en de man een euro overhandigde. Hij deed die zorgvuldig in een sigarenkistje, keek zijn klant even vriendelijk in de ogen en gaf haar toen 1 euro 20 terug. Ondanks dat dit gewoon was wat hij had beloofd, pakte ze het bedrag met enige verbazing aan. Waarom doet u dit? Wilde ze weten. Ook mij brandde die vraag op de lippen. Dit leek me geen lucratieve handel. Omdat ik het leuk vind, antwoordde de man. Terwijl ik verder liep, dacht ik daarover na. Behalve leuk was het vooral wonderlijk wat ik gezien had: dat we ons verdringen voor wat we allang kennen en op onze hoede zijn voor wat bijzonder is. Wonderlijk en zonde. Want zo staan we dus niet werkelijk open voor wat anderen ons te bieden hebben. Zijn we nooit helemaal beschikbaar voor de verhalen, de wijsheid en de liefde van de mensen om ons heen.

Eigenlijk zijn er maar twee manieren om met anderen om te gaan. De eerste is vanuit angst, de tweede is vanuit liefde. En dat leven vanuit liefde beslist wat het meest oplevert, dat was op die markt toch wel duidelijk. (anoniem).


Heb jezelf lief en waardeer anderen. We hebben allemaal behoefte aan liefde en verbinding. Ik, jij, hij, zij, wij allemaal.


Als we denken aan vrijgevigheid, dan denken we vaak dat we rijk of belangrijk moeten zijn en dat is helemaal niet zo! Het gaat erom vanuit je hart te geven! Een hartelijk woord, een glimlach kan een dag al veranderen. Open je hart zoals Kyoho, om 1000 kraanvogels te vouwen, of zoals Estelle om truitjes te breien voor de kinderen, etc. Weer een mooie korte documentaire van Green Renaissance, met een mooie liefdevolle boodschap! Geef vanuit je hart.


 

WERELDTAAL

 

recht uit het hart

ingegeven

bezield

bezongen

en beschreven

 

vrijelijk

en spontaan

 

de taal van de liefde

vanzelf sprekend

welteverstaan

 

 © Vian Moo – www.fijnzinnigeteksten.nl

 


Drie wijzen en liefde. Het was in het voorjaar toen een vrouw drie oude mannen op het bankje voor haar huis zag zitten. Ze zagen eruit alsof ze een lange reis achter de rug hadden. Hoewel ze de mannen niet kende, volgde ze een impuls en vroeg of ze misschien honger hadden en binnen wilde komen. Eén van hen antwoordde: “U bent heel vriendelijk , maar er kan van ons drieën maar één op uw uitnodiging ingaan.” Hij wees naar de oude man rechts van hem en zei: “Dit is Rijkdom.” Toen wees hij naar degene links van hem en zei: “Zijn naam is Succes. En mijn naam is Liefde. Het is aan u om te beslissen wie van ons u uitnodigt.

De vrouw dacht even na en liep toen naar binnen en vertelde haar man wat ze buiten voor de deur had meegemaakt. Haar man was verrast en zei: “Geweldig, laten we dan Rijkdom maar uitnodigen!” Zijn vrouw was het daar niet mee eens: “Nee, ik denk dat we beter Succes kunnen vragen.” Hun dochter zei echter: “Zou het niet veel beter zijn als we Liefde zouden uitnodigen?”

“Ja, ze heeft gelijk”, zei de man. “Ga naar buiten en nodig Liefde uit als onze gast”. Ook de vrouw knikte en bij het bankje gekomen zei ze: “Liefde, wil je binnen komen en onze gast zijn?” Liefde maakte aanstalten om mee te gaan, maar ook de twee andere mannen stonden op en volgden hem. Verbaasd vroeg de vrouw aan Rijkdom en Succes: “Ik moest kiezen en heb alleen Liefde uitgenodigd. Waarom willen jullie nu ook meekomen?” In koor antwoordden de mannen: “Als u Rijkdom of Succes had uitgenodigd, dan waren de beide anderen buiten gebleven. Maar nu u Liefde hebt gevraagd om binnen te komen volgen de andere twee ook. Want waar Liefde voorop gaat, daar vormen wij een eenheid.”


Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben, liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool. Nelson Mandela


Zo puur kan liefde zijn, geschreven door Gerrit Holstege en mooi gezongen door Paul de Leeuw samen met de Engelse zangeres met de gouden strot Adele, zij zingt het originele versie: Make you feel my love. En Paul zingt: Ik ben geen mens die hoge eisen stelt – Of iemand die je met een ring beknelt – Noch die de uren van ons samen telt – Zo puur kan liefde zijn. Het is een oude opname, maar het blijft schitterend. 


Bepaalde dingen in het leven moeten ervaren worden zonder deze te verklaren. Liefde is zo’n ding. Paulo Coelho.


Liefde kan ons ook in de war brengen! Er is een rede waarom je ervan in de war kunt raken. Het komt voort uit het onbewuste, terwijl al je eigenschappen in het bewuste zitten; al je vaardigheden, alles wat je weet zit in je bewuste. Liefde komt uit je onbewuste en je weet niet altijd daar mee om te gaan, wat je daarmee moet en het is veel te veel. Het onbewuste is negen maal groter dan het bewuste, dus alles wat uit het onbewuste komt overweldigd. Daarom zijn veel mensen zo bang voor hun emoties en gevoelens. Ze houden ze terug, ze zijn bang dat ze alles in de war sturen; dat doen ze ook, maar chaos is prachtig! Orde is noodzakelijk en chaos is ook nodig. Als orde nodig is, gebruik dan orde, gebruik dan het bewuste denken; als wanorde nodig is, gebruik dan het onbewuste en laat de chaos heersen. Een heel persoon, iemand die totaal is, is iemand die in staat is beide te gebruiken, die geen inmenging toestaat van het bewuste in het onbewuste of van het onbewuste in het bewuste.

Voor mij persoonlijk is Etty Hillesum, een heel persoon. Geboren in 1914 en overleden op 29 jarige leeftijd in Auschwitz en ze liet ons een prachtig dagboek na. Met inspirerende teksten, zoals deze: s’ Nachts als ik daar zo lag op mijn brits, te midden van zachte snurkende, hardop dromende, stilletjes huilende en woelende vrouwen en meisjes, die overdag zo dikwijls zeiden: We willen niet denken en voelen, anders worden we gek, dan was ik soms van een eindeloze vertedering en lag wakker en liet de gebeurtenissen die veel te vele indrukken van een veel te lange dag langs me passeren en dacht: Laat mij dan het denkende hart van deze barak mogen zijn. 


Liefde is een werkwoord van het wederkerige soort. Liefde is meer dan zes letters, het is de wereld aan emoties en het hele alfabet. 


Dit is een oproep voor mensen met liefde voor het vrijeschool onderwijs in Breda! Wat fijn dat ik via de nieuwsbrief aandacht mag vragen voor een mooi initiatief om een nieuwe vrijeschool voor voortgezet onderwijs (VO) op te richten in Breda. Het iniatief is genomen door de Stichting Steiner College Breda. Waarom dit initiatief, want er is toch al een vrijeschool voor VO in Breda, zul je je afvragen. Dat klopt, maar de belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs groeit en het aantal leerling plaatsen groeit niet mee. Binnen de huidige kaders kan dat ook niet gerealiseerd worden.

Om toch íeder kind te kunnen plaatsen dat na de basisschool kiest voor vrijeschoolonderwijs, zijn wij een ouderinitiatief gestart voor een nieuwe vrijeschool VO met een eigen bestuur, een eigen stichting, met alle ruimte om de antroposofische identiteit en essentie in het vrijeschool voortgezet onderwijs vorm te geven. Onderwijs dat de kinderen een mooie, liefdevolle basis geeft om te ontwikkelen tot vrijdenkende, zelfstandige mensen en waarbij het lesaanbod gebaseerd is op ‘hoofd, hart, handen‘, waaraan wij toevoegen ‘voeten‘. Dit geeft een stevige ondergrond waarmee ze uit de voeten kunnen in hun ontwikkeling en sterk in de maatschappij leren staan.

Wij hebben hierbij jullie help nodig! Daarom doe ik bij deze een oproep aan jullie, mede-yoga-beoefenaars en lezers van Piet zijn nieuwsbrief, aan alle mensen die zich in welke rol dan ook betrokken voelen bij de ontwikkeling van kinderen tot volwassenen om ons te helpen dit initiatief te laten slagen! Hulp is nodig in de vorm van handtekeningen en in de vorm van mensen die willen helpen om binnen hun eigen netwerk handtekeningen te verzamelen. Deze handtekening (ouderverklaring genoemd) geeft aan dat je het initiatief een warm hart toedraagt. Dit betekent niet dat je een kind gaat inschrijven op deze school. Er is geen enkele verplichting. Op onze website www.steinercollegebreda.nl vind je meer informatie:

Heb je vragen of wil je helpen, laat het ons weten via info@steinercollegebreda.nlWij zetten ons met liefde en plezier in voor een mooie nieuwe school in de regio Breda. We zouden het fijn vinden als je ons hierbij wilt steunen! Namens de Stichting Steiner College Breda, Corry van den Heijkant-Donkers.


Door het hek waardoor de achterdocht binnenkomt gaat de liefde heen. Engels spreekwoord. 


Pascal Jacobsen (de zanger van Blof) zingt in zijn tuin, Alles is liefde – Voor wie dat wil – En voor wie nog durft te dromen – Over wonderlijke prinsen op witte paarden – Die niet goed kunnen rijden – En hun geheimen lang bewaarden – En alles is ook liefde – Voor wie stilletjes verlangt. Prachtig als je dit zo kunt als Pascal en een regelrechte uitnodiging om te blijven verlangen. 


Nieuwe yogadocente in het Stiltecentrum! Monique van den Heerik (53)gaat op dinsdagavond vanaf 9 september de yogalessen verzorgen in het Stiltecentrum, zie genoemde tijden en info. Monique is een bevlogen yogadocente die zelf ook erg happy wordt van de yogaoefeningen en dat draagt ze en deelt ze graag met anderen. In het dagelijks leven is zij docente op het Curio effent college in Oosterhout. En ze woont in Oosterhout. Als je graag in een nieuwe groep wilt beginnen? Meld je aan!


Tips om liever voor jezelf te zijn. Leer je innerlijke criticus kennen. We hebben allemaal een stemmetje in ons hoofd dat ons graag op onze fouten en tekortkomingen wijst, ons veroordeelt en ons zelfs te schande maakt. Gewoon jezelf bewust worden/zijn van deze stem en herkennen wanneer deze actief is, kan al wonderen verrichten. Je innerlijke criticus kan je aan iemand doen denken, zoals een kritische persoon uit je kindertijd zoals een superkritische ouder, oma, leraar of vriend. Onthoud dat je innerlijke criticus je misschien gewoon probeert te beschermen met deze neiging tot perfectionisme. In plaats van naar je innerlijke criticus te luisteren, ga je ermee in dialoog. Vraag je innerlijke criticus of hij je op een liefdevollere, evenwichtigere manier nuttige informatie kan geven. Of maak zelfs grapjes over je criticus door hem/haar een belachelijke naam te geven!

Zorg voor je lichaam, kies voor de zelfzorgcirkel. Elke keer dat je gedurende de dag een paar minuten de tijd neemt om te pauzeren en voor je lichaam te zorgen, herinner je jezelf eraan hoe belangrijk je bent. Dat is een liefdevolle daad! Of je nu pauzeert om je medicijnen of supplementen in te nemen, een gezond tussendoortje voor jezelf te maken, of even van het scherm weggaat om te stretchen, als je beter voor je lichaam zorgt, ga je jezelf meer waarderen. Uiteindelijk zal dit kunnen groeien tot een gewoonte die tot meer gezonde acties leidt. Dit is het tegenovergestelde van een negatieve vicieuze cirkel, je zou het de zelfzorgcirkel kunnen noemen! Wekelijks een yogales doen is een goede zorg!

Laat een liefdevolle mentaliteit je acties inspireren. Werk met affirmaties die inspirerend voor je zijn maar ook authentiek aanvoelen. Soms zijn de krachtigste affirmaties de eenvoudigste, zoals: “Ik creëer liefdevolle relaties in mijn leven“, of “Ik leer mijn eigen vader en moeder te zijn en mezelf te verzorgen.” Ook kan het luisteren of het meezingen van een inspirerende mantra ook bijdragen aan een liefdevolle mentaliteit. Zie en luister naar de mantra die hier onder dit artikel staat. 

Maak jezelf niet kleiner zodat anderen zich groter/beter voelen. Het is gezond om jezelf niet te serieus te nemen of je tekortkomingen te erkennen in het bijzijn van anderen. Dat is zelfacceptatie. Het is liefdevol en kan soms zelfs grappig zijn. Maar bagatelliseer jouw gaven en talenten niet en “zeik” jezelf niet af in het bijzijn van anderen alleen maar om iemand anders zich meer op zijn gemak te laten voelen. Je kunt van jezelf houden, voor jezelf opkomen en trots zijn op alles wat je hebt gedaan en overwonnen, terwijl je anderen nog steeds met gratie, respect, liefde en nederigheid behandelt.

Leer andere mensen hoe ze je op een liefdevolle manier moeten behandelen. We leren anderen hoe zij met ons om moeten gaan. Dat doen we door onszelf positief en liefdevol te behandelen, dit is gedrag dat anderen bewust of onbewust zouden moeten spiegelen. We leren anderen ook hoe ze ons moeten behandelen binnen de grenzen die we in onze relaties stellen. Dit kan lijken op zacht en liefdevol het terugroepen van een goede vriend of partner wanneer ze onbeleefd of respectloos tegen je zijn. Heb ook grenzen voor jezelf. Een affirmatie hiervoor zou kunnen zijn: “Ik behandel mezelf op dezelfde manier als ik een geliefde of een dierbare vriend of familielid zou behandelen.” Dat is liefde voor jezelf!

Creëer ruimte in je leven. Ruimte helpt je verbinding te maken met je eigen energie en je eigen emotionele beleving. Vanuit deze geaarde, krachtige plek neem je beslissingen zelfs kleine beslissingen, zoals of je binnen moet blijven en uitrusten of moet gaan. Ruimte creëren kan zo simpel zijn als het reserveren van een beetje tijd, zelfs 15 minuten per dag om een dagboek bij te houden, te mediteren of het ondernemen van een andere ontspannende activiteit om je energie op te laden.


Shri Ram, Jay Ram, Jay Jay Ramon. Veel mantra’s zijn in het Sanskriet, de taal van de yoga, Boeddhisme, Hindoeïsme en je kunt het vergelijken met het Latijns in Europa. Een schrijftaal die alleen gebruikt werd in de kerk, in de geneeswijze en op de universiteiten. In het Oosten is dit het Sanskriet. De mantra betekent: dat ieder mens de kracht heeft en de goede eigenschappen van het hart om obstakels en moeilijkheden te kunnen overwinnen. Eerlijk gezegd schrijf ik de nieuwsbrief vaak met deze muziek op de achtergrond. Hij werkt rustgevend, inspirerend en hij verheldert mijn gedachten! 


Wanneer je regelmatig mediteert en aan yoga doet laat je je niet meer zo gemakkelijk van je pad duwen. Je gaat dan sneller dat evenwicht tussen actie en rust respecteren. De sleutel tot verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van nieuwe. Socrates. 


Liefde en troostmuziek? Stichting Troostmuziek biedt rouwbegeleiding d.m.v. zang en muziek met als doel troost te bieden aan mensen die met een groot verlies te maken hebben (gehad). Oprichtster Martine van Wensveen is geen onbekende op het gebied van troostmuziek. Na het overlijden van haar moeder in 2004 heeft ze voor haar eigen rouwproces het nummer “ik moet je laten gaan mam” geschreven. Een prachtig nummer welke regelmatig te horen is
bij uitvaarten. Hoewel het zaadje na het overlijden van haar moeder geplant was, heeft het nog heel wat jaren nodig gehad uit te groeien tot de stichting zoals deze opgericht sinds 20 juni j.l. Begin 2022 kreeg het zaadje voor het eerst de mogelijkheid te ontkiemen, nadat Martine gevraagd was een troostlied te schrijven. Het betrof een overlijden met een diepe impact op de maatschappij en de direct omgeving van het slachtoffer. Een drama welke ook het landelijke nieuws behaalde. Het contact wat daaruit ontstond met Slachtofferhulp Nederland, was voor Troostmuziek van
doorslaggevende aard. Zij gaven Martine niet alleen de bevestiging dat zij met haar zang en muziek van grote meerwaarde is voor mensen in rouw, maar gaven haar ook de tip om een stichting op te gaan zetten. Met een stichting zou het mogelijk worden om met andere stichtingen samen te werken. Toch ontbrak nog nèt dat ene zetje om het zaadje te laten ontkiemen. Dit zetje kwam na een eerste samenwerking met Peggy de With van Philia Uitvaartbegeleiding. Zij had gevraagd aan Martine om een troostlied te maken voor de ouders van Koen Raaphorst. Een jonge jongen, een vrije vogel die deze wereld veel te vroeg heeft moeten verlaten. Een paar weken na de uitvaart zijn Martine en Peggy langsgegaan bij de ouders van Koen, om het speciaal geschreven nummer live te laten horen.
Deze avond bleek achteraf in veel opzichten een bijzondere avond. Niet alleen zijn er die avond vele tranen gelaten en harten geraakt, maar ook een enorm gevoel van troost is er bij hen achtergelaten. Het nummer werd, in opdracht van Koen zijn ouders, in een professionele studio opgenomen en als bedankje rondgestuurd aan iedereen die aanwezig was bij de uitvaart of op een andere manier betrokken was geweest. Hieruit volgde vele waardevolle en ontroerende reacties. Dit was voor Martine het laatste zetje. Ze wist het nu zeker, dit was precies wat zij met haar zang en muziek wilde betekenen voor mensen die te maken hebben met een groot verlies en of trauma. Het inmiddels ontkiemde zaadje kon gaan groeien, nadat ook Sonja Akkerman, moeder van Koen en ervaringsdeskundige op gebied van Troostmuziek, zich aansloot bij het bij het bestuur van Stichting Troostmuziek. Op deze manier kan Sonja zich met haar ervaring inzetten om Troostmuziek voor iedereen beschikbaar te maken.
Wil je weten wat Stichting Troostmuziek voor jou kan betekenen kijk dan voor meer informatie:
https://www.troostmuziek.com of neem contact op via; 06-54264896/info@troostmuziek.com
Wil je een bijdrage leveren voor toekomstige troostmuziek scan dan de QR code en DONEER


Podcast met Joke Alberts (68). Joke komt uit een groot gezin van 12 kinderen uit het Limburgse Sittard. En is van nature gewend om te delen vanuit liefde. Druk op het driehoekje in onderstaande link om de podcast te beluisteren. 


2 Reacties

 • Vera Brons,
  Geplaatst 1 juli 2023 14:42

  Mooi en waardevol onderwerp waar we bij stil mogen staan. Waar liefde is, is oorlog ver weg en vrede dichtbij. Deze regenachtige dag met een mooie nieuwsbrief en muziek krijgt een extra dimensie.

 • Leny,
  Geplaatst 2 juli 2023 12:09

  mooie en ware woorden, Vera.
  Bijzonder dat ik jou weer ontmoet via deze nieuwsbrief. Laatste zag ik je ook nog lopen in Oosterhout, dus af en toe kruisen onze wegen elkaar.

Plaats reactie