Nieuwsbrief Februari 2023

De kracht van vergeven. Vergeven, dat woord kom ik al een tijd in allerlei situaties tegen. Voor mij een teken dat ik er iets mee mag gaan doen. Vandaar dat de nieuwsbrief over dit thema gaat en het heeft mijzelf ook weer ruimte opgeleverd, nog meer ruimte voor positieve energie. Ik nodig je van harte uit deze nieuwsbrief te lezen en er mee aan de slag te gaan om zo ook in jouw leven meer ruimte te scheppen voor positieve energie en innerlijke vrede.  Op die manier draag jij ook weer bij aan een fijnere wereld door deze stukken in jezelf te helen.

Waarom iemand vergeven? Iedereen heeft wel situaties met een persoon of meerdere personen in zijn of haar leven meegemaakt waarbij er iets gebeurd is waarvan je het liever anders had gezien. In sommige situaties zal dat nog zacht uitgedrukt zijn. Waarschijnlijk schieten er tijdens het lezen van deze zin al één of meerdere incidenten bij je naar boven. Meestal zijn we in dit soort situaties geneigd om vanuit ons ego te reageren. Je ego vertelt je dat vergeven niet hoeft omdat de schuld bij de ander ligt. Maar wat als je nu toch vergeeft? Dan zet je een reuze stap naar jezelf, eigenlijk een stap richting innerlijke rust en vrede. Het betekent dat je meer in verbinding komt met je hart en je daardoor ook beter je hart kunt volgen. Dan worden de zaken dus omgedraaid, je ego is dan ondergeschikt aan je hart. Je kunt keuzes maken vanuit je hart en beter voelen wat goed voor jou is. Liefde voelen voor jezelf en dat dan ook uit gaan stralen naar de mensen en wereld om je heen.

Niet vergeven houd je vast! Als je iemand vergeeft voor wat hij of zij jou heeft aangedaan, dan vergeef je vooral jezelf. Je doet het ook voornamelijk voor jezelf. Als je dit niet doet dan blijf je vastzitten in oude emoties van angst, woede en onmacht. Je blijft eigenlijk gevangen in het verleden. Het gaat dus om het loslaten van dit verleden. Want hierin blijven kost je heel veel negatieve energie. Daarbij blijf je in cirkeltjes ronddraaien omdat je steeds weer dezelfde soort situaties blijft aantrekken. Als je kunt vergeven dan stap je hier uit. Er komt dan ruimte voor positieve emoties en gedachten en je gaat dan ook in overeenstemming hiermee positieve zaken aantrekken. Je werkt dan vanuit je hart en zult ook steeds meer in jezelf gaan geloven.

Leermomenten. Het leven staat in het teken van groeien en bewust worden. We leren door ervaringen, hoe vervelend of moeilijk sommige dingen ook zijn. Vergeving is iets heel krachtigs, zie diegene waar je moeite mee hebt als één van jouw leermeesters in dit leven. Als je diegene kunt vergeven, maak je een grote sprong in jouw groei. Het zijn namelijk niet de situaties die ons vormen maar hoe wij er mee om gaan.

Goedkeuring van gedrag is niet nodig. Het gaat er niet om dat de ander vergeving verdient, het gaat er om dat jij rust krijgt. Als je moeite hebt om iemand te vergeven houdt dit dan in je achterhoofd. Je hoeft geen goedkeuring te geven aan het gedrag van die ander. Accepteer dat het gebeurd is. Zie die persoon in het licht van liefde, die liefde de iedereen diep van binnen in zich heeft. Doe het voor jezelf maak je los uit deze negatieve spiralen, zodat je ruimte krijgt voor het positieve en om te leven vanuit je hart. Als we dat niet doen, kunnen we eigenlijk nooit innerlijke vrede ervaren en gelukkig zijn.

“Forgivness means giving up the hope that the past will change and letting go of that we can’t change, so we will enter back to the present.”

Wat kun je nu praktisch doen? Kijk eens heel goed door welke gebeurtenissen en personen jij jezelf nog vast laat houden in het verleden. Welke dingen houden jouw gevoel van innerlijke rust in het hier en nu tegen? Doe jezelf vandaag een groot plezier en begin met vergeven. Ja, ik begrijp dat dat absoluut niet altijd even makkelijk is maar geloof mij, het kan je zoveel opleveren! Je hoeft er iemand niet live voor te zien. Je kunt gewoon besluiten om het te gaan doen. Schrijf het op voor jezelf, of spreek het uit. De intentie om het echt te willen en het te gaan doen, is voldoende. Ik wens je heel veel innerlijke rust en vrede toe! Een mooie dag en…leef hem vanuit je hart! 


Vergeven is een giftige pijl uit je lichaam trekken, alvorens je af te vragen wie hem afgeschoten heeft en hoe en waarom of uit welk hout hij vervaardigd werd. Boeddha.


Ik leef is het derde nummer van het album the voice of sound, van Martine van Wensveen en vrienden. Dans mooie vrouw, dans mooie ziel en vergeet niet ik leef. Er staan instrumentale nummers op het album zoals Light your heart, maar ook met en koor genaamd Thank You. Een heel mooi album wat je kunt beluisteren op Spotify en op You Tube. Je kunt gemakkelijk abonneren (gratis).


Vergeving is een manier voor het openen van deuren om weer vooruit te kunnen gaan, of het nu om een persoonlijk leven gaat of een nationaal leven. Hillary Clinton.


Jacqueline Etman, sedert 6 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam geweest als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op de link: column 95


De reis van vergeving. Degene die je heeft verlaten of verraden, degene die van je heeft gestolen en is verdwenen, degene die in je rug heeft gestoken, figuurlijk en daarna deed alsof er niets was gebeurd, vergeef hen! Niet voor die persoon, maar voor jezelf! Echt, helemaal voor jezelf. Niet omdat ze je vergeving verdienen, niet omdat ze ook maar gewoon mensen zijn, vergeef het hun!

Zodat je vrij kunt zijn en gelukkig kunt zijn! Zodat je verder kunt gaan met je leven. Dat is niet gemakkelijk en het voelt onrechtvaardig. Je wordt misschien opeens boos. Er kunnen tranen van verdriet en verbittering over je gezicht stromen! Laat die tranen komen en laat ze er zijn! Behandel ze vriendelijk, met je meelevende hart. Als je je tranen hebt erkend, vraag aan jezelf: Wil ik deze wrok in mijn hart blijven voelen? Wil ik voor altijd slachtoffer blijven?

Als je er klaar voor bent, verzamel je moed en neem je besluit. Hoewel je hart niet luistert naar wat je brein heeft besloten, beloof je dat je vergeving zult schenken en je jezelf uit de emotionele slavernij zult bevrijden. Ga dan weer terug naar je gevoelens van angst, verdriet en bitterheid. Geef ze je volledige toestemming om tot uiting te komen. Hoe manifesteren die gevoelens zich in je lichaam? In de vorm van gespannen spieren, een snelle hartslag, een blozende huid? Komen ze tevoorschijn in de vorm van een oppervlakkige ademhaling, een druk op je borst?

Laat deze golven van gevoelens opkomen en zich weer terugtrekken. Zorg voor de gevoelens die door je lichaam gaan. Als de golven kalmer worden, bekijk je ze goed om te weten te komen wat er onder ligt. Liggen er verborgen emoties onder de kwaadheid, verdriet en verbittering? Zie je angst, schaamte of leed? Is er eenzaamheid en onzekerheid? Verdrink er niet in, observeer ze.

Als je hart opener en vriendelijker wordt, richt je je aandacht op de aanvaller. Kun je achter zijn of haar masker kijken en voelen wat er onder dat geweld en die oneerlijkheid ligt? Kun je zijn of haar angst, onzekerheid en onwaardigheid voelen? Kun je eenzaamheid of schaamte onder de oppervlakte voelen? In plaats van je eraan over te geven, observeer je hem of haar met medeleven. In ons bevindt zich een steile berg van angst en een diepe rivier van verdriet. Maar er is ook een meelevend oog dat je innerlijke landschap ziet. Moge jij je innerlijke getuige vinden, de bron van vrijheid en heling.Een alchemist die uit zijn hart de compassie, het respect, het verlangen, het geduld, de spijt, de verrassing en de vergeving weet uit te kristalliseren en ze samenvoegt tot een eenheid, schept het atoom dat Liefde genoemd wordt.
Kahlil Gibran.


Vergeven is op dit moment actueel, met het excuses van de Minister President Mark Rutten in December over het slavernijverleden. Een korte documentaire die een duidelijke beeld geeft wat de andere kant is van dit verleden voor de generatie van nu! 


De eerste stap naar vergeving is de bereidheid om te vergeven.
Marianne Williamson. 


 

VASTWEL is een initiatief van het leer- en inspiratiehuis van Sint-Catharinadal. VASTWEL wil jaarlijks in de vastenperiode (22 februari tot 6 april 2023), mensen inspireren om gedurende deze veertig dagen, ieder op de eigen manier bewuster in het leven te staan. Dit jaar is het thema Verbijsterd & Verwonderd . De taalkundige betekenis van de begrippen Verbijsterd & Verwonderd liggen zo dicht bij elkaar, terwijl de gevoelstemperatuur zo ver uiteen ligt. Het team van VASTWEL heeft weer een heel bijzonder inspirerend programma met ca activiteiten gedurende deze 40 dagen vastenperiode. U kunt het lezen op de Vastwel.life.nl. In het kort zullen we maandelijks enkele activiteiten van die maand in deze nieuwsbrief opnemen.

Op woensdagavond 15 februari is er een bijzondere opening met een openbare bijeenkomst in het mgr Frenckencollege in Oosterhout . Toon en Daan Oomen, vader en zoon, nemen ons mee in een beleving waarbij de visuele en audiovisuele aspecten een grote rol spelen. Toon speelde in het Koninklijk Orkest en was een van de Nederlandse beste drum- en percussie docenten. Zoon Daan is creatief directeur van Live Legends: hij brengt verhalen en ideeën tot leven met licht en geluid.  Met zijn team maakt hij lichtshows en grote performances, die over de hele wereld zijn te zien.  Robin van der Helm gaat met hen in gesprek, leerlingen van het Frencken stellen vragen en het publiek wordt van harte uitgenodigd deel te nemen.  Dit alles zal zeker leiden tot  een inspirerende kennismaking met het thema Verbijstering & Verwondering.

Verder is er vanaf 22 febr van maandag t/m zaterdag op ORTS en You Tube elke dag een bijzonder, maar bovenal persoonlijk verhaal door (gewone) Oosterhouters waarin Verbijstering & Verwondering elkaar afwisselen. Kiek Joustra, Jaap Oomen en Joep Struyk ontvangen de gasten in de trouwzaal van het stadhuis. Deze serie wordt dit jaar geopend met een gesprek met Mark Buijs hierover. Vanaf 22 febr is er ook weer de de fotoexpositie in de Kloosterdreef . Portretten van leerkrachten/docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs in Oosterhout: alsof ze voor de klas staan. Kijk voor het totale programma van 40 dagen op:  https://vastwel.life/programma/


De ultieme vrijheid die niemand kan wegnemen, is de vrijheid om onze eigen innerlijke houding te kiezen. Victor Frankl. 


 Hoʻoponopono is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving. Als iemand fysiek of geestelijk ziek was, kwam de familie bij elkaar om hoʻoponopono te doen. Hier wordt een traditioneel lied gezongen door Amerikaans zangeres Carrie Grossman.  Het spijt me, alsjeblieft vergeef me, en dank je voor  het inzicht en ik hou van je! Manu Keirse de rouw- en verliesspecialist gebruikt deze woorden ook vaak in zijn rouwtherapie. Ik ken het ook van mijn yogastudie, het stond in de Upanishads dit zijn de  filosofische verhandelingen die binnen het hindoeïsme als heilig beschouwd worden. 


Vergeving en compassie. Vergeving heeft een natuurlijke partner in compassie. Met compassie is het mogelijk om verder te kijken dan de schade die iemand ons heeft berokkend en zijn of haar menselijkheid te zien. Compassie opent de deur naar vergeving. Vergeven is niet hetzelfde als vergeten. Vergeven betekent dat je aan iets terugdenkt vanuit een toestand van volledige acceptatie. Zolang we niet willen of kunnen vergeven, blijft ons autonome zenuwstelsel vastzitten in een gespannen overlevingstoestand.

De herinnering brengt de ervaring steeds weer tot leven, niet alleen in onze gedachten, maar ook in ons hele lichaam. Doordat vergeven je daartegen beschermt, biedt het fysieke en psychische voordelen. Vergeven en vergeving ontvangen zijn beide gekoppeld aan onze totale staat van zijn. Vergeven gaat samen met een verminderende angst en depressie en een lagere kans op hart- en vaatziekten.

Denk eens terug aan een moment waarop je samen met iemand in een toestand verkeerde waarin jullie allebei niet vergevingsgezind waren en stel je voor dat jij en de persoon twee uiteinden van een giftig touw vasthouden. Hoe reageert je lichaam op dit beeld? Doordat je via dit touw vastzit aan de ander kun je niet de weg terug vinden naar je innerlijke rust. Stel je nu voor dat je jouw uiteinde van het giftige touw neerlegt. Haal jezelf weg uit de verbinding. Als je naar de ander kijkt, bedenk dan dat hij of zij nog steeds het uiteinde van het giftige touw vasthoudt en zijn of haar eigen werk moet doen om te vergeven of het goed te maken en vergeving te ontvangen.

Welt er misschien al wat compassie bij je op en begin je te voelen dat je deze persoon wellicht zou kunnen vergeven? Alleen al door je voor te stellen dat je vergeving geeft of ontvangt, beweeg je richting een gevoel van welbevinden. Als de gedachte om van de afwezigheid van vergeving naar vergeving te gaan op dit moment nog een te grote sprong lijkt, houd dan vast aan de gedachte dat het in de toekomst mogelijk voor je zal zijn om de weg naar de voordelen van vergeving te vinden. Wanneer het vergeven met de ander lukt, dan heeft zij een bevrijdende werking, maar we dienen op dat punt niet teveel van onszelf te eisen. Soms betekent vergeven ook dat we een gezonde afstand bewaren ten opzicht van de degene die ons heeft gekwetst, om te voorkomen dat de wond steeds weer opnieuw opengaat. Houd compassie met jezelf!


Zij die dansen worden als krankzinnig beschouwd door degenen die de muziek niet kunnen horen. George Carlin.


Ieder kind is uniek en Gillian Lynne is daar het levende voorbeeld van. Wat een bijzonder leven kun je hebben als je  talent vroeg ontdekt wordt. In 1926 geboren in England en in 2018 overleden. Kijk naar haar indrukwekkende levensverhaal. 


Affirmatie om te vergeven. Als je gelijk wilt hebben en daaraan vast wilt houden, kan het moeilijk zijn om los te laten, waardoor jouw levensenergie niet goed kan doorstromen. Wanneer dit gebeurt kun je in moeilijkheden komen omdat de energie van trauma, haat en wrok je aan je verleden bindt. Gebruik deze eenvoudige affirmatie dagelijks voor vergeving om je levensenergie goed door te laten stromen, vergeving is een doorlopend levenslang project. Lees iedere dag deze korte tekst in stilte en blijf daarna even stil zitten of liggen.  

Dankzij en door de kracht van de liefdevolle innerlijke natuur in mezelf, besluit ik nu dat ik loslaat en vergeef: Alles wat me ogenschijnlijk heeft gekwetst of vastgehouden. Van binnen en van buiten, ik vergeef en laat los. Alles uit het verleden, alles in het heden en alles in toekomst.

Ik vergeef je en ik zet je in je kracht en in je licht en mezelf ook. Wayne Dyer

 


 

IN PERSPECTIEF

 

de scherpe kantjes irriteren                                                                                                                                                                  

ze schrijnen en schuren

 

zo lang geleden

zo veel te verduren

met terugwerkende kracht

 

of je realiseren

het is niet om te keren

en heeft ook iets gebracht

 

Vian Moo – www.fijnzinnigeteksten.nl- 


Kennismaking Geweldloze communicatie op vrijdagavond 10 en zaterdag 11 Maart. De geweldloze communicatie is effectief bij het oplossen van conflicten, in de opvoeding, het eigen groeiproces, in relaties en op het werk. Deze tweedaagse kennismaking met de geweldloze communicatie wordt verzorgd door yoga- en ontspanningsdocent Piet van der Pluim. Datum: vrijdagavond 10 Maart van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdagochtend 11 Maart van 09.00 en tot 16.00 uur. Plaats: Ridderstraat 71 in Oosterhout. Kosten 75 euro,  eigen lunchpakket meenemen, voor thee en koffie wordt gezorgd, inclusief syllabus. Tussen de middag maken we een kleine wandeling, voor alle informatie en opgave: pietvanderpluijm@hetnet.nl  Informatie Workshop Geweldloos Communiceren


Bij vergeven gaat het niet over de ander maar over jou. Het is loslaten van de last die je met je meedraagt. Dalai Lama.


Ik was een fan van John Denver, en toen hij begin jaren ’80 voor het eerst optrad in Ahoy in Rotterdam, zat ik daar samen met mijn vrouw! 11.00 toeschouwers, keken naar een gigantisch scherm en daar stond John Denver voor en zong het bekende lied Calypso en achter hem werd een film geprojecteerd van het onderzoekschip van Jacques Cousteau, dat schip droeg de naam Calypso. Nu is dit in 2023 heel normaal, maar in die tijd viel mijn mond open van verbazing! I’ am Sorry, was de eerste hit van John Denver in Amerika en er zouden nog vele volgen! Helaas is hij op 53 jarige leeftijd gecrasht met zijn vliegtuig in de Rocky Mountains. 


Jezelf kunnen veranderen is een fundamentele vaardigheid, die iedereen bezit! Kom uit je hoofd en luister naar je hart! Vergeef en maak jezelf vrij! Daar heb je niemand voor nodig! 


Goede vrijdag 7 April een avond vredeswandeling langs de watertappunten in Oosterhout. In het kader van ik vast, vast jij ook gaan we op Goede vrijdag wandelend langs een aantal nieuwe watertappunten van Brabant water in Oosterhout. Deze watertappunten noem ik gemakshalve nieuwe bronnen! Wat het in feite ook zijn! Het is een bijzondere dag om even stil te staan bij jouw eigen bronnen. Elke (watertappunt) bron staat voor een levensthema, zoals vertrouwen, vergeving, verdriet, ontkenning en liefde. We wandelen met gerichte opdrachten m.b.t. tot de levensthema’s. We lopen zowel in stilte als in dialoog met de ander.  En bij elke bron, deel ik een tekst die juist op goede vrijdag actueel is in de wereld van nu. Bij elke bron klinkt muziek die afgestemd is op het thema. Op deze wijze brengen we de watertappunten, onze levensthema’s in verbinding met het oude verhaal, wat nog steeds iedere dag actueel is. En we sluiten af met de meditatie van de Donkere Metten in de St. Jansbasiliek. Gezongen door het Schola Cantorum. We vertrekken om 19.00 uur en in onze tocht onderweg is er ruimte voor toilet. De donkere metten beginnen aansluitend om 21.15 uur tot 22.00 uur. Opgave is niet nodig. We vertrekken bij de bibliotheek, Theek 5 Torenstraat 8, 4901 EJ in Oosterhout. Piet van der Pluijm (63) heeft de afgelopen 25 jaar de wereld vrede activiteiten georganiseerd in Oosterhout en heeft veel ervaring met vredeswandelingen.


Anna Fernhout schrijft Nederlandstalige liedjes over het reilen en zeilen van ons menszijn. Haar teksten en uitstraling zijn direct en open en met een vleugje humor. In haar liedjes hoor je het verlangen naar ‘echt’ mens zijn, zonder masker, met een open hart, vol moed en angst. Met het weten en het verlangen dat we elkaar vinden in openheid en daar waar we kwetsbaar durven zijn. Alles in mij doet er toe, ik mag er helemaal zijn, met alles in mij! Alles in jou doet er toe, jij mag er helemaal zijn, met alles in jou! 


Podcast met Frans Verkooijen. Frans (70) is een van de initiatiefnemers van het Vastwel project. Frans is in feite zijn hele leven  coach in veranderprocessen geweest. Luister naar het inspirerende levensverhaal van Frans, druk op het driehoekje in de zwarte cirkel.


Hoe meer jij iets wil controleren, hoe meer het jou controleert. Zet jezelf vrij en laat dingen natuurlijk gaan, sluit vrede met jezelf!


 

3 Reacties

 • Rian,
  Geplaatst 1 februari 2023 22:37

  Geweldig Piet, Heel fijn om te lezen!!

 • tonny,
  Geplaatst 2 februari 2023 19:11

  Dankjewel Piet voor wederom een hele mooie nieuwsbrief. even stilstaan de gelezen woorden- gezongen liedjes in me op te nemen om vandaaruit voort te gaan !!

 • Marga,
  Geplaatst 6 februari 2023 07:58

  Wat een rijkdom weer, dankjewel hiervoor!

Plaats reactie