Nieuwsbrief November 2021

Iedere dag maken we keuzes. De keuze of we opstaan of niet, wat we aantrekken, wat we eten. We maken keuzes over ons werk, in relaties. Ik werd me daar in september door-en-door van bewust door de nieuwe maatregelen van de overheid. Ik vind nog steeds dat iedereen vrij is in de keuzes omtrent maatregelen rond zijn/haar gezondheid. Ik voel me helemaal niet geroepen een ander daaromtrent te overtuigen en nog minder om een ander daarop te controleren. Keuzes maken heeft gevolgen. Voordat we een keuze maken, een beslissing nemen, moeten we de gevolgen van onze keuzes zo goed mogelijk proberen te overzien. Wil je die gevolgen en durf je daar de verantwoordelijkheid voor te dragen? Soms zijn dat grote vragen.

Juist bij de grotere vragen over bijvoorbeeld gezondheid, werk, relaties is het van belang de antwoorden binnen jezelf te vinden. Dit kan o.a. door goed verbonden te zijn met jezelf, je innerlijke kern; door te antwoorden vanuit je hart en levenservaring. Dat is namelijk de enige manier waarop je ook de verantwoordelijkheid voor de gevolgen op je kunt nemen. Dat wil niet zeggen dat je nooit een antwoord of een beslissing neemt waar je later op terug zou willen komen. Het wil wel zeggen dat je de verantwoordelijkheid neemt en dat je een ander, ieder ander, respecteert in zijn of haar keuze. Dit is het uitgangspunt van werken aan innerlijke vrede. Dit is waarom ik mijn yogalessen, meditaties en programma’s aanbied, om die verbinding met jezelf steeds te kunnen leggen, zodat je weet van waaruit je keuzes maakt. Uiteindelijk kiest iedereen voor hetzelfde: het beste voor zijn of haar gezondheid.

Echter verschilt de overtuiging en kiest ieder een eigen benadering. Niet prikken i.v.m. je gezondheid omdat je bang bent dat je op lange termijn iets overhoud aan de erg snel ontwikkelde en onvoldoende geteste prik (en dus kies je voor je gezondheid), dan wel. Wel laten prikken omdat je bang bent dat je met de ziekte op het ziekenhuis belandt of zelfs op de IC (en dus kies je voor je gezondheid). Er is dus helemaal geen sprake van goed of fout. Er zijn dan ook geen 2 kampen. Er is geen onderscheid. Er bestaat geen goed of beter. Laten we elkaar daarom ook respectvol blijven benaderen als gelijkgestemden!Ik heb grote onverdraagzaamheid zien vertonen ten believen van de verdraagzaamheid.


Jacqueline Etman, sedert 6 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam geweest als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op de link: column 81Zet mij niet vast! Ook al denk jij dat mijn weg een omweg is. We zijn allemaal onderweg naar gezondheid, naar verbinding, aanraking en vertrouwen, naar heelheid en innerlijke rust! Laten we elkaar niet de maat nemen! Maar laat ons luisteren naar elkaar zonder te oordelen, laat ons luisteren naar onze gevoelens en behoeften en blijf werken aan innerlijke vrede! 


 

Het levensverhaal van de Engelse Jenny Jackson. Verdraagzaamheid begint met liefde, met de vraag “Wie ben ik”? Een inspirerende korte documentaire van deze bijzonder vrouw, die heel hard gewerkt heeft aan het thema verdraagzaamheid! Hij is Nederlands ondertiteld als je op instellingen klikt, automatisch vertalen- Nederlands. 


Steeds vaker wordt de vraag gesteld wat de grenzen van verdraagzaamheid zijn. Op het eerste gezicht een vreemde vraag. Verdraagzaamheid fungeert als smeermiddel in het sociale verkeer. In een gezin of een bedrijf verhindert het dat iedere minder gelukkige opmerking tot ruzie leidt. In de samenleving zorgt het ervoor dat we op een kleine oppervlakte vreedzaam met 17 miljoen verschillende mensen kunnen wonen. Zonder verdraagzaamheid leidt ieder wissewasje tot gedoe of erger, tot het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen. De aartsvader van de economie, Adam Smith, beschouwde verdraagzaamheid als een groot goed. Economie is gebaat bij verschillen. Verschillen kunnen aanleiding geven tot ruil waarbij beide partijen erop vooruitgaan. Verschillen leiden alleen tot iets moois als je bereid bent je in de ander te verdiepen. Maar door de ander te kennen, ken je ook zijn minder plezierige eigenschappen. Samenwerking werpt alleen vruchten af als je die eigenschappen kunt verdragen. Of het nu gaat om wel of niet gevaccineerd zijn, de asielzoekers in Europa, de huidige tijd smeekt om meer verdraagzaamheid. Neem verdraagzaamheid bijvoorbeeld op in het lesprogramma van de basisschool. Kinderen kunnen we op jonge leeftijd leren verdraagzaam te zijn. Maar laten ook wij aan onze verdraagzaamheid werken. Hoe kunnen wij onze onverdraagzaamheid aan banden leggen en onszelf op z’n minst openstellen voor de mensheid als geheel. In de loop der jaren ben ik tot zes gedachten gekomen die me helpen om mijn eigen onverdraagzaamheid te beteugelen. Het zijn inzichten waarmee ik mezelf soms tot de orde roep.

 1. De verbinding aangaan. Verdraagzaamheid gaat over dat wat anders is in het bestaan van een ander, maar ook over dat wat anders is in je eigen leven. Verdraagzaamheid is een kwaliteit die je kan helpen om deze situaties uit te houden. Dat is van levensbelang, want het perfecte leven bestaat namelijk niet. Het hoort bij ieders levensopdracht om de verbinding tussen moeilijke en gelukkige tijden te blijven maken en beide een plaats toe te kennen in je levensverhaal. Klik op de bijlage voor de andere vijf inzichten: Vijf overige inzichten

Elke Vierveijzer met het nummer: Wil je me dragen! Elke heeft pas de Poelifinario cabaretprijs gewonnen, wat betekent dat zij het indrukwekkendste cabaretprogramma had van het afgelopen seizoen. Ik heb het gezien en woorden schieten tekort, zo mooi! 


Verdraagzaamheid is de dingen zien met je hart.


Kennismaking geweldloze communicatie op vrijdagavond 5 en zaterdag 6 november. De geweldloze communicatie is effectief bij het oplossen van conflicten, in de opvoeding, het eigen groeiproces, in relaties en op het werk. Deze tweedaagse kennismaking met de geweldloze communicatie wordt verzorgd door yoga- en ontspanningsdocent Piet van der Pluim. Datum: vrijdagavond 5 van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdagochtend 6 november van 09.00 tot 16.00 uur. Plaats: Ridderstraat 71 in Oosterhout. Kosten 75 euro,  eigen lunchpakket meenemen, voor thee en koffie wordt gezorgd, inclusief syllabus. Tussen de middag maken we een kleine wandeling. Er is nog plaats! Voor alle informatie en opgave: pietvanderpluijm@hetnet.nl  Informatie Workshop Geweldloos Communiceren


Zin geven aan je leven! Op een dag zegt de lucifer tegen de kaars: het wordt tijd dat je je vlam aansteekt. Oh nee, je beseft het niet, dan zou ik beginnen te branden, mijn dagen zullen geteld worden. Dus als ik het goed begrijp, heb je het doel om hard en koud te blijven zonder ooit te stralen? vroeg de lucifer. Maar het zal pijnlijk zijn, het zal mijn kracht verbranden, fluisterde de kaars. Je hebt helemaal gelijk! Maar dit is onze missie, jij en ik zijn gemaakt om licht te geven en wat ik als lucifer kan doen is onbelangrijk, mijn vlam is klein, laat staan mijn tijd van ′′ leven “. Maar als ik jou mijn vlam door geef, dan heb ik mijn werk gedaan. Wat jou betreft, je missie is om te stralen, al je pijn en energie zullen veranderen in licht en warmte.  Als je dit hoort, kijkt de kaars naar de lucifer waarvan de vlam bijna ten einde kwam. Doe wat je moet doen! En zo produceerde het een mooi en helder licht. Net als de kaars is het soms nodig om bij moeilijke ervaringen door te gaan, om pijn te lijden en dit te ervaren zodat het beste van onszelf kan ontstaan, zodat we een van die kleine lichtjes kunnen zijn, geen licht dat blind is, maar gewoon een van die kleine vlammetjes die brandstof en zin geven aan het leven.Wij kiezen voor een visie op de wereld die ons de last oplegt om in ons maatschappelijk gedrag de moeilijkste tegenstellingen met elkaar te verzoenen: goedheid zonder onverdraagzaamheid, moed zonder fanatisme, intelligentie zonder wanhoop, hoop zonder verblinding.


Dimitri van Toren zingt kijk eens in de spiegel en dat kan nooit geen kwaad! 


Wat is flow? Als je op google intikt: Wat is het tegenovergestelde van verdraagzaamheid, dan komt er met dikke letters te staan: Een sociale deugd, die het midden houdt tussen oorlog en vrede. Door deze woorden kwam de vraag in mij op: Wat is mijn sociale deugd in het leven? En hij hoeft niet het midden te houden tussen oorlog en vrede, want ik heb het geluk dat ik nog nooit een oorlog heb meegemaakt! Mijn meest sociale deugden zijn dat ik 33 jaar vrijwilliger ben geweest in 3 verschillende katholieke kerken. 25 keer de jaarlijkse wereldvredesactiviteiten in Oosterhout heb georganiseerd en dat ik persoonlijk door mijn stress en spanningen op 27 jarige leeftijd een yogastudie ben gaan doen bij de stichting Saswitha! En daar ging een nieuwe wereld voor mij open. Ik leerde daar reflecteren, goed voor mijn lichaam te zorgen, hoe ik moest studeren, mijn verantwoording te nemen voor mijn leven en lesgeven. Ik kwam voor de eerste keer in een flow tijdens de studiedagen. Flow kan worden gezien als een moeiteloze betrokkenheid bij je omgeving waarin bewustzijn en acties volledig geïntegreerd zijn. Flow laat je toe om een gevoel van tijd te verliezen. Het is een gevoel van betrokkenheid en van volledig wakker zijn. Je kunt je het voorstellen als water dat bergafwaarts stroomt, dat het pad van de minste weerstand volgt. In deze staat word je niet weg gehouden door zelfkritiek. Integendeel, je leven is verrijkt met een gevoel van betekenis.

Deze ervaring van flow is voor ons allemaal beschikbaar; ongeacht de uitdagingen die we in ons verleden hebben meegemaakt of de omstandigheden in het heden. Flow is te vinden in elke activiteit waarin we het potentieel hebben om controle en beheersing over de geest te krijgen, inclusief de afwas doen, de was opvouwen, sporten of kunst, poëzie of muziek creëren. Echter, flow is geoptimaliseerd wanneer we obstakels overwinnen, ons uitspreken over wat we geloven, of een eerder onontdekte moed vinden om op te staan tegen alle kansen in. Een andere sociale deugd is het mogen en kunnen verzorgen van de wekelijkse yoga- en meditatielessen. In de bijna 37 jaar dat ik les geef, heb ik al veel mensen in verbinding gebracht met zichzelf. Ook heb ik middels mijn coachingspraktijk al veel mensen in het persoonlijke veranderingsproces mogen begeleiden. En natuurlijk niet te vergeten de nieuwsbrief die je nu zit te lezen en die ook bij dit rijtje hoort. Wat zijn jouw sociale deugden en hoe of waarmee kom jij in jouw flow?Als verdeeldheid de ware pandemie is, is verbinden het medicijn. 

 


Loslaten is de moeilijkste oefening in de yogales. 

13 voordelen van Hatha Yoga die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Gelukkig mag ik weer de reguliere yogalessen verzorgen! En dat doet deugd! Er komen ook weer nieuwe mensen op yogales! En mocht jij je afvragen wat yogales voor jou kan doen? Lees dan het onderstaande artikel. Ik geef yoga voor volwassen, ouderen en stoelyoga. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Mocht je interesse hebben bel me op 06-25276590 of stuur een mailtje naar pietvanderpluijm@hetnet.nl  Yoga is afgeleid van het woord ‘yuk’, Sanskriet voor eenheid, en is een eeuwenoude oefening die je geest en lichaam samenbrengt. Het omvat ademhalingsoefeningen, meditatie en poses die je lichaam helpen ontspannen, ontgiften en stress te verminderen. Het beoefenen van yoga kan veel voordelen hebben voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Dit artikel kijkt naar de dertien wetenschappelijk onderbouwde voordelen van yoga. 13 voordelen van yoga die wetenschappelijk onderbouwd zijn

 


16 November is de internationale dag van de verdraagzaamheid! Sinds 1995 uitgeroepen door de Unesco. We leven in moeilijke tijden. Tijden waarin we elkaar niet altijd even goed waarderen. Best begrijpelijk. We leven in een klein land met veel inwoners. Zeker nu is verdraagzaamheid naar je medemens geboden! Niemand uitsluiten of veroordelen, ieder mens heeft het recht op zijn eigen mening, opvatting, angst, inzicht en vertrouwen. Verdraagzaam zijn heeft soms veel weg van ‘dulden’: jij bent wat je bent en je laat anderen zijn wat zij willen zijn, ook al bevalt het je niet. Je zult je er misschien negatief of angstig over voelen of medelijden met hen hebben maar je laat hen toch zijn of doen, op hun manier. Verdraagzaamheid wordt een actieve, positieve kracht als je een open houding kunt bewaren dat je helpt de goede, unieke kwaliteiten in anderen en in situaties te waarderen. Je eerste ervaringen doe je thuis op, in het gezin waar je opgroeit. Op school, in de klas kan Verdraagzaamheid een vaardigheid voor het leven worden: de vaardigheid om je nooit bedreigd te voelen door het gedrag van anderen; om onder alle omstandigheden jezelf te blijven en om te gaan met anderen op een constructieve, harmonische manier.


Drie jaar geleden verrasten Krystl, Elske DeWall en Rachèl Louise alias The Bluebirds ons met hun debuutalbum Sisters. Inmiddels is het trio gereduceerd tot een duo en zijn er muzikaal wat kleine nuances doorgevoerd. Great Big World is het voorlopige eindresultaat van de ontdekkingsreis van dit nieuwe “vrouwencollectief”! In dit nummer zingt Brigit Schuurman mee. 


Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxeartikelen, maar eerste levensbehoeften. Dalai Lama. 


In de vrijheid ligt je mens zijn…Wat bedoel ik ermee als ik zeg dat je baas bent in je eigen binnenwereld? Is dat niet erg onrealistisch? Immers, niemand is toch elk moment van elke dag gelukkig? Ups en Downs horen toch bij het mens zijn? Tuurlijk en ik beweer ook zeker niet dat je altijd  ‘happy’ moet zijn en dat er geen ruimte mag zijn voor verdriet, voor boosheid, of wat dan ook. Ik heb zelf vaak uiting gegeven aan emoties in mijn schrijfsels en nieuwsbrieven. Het lucht net heerlijk op om ruimte te geven aan alles wat in je hart speelt. Dat is heel gezond en voorkomt een opeenhoping van energie die geen andere uitweg ziet dan disbalans te creëren in je eigen geest en lichaam. Hoofd, hart en lijf zijn namelijk met elkaar verbonden en werken altijd op elkaar in.

Waar het om gaat is dat je geen slaaf hoeft te zijn van datgene wat er in je leven gebeurt. De wijze waarop jij innerlijk de wereld ervaart wordt door jou bepaald. We weten allemaal dat mensen verschillend kunnen reageren op een zelfde gebeurtenis. Ook jij reageert niet altijd hetzelfde, gewoon omdat je in een andere gemoedsgesteldheid zit. Soms heb je gewoon een minder goede dag of zweef je op een roze wolk. Dus het is niet de situatie op zichzelf die bepaalt hoe jij iets ervaart, jij bent degene die kleur geeft aan elke ervaring. Jouw blauwdruk zit er altijd in. Dit besef geeft een enorme vrijheid en kracht. Immers jij hebt hiermee zelf de sleutel in handen hoe je elk moment ervaart. De situatie om je heen is hooguit de trigger maar nooit de oorzaak van de conditie van je hoofd en je hart. Je hebt altijd een keuze (extreme situaties daargelaten) in hoe je ergens mee omgaat. En in die keuze ligt je vrijheid. En in die vrijheid ligt je mens zijn.Het leven is eenheid in verscheidenheid, niet in gescheidenheid! 

 


Wil je heerlijk ontspannen in deze hectische tijd, laat je verwennen door Samantha en Martine. Waar en wanneer?Zondag 28 november Soul Yoga Studio in Oud Beijerland, kosten 24,50, aanvang 14.00 uur. Zondag 19 december Zuiderlicht Breda, kosten 27,50, aanvang 15.00 uur Met gastoptreden van Fred Brouwer. Reservering: stemenklankwerk@gmail.com    

 


ZELFKENNISTEST

                                                                 +                                 –

hoe breed zijn je schouders                  0     0     0     0    0  

hoe dik is je huid                                    0     0     0     0     0

hoe ruim kun je denken                        0     0     0     0     0

hoe vlak je iemand uit                           0     0     0     0     0

 

© Vian Moo / www.fijnzinnigeteksten.nl


 

De vlag van verdraagzaamheid. De Belg, Leo De Clercq heeft een nieuwe vlag ontworpen: de tolerantievlag. Het moet een vlag worden die verdraagzaamheid promoot. Ik citeer: ik kies voor een witte achtergrond, zoals bij de Olympische vlag, want die kleur staat voor vrede en eenheid. Daarop komen 12 cirkels van verschillende kleuren. Het getal 12 symboliseert het aantal maanden van het jaar, want verdraagzaamheid moet het hele jaar om gebeuren. De cirkels hebben de kleuren van de regenboogvlag aangevuld met roze, wit, zwart, bruin,… die de rassen vertegenwoordigen. De verhouding van de vlag is 1:2, zoals de meeste nationale vlaggen. De volgorde van de kleuren zou De Clercq lukraak willen bepalen. Ik hoop dat deze vlag straks overal hangt in elk werelddeel, land, stad of dorp.


Transformatie blijkt uit steeds meer eigen verantwoordelijkheid en steeds minder projectie! Marion Woodman. 


De video’s van de non-profit organisatie Green Renaissance over het delen van verhalen over inspirerende mensen neemt steeds grotere vormen aan, een mooie tweede documentaire van Jenny Jackson, haar levensverhaal. Wil je meer over haar weten lees dan haar biografie. Biografie Jenny Jackson


 

Waar zijn ze nu de narren van de koning, zo begint het lied:  iemand moet het doen van Stef Bos. Een prachtig lied met veel aanknopingspunten, herkenning en liefde. 


We dienen in het nu te blijven en in elkaars ogen te kijken en voor de vrede te kiezen! Roger Waters. 


Zo verander je…..Datgene waar jij aan vasthoudt, houdt zich vast aan jou. Houd jij je vast aan boosheid, dan laat de boosheid jou niet los. Raak je geïrriteerd over hoe mensen om je heen reageren, dan laat irritatie jou niet los. En ben je bang waar deze wereld naar toe gaat, dan laat angst jou niet los. Ik zeg niet dat je niet mag voelen wat er in je hart speelt. Ik zeg niet dat je altijd alles maar moet goed vinden en nergens tegenin mag gaan. Wat ik zeg is dat jij honderd procent bepaalt hoe jouw binnenwereld eruit ziet. Dat jij kunt kiezen waar jij je aandacht op wilt richten en daarmee die energie in jezelf versterkt. Jij kunt dus een schepper zijn van je eigen wereld en je eigen ervaringen. 

Dus als jij kiest voor vertrouwen, besteed dan je aandacht niet aan het voeden van angst. Als jij kiest voor verbinding, geef dan niet de hele tijd af op mensen die een andere keuze maken. Als jij kiest voor schoonheid communiceer dan ook met mooie en positieve woorden, deel positieve berichten of schrijf zelf stukken die vertellen hoe mooi het leven is en benadruk niet de lelijkheid van bestaande machtsstructuren.

Ik zeg niet dat je geen licht mag werpen op datgene dat het licht niet kan verdragen. Ik zeg niet dat je mensen niet mag ontmaskeren die anderen monddood willen maken. Wat ik zeg is dat je vanuit je eigen licht leeft en een baken van kracht en warmte bent voor alles en iedereen om je heen. Want alleen zo scheppen we een mooiere wereld. Door het mooie in jezelf uit te dragen en in stilte te werken aan datgene dat nog in de schaduw van je ziel leeft, verander je de wereld, vanuit jezelf…


Wie voelt leeft. Wie niet meer weet wat hij voelt, wordt geleefd! Laat je niet overweldigen, blijf vooral voelen!


Het monument van verdraagzaamheid in Gorinchem. Zeker een bezoekje waard. Het adres is Duiveltjesgracht, Buiten de waterpoort 6, 4201 CS Gorichem. 


Appels met peren. Bijzondere plaatsen, onverwachte ontmoetingen en ontroerende verhalen komen allemaal op mijn pad sinds ik voor diverse media schrijf. Ik krijg er energie van, het is inspirerend om te ervaren hoeveel verschillende mensen en visies er zijn. Maar corona maakt het lastig. De tegenstelling tussen gevaccineerde en ongevaccineerden is niet meer in de juiste woorden te vatten. Want iedereen is mens, die vanuit zijn goede intentie zijn pad kiest. En dat pad, met en zonder prik, wordt steeds hobbeliger. Zo vergelijken mensen het coronavaccin met een dtp-vaccinatie en het coronabeleid wordt vergeleken met de holocaust. Appels met peren. Ongetwijfeld zijn er sterke voor- en tegenargumenten om er een lekkere appel-peer smaak van te maken, maar dat is niet de essentie. In mijn ogen is corona een schreeuwende boodschapper die laat zien waar het aan rammelt in deze wereld. We zorgen slecht voor onszelf en de natuur. Welvaartsziekten en natuurrampen vliegen ons om de oren. Wanneer gaan we luisteren naar de boodschap van corona? Stappen maken naar een wereld waarin het normaal is om goed voor jezelf en de natuur te zorgen. Ik weet zeker dat corona dan stiller wordt, welvaartsziekten afnemen en de natuur veel meer van zijn schoonheid prijs geeft. Hoe? Door ruimte te creëren voor wie we werkelijk zijn. Wezens die op zoek zijn naar liefde en verbinding. Ieder op zijn eigen manier. Doen? Alleen of samen? Kijk om je heen, surf op het net en ontdek wat je aanspreekt en waar jij blij van wordt.

Dan volg je je hart. In je hart huist een betere wereld en een weg naar pure vrijheid. Daar is geen politiek of juridisch gevecht of oorlog voor nodig. In deze tijd worden we tot in onze kern geraakt. Deze tijd van beperking van onze vrijheden, het gevoel van dreiging van een ongrijpbare ziekte, de angst voor controleverlies van iets dat niet te controleren valt. We worden geraakt tot in het stuk waarin we als jong kind al hebben geleerd hoe je met angst moet omgaan. Door over de angst heen boos te worden en uit te halen naar de ander. Of je juist terug te trekken en te verstoppen, in huis en in jezelf. Of te gaan redderen, te proberen het voor iedereen goed te maken. En daarbij vergeten we onszelf.

Het raakt mij diep, deze collectieve angst waarin we leven. Mensen zijn bang voor COVID, voor het verlies van dierbaren, voor zelf ziek te worden, voor de dood. Ondertussen vallen we elkaar op straat fysiek, verbaal, of op sociaal-media aan omdat onze medemens een andere mening heeft en zich naar ons idee niet of juist veel te goed aan de maatregelen houdt. De ingehouden agressie wordt steeds groter en barst naar buiten. We reageren vanuit ons primaire zelf, vanuit de angst die nu regeert.

Ik roep op tot verdraagzaamheid en zachtheid. Naar jezelf en naar elkaar. Dit is een moeilijke tijd waarin onze basisvrijheid wordt aangetast. Dus als iemand vanuit zijn of haar angst je de mantel uitveegt: haal adem en stel een vraag. In plaats van tot de tegenaanval over te gaan. Misschien ontstaat er een mooie ontmoeting, of tenminste in de basis respect voor elkaar. Margreet Kwaks. https://margreetkwaks.nl


De waarden van het wachten. Wilt u heden niets gelukken houd dan op het door te drukken! Kunt ge heden niet begrijpen, laat het rustig verder rijpen. Wat u nog is verborgen wordt u duidelijk wellicht reeds morgen. Bo Yin Ra. 


Venice is een Amerikaanse band en ze hebben een mooi lied in hun repertoire  wat nu heel toepasselijk is: een slaapliedje voor ouderen die moeilijk in slaap komen in deze angstige tijden. Het refrein: Ik wens je rust, ik wens je hoop, ik wens je mijlenver weg van alles wat je op dit moment bang maakt, ik weet dat het een beetje vreemd klinkt, maar ik denk dat het tijd is voor een slaapliedje voor ouderen om tot rust en vertrouwen te komen! 


Werken aan innerlijke vrede komt niet alleen van het doen, maar vooral van het je bewust worden en de inzet van het ongedaan maken; niet altijd van het verkrijgen, maar vaker van het loslaten. Hoe? Begin in je eigen tempo met de ontspanningscursus! De kosten zijn 20 euro! https://www.werkenaaninnerlijkevrede.nl/inschrijfformulier-ontspanningscursus/?preview=tru


Podcast met Diaken Peter Hoefnagels. Peter ken ik van de werkgroep de vredesweek in Oosterhout, half september. Een mooie inspirerende podcast met mooie voorbeelden, korte verhalen en tips op het gebied van verdraagzaamheid. De Podcast duurt 21 minuten. Als je graag een keer met Peter wil praten, stuur hem een mail: peterhoefnagels@catharina-parochie.nl 


2 Reacties

 • Monique Angèle van de Laar,
  Geplaatst 2 november 2021 10:10

  In jouw NB lees ik: 16 November is de internationale dag van de verdraagzaamheid!
  Op 16/11 ga ik dit prachtige stukje tekst van jou plaatsen op diverse social media kanalen. Wat zou het te gek zijn als meerdere mensen dit gaan doen… 🙂
  ❤️

 • Ans,
  Geplaatst 15 november 2021 13:16

  Een hele mooie podcast

Plaats reactie