Nieuwsbrief Juli en Augustus 2021.

De balans opmaken: voor mij betekent dat in de maanden Juli en Augustus even afstand te nemen van mijn dagelijkse werkzaamheden, even ruimte maken in mijn hoofd en agenda en het opnieuw beschouwen van mijn opdracht: Werken aan innerlijke vrede! Wat ik heb bereikt? Waar sta ik nu? Wat gaat goed en waarom? Wat is nog niet zover, of kan beter? Wat heeft het afgelopen jaar mij gebracht? Waar was ik in flow? Waar stokte het juist? Kon ik ergens het verschil maken? Was ik er genoeg voor de ander? En wat kon ik doen voor het geheel? Door de balans op te maken bereid ik mij voor op het volgende seizoen, het 37ste.  De verdieping zit in de reflectie. In weten wat je doet of niet. En waarom. De balans opmaken, begint met staren uit het raam! 

Al starend uit het raam, komt bij mij allereerst dankbaarheid naar boven! Alle yoga- en meditatiecursisten die mij gewoon doorbetaald hebben voor de maanden dat ze geen fysieke les hebben gehad, wel digitale, maar daar hadden ze destijds niet voor gekozen! Bedankt! En toch zijn sommige cursisten zo enthousiast geworden van de digitale yogalessen dat ze niets anders meer willen. Anderen zijn blij dat we weer fysiek begonnen zijn! De studie over de polyvagaal theorie heb ik als verrijkend ervaren en dat komt ook door de bezielde leiding van Yvi van Ham uit België! Als je graag hier mee van wilt weten dan kun je je inschrijven voor de ontspanningscursus waarin ik 2 interessante lessen deel over de polyvagaal theorie.

Ik ben ook dankbaar dat mijn vrouw en ik, ondanks een positieve test in oktober, weinig klachten hebben gehad. Ik moet ook eerlijk bekennen dat minder werken, meer rust, minder activiteiten in mijn agenda me ook goed hebben gedaan! De ontspanningscursus is klaar! Vandaag 1 juli ontvangen alle deelnemers de laatste les! Let op, de ontspanningscursus gaat nog jaren door en hier en daar blijf ik veranderingen aanbrengen in de 7 lessen. Het is een inspirerende cursus geworden die als leidraad heeft om in de eerst les jezelf te ontdekken en hoe jij met stress en tegenslagen omgaat. Het gaat hier om herkennen en in de volgende les gaat het ook om erkennen! Erkennen dat er verbetering en duidelijkheid nodig is, met daarbij de adem die in deze les centraal staat. En na deze zucht van erkenning komt het beter en duidelijker communiceren met jezelf en met de ander, dit gebeurt door de les over geweldloze communicatie. Hier komen we bij de waarneming, het gevoel en de behoeften. Hoe gaan we dit in de dagelijkse praktijk brengen? Zo komen we vanzelf terecht bij het expressie geven aan jezelf, aan je woorden, gevoelens en behoeften.

Herkenning en erkenning zijn mooi, maar er dient ook iets anders te gebeuren! En zo komen we steeds dichter bij onze kern, opvoeding, gewoontes, beperkende overtuigingen, patronen, voorbeelden vanuit het verleden! Dan is het tijd voor twee inspirerende lessen over de polyvagaal theorie, waar duidelijk wordt waarom je reageert zoals je reageert! Wat als het ware in jouw autonome zenuwstelsel ligt opgeslagen en wat je alsmaar onbewust klakkeloos blijft herhalen! Deze manier van werken leert je om anders om te gaan met je stress, trauma’s, negatieve ervaringen, onzekerheid en angst. Hier komen de woorden veiligheid, acceptatie en loslaten naar boven. De zesde les gaat over rouw en verlies en daar krijgen we allemaal mee te maken, Joni mijn dochter verzorgde deze les en hoe bijzonder het kan zijn, dat zie je in onze afsluitend vlog. Loslaten is niet het klakkeloos achter je laten, loslaten is ook de pijn een speciaal plekje geven in je hart! En zo zijn we alweer bij de laatste les, die een reflectie is van wat je als deelnemer opgenomen hebt van deze inspirerende ontspanning reis! Ik ben dankbaar voor het afgelopen jaar!

De vlog duurt 20 minuten en gaat over rouw en verlies. Bijzonder om dit met je dochter te mogen doen!Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.


Jacqueline Etman, sedert 6 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam geweest als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op de link: column 78


Ik wens je in deze zonnige vakantiemaanden de kracht van zacht! Van zangeres Martine van Wensveen, van haar laatste CD Vlindervlucht. Hij is nog te koop, je kunt hem bij mij bestellen, maar je vindt haar ook op spotify of zoals ik op You Tube. 


Quotes zijn korte uitspraken, gegrond op veel ervaring.


Er is in de laatste anderhalf jaar veel gebeurd en veel veranderd. Dit had ik en wellicht velen met mij niet zien aankomen. De wereld is veranderd in anderhalve meter afstand, een mondkapje op in de winkel, handen regelmatig wassen, getest worden, vaccineren wel of niet? Een avondklok, die gelukkig weer voorbij is, elke maand een persconferentie, boa’s die komen controleren, de angst om ziek te worden, je werk te verliezen, de sociale media die van alles roep toetert, van wappies tot inspiratie, de media die overuren maakt net als de bouwmarkten, supermarkten, en daar tegenover de horeca, de theaters, bioskopen, sportscholen, winkels, en ga zo maar door die heel weinig verdiend hebben in deze moeilijke periode, maar gelukkig weer open zijn. De huizen die momenteel financieel over de kop gaan, de behulpzaamheid en zorg van de mensen onderling, de zorg die wonderen verricht en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het betekende in ieder geval dat we niet konden leven zoals we het gewend waren. 

Wellicht wordt het ook wel tijd dat we nu langzaam met elkaar wakker worden. Natuurlijk heeft iedere generatie zijn eigen tegenkrachten en gebeurtenissen en dan mogen wij echt nog niet klagen. Maar nu wordt het tijd om het grote verschil tussen arm en rijk aan te pakken, nu wordt het tijd om het milieu aan te pakken, nu wordt het tijd om de boodschap van liefde en mededogen uit te gaan dragen. We zijn allemaal de bewoners van één planeet!

Natuurlijk zijn er veel ‘meesters’ geweest die deze boodschap hebben uitgedragen en zijn ze er nog steeds en deze zijn natuurlijk héél persoonlijk. Mijn meesters zijn onder andere, de zoon van een timmerman, Jezus. Hij nodigt ons uit om ons hart te openen. Boeddha de zoon van een koning, die koos voor eenvoud en mededogen, hij leerde ons de functie van lijden kennen en gaf ons meditatie. Franciscus van Assisi, hij leerde ons de liefde voor het totale leven, voor jezelf, je gezin, milieu en alles wat leeft. Mahatma Gandhi die dit alles in praktijk bracht met zijn geweldloosheid. Martin Luther King, die ons ook concreet liet zien en ervaren dat deze geweldloosheid werkt. Nelson Mandela, de laatste die ons heeft laten zien dat onderdrukking niet werkt en geweldloosheid wel. Marshall Rosenberg de bekende Amerikaanse psycholoog die zich door de bovenstaande meesters liet inspireren en er een indrukwekkend model van heeft gemaakt onder de naam: Geweldloze Communicatie, dat toepasbaar is in alle culturen en wordt aangestuurd door mededogen.

Mededogen: de wezenlijke nieuwsgierigheid naar wat jou en de ander beweegt. Nieuwsgierigheid naar wat gehoord of gezien wil worden vanuit het innerlijk leven. Welk gevoel, behoefte, verlangen of idee wil herkend en erkend worden? Als we vanuit die wezenlijke nieuwsgierigheid, met mededogen, luisteren en kijken dan zijn we in staat onszelf en de ander te zien, te verstaan en te herkennen als een ander levend mens. En ondanks de verschillen zijn we dan in staat om in harmonie en met respect met onszelf en/of de ander te zijn. Leven vanuit mededogen betekent bij voortduring in beweging zijn. Meebewegen met de steeds veranderende gevoelens en behoeften en meegaan in de beweging van het leven. Beweeg je op jouw manier mee? 


The Wanderes. de nummers die zanger Nikos Frangiskatos en zijn band speelt bevatten een hoopvol en melancholisch geluid, in combinatie met gelaagde teksten over herkenbare thema’s zoals vertrouwen, loslaten en hoop. Het geluid tussen stilte en menselijkheid.


Het vermogen om alleen te zijn is het vermogen om lief te hebben. Het ziet er misschien paradoxaal uit voor jou, maar dat is het niet. Het is een existentiële waarheid: alleen degenen die alleen kunnen zijn, kunnen liefde, delen, de diepste kern van een ander ingaan, zonder de ander te bezitten, zonder afhankelijk te worden van de ander, zonder de ander te verminderen tot een dingetje en zonder verslaafd te raken aan de ander. Ze laten de andere absolute vrijheid toe! Osho.


Meditatie in stad op vrijdagmorgen! Wat mediteren en meditatie is valt eigenlijk niet te omschrijven, omdat de ervaringen met mediteren voor iedereen anders is. Mediteren en de dingen die gebeuren tijdens de meditatie zijn persoonlijke ervaringen, een kwestie van wat er het beste bij jou past, wat je zelf het prettigst vindt.  Mediteren kan ook verband houden met het ontdekken van jezelf of met het zoeken naar de zin van het leven. Iedere vrijdagmorgen om 09.00 tot 10.00 uur. In het Stiltecentrum, Arendstraat 35a in Oosthout. En iedere donderdagavond om 20.00 uur in de Gecroonde Bel aan de Bredase weg.  Een maand op proef en de kosten zijn 28 euro per maand. We beginnen donderdag 2 en vrijdag 3 september. Informatie 06-25276590. Meer informatie: Meditatie in de stad


Gewoon jezelf zijn, hoe moeilijk is dat? Veel mensen zijn zo ver van zichzelf afgedwaald, dat ze niet meer weten hoe het voelt om zichzelf te zijn. Ergens onderweg naar het grote geluk, de ideale partner of bij de derde hypotheek zijn zij zichzelf kwijtgeraakt. De kunst is om tijd te nemen voor het innerlijke leven, omdat alle energie opgaat aan het uiterlijke leven. Zo verliezen we onszelf in ons werk, geld, relaties, spullen, zorgen, stress, televisie en raak je ergens onderweg de verbinding kwijt met wie je zelf bent! Ik heb veel ‘gedaan’ om mezelf terug te vinden.

Heel veel zelfs. Veel cursussen gevolgd, meditatie- en yogadocent geworden, gereisd naar India en Nepal, in therapie geweest, veel zelfhulpboeken gelezen, opleidingen gedaan en noem maar op. Ik denk eigenlijk dat het niet gaat over ‘jezelf kwijt zijn’. Heel veel delen zijn er namelijk nog wel, maar je bent op zoek naar delen van jezelf die je bent kwijtgeraakt gedurende je kinder- en tienerjaren. Misschien ben je je zelfvertrouwen kwijtgeraakt, je speelsheid, je onbevangenheid of stukjes liefde. En heel waarschijnlijk je gevoeligheid. Waar is je gevoelige deel gebleven? Zo bestaan we allemaal uit ‘delen’. Moedige delen, boze delen, gekwetste delen, verdrietige delen, perfectionistische delen, liefdevolle delen. Te veel om op te noemen. Ik ervaar dat er steeds weer nieuwe delen in mij gezien willen worden. En heb ik bepaalde delen erkent en gevoeld, dan komt er gewoon weer een ander deel om de hoek. Zo is de zoektocht naar jezelf nooit klaar. We mogen daar een heel mensenleven over doen. Ik vind het inmiddels mooi en bijzonder om mezelf zo telkens weer te ontdekken. Voor mij is het geen strijd meer, maar juist een ware ontdekkingstocht. 

Je bent niet zoek. Nee, jij bent er nog steeds. Je bent ook nooit weggeweest. Alleen je verstopt delen van jezelf, die verstop je van binnen in jezelf, ver weg in een donker hoekje waar niemand bij mag komen. Maar als jij er niet mag zijn van jezelf, als die delen in jou niet gezien mogen worden, dan kun je nooit je eigenheid terugvinden. Je kunt dan alles buiten jezelf zoeken in werk, studie, reizen en andere mensen, maar als jij er niet van jezelf mag zijn, heb je daar vrij weinig aan. Het is een beschermingsmechanisme van je geworden om alles zo weg te stoppen. Een bescherming tegen pijn, verdriet, afwijzing, teleurstelling etc. Maar eigenlijk is dat donkere hoekje in jezelf juist je afwijzing. Daar in dat hoekje zit alles van jou wat er niet mag zijn. Herken je dit?

Wat mij écht, maar dan ook écht geholpen heeft om mezelf terug te vinden, is om naar binnen te durven gaan. Naar dat donkere hoekje in mezelf waar ik zoveel pijn voelde. Zoveel verdriet en angst, door een klein beetje licht in dat donkere hoekje te laten schijnen. Eerst doet dat pijn, maar zodra de emotie er mag zijn die er zit, wordt het zachter en lichter. Wat ik dan ervaar, is dat het helemaal niet zo eng is dan ik van tevoren dacht. Maar dat het juist oplucht om die delen in mezelf te mogen aanraken. Het is als het inhouden van een scheet. Op een gegeven moment krijg je buikpijn, wordt het écht vervelend en word je er helemaal naar van. Als je de lucht uit je lichaam mag laten stromen, voel je opluchting. Ja toch? Zo werkt het ook met jezelf terugvinden. Het aandacht geven en het er laten zijn. En natuurlijk mag je ook hulp vragen om gecoacht te worden in je zoektocht naar jezelf zijn! Voel je vrij hierin en informeer: 06-25276590. 


De vredesweek in 2021 staat in het teken van Inclusief samenleven. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Opnieuw begint de vredesweek in Oosterhout weer een Peace Walk en wel op 18 september, vertrek om 14.30 uur bij de Vinder (Antoniuskerk) dan wandelen we weer langs de kloosters en de moskee en geven weer een wereld vredeskaars af. We eindigen in de stadstuin de Schelp, waar om 17.00 een oecumenische dienst wordt verzorgd. Op maandag 20 september is er een bijzondere vredeslezing, door Mevr. Ineke Bakker om 20.00 uur in de Beuk, naast de Vredeskerk. De Wereldvredes film wordt op donderdag 23 september vertoond om 15.00 uur en om 20.00 uur in filmtheater de Bussel. De film dit jaar is genaamd The Great Green Wall dit is een groene strook van 7 000 km worden van Senegal in West Afrika tot Djibouti in Oost Afrika, die het Saharazand tegenhoudt en 50 miljoen hectare land herstelt. Een project waarin een ‘muur’ van bomen dwars door Afrika wordt geplant is niet alleen bedoeld om de ontbossing en verwoestijning tegen te gaan, maar ook om de voedselveiligheid te verbeteren, banen te creëren en jonge mensen een alternatief te bieden voor migratie en extremisme. In de film kun je zien, wat inclusief samenwerken betekent voor de natuur, de mens, het voortbestaan voor volgende generaties! De vredesweek eindigt op 26 september, waar er in alle kerken in Oosterhout aandacht wordt gegeven aan dit thema! Home – Vredesweek


Paul Carrack (1951) is een Britse zanger, musicus en multi-instrumentalist die in de loop der jaren lid was van verschillende bands en wereldwijd optrad met bekende acts. Je bent niet alleen, we werken allemaal aan innerlijke vrede, zingt Paul Carrack op zijn manier! 


Wanneer je uitgeput bent, rust dan. Als je geen zin hebt om een nieuw project te starten, doe het dan niet. Als je niet de drang voelt om iets nieuws te maken, rust dan gewoon in de schoonheid van het oude, het bekende. Als je geen zin hebt om te praten, zwijg dan. Als je het nieuws zat bent, zet het uit. Als je iets wil uitstellen tot morgen, doe het dan. Als je niets wilt doen, doe dan niets. Voel de volheid van de leegte, de uitgestrektheid van de stilte, het pure leven in je onproductieve momenten. Tijd hoeft niet altijd gevuld te worden. Je bent genoeg, simpelweg in je wezen. Jeff Foster.


Vakantie in de jaren 60′ van de vorige eeuw. Mijn ouders staan precies in het midden van de andere bewoners van de straat waar ik woonde in mijn dorp Hank. De buurtvereniging ging ieder jaar met de bus op reis, helemaal naar Aalsmeer, of Monschau, of Amsterdam. En daar spaarde ze het hele jaar voor! Het hele jaar konden ze daar nog samen over praten! Verbinding is een biologische noodzaak die van essentieel belang is om te kunnen overleven! Want biologisch gezien zijn we voorgeprogrammeerd om verbindingen met andere aan te gaan. Mensen zijn sociale wezens en onze sociale relaties zijn een bron van voldoening en zingeving! Tijden veranderen! Nu hebben we (althans wij) een buurtapp. En als we iets nodig hebben of teveel hebben dan kan dat op de buurtapp! 


De inspirerende hutspot. Dat zijn tal van filmpjes, waar je je gratis op kunt abonneren met inspirerende sprekers. De taal van verbinding is de taal van de geweldloze communicatie. En het is weer mogelijk om een kennismaking met deze inspirerende methode te verzorgen. Communicatie die verbindt, begint bij jezelf; waar verlang je naar en wat laat je los?


Kennismaking geweldloze communicatie op vrijdagavond 5 en zaterdag 6 november. De geweldloze communicatie is effectief bij het oplossen van conflicten, in de opvoeding, het eigen groeiproces, in relaties en op het werk. Deze tweedaagse kennismaking met de geweldloze communicatie wordt verzorgd door yoga- en ontspanningsdocent Piet van der Pluim. Datum: vrijdagavond 5 van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdagochtend 6 november van 09.00 en tot 16.00 uur. Plaats: Ridderstraat 71 in Oosterhout. Kosten 75 euro,  eigen lunchpakket meenemen, voor thee en koffie wordt gezorgd, inclusief syllabus. We hanteren de regels van het RIVM. Tussen de middag maken we een kleine wandeling. Voor alle informatie en opgave: pietvanderpluijm@hetnet.nl  Informatie Workshop Geweldloos Communiceren


Edwin Evers zingt als er niets meer is! Het lied is een uitnodiging om de eenzame mensen om ons heen niet te vergeten, zeker in de vakantiemaanden niet. Laten we met zijn allen even om ons heen kijken. Wie kunnen we even spontaan verassen met bezoekje of een telefoontje? Doe je mee! Als je een goede balans in het leven wenst, maak van volharding uw boezemvriend, van ervaring uw wijze adviseur, van voorzichtigheid uw oudere broer en van hoop uw beschermend talent.


De balans op maken. Wat een jaar hebben we met zijn allen achter de rug en voor sommigen was het een super zwaar jaar, vooral voor de mensen die getroffen zijn door corona of dat je mensen hebt moeten afgeven. Maar ook degene die hun baan en inkomen hebben verloren, die failliet gegaan zijn en ook degene die harder gewerkt hebben dan ooit, bijvoorbeeld de mensen in de zorg! Ik kan me heel goed voorstellen dat zij fysiek, emotioneel en mentaal grote offers hebben gebracht. We hebben allemaal een andere manier van op adem komen, uitrusten, loslaten en ontspannen. Ik ken mensen die het moeilijk vinden om op tijd uit te rusten. Ook ik kan hier last van hebben:

Ik bepaal mijn waarde op basis van de productiviteit die ik lever.

Ik voelt me soms schuldig over het rusten.

Mijn primaire zorg is om bezig te zijn met nuttige bezigheden.

Ik ben opgevoed met tekst dat ‘hard werken’ geluk brengt!

Ik me in het verleden vaak losgekoppeld gevoeld van mezelf en het leven, waardoor ik me afvroeg wat het nut van alles is.

Dat ik mijn best doe om aanwezig te zijn en beschikbaar te zijn voor de familie en vrienden.

Dat ik me soms verdeeld kan voelen over mijn persoonlijke ritme en behoeften.

En zo heeft iedereen zijn gewoontes, patronen, onhebbelijkheden en natuurlijk ook zijn veerkracht en kwaliteiten. Ik heb geluk gehad dat ik al op jonge leeftijd mezelf grotendeels heb kunnen bevrijden uit de bovenstaande beperkte overtuigingen., vooral door op 27 jarige leeftijd aan te vangen met een Saswitha yogaopleiding. Volgend jaar word ik 67 jaar en dan ben ik al veertig jaar bezig met het fenomeen yoga en meditatie. En ik raak steeds meer verwonderd over de kracht van yoga- en meditatie oefeningen. Het ontspant mijn zenuwstelsel, mijn innerlijke onrust wordt minder, het stimuleert mijn eigenwaarde om me vrij te maken en te voelen, om te schrijven en te sporten, om te wandelen en te fietsen, om even helemaal niets te bereiken en te onthouden, om gewoon helemaal mezelf te zijn. En ieder mens mag zijn eigen innerlijke vrede zoeken. Het is helaas zo dat velen eerst in een burn-out moeten komen voordat ze wakker worden! Ook goed! In mijn eerste week van yogales geven afgelopen maand, kwam een cursist naar me toe en ze zei: Piet, wat ik zo waardeer aan jou is dat alles goed is! Alles mag er zijn! Dus als ik jullie mag steunen in het thema van de balans opmaken: Alles mag er zijn! Want alles draagt bij aan jouw zoektocht naar innerlijke vrede! 


In de maanden Juli en Augustus zijn er geen Hatha Yogalessen! Zet de stoelen aan de kant en doe met me mee. We doen ook de groet naar de vier windrichtingen in deze les! Wil je graag in september meer lessen ontvangen dan kun je je opgeven voor de wekelijkse digitale yogales. Je kunt je opgeven via pietvanderpluijm@hetnet.nl.  De kosten zijn 33 euro per maand.


 

LIEVELINGSPLEK

 

na te veel lange zinnen

die werden uitgesproken

komt de stilte binnen

onafgebroken

 

adem brengen

adem halen

hier volledig zijn

geen gedachten die dwalen

het wordt rustig in het brein

 

ogen voelen zwaartekrachten

tot ze zijn gezwicht

beelden die verzachten

in een ander licht

 

om niets meer te hoeven

sinds de stilte viel

dan eindeloos vertoeven

tussen hart en ziel

 

om op deze plek

los van alles te zijn

dit is het moment

waarin ik verdwijn

 

hier schommel ik uit

met mijn ogen dicht

en kom vanzelf

opnieuw in evenwicht 

 

© Vian Moo – www.fijnzinnigeteksten.nl                                            


Een indrukwekkend optreden van de Amerikaanse Jane Marczewski (1990) in America’s got talent. Ze noemt zich nachtvogel is getroffen door kanker, ze zingt het lied “Het is OK! Ze heeft het zelf geschreven en het is OK om soms te verdwalen en het even niet meer te weten. Een ontroerend optreden. Indrukwekkend hoe ze ook na haar optreden hier iets moois over zegt. Zelf ben ik al jaren vrijwilliger bij https://inloophuispoppys.nl 


Een inspirerend beeldverslag van de 3e les in de ontspanningscursus! Dank Lilian! https://www.werkenaaninnerlijkevrede.nl/inschrijfformulier-ontspanningscursus/?preview=truGod sterft niet uit als wij ophouden in God te geloven, maar wij houden op te leven als we niet meer verlicht worden door die dagelijkse, wondere ervaring van de levensbron, die alle begrip te boven gaat.

Dag Hammerskjold.


Lezen in Tibetaanse boek van leven en sterven, waarom? Wat brengt dat? We zijn hiermee in 2012 in de Mariakerk begonnen. Nu lezen we nog ieder halfjaar 4 x gezamenlijk op dinsdagmiddag in dit bijzondere boek. De data voor het komende najaar zijn: 26 oktober – 9 en 23 november en 7 december. Kosten zijn 7.50 per keer of 25 euro ineens. Aanvang 14.00 t/m 16.00 uur. De locatie Ridderstraat 71 in Oosterhout. Je bent van harte welkom! Geef je wel even op via telnr. 0625276590 (Piet van der Pluijm). Informatie lezen in het boek

 


Nigel Marsh (Australië) geeft in 2010 een inspirerende Tedx Talk. Nigel Marsh is vooral bekend om zijn creatieve bezigheden. Naast de auteur van drie boeken is hij ook medeoprichter van diverse maatschappelijke t.v. kanalen, die heel bekend zijn geworden in Australië. 

 
“Een persoon zonder enige ervaring met zelfreflectie zal altijd anderen aansprakelijk stellen voor zijn tegenslagen, een beginnende leerling die aan zich zelf gaat werken, zichzelf, een persoon met veel levenservaring echter geen van beide. “Epictetus.

Ik wist dat ik mijn mond moest houden als ik werkelijk iets te zeggen had.
Ik wist dat ik mezelf niet zo vertrouwde en overschreeuwde dat.
Ik wist ik moet mijn ogen sluiten als ik werkelijk iets wil zien.
Ik wist ik kijk teveel naar buiten het zit natuurlijk binnenin.

Ik dacht de hongersnood in Afrika als die maar eenmaal is gestild. 
Ik dacht de kernwapens de wereld uit te politiek veel te gewild. 
Ik dacht we moeten eerlijk delen ieder het zijne dus de helft. 
ik dacht als iedereen volmaakt is begin ik aan mezelf. 

Ik dacht ik haal het uit de boeken Ik dacht ik vecht me vrij.
ik dacht dat ik het ver moest zoeken het ligt natuurlijk heel dichtbij.
Ik dacht ik moet mijn vuisten ballen, iemand zei open je hand.
ik was bang om door de mand te vallen, iemand zei er is geen mand.

uit De Mars, Freek de Jonge.


 
Afgelopen maand ben ik via een goede vriendin benaderd om een van mijn teksten die o.a. ook in de nieuwsbrief stond te mailen naar het Wo Magazine., een groot Nederlands digitaal magazine, gratis! Zij mailen je iedere week een nieuwsbrief. WoMagazine.nl is een Online Magazine met een sterke focus op Health & Lifestyle. De doelgroep is iedereen die van de gezonde dingen in het leven houdt en op zoek is naar inspiratie, de laatste gezondheidstips, een gezondere lifestyle en mindset om zo de kwaliteit van het leven te verhogen. Dus meld je vrijblijvend en gratis aan bij Home – WoMagazine

De balans opmaken in de zomermaanden is niet verkeerd. Zeker niet als je het ‘op je werk’ niet meer naar je zin hebt. Of je wilt iets anders gaan doen en je weet niet wat? Dus blijf je een beetje hangen in de vraag wat nu? Ik heb een goede suggestie voor je! Neem contact op met een jobcoach! En niet zomaar eentje, nee iemand die zelf alles heeft meegemaakt op dit gebied en van haar onmacht, haar kracht heeft gemaakt. Een jobcoach die dus weet waar ze het over heeft. Nuchter, praktisch en duidelijk. Hoe kan ik dit weten? Omdat we haar proces van een afstand hebben mogen volgen. Ze is de dochter van goede vrienden, Sylvia kennen we al vanaf haar geboorte! Ze is nu 31 jaar en een hele goede betrokken holistische jobcoach, ze werkt onder de werknaam: https://gelukmeteenzachteg.nl/                        Je kunt vrijblijvend contact met haar opnemen als je graag van baan of carrière wilt veranderen en elke verandering begint met een gedegen verkenning en oriëntatie. Het eerste oriënterende gesprek is inderdaad altijd vrijblijvend en gratis.


 
 
 

3 Reacties

 • Marfa,
  Geplaatst 1 juli 2021 10:00

  Allemaal een hele goede zomer gewenst. Wat er ook is, wat er ook gebeurd, het is OK!
  En dank weer voor alles Piet!
  Marga

 • Monique Angèle van de Laar,
  Geplaatst 1 juli 2021 18:04

  Wat een mooie vlog Piet, van jou en je dochter! Een prachtige eigen-wijze vrouw. Idd heel bijzonder dit samen te doen en ik zou zeggen…ga door 🙂
  Veel liefs, Monique

 • jacqueline groenewold,
  Geplaatst 2 juli 2021 21:57

  applaus!!!!!!!!!!!

Plaats reactie