Nieuwsbrief Maart 2021

Veerkracht in deze tijd. Je veerkracht bepaalt hoe flexibel jij met tegenslagen omgaat en hoe stevig je in je schoenen staat in roerige tijden. En in dat laatste zitten we nu, zeker weten. Vandaar dat veerkracht het thema is in deze nieuwsbrief, in de hoop jou er wat van mee te geven. Want veerkrachtige mensen zijn zoals een boom die in een storm mee beweegt met de wind. Ze verliest bladeren en takken, maar blijft overeind. Je veerkracht versterken, zorgt er niet alleen voor dat je minder vatbaar bent voor stress, het helpt je ook de regie terug te pakken over je eigen leven. Jouw veerkracht is een natuurkracht die in jou aanwezig is. Even terug naar die boom die overeind blijft tijdens een storm. Zij is stevig en flexibel tegelijk en bij elke boom is die verhouding net iets anders. Bij mensen gaat het bij veerkracht ook om die combinatie van stevigheid en flexibiliteit. Hoe stevig sta je en hoe flexibel kun je met tegenslagen omgaan? En hoe houd je daarbij vertrouwen in jezelf en het leven? Veerkracht hebben we dagelijks nodig. Elke dag zijn er momenten dat iets anders loopt dan verwacht of gehoopt, denk bv. aan een partner die een afspraak niet nakomt. Soms stapelen zulke kleine storingen zich op en loopt daardoor ook de spanning op. Je hebt veerkracht nodig om daar flexibel mee om te gaan en je niet verslagen te gaan voelen. Ook brengt het leven soms grote uitdagingen met zich mee die veel veerkracht van je vragen, zoals het verlies van een baan, geconfronteerd worden met een ziekte van jezelf of een dierbare. In deze tijd worden we allemaal geconfronteerd met zorgen en angsten en verandert er van alles in het dagelijkse leven. Mensen raken bestaande routines kwijt. Er is bovendien veel onzekerheid over de toekomst. Dat zijn allemaal triggers om jezelf of anderen te gaan veroordelen. Je gaat dan steeds die vergelijking maken tussen hoe dingen nu zijn en hoe je ze liever zou willen zien. Je hebt flink wat veerkracht nodig in deze tijd om te blijven voelen dat jij de regie van je leven in eigen handen hebt en dat je altijd een keuze hebt hoe je omgaat met je moeilijkheden op je pad.

Hoe weet je of je over veel veerkracht beschikt? Veerkrachtige mensen beschikken over een aantal natuurlijke talenten. Zij kunnen reflecteren en zijn zich ervan bewust dat zij niet hun gevoelens en gedachten zijn. Ze kunnen er vanaf een afstandje ontspannen naar kijken. Zij gaan uit van de leidende gedachte ‘ik heb (altijd) invloed’. Ze vragen zich in het hier en nu af: Wat kan en wil ik hier nu mee? Van daaruit zijn ze inventief in het inschakelen van hulp en het zien van kansen in lastige situaties. Ook zie je dat veerkrachtige mensen goed kunnen relativeren, doordat ze het onderscheid weten tussen wat ze kunnen veranderen en wat niet. Dat betekent overigens niet dat veerkrachtige mensen niet gauw (emotioneel) geraakt kunnen worden. Juist doordat ze in contact staan met hun gevoel en zich durven te laten raken door het leven, oefenen ze in het inzetten van hun veerkracht. Een inspirerende spreuk van Franciscus van Assisi: ‘Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen en het inzicht om het verschil tussen beide te zien.’ Veerkracht versterk je ook door Hathayoga en meditatie te beoefenen. Door jouw ‘aandachtspier’ te trainen. Ademtechnieken en een vergroot bewustzijn, helpen je te reflecteren, te aanschouwen wat er aangeraakt wordt in jou, zonder dat het gelijk met je aan de haal gaat. En dit lukt alleen als je ook verbonden bent met je lichaam en de signalen die het je geeft. Wil je graag Hatha Yoga oefeningen online of meditatie lessen ontvangen stuur me een bericht en ik stuur je de info. Je kunt ook beginnen met de ontspanningscursus:  https://www.werkenaaninnerlijkevrede.nl/inschrijfformulier-ontspanningscursus/

Als je een situatie van verlies meemaakt, is het belangrijk om ruimte te maken voor rouw. Als je jezelf niet toestaat om te voelen wat het verlies bij je raakt, plaats je een gedeelte van jezelf buiten jezelf. Alsof jij dat deel niet bent. Dan lever je niet alleen energie in, maar ook de regie op je eigen leven. Voed jouw eigen stevigheid met dat waar jij behoefte aan hebt. Blijf in beweging en zoek de natuur op. Zo stel je je open voor inspiratie voor een volgende stap, die dan vaak schijnbaar ‘als vanzelf’ op je pad zal komen. En als je er niet alleen uitkomt bezoek dan een rouw- en verlieskundige. https://www.praktijkverder.nl


Genegenheid is essentieel, niet alleen voor een veerkrachtig persoon, maar ook voor het leven zelf. Ik zeg altijd dat er vier bekende elementen in de natuur zijn: lucht, vuur, water en aarde. Op menselijk gebied heb je ook een vijfde element: liefde. Liefde is veerkracht. Je bent een relationeel wezen, je hebt anderen nodig om je voortbestaan te verzekeren. Marcelo Ceberio.


Hoe houd jij je staande wanneer alles tegenzit? Hoe blijf je effectief onder druk? Welke 3 elementen vergroten jouw Mentale Veerkracht? En hoe kun je Mentale Veerkracht ontwikkelen? Sierd Nutma geeft in 10 minuten de essentie van Mentale Veerkracht weer in deze Ted talk.


Jacqueline Etman, sedert 6 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam geweest als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op: column 74


Spreek je medemensen aan over de veerkracht die reeds in hen woont. Vivikananda. 


Workshop Communicatie die vertrouwen geeft! Communicatie begint bij jezelf en de kracht van woorden bepalen je werkelijkheid. Deze workshop geeft je woorden van helderheid, duidelijkheid, openheid en vertrouwen! De geweldloze communicatie is effectief bij het oplossen van conflicten in jezelf en conflicten met de omgeving, zonder te oordelen of te kwalificeren. Je leert wat waarnemen is en om contact te maken met je gevoel en je behoeften! En als laatste komen we bij het verzoek naar jezelf en de ander! Deze kennismaking met de geweldloze communicatie wordt verzorgd door yoga- en ontspanningsdocent Piet van der Pluijm. Er is plaats voor 4 deelnemers i.v.m. de afstand en de workshop is Corona vrij en als het niet door kan gaan, dan doen we het via Zoom.  Datum: vrijdagavond 14 Mei  van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdagochtend 15 Mei van 09.00 en tot 16.00 uur. Plaats: Catharinastraat 42a in Oosterhout.  Kosten 75 euro. We hanteren de regels van het RIVM. Voor alle informatie en opgave: pietvanderpluijm@hetnet.nl 


Je overtuigingen worden je gedachten, je gedachten worden je woorden, je woorden worden je daden, je daden worden je gewoontes, je gewoontes worden je waarden, je waarden worden je lotsbestemming. Mahatma Gandhi. 


Dus voor even, vergeten, wat er nu gebeurt. Laten we geven en leven, door angst niet meer verscheurd. Laten we dromen, het zal goedkomen, als de lucht weer blauw kleurt. Iemand die naar je lacht, iemand die voor je klapt, iemand die voor je speelt, die ze eten deelt. Gezongen door Do, Jennie Lena, Lisa Lois en Numida. 


In je leven zul je je realiseren dat iedereen die je ontmoet een rol vervult. Sommigen zullen je testen, sommigen zullen je gebruiken, sommigen zullen van je houden en sommigen zullen je iets leren. Maar degenen die werkelijk belangrijk zijn, zijn degenen die het beste in je naar boven brengen. Het zijn zeldzame en wonderbaarlijke mensen, die je eraan herinneren waarom het leven de moeite waard is. 


Breng a.u.b. je stem uit op 17 Maart!                             


Veerkracht. Ieder mens kent wel mensen die beschikken over veel veerkracht. In mijn vriendenkring is dat Wilhelmina. Ik ken haar al heel lang. Ooit kwam ze bij mij op yogales. Wilhelmina tobt al vanaf haar kind zijn met haar bloedvaten, het is een familiekwaal. In de loop van de tijd is ze veranderd van goed lopend naar zittend in een rolstoel. Inmiddels is ze verhuisd naar een appartement en is enkele jaren geleden haar rechteronderbeen geamputeerd en tobt ze nog steeds met haar bloedvaten. Af en toe mag ik met haar mee als ze weer naar het ziekenhuis moet. Ze zit nog steeds op yogales, ondanks alle beperkingen en veranderingen. Afgelopen zomer kwam ze weer in een verkeerde film terecht en speelde er weer allerlei onduidelijke klachten op. Maar zodra ze weer een veer van haar lippen kan blazen, is ze weer opgewekt en haalt ze haar schouders op en zegt: het is nou eenmaal zo! Ik plaag haar vaak met het gegeven, dat haar ouders haar niet voor niets haar naam gegeven hebben die begint met WIL, want die heeft ze een wil om door te gaan, om op haar tanden te bijten! Bij Wilhelmina moet ik denken aan dat mooie spreekwoord: de wind kun je niet veranderen, maar de stand van de zeilen wel. Hoe wendbaar en veerkrachtig we zijn, dat bepalen we uiteindelijk zelf!


Miranda van Bragt een van de bestuursleden van Vastwel, verteld haar verhaal over tijd en eeuwigheid. Heel de maand maart kun je deze bijzondere ontmoetingen nog zien, zie onderstaande tekst. 

Van tijd tot eeuwigheid. Elke dag in deze vasten een uitzending op de ORTS. Veertig bijzondere gasten uit Oosterhout vertellen, in een decor van zandlopers en spijkerbroeken, hun persoonlijk verhaal. Over leven en dood gaan, een grote omwenteling in het leven, een mooi moment van geluk. Over een foto die dierbaar is, muziek die je raakt, een lied dat ontroert, een boek dat je niet loslaat. Na elk verhaal draaien we de Angeluszandloper voor de volgende 24 uur om. We staan stil en geven de tijd een duwtje. Toon Oomen en Vrienden zorgen voor de muzikale omlijsting. Elke dag, m.u.v. zondag  in deze vastenperiode is er tijdens de dagelijkse avonduitzending op ORTS tv een  Van Tijd tot Tijd uitzending met een bijzonder gast. Dit zal omstreeks 18.20 uur voor het eerste te zien te zijn (KPN kanaal 1352 Ziggo kanaal 41) Maandagavond 8 maart, zijn mijn dochter Joni en ik zelf te gast in het programma over tijd en eeuwigheid. 

 

 

Buig en je zult niet barsten.’ Lao Zi.


Veerkracht in moeilijke omstandigheden. Dr. Veronica Janssen, medisch psycholoog LUMC en onderzoeker Universiteit Leiden. Deze tijd doet een beroep op de draagkracht van iedere zorgprofessional. Volgens Veronica Janssen worden we op vier levensdomeinen uitgedaagd. Dit vraagt veel van onze veerkracht. Zij geeft tips hoe hiermee om te gaan.Een goed leven leiden is een proces, geen gemoedstoestand!
Carl Rogers.

 


Tips voor meer veerkracht. Bij het zijn van een veerkrachtig persoon spelen veel factoren een rol. Een van de belangrijkste factoren is het hebben van een goede relatie met je familie, vrienden en de mensen om je heen. Een andere factor is het kunnen maken van realistische plannen, het voor ogen kunnen zien van toekomstige stappen door middel van deze plannen en het hebben van een positieve kijk op jezelf of het vermogen om met sterke emoties en impulsen om te gaan. Ieder van ons kan op een bepaald punt in het leven veerkrachtig zijn.

Accepteer dat verandering noodzakelijkerwijs bij het leven hoort. Er is geen ontwikkeling zonder verandering. En zelfs als je niet wilt ontwikkelen, zal verandering alsnog plaatsvinden. Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen wat je wel kunt beïnvloeden en wat niet. Op deze manier kun je de dingen die verbeterd kunnen worden verbeteren.

Bekijk de moeilijkheden in je leven niet als onoverkomelijke problemen. Je kunt niet voorkomen dat er in je leven ontzettend stressvolle gebeurtenissen zullen plaatsvinden, maar je kunt wel de manier waarop je met ze omgaat verbeteren. Probeer je visie uit te breiden en wees je ervan bewust dat het grootste gedeelte van de stressvolle gebeurtenissen slechts tijdelijk zijn, niet permanent. Als ze dit wel zijn, ontwerp dan een plan om hier mee om te gaan en ga ermee om.

Stel kleine haalbare doelen. Als je een groot doel voor ogen hebt, dan is de manier om het te bereiken niet door te rennen. Neem kleine stapjes, stel kleine doelen naarmate je vordert. Wees je ervan bewust hoe ver je kunt gaan, neem niet meer op je schouders dan je dragen kunt. Als je in staat bent sommige dingen te bereiken, wees er dan trots op.

Wees niet bang om beslissingen te nemen. Negeer je problemen niet en stel ze niet uit. Als je het nu kunt doen en het je problemen zal besparen, doe het dan zo snel mogelijk. Als je het niet nu kunt doen, wees dan in staat te wachten op het juiste moment zonder er voor die tijd te veel over na te denken.

Ontdek jezelf. Misschien zal je na een harde val de behoefte hebben om je spirituele kant te ontdekken, om te lezen en je lichaam en geest te verkennen door middel van verschillende activiteiten. Een bezige geest weerhoudt je van slechte gedachten en helpt je om een basis te leggen waar je op voort kunt bouwen in de toekomst. Hier kun je de ontspanningscursus goed voor gebruiken!

Vraag jezelf af wat je gedaan hebt om er weer bovenop te komen toen je in het verleden onderuit ging. Onthoud de moeilijke tijden waar je al doorheen gegaan bent en denk erover na hoe je ze te boven bent gekomen. Als je dit duidelijk voor ogen hebt, doe in de toekomst dan hetzelfde, want wat toen goed voor je was om te doen, is nu misschien wel weer goed.

Zorg voor jezelf. Laat je werk of zorgen niet al je tijd opslokken. Doe dingen die je leuk vindt en dingen waar je van geniet. En rust vooral goed uit. Breng tijd door met mensen die je een goed gevoel geven.

Reageer jezelf af. Het mogen dan sterke emoties zijn, het is belangrijk dat je ze uit. Van emotionele onderdrukking kun je zelfs ziek worden. Yoga- en ademoefeningen zijn hier heel geschikt voor of meditatie.

Hou op met doem scrollen. Ons brein is niet toegerust om de confrontatie met heel veel ellende aan te gaan. Lezen we voortdurend over aanslagen, moorden en zedendelicten, dan worden we daar angstig en verdrietig van. We verliezen de hoop op een positieve toekomst. Probeer wat minder te ‘doem scrollen’. Kies een paar (vaste) momenten per dag waarop je je laat informeren. Volharding en vertrouwen zullen je bondgenoten zijn in de strijd die volgt. Vergeet dat niet.Eigenwaarde en veerkracht zijn twee begrippen die hand in hand gaan. Iemand wiens zelfwaardering in balans is, is iemand die sterk is en over voldoende middelen beschikt om problematische situaties het hoofd te bieden.
Marcelo Ceberio.


Prof. dr. Elke Van Hoof is klinisch psycholoog gespecialiseerd in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is een gecertificeerde EMDR beoefenaar, biofeedback trainer en coach. 


“De wereld breekt iedereen en daarna zijn velen sterk op de gebroken plekken.” Ernest Hemingway.


De veerkracht tussen gevoel en verstand. Het hoofd en het hart waren in een ernstig gesprek gewikkeld. ‘Ik vind je wel leuk hoor’, zei het hoofd, maar je bent ook erg lastig. Als ik even niet oplet ben je alweer op iets afgegaan zonder uit te kijken. Ik vind je heel onvoorzichtig. Ik vind je soms een zeur, zei het hart. Steeds als ik iets wil, lever jij er commentaar op. Ik kan nooit eens mijn eigen gang gaan. Ik weet het goed gemaakt, zei het hoofd. Laten we eens een poosje uit elkaar gaan. Een soort proefscheiding. Dat is erg in momenteel. Dan kunnen we over een paar weken weer bij elkaar komen en kijken hoe het bevallen is. Het hart vond dat een goed idee en zo gingen ze ieder een andere kant op. Na een paar weken kwamen ze weer bij elkaar. Ze zagen er allebei beroerd uit. Wat ben ik vervelend als ik alleen ben, zuchtte het hoofd. Iedereen kreeg een hekel aan mij en het ergste is dat ik ze ook nog kon uitleggen waarom. Ik ben zo stom in mijn eentje, sprak het hart. Het is een wonder dat ik er nog ben. De mensen hebben me vreselijk misbruikt en ik kan ze nog geen ongelijk geven ook. En dus besloten het hoofd en het hart voortaan maar weer samen op te trekken. Soms vond het hart het hoofd een zeur. Vaak vond het hoofd hart een dwaas. Maar vanaf dat moment hielden ze van elkaar.


“We moeten eindige teleurstelling accepteren maar we mogen nooit oneindige hoop verliezen.” Martin Luther King.


Saint of sin, is een muziekcollectief van de Duitser Peter Ries en deze bijzondere muzikant heeft al heel veel muzikale hoogstandjes op zijn naam staan en deze Zon in mijn ogen is daar een mooi voorbeeld van! Heerlijke muziek om bij weg te dromen, te relaxen en om bij in slaap te vallen met de zon op je gezicht, wat willen we nog meer in de lente!


BEWONDERENSWAARDIG

onvoorstelbaar

zwaar

zo beladen

en toch

een hele vracht

veerkracht

© Vian Moo   www.fijnzinnigeteksten.nl


 

De parabel van bamboe en de varen. Hij was meubelmaker en hij deed het heel goed. Toen kwam een groot meubelbedrijf naar de stad. Het had veel geld, uitstekende machines en veel personeel. Al snel werden het grote bedrijf heel bekend in de plaats. De fabriek brak een record in het maken van meubels. Ze waren ook van zeer goede kwaliteit. Bovendien verkocht de fabriek de meubels tegen lagere prijzen dan de meubels die de meubelmaker aanbood. Het begon steeds erger te worden voor hem. Binnen slechts een paar maanden wist hij al dat hij op weg was naar een faillissement. Dit verontrustte hem. Tot overmaat van ramp kreeg hij ook problemen met zijn vrouw. Ze was onderwijzeres en haar salaris was niet genoeg om hun drie kinderen te onderhouden. De meubelmaker probeerde een nieuwe baan te vinden, maar hij faalde. Zijn vrouw gaf hem de schuld en dit heeft uiteindelijk ook hun kinderen getroffen. Ze begonnen problemen te krijgen met hun schoolcijfers. De meubelmaker in ons verhaal was echt wanhopig. Hij verdiende minder geld. Hij had ook minder energie en minder hoop. Zijn verstand begon het moeilijk te krijgen. De meubelmaker zag geen ontsnapping. Op een dag ging hij wandelen in een nabijgelegen bos om te reflecteren. Hij stond op het punt om de geheimen van de varen en de bamboe te leren kennen. Hij liep een half uur door het bos toen hij een vriendelijke oude man ontmoette die hem begroette. De oude man had een klein huis en toen hij de meubelmaker zag, nodigde hij hem uit voor thee. Hij zag de problemen op het gezicht van de meubelmaker en vroeg hem wat er aan de hand was. Dus de meubelmaker vertelde hem over zijn tegenslagen terwijl de oude man aandachtig en kalm naar hem luisterde. Toen ze klaar waren met het drinken van de thee nodigde de oude man de meubelmaker uit om een groot stuk land aan de achterkant van zijn huis te bekijken. Er groeiden varens en bamboe naast de tientallen bomen. De oude man vroeg hem beide planten te observeren en zei hem dat hij een verhaal te vertellen had. De meubelmaker was erg geïnteresseerd in wat de oude man hem te vertellen had. Die laatstgenoemde begon het verhaal. Hij zei: “Acht jaar geleden heb ik wat zaadjes gepakt en tegelijkertijd de varen en de bamboe geplant. Ik wou dat beide planten in mijn tuin groeiden omdat ze me beiden voldoening geven. Ik heb er alles aan gedaan om voor ze te zorgen alsof ze een schat waren.” Kort daarna merkte ik dat de varen en de bamboe anders reageerden op mijn zorg. De varen begon te groeien en in slechts een paar maanden werd het een majestueuze plant die alles versierde met zijn aanwezigheid. De bamboe was daarentegen nog steeds onder de grond, zonder enig teken van leven te vertonen. De oude man ging verder met zijn verhaal terwijl de meubelmaker met grote belangstelling luisterde. “Na een jaar bleef de varen groeien maar de bamboe deed dat niet. Ik gaf echter niet op. Ik heb er extra zorg aan gegeven. Desalniettemin ging er nog een jaar voorbij en mijn werk had nog steeds geen vruchten afgeworpen. De bamboe was niet gegroeid.” De oude man zei verder: “Evenmin gaf ik op na het tweede jaar, noch het derde, noch het vierde. Na vijf jaar zag ik eindelijk een schuw takje uit de grond schieten. De volgende dag was het veel groter. Na een paar maanden bleef het groeien en werd het een ongelooflijke bamboe van meer dan 10 meter. Weet je waarom het zo lang duurde voordat het groeide?” De meubelmaker dacht even na, maar wist niet wat hij moest zeggen. De oude man sprak opnieuw en zei: “Het duurde vijf jaar voordat de bamboe groeide omdat de plant bezig was wortel te schieten in de grond. Hij wist dat hij heel lang moest worden en daarom kon hij niet tevoorschijn komen voordat hij een stevige basis had waardoor hij goed kon groeien. Begrijp je dat?” De meubelmaker begreep de boodschap. Hij begreep nu dat dingen soms tijd vergen omdat ze wortel schieten. Dat het belangrijk is om vol te houden en het vertrouwen niet te verliezen. Voordat hij wegging, gaf de oude man de meubelmaker een boodschap die hij voor altijd kon houden. Het zei: “Geluk houdt je zoet. Beproevingen houden je sterk. Verdriet houdt je menselijk. Falen houdt je bescheiden. Succes laat je groeien.”


Je blijven verbinden in het NU geeft je de kracht voor morgen! 


Het is 2001 en zangeres Lara Fabian staat met dit nummer in Frankrijk op de eerste plaats. Ze staat voor de eerste keer in een gigantische grote zaal La Zenith genaamd. Het nummer gaat erover dat ze haar vriendje vergeeft en wat er ook gebeurt, ze houd van hem en dat bezingt ze op vele manieren. Ze wacht even met zingen tot de zaal stil is, maar dan beginnen de duizenden toeschouwers voornamelijk jonge meisjes te zingen. Ze is verrast, weet niet wat te doen en haar pianist voelt de sfeer goed aan en begeleid het publiek. Wat een veerkracht om dan je nog je nummer met zoveel passie en liefde, samen met het publiek te zingen. 


Veerkracht ontstaat alleen als je erop durft te vertrouwen dat je hart je er doorheen zal slepen. Mark Nepo.


Elkaar tot steun zijn geeft veerkracht. In een uitgestrekte weide staan twee paarden. Een van de paarden blijkt blind te zijn. Zijn eigenaar heeft besloten het paard niet af te laten maken. Hij heeft een veilige en comfortabele schuur voor de paarden gebouwd. Bij het andere paard heeft hij een kleine, koperkleurige bel aan zijn halster vastgemaakt. Het belletje zorgt er voor dat het blinde paard weet waar het andere paard is. Zo kan hij volgen. Het blinde paard vertrouwt het andere paard. Zo houden ze elkaar de hele dag in de gaten. ’s Avonds als ze naar de beschutting van de schuur gaan, loopt het paard met de bel voorop. Regelmatig stopt hij om zeker te weten dat het blinde paard volgt. En zo brengen de paarden samen de dag door. Ze accepteren wie ze zijn, houden rekening met elkaar. En het gegeven dat ze niet perfect zijn… ze kunnen er samen prima mee leven. En de eigenaar ook.


Veerkracht is geen gevolg van lichamelijke capaciteiten; ze komt voort uit een buigzame wil. Mahatma Gandhi. 


Normal Is Over 1.1 is een nieuwe versie van een unieke documentaire, met talloze oplossingen om de teloorgang van onze planeet te stoppen. Normal Is Over is een aangrijpende en scherpzinnige film , waarbij TV-Journaliste Renée Scheltema de ‘big picture’ onderzoekt en oplossingen aanreikt: Hoe komt het dat we de planeet steeds meer vernietigen? Is ongebreidelde economische groei een van de oorzaken? Zijn er dieper liggende problemen die besloten liggen in ons systeem? Gedurende haar tocht door de wereld ontmoet Renée veel inspirerende denkers en doeners.Na een grondige analyse, suggereert de film diverse oplossingen. De documentaire duurt 75 minuten, klik op: https://www.npostart.nl/VPWON_1329416  In elk leven dooft op een zeker moment het innerlijke vuur. Dat vuur wordt weer opgepord door een ontmoeting met de ander.
Albert Schweitzer.


1 Reactie

  • jacqueline groenewold,
    Geplaatst 1 maart 2021 21:45

    Woorden komen op het juiste moment.
    Dankjewel!

    welterusten, morgen gewoon weer verder.

Plaats reactie