De vechtstand schakelaar. Ik was thuis de jongste, woonde aan de rivier de Bergse Maas en leerde van broers en vrienden uit het dorp Hank zwemmen. Geen diploma, gewoon de schoolslag! We sprongen in onze onbevangenheid en lompheid van de Keizersveerse brug af en we lieten ons in de stroomversnellingen, die de pijlers van de brug maakten, mee naar beneden trekken. We draaiden letterlijk meters mee naar beneden en onderaan de kolk kon je er gewoon weer uit en kwam je weer naar boven. Levensgevaarlijk en nu erop terugkijkend vergden deze gevaarlijke sprongen heel veel tegenwoordigheid van geest, want instinctief roept je hele lijf erom dat je je eruit vecht; maar hoe harder je vecht, des te belabberder werd je situatie. En dat dit heel gevaarlijk was realiseerde ik me pas jaren later, toen er iemand met de kano in de buurt van de pijler kwam en uit de kano viel en mee naar beneden getrokken werd. Hij verdronk op jeugdige leeftijd. Hetzelfde principe gaat op voor moeilijke gevoelens: hoe meer we daarmee worstelen, des te meer problemen creëren we voor onszelf. Hoe zou dat komen?  Welnu, probeer je voor te stellen dat er ergens in een achteraf hoekje van je geest een knop zit die we de vechtstand schakelaar noemen. Als de schakelaar aanstaat, gaan we vechten tegen iedere fysieke of emotionele pijn die op ons pad komt. Wat voor ongemak het ook is dat we ervaren, we zien het als een probleem en spannen ons hevig in om er vanaf te komen of het te vermijden. Stel dat de emotie die opkomt angst is . Als de vechtstand schakelaar aanstaat, is dat gevoel volkomen onacceptabel. Het resultaat kan dan zijn boosheid over de angst (hoe durven ze het te maken dat ik me zo voel) of angst voor de angst (dit kan niet goed voor me zijn, ik vraag me af wat dit met mij doet) of een schuldgevoel over de angst (ik moet me niet in zo’n toestand laten brengen, ik gedraag me als een kind) of misschien wel een mix van al deze gevoelens tegelijk. Al deze secundaire gevoelens hebben met elkaar gemeen dat ze onplezierig en onbruikbaar zijn en vreten aan onze energie en vitaliteit. En ook daarover kunnen we boos of gedeprimeerd worden, de vicieuze cirkel! Probeer je nu voor te stellen dat de vechtstand schakelaar uit staat. Welke emotie het ook is die opkomt, hoe onplezierig ook, we gaan er niet mee in gevecht. Mocht er angst opkomen, dan is dat geen probleem. Natuurlijk is het onplezierig en vinden we het niet leuk, maar zo erg is het nou ook weer niet. Wanneer de vechtstand schakelaar uitstaat, kan ons angstniveau stijgen en dalen, afhankelijk van de situatie  waarin we ons bevinden. Soms zal het niveau hoog zijn, soms laag en soms zal er helemaal geen sprake zijn van angst. Ik noem dat schoon ongemak. Schoon ongemak is onvermijdelijk. We krijgen er in het leven allemaal op de een of ander manier mee te maken. Maar zodra we ertegen beginnen te vechten, neemt het ongemak snel toe. En al dat extra leed noem ik vuil ongemak. De vechtstand is een emotionele versterker, zet de schakelaar aan en je kunt boos zijn over je angst, angstig over je boosheid, depressief over je depressie of je schuldig voelen over je schuldgevoel. Maar dat is niet alles. Wanneer de vechtstand schakelaar aanstaat, zijn we totaal niet bereid de aanwezigheid van deze ongemakkelijke gevoelens te accepteren. We zijn er dan niet alleen door van streek, maar trekken ook alles uit de kast om die gevoelens te vermijden of om er vanaf te komen. Voor sommige mensen houdt dit in dat ze hun heil zoeken in drugs, roken, alcohol, gokken, eten. Anderen zetten de t.v. aan, duiken op internet, met andere woorden ze creëren veel vuil ongemak. Staat de vechtstand schakelaar uit dan kunnen de emoties vrij stromen, verspillen we geen energie aan vechten tegen of het vermijden van emoties, creëren we niet al dat vuile ongemak. Spring in de rivier van het leven en laat je zakken, totdat je er vanzelf kunt uitstappen en weer naar boven kunt komen en opnieuw beginnen! Net zoals ons hoofd maar 1/7 van ons lichaam uitmaakt. Het is goed toeven in het lichaamsbewustzijn en het is zoveel wijzer dan je kunt bedenken!


Moederhart vol rouw en liefde. Een inspirerend boek van Elsbeth Kuysters. Sterven is afscheid nemen, achterlaten en achtergelaten worden. Ik zou wensen dat dit boek bij heel veel mensen binnen mag komen: ouders, dierbaren en vrienden die afscheid hebben moeten nemen van iemand die sterft door zelfdoding, mensen die worden geconfronteerd met psychisch lijden en lijden aan deze wereld, maar ook hulpverleners die zoeken naar uitkomst voor menselijk lijden. Het is getuigenis van leven, ook al gaat het over sterven. Manu Keirse, emeritus hoogleraar, specialist in België en Nederland als het gaat over verdriet, verlies en de laatste levensfase. In dit boek vertelt Elsbeth Kuysters uit Oosterhout hoe ze verder leeft met de rouw om haar dochter Sara, die op zeventienjarige leeftijd er zelf voor kiest haar leven te beëindigen. In een persoonlijk verslag beschrijft ze niet alleen, hoe ze omgaat met haar diepe verdriet nadat ze haar enige kind verloor, maar geeft ze haar dochter ook een gezicht. Sara’s worsteling is niet uniek en staat symbool voor vele andere jongeren. De schrijfster hoopt met dit boek anderen te raken en de hand te reiken, en ook hulpverleners en familieleden te laten zien, wat er in iemand omgaat die zich maar moeilijk thuis voelt in deze wereld. Het boek bestaat uit afzonderlijke hoofdstukken die samen een collage van rouw vormen, ter inspiratie en ondersteuning voor anderen. Het is vlot geschreven met soms een vleugje humor. De woorden raken je in het hart en het is voelbaar dat na overlijden de liefde en verbinding blijven voortbestaan. Daar verandert de dood niks aan. Meer informatie of bestellen het boek kost 20 euro, kijk op: https://www.elsbethkuysters.nl/Wat van buiten komt is niet intuïtie; intuïtie is iets dat opkomt in iemands eigen hart en dat een gevoel van bevrediging, van ontspanning en geluk geeft.
Iniyat Khan. 


Jacqueline Etman, sedert 6 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam geweest als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op: column 69


Liefdesroep’ is het vervolg op de bestseller ‘Liefdesbang’ van Hannah Cuppen. In haar eerste boek besprak Cuppen bindingsangst en verlatingsangst en wat je hieraan kunt doen. In haar tweede boek Liefdesroep pakt zij wederom een thema aan waar velen mee worstelen. Iedereen zoekt in zijn of haar leven naar invulling, vervulling en passie. Met of zonder een romantische relatie gaat het erom dat we vaak vergeten – of niet durven – om ons hart te volgen. Als je de moed hebt om te kiezen voor de roep van je hart vind je volgens Hannah Cuppen niet alleen belangrijke levenslessen maar ook je diepste vervulling. Een interview door Menno Bijleveld voor Bodhitv.


Ontspanningscursus op basis van yoga, adem en act op 8 zaterdagochtenden in 2021. Een méér ontspannen levenshouding is het uitgangspunt van deze cursus. Veranderen gaat veelal niet zomaar, daar dien je wel aan te werken. Dus kun je stellen: ontspanning is alleen mogelijk door inspanning. En daarvoor kun je deze cursus goed gebruiken. Een ieder moet die weg gaan die voor hem of haar het meeste geschikt is. De ontspanningscursus is een van de mogelijkheden. Er kan alleen maar iets veranderen als jij dat wilt en dan komt meestal de vraag: Hoe kan ik iets veranderen waardoor ik me beter kan ontspannen? Het liefst horen we dan meteen de oplossing van de ander, maar zo werkt dat niet in de ontspanningscursus. Daar is het de bedoeling dat je zelf zoekt naar evenwicht in je spanningsveld en natuurlijk hoef je dit niet alleen te doen. In feite kun je het vergelijken met een reis met als doel je beter te kunnen ontspannen. Bij deze reis is het de bedoeling dat je niet alleen zoekt in de dingen buiten jezelf maar ook naar de gevoelens in jezelf. Alle deelnemers aan de cursus zijn op reis en toch maakt iedere deelnemer een andere reis. De een reist snel de ander langzaam, de een heeft veel weerstanden, de ander niet, de een staat open voor vernieuwing, de ander (nog) niet en toch zijn we allemaal op reis, een ieder in zijn eigen tempo, zodat je toch het gevoel hebt dat je zelf de bepaler blijft van je eigen innerlijke reis. Op deze manier bewerkstellig je zelf de verandering in jezelf op een verantwoordelijke manier en daar gaat het om in deze cursus. Verantwoording nemen voor je eigen gedrag en voor je eigen leven. Dat is niet altijd even gemakkelijk en toch is het de enige manier om tot inzicht te komen. Als we bereid zijn om naar onszelf te kijken en onszelf de vraag te stellen: “Wie ben ik” en “Wat wil ik”? Dan is deze cursus van onschatbare waarde. We werken vanuit een werkboek en ACT betekent Accepteren van je gedachten en gevoelens. C is contact maken met je waarden. T is toegewijd werken aan een effectieve actie. Deze cursus bestaat uit 8 zaterdagochtenden in 2021, data  16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart en 10 en 24 April. Kosten zijn 300 euro en dat betekent 37.50 euro per dagdeel. Inclusief syllabus. We beginnen om 09.00 uur tot 12.30 uur. Ik heb yogamatjes, voor de ontspanningsoefeningen, maar breng zelf een badlaken mee en een warme trui. Er is koffie en thee. En ik werk volgens de richtlijnen van het RIVM. Dus 1,50 meter uit elkaar. Waar? In de Catharinastraat 42 bij verhuurder van Halderen in Oosterhout. Tel. 06-25276590 of pietvanderpluijm@hetnet.nl. De cursus wordt verzorgd door yoga en ontspanningsdocent Piet van der Pluijm.


Als niets meer moet.

Als niets meer moet, is dat ont-moeten 

Als niets meer moet, mag ik er zijn 

Als niets meer moet, is alles mogelijk 

Dan doet ontmoeten niet meer pijn 

 

Het moeten zet me achter tralies 

Met monsters om me heen op wacht 

Afwijzing, Woede en Vernedering 

Maar IK ben het die mezelf veracht 

 

Ik maak van willen meestal moeten 

Omdat ik steeds naar iets verlang 

Goedkeuring, liefde of aanvaarding 

En daarom ben ik altijd bang 

 

Als niets meer moet, ontmoet ik Vrijheid 

Zij wordt mijn liefste kameraad 

Zij accepteert, steunt en vertrouwt me 

Ik weet dat zij me nooit verraadt 

 

Dan kan ik jou ook vrijheid geven 

Ik houd je niet meer in mijn macht 

Jij hebt recht op je eigen leven 

Op jouw manier vanuit je kracht 

 

Als niets meer moet, kan ik ontmoeten 

Gewoon omdat het dan zo gaat 

Niet meer de eis ontmoet te worden 

Geen angst meer dat je me verlaat 

 

Want zonder moeten is er Vrijheid 

Vol liefde en humor spoort ze me aan 

Om elk aspect van mezelf te beminnen 

En zo het leven aan te gaan 

 

Ik wil mezelf nu graag ontmoeten 

Verlost van uiterlijke schijn 

Ik sta mij toe niets meer te moeten 

En eindelijk mezelf te zijn 

Brigit Rozestraten (juli 2003) 


Heel veel meer Guus Meeuwis kan een nummer niet klinken dan Echte Mannen. Het is een indrukwekkende en herkenbare tekst als man. Mooi en een duidelijk geschreven zelfreflectie. Guus groeit gewoon door! klasse! 


De beste ontspanning is keutelen. André van Duijn.


Workshop Communicatie die verbindtCommunicatie die verbindt begint bij jezelf; waar verlang je naar en wat laat je los? De verbindende communicatie is effectief bij het oplossen van conflicten, in de opvoeding, het eigen groeiproces, in relaties en op het werk. Deze tweedaagse kennismaking met de geweldloze communicatie wordt verzorgd door yoga- en ontspanningsdocent Piet van der Pluim. Datum: vrijdagavond 6 van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdagochtend 7 november van 09.00 en tot 16.00 uur. Plaats: Catharinastraat 42a in Oosterhout.  Kosten 75 euro,  eigen lunchpakket meenemen, voor thee en koffie wordt gezorgd, inclusief syllabus. We hanteren de regels van het RIVM. Tussen de middag maken we een kleine wandeling. Voor alle informatie en opgave: pietvanderpluijm@hetnet.nl 


Yoga leert ons te doorstaan wat verdragen moet worden en te verdragen wat niet geheeld kan worden. BKS Iyengar.


Digitale Hatha Yogalessen! De tijd is rijp om naast de fysieke lessen ook op een digitale manier Hatha yogalessen te gaan verzorgen! Dat heeft de recente ervaring mij duidelijk gemaakt. Het is ook een kans om méér mensen mee te laten doen met mijn levensmissie: werken aan innerlijke vrede! Hieronder staat een Hatha yogales en bij deze les zit niet alleen een youtube link, maar ook de tekst van de afstemming, het handgebaar (mudra) en de ontspanning als ook welke muziek ik gebruik. Als je overweegt om mee te gaan doen met de digitale yogalessen meld je dan aan. Je krijgt dan iedere week op maandagmorgen de yogales toegestuurd per mail en dan kun je op een voor jou fijn tijdstip op jouw favoriete plekje de yogales meedoen! De kosten zijn 33 euro per maand. Wil meer informatie mail me pietvanderpluijm@hetnet.nl of 06-25276590. De muziek: https://youtu.be/eKFTSSKCzWA  De tekst: De duim en ons dagelijks leven. Een fijne yogales!


Wat is er aan de  hand? Steeds meer mensen voelen dat er iets niet klopt aan alles wat nu speelt in de wereld. Het zijn niet alleen de ‘burgers’ die dit doorzien. Ook artsen, wetenschappers en allerlei mensen in vooraanstaande posities spreken zich uit. Zelfs in het parlement is er veel verdeeldheid over de inzet van de corona maatregelen. Niemand weet precies wat de komende maanden gaat brengen, des te belangrijker om goed voorbereid te zijn. Optimale gezondheid komt niet alleen maar tot stand door gezonde voeding en natuurlijke medicijnen. Optimale gezondheid ontstaat meestal pas echt bij rust in het hoofd, rust in het hart en rust in je ziel. Het komt vooral tot stand door vreugde, liefde en vrolijkheid. Daar mag dus veel meer focus op liggen! Maar hoe? Hier is het beoefenen van yoga van cruciaal belang, bezig zijn met je adem, geeft rust, bezig zijn met je voelen, geeft rust, bezig zijn met je concentratievermogen geeft rust, het opruimen van afvalstoffen door de yogaoefeningen in je lichaam geeft reiniging en rust! Nu zo’n beetje alles in de wereld op losse schroeven staat, stappen veel mensen automatisch in een overlevingsstand. Een wachtstand die niet gezond is. We wachten met zijn allen tot het weer ‘normaal is’. Maar dat ‘normaal’ krijgt elke week weer een nieuwe definitie. Waar het eerst ging om ruimte op de IC’s en het terugbrengen van het aantal overlijden, gaat het nu plotseling om het aantal besmettingen. Ons wordt beloofd dat het ‘normaal’ alleen maar kan terugkeren als er een vaccin is. Dit zal zeker niet het geval zijn! Zo heeft de beruchte griepprik ook nooit de griep kunnen verdrijven. In 2017-2018 lagen nota bene de IC’s bomvol met grieppatiënten. Daarnaast vertellen ook vaccin-fabrikanten dat het effect niet blijvend is. Dit zal dus betekenen dat een corona vaccinatie jaarlijks gehaald moet gaan worden! Bewustzijn over hetgeen wat er speelt in de wereld is belangrijk, maar laat het je niet consumeren. Het kan een gevoel van machteloosheid geven, maar geloof me, je bent niet machteloos! Met jouw bewustzijn over deze zaken draag je bij aan het collectieve bewustzijn. Als straks het kantelpunt is bereikt, staat er een leger aan wakkere en bewuste mensen klaar voor de verandering die de wereld nodig heeft. JIJ bent daar voor nodig! Een andere wereld ontstaat namelijk pas bij de verandering van het collectieve waar jij als individu onderdeel van bent. Het leven is vergankelijk, we gaan uiteindelijk allemaal dood. Focus je dus vooral op vreugde, op liefde en op vrolijkheid. Ik hoor je denken: “dat is niet echt gemakkelijk met wat er nu in de wereld gaande is”. Laat me je dan dit vertellen. Als je eten in je koelkast hebt, kleren aan je lijf hebt, een dak boven je hoofd hebt en een eigen slaapplaats hebt, ben je rijker dan 75 procent van de wereld. ! Spreek uit waar je dankbaar voor bent. En voordat je gaat slapen benoem dan 3 dingen waar je dankbaar voor bent geweest die dag. Ga op tijd naar bed. Slaap is de beste dokter. Als je niet uitgeslapen bent (8 uur) ben je meer vatbaar voor stress en ziekten. Vermijd mensen die je energie kosten in plaats van energie geven. Is het familie, beperk dan je tijd met hen (Ja, dat mag). Ga dagelijks naar buiten. Wandel of fiets minimaal 30 minuten per dag. Dit doet meer voor je gezondheid dan je denkt.  Zorg goed voor je darmgezondheid. 80% van je immuunsysteem bevindt zich daar. Eet gefermenteerde producten of neem een hoge kwaliteit vitaminen. Bij stress of angst, sluit je ogen en doe de 4-7-8 ademhaling. 4 seconden in, 7 seconden vasthouden, 8 seconden uit. Herhaal 5 keer en voel direct de rust en ontspanning! Voeg vaker kruiden toe aan je dieet zoals gember, kurkuma en zwarte peper. Lach naar elkaar en geef iemand een compliment vandaag. Je maakt hiermee meer impact dan je denkt!We zagen geweld voor passie, gemakzucht voor ontspanning en dachten dat roekeloosheid vrijheid was.
Rene Mioch.


Matthew Paul Miller, is een Amerikaanse joodse reggaezanger. Deze meest recente orkestratie in Haifa vroeg 3.000 moslims en joden (die nog geen van hen eerder hadden ontmoet) om samen te komen en het lied ′′ One Day ′′ van Matthew Paul Miller in minder dan een uur te leren. Niet alleen dat, maar ze leerden hoe ze de tekst in drie verschillende talen kunnen zingen en harmoniseren. Het daaruit voortvloeiende concert, dat werd gemaakt in samenwerking met Beit HaGefen, de gemeente Haifa en de haven van Haifa, is een adembenemend beeld van eenheid en schoonheid. 

Het laatste deel van het luisterboek met nieuwe ogen. Alle vorige delen staan op you tube en als je bij zoeken: piet van der pluijm in tikt dan komen alle delen te voorschijn, je moet wel even scrollen want ze staan niet op volgorde.


 
Lezen in Tibetaanse boek van leven en sterven, waarom? Wat brengt dat? We zijn hiermee in 2012 in de Mariakerk begonnen. Nu lezen we nog ieder halfjaar 4 x gezamenlijk op dinsdagmiddag in dit bijzondere boek. De data voor het komende najaar zijn: 27 oktober – 10 en 24 november en 8 december. Kosten zijn 7.50 per keer of 25 euro ineens. Aanvang 14.00 t/m 16.00 uur. We hanteren de regels van het RIVM. De locatie i.v.m. het Coronavirus: Catharinastraat 42 (1e verdieping) 4901GR Oosterhout. Je bent van harte welkom! Geef je wel even op via telnr. 0625276590 pietvanderpluijm@hetnet.nl  De gedachten dat ieder van ons eens zal sterven is beangstigend en verdrietig, maar juist als je je sterfelijkheid onder ogen durft te zien, kan dat helpen om je evenwicht te behouden in het leven. Behalve over het sterven heeft hij het in zijn boek uitdrukkelijk ook over het leven. Want hangen dood en leven niet onlosmakelijk met elkaar samen? Juist door de dood onder ogen te zien, kun je leren het leven ten volle te leven. En als je focust op wat echt belangrijk is en jezelf voorhoudt dat de dood niet een einde is, maar alleen een tussenstation in de kringloop van het bewustzijn, kan dat helpen je evenwicht te bewaren als er in je leven een storm opsteekt.  Net zoals de rotsen niet breken door de golven die tegen de kust beuken, maar juist tot prachtige vormen worden geslepen, kunnen de ruwe kantjes van ons karakter door veranderingen gepolijst worden. Door veranderingen te doorstaan, leren we een weldadig maar onwankelbaar evenwicht ontwikkelen. Ons zelfvertrouwen groeit en wordt uiteindelijk zo groot dat we vanzelf goedheid en mededogen gaan uitstralen en anderen vreugde brengen. Die goedheid is wat de dood overleeft, een fundamentele goedheid die in ieder van ons aanwezig is. Ons leven is bedoeld om deze krachtige goedheid te ontdekken en is een training om haar te realiseren.  Uit: het Tibetaanse boek van leven en sterven, pagina 56.

Je weet nooit hoe sterk je bent, totdat sterk zijn je enige keuze is. Bob Marley. 


Foto Arjan van Dijk.

Ik bad voor verandering, dus ben ik van gedachten veranderd.

Ik bad voor begeleiding en leerde mezelf te vertrouwen.

Ik bad voor geluk en realiseerde me dat ik niet mijn ego ben.

Ik bad voor vrede en heb geleerd om anderen onvoorwaardelijk te accepteren.

Ik bad voor overvloed en realiseerde me dat mijn twijfel het weghield.

Ik bad voor rijkdom en realiseerde me dat het mijn gezondheid is.

Ik bad voor een wonder en realiseerde me dat ik het wonder ben.

Ik bad voor een zielsverwant en realiseerde me dat ik de Ene ben.

Ik bad voor liefde en realiseerde me dat het altijd klopt, maar ik moet het toelaten.


Daniel O’Donnell, (1961) is een Ierse zanger en televisiepresentator. Hij verwierf bekendheid in 1983 en was sindsdien succesvol in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Een vrolijk nummer met een mooie tekst. Iedere grens die je durft te blijven stellen, brengt jou dichter bij jezelf. 


Een meditatie om meer te ontspannen bij pijn. Tijdens de meditatietechniek zit of ligt de persoon comfortabel met gesloten ogen. Dan ontspant men zich zo volledig mogelijk. Het is fijn als iemand rustig de vragen stelt? Als dat niet kan, spreek deze tekst rustig in op je telefoon bijvoorbeeld. En word je bewust waar dat gevoel van pijn zich in je lichaam bevindt, bijvoorbeeld in de maag. Wees zo specifiek mogelijk, bijvoorbeeld: dicht bij de huid, diep in de boven- of onderbuik? Zit de pijn op een plek of beweegt het? Trilt de pijn? Vraag waar zit de pijn? Word je bewust van de vorm van de pijn. Is het rond, staaf- of bolvormig? Heeft het uitsteeksels, etc. Wat is de vorm? Word je bewust van de grootte van de pijn. Hoe lang is het, hoe wijd, hoe diep? Hoe groot is het? Word je bewust van de compactheid van de pijn. Is de pijn zwaar of licht. Is het overal hetzelfde? Hoe compact is het? Hoe voelt de pijn? Hoe is de oppervlaktespanning? Is het zacht en donzig, of is het hard en glad? Hoe voelt de pijn? Welke temperatuur heeft de pijn? Is het heet of koud of hetzelfde als elders in je lichaam? Welke temperatuur heeft het? Wat voor kleur heeft de pijn? Wanneer dit te vaag klinkt, probeer je dan voor te stellen wat voor kleur het zou kunnen hebben. Wat voor een kleur heeft het? Richt je nu op je ademhaling. Probeer je gedurende drie ademhalingen voor te stellen dat de adem je lichaam intrekt en probeer je voor te stellen dat de ademhaling om dat gedeelte dat pijn doet heen stroomt. Daarna laat je de adem weer zachtjes wegvloeien met de uitademing.

Tijdens de volgende drie ademhalingsrondes stel je je voor dat de adem het pijnlijke gedeelte van je lichaam intrekt, het van binnen schoon wast en weer met de uitademing wegvloeit. Bij de laatste drie ademhalingsrondes stel je je weer voor dat je adem het gedeelte rondom de pijnlijke plek schoon wast, en bij de uitademing weer wegvloeit. Nadat je op deze manier een goed beeld van de pijn hebt gekregen, zijn er verschillende mogelijkheden: Blijf het proces van het aftasten van je lichaam herhalen. Stel de plaats van de pijn vast en onderzoek het volgens bovenstaande richtlijnen. Als de pijn op deze manier volledig ervaren wordt, zal het vaak minder pijn doen!

Wanneer je je een compleet beeld gevormd hebt van de pijn, richt je je aandacht op dat beeld en ontspan je die bewust. Als je dit doet kan het ongemak eerst toenemen, omdat je volledig concentreert op de pijn, maar op den duur zal dit proces je helpen door de pijn heen te gaan en er meer vrij van worden. Probeer deze meditatie nog vaker te herhalen!


Als je de moed vindt dwars door de pijn te gaan valt de last minder zwaar en ontstaat er ademruimte. Martine Veehof. 


Dr. Pam Peeke is een Amerikaanse arts, onderzoeker en heeft verschillende boeken geschreven. Hier gaat het over slecht voor jezelf zorgen en niet gezond eten en wat dat voor een effect heeft op de geest en het lichaam en natuurlijk op de gezondheid! 


Adem politiek? (Uit de Volkskrant) Toekomstige generaties zullen terugblikken op 2020 als het jaar waarin de wereld de adem ontnomen werd. Het is de kern van de drie grootste crises van dit moment. In januari begint in China het aantal besmettingen met het mysterieuze covid-19-virus hard op te lopen. Patiënten kampen met zuurstofgebrek. Acht maanden later staat de mondiale teller op meer dan 25 miljoen zieken. Daarvan zijn bijna 850 duizend mensen overleden. Anderen herstellen, maar kampen met chronische benauwdheid en vermoeidheid. Ouderen, long- en hartpatiënten, mensen met overgewicht, maar ook werknemers die niet thuis kunnen werken en bewoners van krap bemeten flatgebouwen waar het moeilijk afstand houden is lopen meer risico. In mei zet een agent in de Amerikaanse stad Minneapolis zijn knie op de keel van een Afro-Amerikaanse arrestant. Die houdt hij daar bijna 8 minuten lang. Miljoenen demonstranten herhalen in de daaropvolgende maanden de woorden van het slachtoffer: ‘I can’t breathe’. Als een donkere wolk hangt boven dit alles de onverminderde dreiging van een milieuramp. Soms wordt dat gevaar voor iedereen zichtbaar, zoals in Beiroet en ook zoals in de Amazone, waar het regenwoud nog harder brandt dan een jaar terug. Meestal gebeurt het sluipend, via de CO2-uitstoot van vooral fossiele energiebedrijven, vliegmaatschappijen, zware industrie en auto’s.  De lucht die we inademen geldt van oudsher als een publiek goed. Een ‘common’, net als water, of sommige visgronden, bossen of weides die geen particulier bezit of staatsinitiatief zijn. In sommige Nederlandse plaatsen herinnert het straatnaambordje ‘Meent’ nog aan zulk collectief beheerd terrein. Het idee is dat hieraan geen prijskaartje hangt. Iedereen kan er voor zover dat binnen de gemaakte afspraken valt gebruik van maken. Maar de commons liggen onder vuur. Zelfs zuurstof blijkt nu onderdeel van een bikkelharde verdelingsstrijd. In Rusland richten de allerrijksten hun eigen privé-coronakliniek in, inclusief schaarse beademingsapparatuur. De zwarte George Floyd werd de adem ontnomen door een door de staat betaalde, witte ambtenaar. En nota bene om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, maakt de Europese Unie een markt van vieze lucht: CO2-uitstootrechten. Ondertussen pogen in Nederland boeren, Schiphol, automobilisten en bouwers elkaar de rekening van het stikstofoverschot toe te schuiven. Zoals altijd als je meent iets origineels te bedenken, blijkt er al volop te worden geschreven over de ‘politics of breathing’, bijvoorbeeld door de Utrechtse onderzoeker Magdalena Górska. Goede term, adempolitiek. Of zuurstofeconomie. Wie krijgt schone lucht, wie wordt dat ontnomen, en wie kan schaamteloos geld verdienen door de atmosfeer te vervuilen? Ook de verstikkingsdood discrimineert: tussen rijk en arm, wit en zwart, machtig en machteloos. Ik denk hierover na terwijl ik ’s ochtends vroeg mijn vaste ronde ren, happend naar adem, in mijn hoofd dat hippieliedje van The Hollies. ‘Sometimes all I need is the air that I breathe’. Ja ammehoela. Dan begint het pas.


 

Vian Moo is de “Dichteres van de Nieuwsbrief” Haar motivatie: Zolang ik me kan herinneren ben ik bezig met taal: spelen, spreken, schrijven en zingen. Het boeit, verbindt en raakt. Mijn taalkracht zit in het schrappen. Net zolang tot de kern overblijft. Daar draait het om. Fijne zinnen! 

 

LATEN GEBEUREN

 

wat zich aandient

mag er zo maar zijn

 

om niets te veranderen

en alles toe te staan

 

de tijd te vergeten

en er in op te gaan

 

© Vian Moo www.fijnzinnigeteksten.nl


 

Ik ben fan van James Taylor, geboren in 1948 in Boston. Hij heeft heel veel muziek en hits gemaakt in zijn leven. Het is heerlijke eenvoudige muziek met een mooie stem en een mooie tekst zoals dit secret of life. Hier ontspan ik bij!Als ik in je ogen kijk vergeet ik even alles wat pijn doet. Coldplay. 


Afgelopen 12 september is het Voedselbos in Waspik officieel geopend. Ik ben er al geweest en het is zeker een bezoek waard. Het ligt langs het Halfzolenpad een prachtig fietspad van Raamsdonk naar Waalwijk, net voorbij Waspik. Je kunt er ook met de auto komen. Een mooie diversiteit van fruit, groente en bloemen, vlinders, insecten en je komt er helemaal tot rust, want er staan genoeg banken, met een inspirerend labyrint en andere uitnodigingen. Meer informatie kijk op: https://platformwaspik.nl/Folder%20Voedselbos%20Waspik.pdf Angst zoekt zekerheid en sluit zo alle deuren. Vertrouwen strekt haar vleugels en vliegt vrij! 


Jezelf ontspannen heeft alles te maken met acceptatie. Acceptatie bekent niet dat je iets slikt of je ergens bij neerlegt. Acceptatie betekent dat je het leven omarmt in plaats van alleen te verdragen. Acceptatie betekent letterlijk: nemen wat wordt aangeboden. Het betekent niet dat je het opgeeft. Het betekent ook niet dat je het tandenknarsend verdraagt. Het betekent dat je je volledig openstelt voor de realiteit zoals die nu is, dat je onderkent hoe die er uitziet, hier en nu en dat je ophoudt met vechten tegen het leven zoals het op dit moment is. De effectiefste manier om veranderingen in je leven teweeg te brengen, is dat je ermee begint ze volledig te accepteren. Een prachtig voorbeeld van deze houding is de Dalai Lama. Hij accepteert volledig dat China Tibet is binnen gevallen en dat hij gedwongen is als banneling buiten zijn eigen land te leven. Hij verspilt geen tijd en energie aan wensdenken, woedend worden of somber gepieker over wat hij is kwijtgeraakt. Hij weet dat dit niet helpt. Evenmin geeft hij zijn nederlaag toe of stopt hij de hele kwestie in het bakje: te moeilijk. In plaats daarvan onderkent hij dat de situatie op dit moment is zoals ze is en doet hij tegelijkertijd al het mogelijke om haar te verbeteren. Overal ter wereld voert hij actief campagne om het publieke en politieke bewustzijn van de hachelijk situatie waarin Tibet verkeert, te vergroten en financiële steun voor zijn volk te regelen. Als je bij acceptatie komt dan kom je vanzelf bij het begrip vertrouwen. Vertrouwen het is een belangrijke, krachtige kwaliteit en bestaat in verschillende vormen en gradaties. Wie vertrouw je? Waarop vertrouw je? Kun je op jezelf vertrouwen? Je overgeven aan een diep vertrouwen dat de dingen lopen zoals ze lopen? Hoe leer je vertrouwen te hebben in je eigen intuïtie? Wel, als onze gedachten alle kanten opgaan dan merken we dat ons vertrouwen wel eens kan wankelen. Vandaar deze onderstaande tips voor kalmere gedachten.

Yogaoefening de Fenix, de vogel die herrijst uit zijn as. Zonder je even af in een prettige kamer en ga wijdbeens staan, inademend gaan de armen zijwaarts omhoog, de Fenix gaat vliegen. Hou de armen omhoog en zak uitademend door de knieën, de Fenix komt vast te zitten. Blijf staan en adem alleen maar in, de Fenix roept om hulp. Uitademend laat alleen de armen zijwaarts omlaag zakken, de Fenix denkt het is met me gedaan. En inademend strek je de benen, de Fenix herrijst. Dan rustig uit ademen. Inademt begin de oefening opnieuw, doe hem 10 x en voel daarna je hele lichaam en blijf even stil staan.

Ademoefening wachten op de inademing. Ga rustig zitten of liggen. Adem rustig door de neus in en rustig door de neus uit en als je uitgeademd bent, als je leeg bent, blijf je een aantal tellen leeg en wacht je als het ware op het signaal van de inademing en adem weer rustig door de neus in en rustig door de neus uit en blijf weer ietsje langer leeg en werk rustig en aandachtig door tot je je ongeveer 10 of 15 tellen leeg kunt blijven. Probeer 5 minuten vol te houden en voel opnieuw het contact met je adem, je lijf, je spanning.

Meditatie oefening ik ben. Ga zitten of liggen en concentreer je op de adem en met iedere rustige inademing door je neus, zeg je in gedachte IK en hiermee bevestig je bewust en onbewust jouw staat van zijn van dat moment. Het maakt niet uit hoe jij je voelt, maar met het woord IK mag jij er helemaal zijn! En uitademend rustig door je neus herhaal je in gedachten het woord BEN, dan zal je merken dat er steeds méér mag zijn, met alle shit, met alle kracht, met alle rust en onrust, met alle pijn en verdriet, met alle vreugde en ontlading.

Rust niet meer dan dat. Gewoon even op de bank zitten, met of zonder thee, en niets doen. Heel eenvoudig en misschien net daarom voor sommigen onder ons, net zo moeilijk.

Wandelen in de natuur. Ook dit brengt je hoofd tot rust. Een dagelijkse wandeling van 20 minuten, al mag het natuurlijk ook af en toe meer zijn, is een weldaad voor de mind en het lichaam. Het kost je niets en je kan het nagenoeg overal doen.

Een goed gesprek met een vriend of coach. Deel je gedachten of emoties met iemand die je vertrouwt. Hoe meer je het doet, hoe groter het vertrouwen in het proces en die persoon wordt. Tegelijkertijd bewijs je er de ander een dienst mee. Enerzijds schenk je hem/haar je vertrouwen en zeg je dus eigenlijk zonder woorden: jij bent te vertrouwen. Anderzijds leer je de ander, door je zelf kwetsbaar op te stellen, dat het oké is om je kwetsbaarheid te tonen. Twee mooie boodschappen, niet?

Schrijven.  Je kan je gedachten of emoties ook toe vertrouwen aan het papier. Zo kun je muizenissen of zorgen van je afschrijven. Ook is het een mooie manier om je gedachten te ordenen waardoor je vanzelf wat meer rust ervaart in je hoofd.


Dit is een lied voor niemand anders dan Suzan & Freek… gezongen door Stef Bos, in Beste Zangers. Wat een prachtig, ontroerend optreden!


Minder streng voor jezelf zijn is een weg naar ontspanning!

 


meditatie

Van Piekeren naar acceptatie, naar ontspannen! Het leven is altijd in beweging, je weet nooit wat je te wachten staat, kijk maar naar het Coronavirus! Je maakt leuke dingen mee en je maakt vervelende dingen mee. Soms gaat alles vlot vooruit en op andere momenten val je in een diep dal. Als mensen hebben we soms moeite met de realiteit, maar door er tegen te vechten of weerstand te bieden los je helemaal niets op. Je kan meer geluk in je leven creëren door je huidige situatie te accepteren. Accepteren wat je niet kunt veranderen. We hebben vaak de neiging om te vechten tegen de realiteit en om dingen te willen veranderen die we niet kunnen veranderen. Door de realiteit niet te accepteren, vluchten we vaak weg in werkwoorden zoals: Als, ja maar, had ik maar of had ik maar niet. We gaan fantaseren over hoe het zou zijn als de dingen anders waren verlopen of we gaan wensen dat mensen veranderen, maar ondertussen gaat de werkelijkheid gewoon door. Wanneer je vecht of aandacht geeft aan een negatieve situatie, versterk je die alleen maar. De controle om de situatie aan te pakken ligt echter volledig bij jou. Zie in wat je nu kan doen en grijp die kans ook. Van zodra je dit inziet, zal je je een pak vrijer voelen. Wanneer je leert accepteren, ga je veel meer energie krijgen. Acceptatie zorgt voor rust en ontspanning in je leven. We beseffen vaak niet hoeveel moeite het kost om te wensen dat de realiteit anders was. Door weerstand te bieden, zwem je tegen de stroom van het leven in. Stop dus met energie te verspillen door te willen dat alles anders was. Met de stroom meezwemmen kost je immers veel minder moeite. Observeer je gevoel en kijk waar het vandaan komt, maar probeer het niet te verdringen of er tegen te vechten. Als je ook in moeilijke tijden het leven kan accepteren zoals het is: Vind je rust en vrijheid. Krijg je meer energie. Voel je je gelukkiger.  Heb je meer kans om een mooie toekomst op te bouwen. Door regelmatig stil te staan en meer tot jezelf te komen, kan je het leven accepteren zoals het nu is. Door te accepteren kom je uit je oeverloze geklaag en zie je de werkelijkheid zoals ze is. Dit ‘helder zien’ heeft enorm veel voordelen. Je krijgt meer inzichten in het leven, in jezelf en in andere mensen. Wat mij enorm ondersteund in accepteren is het mediteren, door te mediteren kom je in de kern van acceptatie. Je leeft in het moment en beseft dat alles even mag zijn zoals het nu is. Je hoeft nergens tegen te vechten en je hoeft niets te veranderen. Je accepteert het leven, jezelf en de mensen om je heen. Er zijn geen verlangens, oordelen of slechte emoties. Wellicht is meditatie ook iets voor jou? Wil je graag een proefles ervaren op donderdagavond of vrijdagmorgen? Bel me 06-25276590 of stuur me een e-mail: pietvanderpluijm@hetnet.nl


Shania Noll (1955) is een Amerikaanse zangeres die heel goed kan zingen en gitaar spelen en die ooit een c.d. heeft gemaakt voor haar kinderen, het waren slaapliedjes met een bijzondere diepgang. Songs for the inner child is meer dan een miljoen keer over de toonbank gegaan. Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.
Lao-Tse. 


Ze liet los. Zonder een gedachte of een woord, liet ze gewoon los. Ze liet haar angst los. Ze liet alle oordelen los. Ze liet het mengsel van meningen los die haar hoofd om zwermden. Ze liet haar besluiteloosheid los. Ze liet alle ‘goede’ redenen los. Ze liet het allemaal gewoon los. Ze liet alles los wat haar tegenhield. Ze liet alle ongerustheid los dat ze niet vooruit zou gaan. Ze liet alle gepieker over ‘hoe het goed te doen’ los. Ze beloofde niet om los te laten. Ze liet het allemaal gewoon los. Ze analyseerde niet of ze het moest loslaten. Ze liet het allemaal gewoon los. Zoals een blad dat uit een boom valt, liet ze het allemaal gewoon los. Er was geen moeite. Er was geen strijd. Het was niet goed of slecht. Het was gewoon zo dat in de ruimte van het loslaten, ze het allemaal liet zijn wat het was. Er kwam een ​​brede glimlach op haar gezicht. Een licht briesje waaide door haar heen. En de zon en de maan schenen voor altijd. Ernest HolmesHelaas konden we dit jaar niet met een grote groep de vredeswandeling lopen, net als andere jaren. Maar de O.R.T.S. heeft er een mooie impressie van gemaakt, zodat we wellicht volgend jaar weer met zijn allen kunnen wandelen voor de vrede.


 

7 Reacties

 • Elsbeth,
  Geplaatst 1 oktober 2020 08:10

  LIeve Piet,
  Dank je wel voor het delen van mijn boek.
  Liefs, Elsbeth

 • monique van de laar,
  Geplaatst 3 oktober 2020 11:45

  PRACHTIG Piet; blij & vrolijk word ik van jouw nieuwsbrief X

  • Lilian Lambrechts,
   Geplaatst 22 oktober 2020 11:08

   Piet bedankt voor deze schitterende nieuwsbrief. Zeker in deze tijd is het fijn om deze inzichten te lezen en zelf vaker naar binnen te keren

 • TonOud,
  Geplaatst 3 oktober 2020 16:51

  Piet, wederom bedankt voor je zeer gevarieerde nieuwsbrief. Genieten wederom.
  Het lied: one day is zo enthousiast gezongen en wat zijn we dan in deze coronatijd erop achteruit gegaan met 30 mensen max.Maar ja als we maar gezond blijven.

 • Leny,
  Geplaatst 4 oktober 2020 10:53

  dit thema kwam als geroepen. Ik heb het omarmd.

 • rian,
  Geplaatst 6 oktober 2020 12:39

  wat een mooie brief Piet, dank je wel.
  Ken je het slaapliedje Er gaat een treintje naar dromen land?

 • Ton Oud,
  Geplaatst 23 oktober 2020 16:41

  Dank zij de nieuwsbrief weer een doel voor een fietstocht. Het voedselbos in waspik. Zeer de moeite van een bezoek waard. Bedankt voor de tip. Ga ik opnemen in mijn fietstochten.

Plaats reactie