Creativiteit is het scheppende vermogen om iets nieuws te creëren op fysiek, emotioneel en/of mentaal vlak. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen verschillende prikkels. Denk maar aan een nieuwe uitvinding, kunstwerk of inventieve oplossing voor een probleem. Dit wordt ook wel creatief denken genoemd. Wat ‘nieuw’ is, is relatief. Iets kan nieuw zijn op wereldwijd vlak, maar ook op individueel vlak. Zo is schilderen op zich niet nieuw, maar kan dit het wel voor jou zijn. Een synoniem voor creativiteit is onder meer vindingrijkheid en inventiviteit. Creativiteit kan origineel zijn in de zin dat het uniek is en nog nooit eerder is geproduceerd/bedacht, maar dat hoeft niet zo te zijn. Soms maakt iemand iets creatiefs (zoals een schilderij) na dat eerder door een ander is gecreëerd; dit is dan een nieuwe creatie van de persoon in kwestie, maar niet origineel en uniek. Creativiteit gaat vaak gepaard met een gevoel van inspiratie. Dit is vaak een prettig gevoel. Door creativiteit kun jij je ontwikkelen op allerlei vlakken; materieel, lichamelijk, emotioneel en mentaal. Dankzij creativiteit ontstaat vaak innovatie. Creativiteit kan een manier zijn om jezelf te uiten en om expressief te zijn, bijvoorbeeld door middel van zang, haken, quilten, toneelspel of schrift. Dit wordt ook wel creatief schrijven genoemd. Creativiteit kan tevens door een groep worden geuit, bijvoorbeeld als er gezamenlijk een kunstwerk wordt gemaakt. Sommige mensen schamen zich voor creativiteit; ze verstoppen het, omdat ze bijvoorbeeld denken dat het ‘suf’ is. Hier volgen wat tips: Sta stil bij wat creativiteit voor jou betekent. Maak eens een mind map: pak pen en papier en schrijf in het midden het woord creativiteit op. Schrijf/teken vervolgens op wat jij met creativiteit associeert. Associeer dan weer door op jouw antwoorden. Je krijgt als het ware een soort boom. Sta stil bij wat je graag zou willen op het vlak van creativiteit. Wellicht wil je iets voor jezelf doen, of in groepsverband, zoals een creatieve workshop? Wil je iets met materialen doen en zo ja: wat voor (gerecyclede) materialen spreken je aan; kurk, hout/pallets, papier, klei, schelpen, steen, foto’s, fruit, beton, fietsbanden? Op creatief vlak is van alles mogelijk.Sta stil bij wat je vroeger qua creativiteit leuk vond. Op welke manieren was je creatief bezig en waar werd je blij van? Sta stil bij hoe je bijvoorbeeld naar de supermarkt en je werk rijdt. Kies bewust eens voor een andere route. Verpak een cadeau eens creatief, op een andere manier dan dat je normaal doet. Er bestaan allerlei misverstanden over creativiteit. Soms denken mensen bijvoorbeeld dat: Creatief bezig zijn tijdverspilling is en niet oplevert. Creativiteit enkel in de artistieke hoek kan plaatsvinden en enkel kan worden toegepast als je een creatief beroep zoals kunstenaar hebt. Je een hele grote en sterke fantasie moet hebben om creatief te zijn; dit is lang niet altijd het geval. Misverstanden met creativiteit: Denken dat creativiteit altijd gepaard gaat met verbeeldingskracht; creativiteit kan ook een nuchter ‘eureka’ moment of diep innerlijk ‘weten’ zijn. Zij niet creatief zijn denken dat dit niet aan te leren/ontwikkelen is en er iets heel origineels moet worden gecreëerd. ‘Moeten’ belemmert paradoxaal genoeg creativiteit, zeker als er iets uit handen moet komen dat perfect of geniaal is. Perfectionisme kan belemmerend werken. Creativiteit kan heel eenvoudig in het dagelijks leven worden toegepast door iedereen, mits je ervoor openstaat en ervoor gemotiveerd bent. Leer ontspannen (in plaats van stress te ervaren) en andermans verwachtingen los te laten. Blijf bij je eigen energie. Zo kun je jouw creatieve energie gemakkelijk laten stromen dit geeft vreugde en energie!De moed om zekerheden los te laten is een vereiste voor creativiteit.
Andre van Duijn.


Coldplay is een Britse popband, die in 1996 in Londen werd gevormd. De leden zijn zanger Chris Martin, gitarist Jon Buckland, drummer Will Champion en bassist Guy Berryman. Up en up is omhoog en omhoog, het is lied wat je uitnodigt om niet op te geven. Met prachtige camerawerk. 


Jacqueline Etman, sedert 6 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam geweest als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op: column 67Logica brengt je van A naar B, creativiteit brengt je overal.
Albert Einstein.


hatha-yoga

Hatha yoga iets voor jou? Beste nieuwsbrieflezers, al 35 jaar mag ik Hatha yogalessen verzorgen. Ik ben in september 1985 begonnen met les geven in mijn geboorteplaats Hank en ik heb daarvoor een 4 jarige Hatha yogaopleiding bij de stichting Saswitha in Zeist gedaan. Heel veel mensen zijn ooit bij mij op les geweest en er zijn heel veel mensen uit die nog steeds bij mij op les zijn! Ondanks het feit dat ik vanaf 15 maart (door overmacht) geen yogales mocht geven, heb ik in al die jaren (afkloppen) nooit een les gemist! De tijd is rijp om naast de fysieke lessen ook op een digitale manier Hatha yogalessen te gaan verzorgen! Dat heeft de recente ervaring mij duidelijk gemaakt. Het is ook een kans om méér mensen mee te laten doen met mijn levensmissie: werken aan innerlijke vrede! We gaan in september weer beginnen! Hieronder staat een Hatha yogales en bij deze les zit niet alleen een youtube link, maar ook de tekst van de afstemming, het handgebaar (mudra) en de ontspanning als ook welke muziek ik gebruik. Als je overweegt om mee te gaan doen met de digitale yogalessen meld je dan aan. Je krijgt dan iedere week op maandagmorgen de yogales toegestuurd per mail en dan kun je op een voor jou fijn tijdstip op jouw favoriete plekje de yogales meedoen! De kosten zijn 33 euro per maand. Wil meer informatie mail me pietvanderpluijm@hetnet.nl of 06-25276590. De muziek: https://youtu.be/eKFTSSKCzWA  De tekst: De duim en ons dagelijks leven. Een fijne yogales! 


Er ligt een schat begraven in het energieveld van elk van onze dagen, zelfs in de somberste of saaiste en het is onze taak om onze ogen ervoor open te houden. Frederick Buechner. 


Geef me een knuffel. door Annemiek Schrijver. Een van mijn liefste vrienden is al jaren ziek. Nu treden er steeds meer complicaties op. Hij heeft hoge koorts en overal ontstekingen. Voor de zoveelste keer is hij opgenomen in het ziekenhuis. De specialist staat naast z’n bed en vraagt of de cliënt zo langzamerhand niet wanhopig wordt. Die kijkt licht verbaasd, alsof ‘ie moet zoeken wat dat woord ook alweer betekent. Wanhopig. Nee. Dan vraagt de arts waar zijn patiënt op hoopt. Hij glimlacht: Wat een wanhopige vraag. Moet ik me zorgen om je maken? Ik ben gestopt met hopen. Heerlijk. Kan ik iedereen aanraden. Een groot deel van m’n leven heb ik wankelend doorgebracht. Kom eens even lekker bij me zitten! Mijn vriend trekt de deskundige op bed: Luister. Ik strompelde net als iedereen voortdurend tussen hoop op erkenning en vrees voor kritiek. Tussen hoop op roem en vrees voor onbeduidendheid. Tussen hoop op winst en vrees voor verlies. Tussen hoop op geluk en vrees voor pijn. Maar nu ik meestal lig, kan ik ook niet meer wankelen. De dokter kucht zacht. Hij begrijpt het niet helemaal. De patiënt lacht geduldig: Alle hoop heb ik laten varen. Ik bedoel dat pakket illusies over een paradijselijke toekomst, hier of hiernamaals. Wat moet een mens daarmee? De arts stottert: Mmaar…hoe kan een mens nou zonder hoop leven? De zieke legt z’n arm over de schouder van z’n behandelaar, alsof hij hem gerust wil stellen: “Ik ken wel hoop. Die van Havel. Je weet wel, die Tsjechische dissident en president. Hij schreef dat hoop een kwaliteit van de ziel is die niet afhangt van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is de zekerheid dat iets zinvol is, ongeacht de afloop. De arts kijkt de liggende man verbijsterd van opzij aan: “Be..bedoelt u dat uw lijden zinvol is?” Mijn vriend lacht nu voluit: Jij noemt dit dus lijden. Terwijl ik er gewoon bij ben gaan liggen. Ik heb me bij de situatie neergelegd. “Maar heeft u het dan opgegeven?! Ben u gestopt met knokken?” Het is alsof de dokter huilen moet. Mijn vriend is even stil…Sja, ik ben opgehouden met vechten tegen de werkelijkheid. Dat geeft me alle ruimte om te zien wat er echt is. Ik zie bijvoorbeeld dat jij de mens bent zoals we zijn bedoeld: grenzeloos liefhebbend. Wat een geluk. De dokter bloost en vraagt zacht: Kan ik nog iets voor u doen? Mijn vriend antwoordt: “Geef me een knuffel.”


De essentie van creativiteit is het nieuwe eraan, en dus hebben we geen maatstaf om haar te kunnen beoordelen. Carl Rogers.Creativiteit is onuitputtelijk. Hoe meer je het gebruikt, hoe meer je ervan krijgt. Elizabeth Gilbert.


Karma is de creativiteit van het leven. In de yogafilosofie is het begrip karma, de uitnodiging om zowel de positieve als de negatieve gebeurtenissen van het leven om te zetten in creativiteit en kansen. Een heel mooi voorbeeld is een kerkbijeenkomst in de jaren ’90 in Noord Ierland ter ere van alle mensen die zijn gesneuveld tijdens de geloofsstrijd tussen de Katholieken en de Protestanten aldaar. Alle aanwezigen zowel Katholieke als Protestante mochten een naam noemen van iemand die was overleden en daar werd dan voor gezongen en gebeden. Een hele mooie viering voor vergeving en acceptatie. Er was een jong meisje van 16 jaar, dat op het laatst nog een naam doorgaf. Jack Norman. En na afloop was er een kort samenzijn onder het genot van een kopje thee of koffie. De voorganger van de dienst sprak het meisje aan met de vraag: Was Jack Norman je vader? Nee, zei het meisje hij is degene die mijn vader heeft vermoord in de strijd! Zo zei de voorganger, dus jij vraagt een gebed aan voor de moordenaar van je vader? Ja, zegt ze, want morgen wordt hij terechtgesteld door de rechtbank en ik hoop dat hij niet levenslang gaat krijgen, want daar hebben we met zijn allen voor gezongen en gebeden! Zo zei de voorganger dat vind ik buitengewoon goed van je! Wat fijn en bijzonder om te horen dat de jeugd creatiever en vergevingsgezind is dan de meeste volwassenen. Karma is de creativiteit van het leven, hoe creatief ben jij?Creativiteit is wanhoop van de betere soort.
Dirk de Wachter.


Links is Elīna Garanča  een Letse mezzosopraan. Ze begon te zingen in haar geboortestad Riga en in 1996 vervolgde ze haar studie in Wenen en in de Verenigde Staten. Rechts Anna Joerjevna Netrebko is een Russisch-Oostenrijkse operasopraan. Het prachtige nummer Baccarole van J.Offenbach. 


Elke samenleving die er niet in slaagt de energie en creativiteit van haar jeugd te benutten, zal achterblijven. Kofi Annan.


Vertel het zaadje niet! Van Esther van Nieukerke. Dat het een bloem moet worden, dat het hard moet werken, goed moet luisteren en zich voorbeeldig moet gedragen. Zich moet haasten voordat de andere bloemen te hoog zijn en boven hem uittorende, hem de zon ontnemen. Maak het zaadje niet klein, door te zeggen dat het maar een zaadje is, terwijl er een wereld aan bloemen in hem leeft. Vertel het zaadje niet hoeveel het moet drinken, hoeveel het moet groeien en wat het moet worden. Vertel niet dat breken niet de bedoeling is, dat hij heelhuids aan moet komen en vraag je dan niet af of hij wel de goede kant op gaat en hoe hij dat zo zeker weet dan! Vraag het zaadje niet wat zijn plan is, welke kleur zijn bloem wordt en hoe hij daar gaat komen, zo hoog! En waar hij denkt die kleur vandaan te halen. Uit die gele zon? Of de bruine grond? Vertel het zaadje niet dat hij pech heeft, verkeerde ouders of verkeerde grond, te weinig regen of te veel zon! Vertel het plantje niet dat het niet goed groeit, te krom te langzaam te raar, dat de blaadjes er gek uitzien, of te veel aan een kant staan, dat hij gek danst of geen kans heeft en vertel hem uiteindelijk niet dat de bloem de verkeerde kleur heeft. Omdat de bloemen om hem heen anders kleuren of dat hij verkeerd ruikt, niet zoet genoeg is of te veel op een ander lijkt. Dat geen vlinder of bij naar hem omkijkt!

Vertel het zaadje slechts hoe mooi het is, hoe eigen, hoe echt! Vertel het zaadje dat hij uniek is er nooit eentje was zoals hij en dat dat nou juist zo prachtig is. Dat we zo benieuwd zijn naar hoe je groeien zal en wat je brengen zal en dat de aarde je draagt. De zon naar je lacht en het water je voedt. Dat we blij zijn dat je er bent op precies de goede plek. Met precies de goede manier van zijn. Dat de wei nog net wat mooier is en dat je daar samen zal staan met al die anderen die net zo prachtig uniek zijn als jij en precies dat maakt het goed. Zachtjes regent het op de grond. En er is geen haast je voelt vanzelf wanneer je breekt en open gaat en onthoud: Dat wat je bent nooit vergaat hoe je ook groeit of breekt of bloeit! Wees Welkom! Creativiteit is: de zin van het leven als uitgangspunt stellen.
Osho.


Elizabeht Gilbert over de schaduwzijde van het fenomeen creativiteit. Ze heeft na haar succes van eten, bidden en beminnen ook een mooi boek geschreven over creativiteit genaamd Big Magic, ook zeker de moeite waard. Een inspirerende lezing met humor en herkenning en inspiratie. 


Creativiteit is hetzelfde zien als iedereen, maar iets totaal anders opperen. Wubbo Ockels. 


Holding Space. Een paar weken geleden kwam ik in het boek van Sergio van der Pluijm over motiverende gespreksvoering de naam van Heather Plett tegen. En zij had het over holding space, het gaat eigenlijk om ruimte houden. Hoe doe je dat doet en waarom is ruimte houden in het contact belangrijk? Heather schrijft: Toen mijn moeder op sterven lag, kwamen mijn broers, zussen en ik samen om bij haar te zijn de laatste dagen. Geen van ons wist hoe we haar konden begeleiden om van dit leven over te gaan naar het volgende, maar wisten wel dat we haar thuis wilden houden. En dat deden we dus. Terwijl we mama bijstonden werden wij op ons beurt bijgestaan door een begaafd palliatief verpleegkundige, Ann. Ze kwam een paar keer per week langs om ons voor te bereiden op wat we de aankomende paar dagen konden verwachten. Ann leerde ons hoe we Mama met morfine moesten injecteren als ze onrustig werd, ze bood aan om moeilijke taken op zich te nemen (zoals Mama in het bad doen), en gaf ons de informatie die we op dát moment nodig hadden over wat we met mama’s lichaam zouden doen nadat haar geest was overgegaan. “Neem je tijd,” zei ze. “Je hoeft de begrafenisondernemer pas te bellen als je eraan toe bent. Nodig mensen uit om voor de laatste keer afscheid te nemen. Houd je moeder bij je, zolang je nodig hebt. Wanneer jij eraan toe bent, kun je bellen en dan pas komen ze haar ophalen.” Ann heeft ons een groot cadeau gegeven in die laatste dagen. Ondanks dat het een ondraaglijke week was, wisten we dat we gedragen werden door iemand die één telefoontje van ons verwijderd was. In de twee jaren die volgden heb ik veel aan Ann gedacht en de belangrijke rol die ze vervulde in ons leven. Ze was veel meer dan de titel die ze droeg, “palliatief verpleegkundige”. Ann was begeleider, coach en gids. Ze heeft ons geholpen bij het bewandelen van één van de moeilijkste paden van ons leven door haar zachte, niet-oordelende aanwezigheid. Het werk van Ann zou je kunnen omschrijven met een term die gewoon aan het worden is in sommige van mijn werkkringen. Ze hield ruimte voor ons. Wat houdt ruimte houden in? Dit betekent dat we genegen zijn om naast iemand mee te lopen, waar ze zich ook bevinden: zonder oordeel, zonder het gevoel te geven dat ze inadequaat zijn of dat ze geheeld moeten worden, óf dat we proberen de uitkomst te beïnvloeden. Wanneer we ruimte houden voor iemand openen we ons hart, bieden onvoorwaardelijke steun en laten we oordeel en leiding los. Soms gebeurt het dat je ruimte houdt voor mensen, terwijl zij op hun beurt ook ruimte houden voor iemand. Zoals in ons geval bood Ann ruimte aan ons, terwijl wij Mama ruimte boden. Hoewel ik geen weet heb van de ondersteuning die Ann krijgt tijdens het uitvoeren van haar betekenisvolle en uitdagende werk, ik vermoed dat er anderen zijn die op hun beurt ruimte houden voor haar. Het is niet mogelijk om een krachtige ruimtehouder te zijn, tenzij we anderen hebben die op hun beurt weer ruimte houden voor ons. Zelfs de sterkste leiders, coaches, verpleegkundigen, enzovoort hebben een vangnet nodig bij wie ze hun kwetsbaarheid en zwakke momenten kunnen laten zien, zonder angst om veroordeeld te worden. Lees meer: Holding space


Deel 13 van het luisterboek Met nieuwe ogen, van Piet van der Pluijm. Je kunt de andere delen bekijk op you tube onder de vermelding van pietvanderpluijm.


Lezen in Tibetaanse boek van leven en sterven, waarom? Wat brengt dat? We zijn hiermee in 2012 in de Mariakerk begonnen. Nu lezen we nog ieder halfjaar 4 x gezamenlijk op dinsdagmiddag in dit bijzondere boek. De data voor het komende najaar zijn: 27 oktober – 10 en 24 november en 8 december. Kosten zijn 7.50 per keer of 25 euro ineens. Aanvang 14.00 t/m 16.00 uur. De locatie i.v.m. het Coronavirus: Catharinastraat 42 (1e verdieping) 4901GR Oosterhout. Je bent van harte welkom! Geef je wel even op via telnr. 0625276590 (Piet van der Pluijm). De gedachten dat ieder van ons eens zal sterven is beangstigend en verdrietig, maar juist als je je sterfelijkheid onder ogen durft te zien, kan dat helpen om je evenwicht te behouden in het leven. Behalve over het sterven heeft hij het in zijn boek uitdrukkelijk ook over het leven. Want hangen dood en leven niet onlosmakelijk met elkaar samen? Juist door de dood onder ogen te zien, kun je leren het leven ten volle te leven. En als je focust op wat echt belangrijk is en jezelf voorhoudt dat de dood niet een einde is, maar alleen een tussenstation in de kringloop van het bewustzijn, kan dat helpen je evenwicht te bewaren als er in je leven een storm opsteekt.  Net zoals de rotsen niet breken door de golven die tegen de kust beuken, maar juist tot prachtige vormen worden geslepen, kunnen de ruwe kantjes van ons karakter door veranderingen gepolijst worden. Door veranderingen te doorstaan, leren we een weldadig maar onwankelbaar evenwicht ontwikkelen. Ons zelfvertrouwen groeit en wordt uiteindelijk zo groot dat we vanzelf goedheid en mededogen gaan uitstralen en anderen vreugde brengen. Die goedheid is wat de dood overleeft, een fundamentele goedheid die in ieder van ons aanwezig is. Ons leven is bedoeld om deze krachtige goedheid te ontdekken en is een training om haar te realiseren.  Uit: het Tibetaanse boek van leven en sterven, pagina 56.


Creativiteit: Een duif die komt binnen vliegen door een gesloten raam.

Gregor Frenkel Frank.


Vier mannenstemmen, een trapportaal en een mooie hymne. Ubi Caritas, dat betekent: Waar liefdadigheid en liefde zijn, daar is bron. De liefde van Christus heeft ons verenigd. Laten ons juichen en verblijd zijn. Laat ons de levende God vrezen en liefhebben. Oprecht en vanuit het hart. 


Verschillen moeten niet alleen worden getolereerd, maar worden gezien als een bron van noodzakelijke polariteiten waartussen onze creativiteit kan sprankelen. Ophra Winfrey. 


Creativiteit, door Marianne GeertsIeder mens heeft de behoefte om scheppend bezig te zijn. Dat is een natuurwet. Als een kind vol verwondering ziet hoe het met zijn eten sporen kan maken door het met zijn vingertjes te verspreiden over het tafelblad is dat een magische handeling voor het kind. Eerst was er niets en dan gebeurt er iets in dat niets door een eenvoudige handeling. Dat smaakt naar meer en dan komt de wil om de hoek kijken. Er wordt soms gezegd: je bent wat je wilt. Wat wil je scheppen, wat wil je maken, wat wil je tekenen? Een mens heeft creativiteit nodig om zichzelf te verwerkelijken. Door creatief te zijn voel je jezelf blijer en tevredener, omdat jouw expressie iets van je ‘zijn’ laat zien en hoe meer je van jezelf laat zien, hoe meer er is om van je te houden. Je energiefrequentie gaat omhoog en je voelt dat je lekkerder in je vel gaat zitten. Ieder mens wil gehoord, gezien, aangeraakt en begrepen worden en met je creativiteit zet je deze kanalen open. Dat gaat je hele leven lang door. Je creatieve idee ontstaat als een klein vonkje en de scheppende energie gaat er mee aan de haal en maakt er iets van. Dat maken kent heel veel variaties. Zet je potlood op het papier en het kan van alles worden. De één zal een totaal ander beeld scheppen dan de ander. Iedereen laat zich op eigen unieke wijze zien in datgene wat hij of zij schept. Met je creativiteit laat je zien wie je bent. Creativiteit is niet gebonden aan beeldende activiteiten, zoals tekenen of schilderen. Creativiteit heeft te maken met het ontdekken van nieuwe en verrassende oplossingen voor een vraagstuk. Het vraagt om divergent denken, wat het bedenken van vele mogelijkheden is. Wat kun je allemaal doen met een boek als je alle mogelijkheden in aanmerking mag nemen? Als het boek 10 m hoog is of 3 cm, of gemaakt van hout of iets anders? Je kunt over de letters heen schilderen, of de bladzijden in modellen vouwen. Je kunt knippen of scheuren om overlappingen te krijgen – misschien krijg je dan een andere tekst, omdat de woorden anders gecombineerd worden. Geen mogelijkheden uitsluiten bevordert het divergent denken en daarmee de creatieve mogelijkheden. Creativiteit is op talloze vlakken te vinden waar mensen oplossingen zoeken voor vraagstukken. Een bakker, een metselaar, een administratief medewerker, iedereen heeft te maken met uitdagingen waar creativiteit gevraagd wordt. Door goed te voelen en te vertrouwen op wat je intuïtie je ingeeft en niets uit te sluiten zien creatieve mensen overal oplossingen en vaak liggen die niet voor de hand. Hoe leuk is het als je ziet dat iemand een origineel idee naar voren brengt. Als je gaat tekenen en schilderen kom je tijdens het werk verschillende uitdagingen tegen die om een oplossing vragen. Dat gaat om ruimtewerking, kleurgebruik, lijnvoering, vormvastheid, etc. Daarom is kunstzinnig scheppend bezig zijn een geweldige boost voor je creativiteit. Je gaat beter op je omgeving letten, waardoor je meer mogelijkheden gaat zien voor je creativiteit. Voor meer informatie kijk op: https://praktijkmariannegeerts.comZullen je creatieve ideeën en uitdrukkingen ooit opraken? Nee! Hoe meer creatieve ideeën je hebt, hoe meer je zult ontdekken. Creativiteit is een boom met ontelbare takken die nooit stopt met bloeien.
John de Mol.


Dr Abraham Twerski 89 jaar is geboren in Amerika en is een joodse psychiater en geleerde die een expert is op het gebied van de Joodse wet. Letterlijk betekent rabbijn leraar. De term rabbijn wordt tegenwoordig algemeen gebruikt om de spirituele leider van een synagoge aan te duiden. Zijn voornaamste rol is die van spiritueel raadgever, leraar, kenner van de joodse wet, hij heeft talrijke boeken geschreven en geeft nog steeds les aan tal van universiteiten.


 

Vian Moo is de “Dichteres van de Nieuwsbrief” Haar motivatie: Zolang ik me kan herinneren ben ik bezig met taal: spelen, spreken, schrijven en zingen. Het boeit, verbindt en raakt. Mijn taalkracht zit in het schrappen. Net zolang tot de kern overblijft. Daar draait het om. Fijne zinnen! 

ZEGGINGSKRACHT

 

het borrelt van binnen

het borrelt enorm

iets wil naar buiten

maar in welke vorm?

 

dat uit het niets

iets kan ontstaan

 

geen idee waar

het heen zal gaan

 

het is niet te negeren

de drang om te creëren

 

alles wordt bij

elkaar gebracht

terwijl de wereld wacht

 

© Vian Moo www.fijnzinnigeteksten.nl


 

Zuster Stéphanie neemt je vanuit de Paulusabdij in Oosterhout mee in een meditatie over creativiteit. Op het moment is het leven niet zoals we het gewend waren, maar gelukkig is God creatief & mogen wij ook creatief zijn. Afsluitend luister je naar ‘Broken Jars’ van The Bowey.


                 

Geluk en angst maakten samen een wandeling. Angst vroeg aan geluk: ‘Vertel eens, wat is het hoogste geluk van een mens. Geluk antwoordde: ‘Wanneer een mens zichzelf verliest, de grenzen van zijn ik verdwijnen en hij opgaat in het onnoembare.’ Angst knikte begrijpend. Toen vroeg geluk aan angst: ‘Wat is de grootste angst van een mens?’  Angst antwoordde: ‘Dat hij zichzelf zou verliezen, de grenzen van zijn ik zouden verdwijnen en hij zou opgaan in het  onbenoembare.’ Glimlachend zetten ze hun wandeling voort.


Op woensdag 19 augustus & 2 september verzorgen Martine van Wensveen (intuïtieve zang) en Samantha Nice (klankschalen) rustgevende soundhealing sessies op afspraak. Deze sessies zijn individueel en als duo te boeken. Martine en Samantha hebben als gedeelde passie om anderen middels klank op een diep niveau te raken. Zij creëren een veilige, ontspannen setting waarin hun intuïtieve klanken masseren, ontspannen en resoneren. In een individuele soundhealing sessie stemmen zij zich volledig af op jou en vertalen dat in klank zodat ontstaat wat op dat moment nodig is. Tijdens de sessie mag je op een heerlijk zacht matrasje liggen, maar als je liever zit, dan is dat uiteraard ook mogelijk. We nemen de benodigde 1,5 meter afstand in acht. Aanvangstijden: 11.11 / 13.13 / 15.15 uur. Kosten individuele sessie: 45 minuten voor € 45. 60 minuten voor € 60. Kosten duo sessie: 45 minuten voor € 75. 60 minuten voor € 90. Locatie: Zweedsestraat 8 in Mookhoek. Aanmelden is mogelijk via info@anandaklankschaal.nl

 


Max Richter (1966) is een In Duitsland geboren Britse componist. Hij combineert verschillende muziekstijlen. Max Richter is klassiek opgeleid en afgestudeerd in Italië. Hier staan de universele rechten van de mens centraal, met prachtige muziek en opnieuw weer een les in mededogen, begrip en gelijkwaardigheid. Creativiteit is zoiets als s ‘nachts autorijden: je ziet nooit verder dan je koplampen, maar dat belet je niet heel de weg af te leggen.
Jaap Voigt. 


De jongen, de mol, de vos en het paard. Dit is een prachtig getekend boek met hele mooie opmerkingen en levenswijsheid. Het is getekend door Charlie Mackesy en vertaald door Athur Japin. De jongen is eenzaam als de mol voor het eerst op duikt, ze brengen samen tijd door met het staren naar de wildernis. Ook ontmoeten ze een vos en de vos is vooral stil wat het leven heeft hem pijn gedaan. Het paard is het grootste en ook het zachtaardigste. Ze zijn net als wij allemaal anders en ieder heeft zijn zwaktes. Ik herken me in alle vier, jij misschien ook? 


Het programma “Got Talent” gaat over de hele wereld, zo ook in het land Georgia wat schuurt tussen Rusland en Turkije en daar trad deze bijzondere vrouw Miyoko Shida Rigolo op. Hoe creatief kun je zijn met een aantal kromme stokken! Ze stelt zich eerst voor en dan begint de show!


3 Reacties

 • Miranda,
  Geplaatst 2 augustus 2020 19:44

  Lieve Piet, genoten van jouw ‘creativiteit’ met veel Ola/Allah/God momenten…….en veel herkenning, ontroering………dank je wel!

 • Susanne,
  Geplaatst 2 augustus 2020 20:12

  Hartelijk dank wederom voor deze mooie verzameling van prachtige inspirerende teksten, verhalen, wijsheid en muziek.

 • Joke de Boer,
  Geplaatst 5 augustus 2020 11:01

  Goedemorgen Piet,wat is het weer een mooie nieuwsbrief,dank hiervoor! Geniet van de mooie zomer en blijf gezond!!
  Groet Joke.☀️

Plaats reactie