Stilte. Er is een geheim verborgen in het leven. Het verdraagt zich niet met lawaai, gejaagdheid en angst. Zelfs woorden raken het niet. Alleen in de stilte openbaart het zich ons diepste levensgeheim. Soms helpen woorden, beelden, een mantra of muziek om de stilte te wekken. In een klimaat van stilte worden woorden veeleer overdenkend gesproken of luisterend. De stilte tussen of achter zulke woorden is dan geladen met vrede. Soms brengt een lichaamsoefening innerlijke onrust tot stilte. Maar echte stilte is daarvan niet afhankelijk. Te midden van een hevige pijn of verdriet, te midden van onmacht of angst kan er stilte zijn in het hart: in overgave, in laten gebeuren. Zo ook kan activiteit gedragen worden door een ervaring van stilte. Wie in de ochtend mediteert neemt een klimaat van stilte heel de dag met zich mee. Want stilte dient geoefend worden, stilte is een gave, die elk mens als een weldaad kan beleven. Zoals muzikaliteit een gave is, die evenwel ontwikkeld en geoefend dient te worden. We zijn bang voor de stilte omdat er dan zoveel gevoelens in ons naar boven kunnen komen. We vluchten dan voor wat we niet willen zien en voelen, maar gun de emoties er te laten zijn, geduldig en mild. In de stilte opent zich ons kleine wezen voor de innerlijke vrede is ons. In stilte voelen we ons gedragen door een liefde, zelfs al zijn we nog niet in staat die tot ons toe te laten. In de stilte spreekt een stem tot wie luistert.Stilte is rust voor de geest, zoals slaap voor het lichaam is; versterkend en verfrissend.
Dalai Lama.


Jacqueline Etman, sedert 6 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op: column 62


Deel 8 van het luisterboek van Piet van der Pluijm “Met nieuwe ogen”! Alle vorige delen kun je vinden op You Tube, onder de vermelding van piet van der pluijm.Op weg naar innerlijke vrede is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen en delen aan anderen.

 


De jaren gaan voorbij, wij drijven mee hier op een zee van tijd, de stroming neemt ons mee, ook al drijven wij erheen, de liefde blijft. Ruth Jacott. Een prachtig lied over het leven. Opgenomen op 29 december 2019 voor het programma Nederland geeft licht, van de kanker stichting in samenwerking met SBS 6. Het is goed om soms even stil te staan. https://inloophuispoppys.nl


Vriendschap met stilte. Mediteren is even stilstaan bij jezelf en zoeken naar de stilte tussen twee gedachten in, om gevoeliger te worden voor de innerlijke rust van de adem, voor de stilte van je voelen en gewaar zijn,  van jouw onderweg zijn, van jouw ervaringen in dat moment, om thuis te komen in het nu moment, om ruimte te maken voor je inzichten, je veerkracht en om weer opnieuw vrede te sluiten met jezelf. De stilte is de spiegel van het geluid en ik gebruik het geluid en de tekst van de mantra om in de stilte te komen! Tijdens het zingen van de mantra versmelten alle daden, alle onrust en onzekerheid met de mantra. De mantra die bestaat uit een tekst, een naam, een uitnodiging versmelt met de geest. Als de geest versmolten is verdwijnt al het andere in het niets, in de leegte. Dan neemt de wereld van het geziene, samen met de zanger en de ziener, de vorm van bewustzijn aan waar de mantra naar verwijst. Mijn ervaring is dat degene die de stilte aankan, ook veelheid aan kan. Wie de leegte aankan, kan ook de volheid aan. Want stilte is een bodemloze put, waarin de veelheid, geruisloos kan verzinken. En leegte is grenzeloze ruimte, waarin de volheid spoorloos kan weg schrompelen. Wie stilte en leegte niet aankan heeft veelheid en volheid nodig als bescherming. Dat kan heel benauwend zijn en je intens doen verlangen naar je bevrijdende leegte en genezende stilte, naar het vrede sluiten in je hart. Lawaai en drukte is angst voor de stilte, zoals geweld angst is om jezelf te verliezen. En grote woorden, angst is voor je eigen onmacht. Het zijn dan ook geen tekens van kracht, maar van zwakte. Laat alle lawaai en drukte maar waaien en sluit vriendschap met je innerlijke stilte. Glimlach tegen je angst voor de leegte en ga moedig en vrolijk je innerlijke ruimte binnen. Stil betekent ook: zonder beweging, sta eens even stil. Meditatief stil zijn houdt zowel zwijgen in als roerloosheid: het zwijgen van je doe drang, de roerloosheid van je praat dwang. Dan kom je als het ware in je binnenste binnen en dan kun je iedere keer weer vriendschap sluiten met het nu moment, met je gewaar zijn, met je lichaam, met je adem met je onderweg zijn, met je innerlijke vrede, met je stilte…….Ik nodig je uit om vrijblijvend, gratis een proefmaand mantra meditatie mee te doen, op vrijdagochtend. in de Ridderstraat 71. aanvang 09.00 uur. Het duurt 1 uur en we zitten op stoelen. Ieder mens is religieus, voor zover hij in staat is tot aandacht en stilte.
Huub Oosterhuis.


We besteden zoveel tijd aan het luisteren naar de dingen die mensen zeggen dat we zelden aandacht besteden aan de dingen die ze niet zeggen”, zegt leraar Clint Smith (1988) Amerikaan, dichter en geleerde. Een kort, krachtig stuk recht uit het hart, over het moed vatten om je uit te spreken tegen onwetendheid en onrecht. Ik heb het 2 x moeten bekijken, zo krachtig en snel is de spreker. 


VASTWEL2020 – Verlangen & Loslaten. Van oudsher kennen we de periode na Carnaval tot aan Pasen als de vastentijd. Van harte uitgenodigd om weer opnieuw op een eigentijdse manier met ons mee te vasten. Op zoek naar balans. Tussen verlangen en loslaten; een levenslange uitdaging om onszelf niet voorbij te lopen. VASTWEL2020 is een initiatief van Sint-Catharinadal in samenwerking met H 19 Centrum voor de Kunsten, Theater De Bussel, Bibliotheek Theek 5, Catharinaparochie Oosterhout. Voor het programma kijk op www.vastwel.life of www.sintcatharinadal.nl

Programma VASTWEL2020.

5 maart | La Divina Commedia – een goddelijke uitdaging. Een theatrale reis van Dante door hel en louteringsberg naar het paradijs, op zoek naar zijn Beatrice, een onbereikbare grote liefde. Met Schola Cantorum Oosterhout olv Rudi Oomen, Jaap Oomen, Joep Moonen, Martine Huijbregts. Dans H19 en Boventoonensemble Diapason. Vormgeving Arjan van Dijk, samenstelling en regie Walther Halters. Datum: donderdag 5 maart, aanvang 20.15 uur. Kerk open om 19.45 uur. Locatie: Sint-Jansbasiliek, de Markt in Oosterhout. Kaarten à € 10,00 verkrijgbaar via www.theaterdebussel.nl of voor aanvang in de basiliek.

7 maart – 22 maart | De Kruisweg van Albert Servaes – spraakmakend en indrukwekkend. Deze spraakmakende kruisweg uit 1919, wreed en realistisch, tot het Nederlands Cultureel Erfgoed. De kruisweg hangt in de trappistenabdij OLV van Koningshoeven int Berkel-Enschot, maar is daar niet toegankelijk voor het publiek. Bijzonder dat de abdij de De Kruisweg van Albert Servaes in bruikleen wil geven aan Sint-Catharinadal. Op onderstaande tijden bent u van harte welkom om de kruisweg te bezichtigen. Data en tijden: zondag 8 maart van 15.00 – 17.00 | woensdag 11 maart van 15.00 – 17.00 | woensdag 18 maart van 15.00 – 17.00 | Zaterdag 21 maart van 15.00 – 17.00 u.  Locatie: Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3 in Oosterhout. Er zijn geen kosten aan verbonden.

11 maart | Film op locatie – King of the Cruise. King of the Cruise volgt Baron Ronald Busch Reisinger van Inneryne op een van zijn vele decadente vakantiecruises. Een drijvende micro-gemeenschap, aantrekkelijk voor sommigen, afstotelijk voor anderen. De Baron is op het eerste gezicht een bombastische man; schept op, vertelt extravagante levensverhalen, terwijl hij met zijn schotse kilt en koninklijke cape over het dek paradeert. Gaandeweg onderzoekt de documentaire iets groters; een menselijk verlangen naar erkenning en validatie. Regie: Sophie Dros. Datum: Woensdag 11 maart 20.00 uur, inloop 19.30 uur. Locatie: Wachtschip “De Rola” Wilhelminalaan 120 Oosterhout. Locatie is niet toegankelijk voor personen in een rolstoel. De koffie en thee wordt verzorgd door waterscouting Het Zuiderkruis. Tickets: €7,50, verkrijgbaar online via www.filmoplocatie.nl

13 & 14 maart | Communicatie die verbindt – workshop. Communicatie die verbindt begint bij jezelf; waar verlang je naar, wat laat je los. En de verbindende communicatie is effectief bij het oplossen van conflicten, in de opvoeding, het eigen groeiproces, in relaties en op het werk. Deze tweedaagse workshop wordt verzorgd door yoga- en ontspanningsdocent Piet van der Pluim. Datum: vrijdagavond 13 en zaterdagochtend en middag 14 maart. Voor alle informatie en opgave: pietvanderpluijm@hetnet.nl 

15 maart | Franck Ploum en Capella Vacalis – meditatie en muziek. Meditatie door Franck Ploum (in relatie tot de kruisweg). Samen met vocaal ensemble Capella Vacalis o.l.v. Bram Verheijen. Het kwartet heeft zich gespecialiseerd in muziek uit de middeleeuwen en renaissance. Gregoriaans vormt de basis van het repertoire, daarnaast zingt Capella Vacalis vroege meerstemmigheid uit Vlaanderen, Frankrijk en Spanje. Na de meditatie is er gelegenheid om de Kruisweg van Albert Servaes te bekijken. Datum: zondag 15 maart, 15.00 uur. Locatie: Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3 in Oosterhout. Een vrije gave is van harte welkom!

20 maart | Klankschalenconcert – van winter naar lente. Gehele Nacht Gong Puja! Tijdens deze nacht nemen de gongs ons mee op een spirituele reis van klank en brengen ons naar de bron van ons meest intieme zelf. De gong symboliseert de klank “AUM of OM” of “OHM”. “AUM” is de klank van de totale resonantie van het universum. De gong laat spanningen en blokkades in het lichaam los, zuivert en verstilt de geest. De gong helpt om gedachten weer terug naar nul te brengen, een staat van stilte waar je toegang hebt tot je aangeboren wijsheid. Het verlangen wordt gevoed en het loslaten gestimuleerd. Datum: nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart, aanvang zaterdag 21.30 u., einde zondag 08.00 u. Ruimte open om 20.30 u. Locatie: Zolder H19, Heuvel 19 in Oosterhout. Alle informatie over kosten en aanmelden via www.mi-yogal.nl of direct: https://shop.mi-yoga.nl/product/gehele-nacht-gong-puja-in-h19-21-22mrt-ohout/

25 maart | Vet! Zen! Bewegen én stilstaan! – workshop voor jongeren. Voor jongeren van 14 tot 19 jaar verzorgt Monique Bullens (van DynamiQue) een Mindfulness Workshop met als titel Vet!Zen! Tijd nemen voor jezelf en wat meer bewegen. Maak bewuste keuzes en oordeel niet te snel. Leef in het hier en nu! Datum: 25 maart, aanvang 19.00 uur tot 21.00 uur. Locatie: In de Amalia van Solmszaal van Sint Catharinadal, Kloosterdreef 3 Oosterhout. Inschrijven via info@moniqu-dynamique.nl Er zijn geen kosten aan deze workshop verbonden.

29 maart | Zing met Passie. Koren zingen op Passiezondag liederen die betrekking hebben op het thema en sluiten af met een gezamenlijk lied. Datum: zondag 29 maart, 15.00 uur. Locatie: Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3 in Oosterhout. Een vrije gave is van harte welkom!

Lees meer: op de website of   https://www.vastwel.life/


Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte kon ik vrede sluiten met mezelf.


Jacqueline Govaert (1982) geboren in Kaatsheuvel is een Nederlandse zangeres die bekend werd als frontvrouw van de pop/rockband Krezip. De start van Krezip was 17 jaar geleden heel bijzonder, ze stonden meteen op pinkpop, hun album werd goud en hun ster kon alleen nog maar naar zakken. En na ook een solo album van Jacqueline is Krezip weer een aantal jaren helemaal terug en dit is weer zo’n pareltje. Stil de tijd.Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare.
Henry Marshall.


Even contact maken met de stilte….. In ademen maakt je alert, geeft inspiratie, stimuleert je gedachten, je enthousiasme, daadkracht en levenslust. Het zet je aan tot actie. Uit ademen ruimt op, scheidt afvalstoffen uit, reguleert het koolzuurgehalte in je lichaam en ontspant. Bewust uitademen geeft rust en overzicht en maakt je vrij van gedachten. Het helpt je om je aandacht te richten op waar je mee bezig bent. Oefening: voel jezelf maar zitten, voel je zitbeentjes, voel je benen, je lijf, je rug, je hoofd, je handen en voel het contact met je adem. Laat de ochtend, de middag, de avond die nog komt maar los. Kom maar thuis in je voelen en natuurlijk fietsen er allerlei gedachten door je hoofd, laat maar komen en laat maar gaan. Kijk als het ware als een toeschouwer naar jezelf en neem jezelf maar waar. En adem rustig door de neus in en uit en laat met iedere uitademing maar los, je gedachten, je spanning, je onrust, je onzekerheid, laat maar los en geef jezelf nog meer rust door bij iedere uitademing nog meer los te laten. Adem in en voel, word je opnieuw gewaar en voel wat je voelt en uitademend zak je als het ware in je rust en in je stilte. Sta jezelf toe om er gewoon even te zijn, in plaats van te doen. Adem uit en laat los. Blijf even zitten en voel na. Je kunt deze  oefening herhalen, wanneer je even contact wilt maken met je stilte. Stilte lijkt een abstract begrip, maar is in wezen een avontuurlijke reis. Benedictijnse monniken gebruiken de metafoor van de drie treden: in een aantal stappen ga je bij jezelf de diepte in en ontdek je wat er leeft op de bodem van je hart. Je maakt de reis van uiterlijke naar innerlijke stilte. De eerste trede: Herademen. Op de eerste trede heradem je van het drukke leven. Die eerste stap is bijvoorbeeld een korte vakantie of een rustmoment waarin je even kunt uitblazen, zoals de oefening hier boven. De tweede trede: Struikelen. Wie langer stil blijft, wordt vaak geconfronteerd met onrust of een wrevelig of angstig gevoel. Tijdens deze stap of trede struikel je over alles wat er in je hart omhoog komt. Het is verleidelijk de stilte en ruimte dan te ontvluchten, maar dan mis je wel iets. Als je met de vragen uit je eigen hart aan de slag gaat, kun je meer ontdekken over begrippen als acceptatie, loslaten en overgave. De derde trede: Bemind zijn. Monniken noemen de derde trede de fase van het bemind zijn. Het gaat bij deze stap om wat je (van God of de bron) mag ontvangen, in plaats van wat jijzelf probeert te (be)grijpen. Je ontdekt dat je al van waarde bent, zonder dat je daarvoor iets hoeft te doen. Tijdens dit proces kun je meer ontdekken over je oorsprong en de zin van het bestaan. Kortom, stilte haalt de sluier van het leven. Naast dat het je eigen onrust onthult, komt er ook een stukje pure schoonheid tevoorschijn. Al je stil wordt, ontdek je uit welke bronnen je put en wat je verborgen motieven zijn. Je ontdekt wat het is om lief te hebben en je een geliefde te weten, midden in de drukte van het bestaan.


Lezen in het boek van leven en sterven. samen lezen, samen delen, samen ervaringen uit wisselen. Aan de hand van het Tibetaanse boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche. Dit boek kan volgens de schrijver ‘een stille revolutie teweeg brengen in de manier waarop we omgaan met leven en sterven’. We nemen het boek als uitgangspunt. Piet van der Pluijm, yogaleraar, begeleidt de gesprekken. Er is nog plaats! Plaats: Ridderstraat 71 Oosterhout Data: dinsdag 17 en 31 Maart en 14 April en 12 Mei.  Tijd: van 14.00 – 16.00u. Kosten: €25,- voor de serie of €7,50 per bijeenkomst. Opgave 06-25276590 of pietvanderpluijm@hetnet.nlHet leven is het lawaai tussen twee ondoorgrondelijke stiltes. Stilte voor de geboorte, stilte na de dood.
Isabel Allende.


Als de stilte je raakt in de kern van je mens zijn: Sta je open voor de innerlijke rust en liefde voor jezelf. Sta je open voor de liefde en mededogen voor de ander. Als de stilte tot je komt in de ochtendschemering dan voel je jezelf even vrij. Tussen nacht en dag, tussen zitten en weer aan een nieuwe dag beginnen. Als de stilte je nadert dan kom je bij je gevoel van aanwezigheid, thuis in de eenvoud van het nu moment. Thuis in jouw binnenste binnen, thuis tussen twee gedachten in. Als je “gevangen” wordt door de stilte, ben er dan alleen maar geniet van de warmte die je doordringt tot in het diepst van je wezen.  Als de stilte door de stilte heen komt ben je bijna waar je zou moeten zijn: Bijna bij jezelf! Geniet er dan van!


Dada Maheshvarananda , (1953) Verenigde Staten is een monnik in de yogafilosofie, hij is een vredesactivist, schrijver en de oprichter van het Prout Research Institute of Venezuela. Dada Maheshvarananda heeft zijn leven gewijd aan reizen over de hele wereld, hij geeft onderricht in meditatie en yoga. Min de stilte in je wezen, z
oek de stilte die je bezielt, zij die alle stilte vrezen, hebben nog nooit hun hart werkelijk gelezen en voor het leven geknield. Eileen Caddy.


Stiller dan slapen. De eerste keer en voor alles is er een eerste keer, dat ik een dode zag, was op vijf jarige leeftijd. In de achterkamer bij Ome Jan en Tante Cato lag opa opgebaard. In het begin durfde ik nauwelijks dichterbij te komen, maar toen ik goed keek, zag ik een grote glimlach op opa’s mond en als kind dacht ik echt dat hij sliep en ik schijn geroepen te hebben: Opa wakker worden! Het was moeilijk te bevatten voor mij dat opa niet meer ademende, niet meer leefde. Ik heb naderhand nog tal van overleden mensen gezien en elke keer was het weer een bevreemdende ervaring: dat wat daar ligt een ‘wat’ is, bijna meer dan een ‘wie’. De mens verdwijnt. Over is wat hij of zij achterliet, iets wat niet ten onrechte ‘stoffelijk overschot’ genoemd wordt. Wat kom je dan doen, daar bij de dode? Een goede vraag. Ik wil hem of haar nog graag een keer zien, zeg je. Maar in plaats daarvan ga je kijken naar zijn of haar lichaam, dat niet terugkijkt, dat in zichzelf is verdwenen, dat in al zijn oorverdovende stilte lijkt te roepen: ik ben er niet meer! Maar misschien is dat ook wel wat je wilt zien. Dat je vriend, je opa, je moeder er echt niet meer is. Dat het niet is wat ze maar zeggen, je wilt jezelf overtuigen van iets  wat eigenlijk ongelooflijk en onwaarschijnlijk is. Waarom zou iemand die er pas nog was er nu ineens helemaal niet meer zijn? Nooit meer? Misschien zijn begrafenisrituelen ook wel onze manier om dat ongeloof te overwinnen. Ze liggen tussen aanvaarding en ontkenning in. Als je écht dacht dat degene die je kende er niet meer was, dan zou je het achtergebleven lichaam bij wijze van spreken ook door de vuilnisdienst kunnen laten ophalen. Maar zoiets is gelukkig ondenkbaar. Wij besteden zorg aan wat er over is, we leggen hem of haar in een mand of kist, we gaan met veel  mensen ‘uitgeleide doen’, zoals we dat noemen. Het is de laatste keer dat je met z’n allen verzameld kunt zijn rond deze persoon, nee rond iets van deze persoon. Sommige mensen spreken bij een uitvaart de dode toe alsof deze nog luistert. Dat is raar en niet raar: hij of zij hoort je niet meer, maar tegelijkertijd is het de laatste keer dat je je nog tot hem of haar kunt richten, want het lichaam is nog aanwezig. De dood zullen we denk ik nooit begrijpen. Hoe zakelijk je ook probeert te zijn, hoe kalm je spreekt van hartstilstand en van het lichaam en van vergankelijkheid en dat alles vergankelijk is, toch blijft die overgang van een warm levend lichaam naar dat zeer stille, niet slapende, niet meer bezielde lichaam onvatbaar. Ik ben met de dood van mijn vader in 1999 een mooi gedicht tegengekomen in de voorbereiding op zijn afscheid. De schrijver is onbekend: Kom niet wenen aan mijn graf, al heb je verdriet, dit is geen slaap, ik ben hier niet. Ik ben de wind die waait in de verte, ik ben de diamant die glinstert in de sneeuw. Ik ben het zonlicht op het rijpe graan, ik ben de zachte voorjaarsregen. Ik ben het geruis van de klapwiekende vogels die boven je rondcirkelen als je wakker wordt in de stilte van de ochtend. Ik ben de sterren die s ‘nachts aan de hemel staan. Kom niet huilen aan mijn graf, ondanks je nood, daar ben ik niet, ik ben niet dood.Beoefen innerlijke stilte en je zult ontdekken dat je het paradijs meedraagt in jezelf.
Yogananda. 


Goede vrijdag 10 April een avond vredeswandeling! In het kader van ik vast, vast jij ook gaan we opnieuw net als vorig jaar op Goede vrijdag wandelend langs een aantal nieuwe watertappunten van Brabant water in Oosterhout. Deze watertappunten noem ik gemakshalve nieuwe bronnen! Wat het in feite ook zijn! Het is een bijzondere dag om even stil te staan bij jouw eigen bronnen. Elke (watertappunt) bron staat voor een levensthema, zoals vertrouwen, vergeving, verdriet, ontkenning en liefde. We wandelen met gerichte opdrachten m.b.t. tot de levensthema’s. We lopen zowel in stilte als in dialoog met de ander.  En bij elke bron, deel ik een tekst die juist op goede vrijdag actueel is in de wereld van nu. Bij elke bron klinkt muziek die afgestemd is op het thema. Op deze wijze brengen we het nieuwe, de watertappunten, onze levensthema’s in verbinding met het oude verhaal, wat nog steeds iedere dag actueel is. En we sluiten af met de meditatie van de Donkere Metten in de St. Jansbasiliek. Die dit jaar heel speciaal is, ze zingen de mis van Dante. Gezongen door het Schola Cantorum. We vertrekken om 19.00 uur en in onze tocht onderweg drinken we ergens koffie of thee en is er ruimte voor toilet. De donkere metten beginnen aansluitend om 21.15 uur tot 22.00 uur. Opgeven is niet nodig. We vertrekken bij de bibliotheek, Theek 5 Torenstraat 8, 4901 EJ in Oosterhout. Piet van der Pluijm (64) heeft de afgelopen 25 jaar de wereld vrede activiteiten georganiseerd in Oosterhout en heeft veel ervaring met vredeswandelingen.Een woelige zee wordt eens kalm. Een bosbrand is eens uitgewoed. Op elke ramp volgt stilte en herstel.
Desmond Tutu.


Calma e tranquilidade (Spaans) betekent vrij vertaald. De innerlijke stilte die de deur is naar de opening van innerlijke rust en liefde. Hierin zijn we een met alles. Van Deva Premal en Miten van de cd the yoga of sacred song en chant. Deva en Miten zijn een bijzonder muzikaal stel. Deva komt uit Duitsland en Miten uit Engeland. Ze hebben elkaar in Poona (India) leren kennen en ze trekken samen met de Nepalese fluitist Manose de hele wereld rond om hun muziek uit te dragen. 


 

Door niet te oordelen, schep je stilte in je geest. Deepak Chopra.


Stilte werkt! Altijd online zijn, je werk, een maatschappij die veel van je vraagt en een druk sociaal leven. Prikkels, meer prikkels, heel veel prikkels. We rennen onszelf voorbij en gaan maar door. Gevolg? Geen focus en een enkeltje met de rollercoaster waarvan je niet weet of die ooit nog stopt. Moeten we niet even op stil staan omdat het hoofd áltijd aanstaat? Is dat de reden dat meditatie en yoga zo populair zijn op dit moment? De rust opzoeken en stil zijn. Het is geen trend, het is zo oud als de mens. Vroeger zonderde de mens zich al af in grot en in het geloof lijkt stil zijn ook de heilige graal. Zo zat Boeddha in stilte onder een boom en bereikte de verlichting. Koos Jezus ervoor om 40 dagen alleen in de woestijn te zijn, dit alles in stilte en totale afzondering. Nieuw is het dus niet, stil zijn. Maar wel een fenomeen dat past in onze tijdgeest en in ons drukke bestaan. Rust en stilte worden steeds meer erkend als medicijn tegen spanning, stress of geestelijke instabiliteit. Ook voor lichamelijke klachten hebben we zorginstellingen zo gebouwd dat rust de norm is. Wie op wil knappen, zoekt de stilte op. Stilte geneest. Als mensen in deze tijd samen een verschrikkelijke gebeurtenis willen herdenken, houden ze een Stille Tocht. Stilte verbindt. In maatschappelijke debatten en conflicten tussen mensen gaat het vaak hard tegen hard. Maar als je een conflict wil oplossen, is het vaak beter even stil te zijn dan te blijven schreeuwen. Stilte overbrugt. Als we echt iets willen lezen, een brief of verhaal willen schrijven, die lastige lesstof in ons willen opnemen, een examen willen voorbereiden, een moeilijk besluit willen nemen, in al die gevallen zoeken we de stilte. Stilte biedt inzicht. In de muziek geeft eigenlijk de stilte tussen de noten de dynamiek. Noten hebben geen betekenis zonder de stilte die ze omvatten. Een tekst bestaat niet alleen uit woorden, maar evengoed uit de afwezigheid van tekst, de stilte tussen die woorden. Stilte contrasteert en zorgt voor ritme. De kunstenaar die werkt aan zijn nieuwe werkstuk is stil. De onderzoeker die een doorbraak op het spoor is, is stil. En ook het kind dat zijn mooiste tekening kleurt, het jonge paar dat alleen aan elkaar denkt, de mens naast het laatste ziekbed, zelfs de schrijver van een beleidsvisie. Stilte geeft ruimte voor reflectie. Je kunt je leven vergelijken met een fles water met zand die steeds heen en weer bewogen wordt. In de hectiek van elke dag word je ‘troebel’ en ben je niet altijd meer in staat om duidelijk te zien of heldere beslissingen te nemen. De les van de fles is heel eenvoudig. Zet een fles een tijd stil en het water wordt vanzelf weer zuiver doordat het zand naar de bodem zakt. Stilte en stilstand brengt helderheid.


In België hebben ze het muziekprogramma: liefde voor muziek, wat geïnspireerd is door het programma de beste zangers bij ons. Hier zingt Sara Bettens met haar broer Gert Bettens van de bekende band K choice een nummer van Sharon den Andel de zangeres van Within Temptation: Stand my ground. Wat in het lied betekent: blijf met twee voeten op de grond en bewaak je eigen innerlijke rust, je eigen kracht, je eigen stilte. 


Stilte is essentieel.We hebben stilte nodig, net zoals we lucht nodig hebben en een plant licht nodig heeft. Met een geest propvol woorden en gedachten, is er geen ruimte voor onszelf. Thich Nhat Hanh.


Stilte als medicijn. Burn-out is inmiddels een beroepsziekte van formaat. We werken minder, maar voelen ons op gejaagder dan ooit. Hoe ontkom je aan de ratrace en kun je leven en werken zonder opgebrand te raken? Ik geeft je drie gedachten om mee te spelen. Minder werken en je toch op gejaagder voelen dan ooit? Het Sociaal Cultureel Planbureau concludeerde enkele jaren geleden al dat we ons steeds onrustiger voelen. Opgejaagd op je werk en opgejaagd in je vrije tijd, misschien herken je dat wel. Wanneer was het voor het laatst dat jij je nu echt stierlijk verveelde en dat gewoon zo liet? Maar nee, je moet dóór en jezelf ontwikkelen, verbeteren. Met ontwikkelen is niets mis, zolang er ook maar stilte is. De meeste groei ontstaat in stilte; het heeft leven al zoveel in zich voordat jij er iets van ‘maakt’. Stilte is voor de geest wat slaap is voor het lichaam. Het zet alles steeds weer in het juiste perspectief.  Wie stilte zoekt, vind wat is verloren. Stilte is vaak enorm confronterend; het confronteert je met het ‘wilde’ van het leven. Maar daar is wel waar de creatie zit. Om met woorden van Thomas Mann te spreken: eenzaamheid maakt het originele in ons los en bereidt de weg naar vreemde en gevaarlijke schoonheid. De wereld heeft behoefte aan jouw gevaarlijke schoonheid! Daarom drie reflecties, noem het mijmeringen. Niet om je te ontwikkelen, maar om je mee te vervelen. Wandel met ze, oefen ze, vertel ze, lach erover, speel ermee.

1. Ga wandelen in de prachtige natuur en ontdek dit gedicht van Leonard Nolens al wandelend: Vertraag – Vertraag je stap – Stap trager dan je hartslag vraagt – Verlangzaam – Verlangzaam je verlangen – En verdwijn met mate – Neem niet je tijd – En laat de tijd je nemen – Laat. 

2. Ga vandaag 3 x op je handen zitten. En luister waar je eigenlijk wilde spreken. Merk op wat er gebeurt. 

3. Zet je telefoon op de vliegtuig stand en maak bewust 3 x even contact met je adem. Adem rust in en adem onrust uit. En luister even alleen maar met je ogen dicht. En accepteer alle geluid, alle ruis, alle spanning, voel met alle zintuigen en aanvaard en laat los. 


Secret Garden is een Iers-Noorse muziekgroep. Ze bestaat uit de Ierse violiste Fionnuala Sherry en de Noorse pianist/componist Rolf Løvland, en heeft meer dan drie miljoen album verkocht. In 1995 wonnen ze het 40ste  Eurovisiesongfestival in Dublin met Nocturne.


Vian Moo is de “Dichteres van de Nieuwsbrief” Haar motivatie: Zolang ik me kan herinneren ben ik bezig met taal: spelen, spreken, schrijven en zingen. Het boeit, verbindt en raakt. Mijn taalkracht zit in het schrappen. Net zolang tot de kern overblijft. Daar draait het om. Fijne zinnen!

 

TIME OUT


statafels staan

wij zitten op een kruk

urenlang praten we druk

 

tot we met z’n allen

een stilte laten vallen

pijnloos en gemakkelijk

 

© Vian Moo

 

www.fijnzinnigeteksten.nl


 

 

 

Monique is een collega yogadocente van mij en ze geeft ook yogales bij inloophuis Poppy’ s. Fijn dat Monique in Oosteind ook begint met het verzorgen van yoga voor kinderen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen! Succes Monique!


Je kunt je niet weerspiegelingen in stromend water, maar wel in stilstaand water. Wat van zichzelf stil is, kan de dingen tot stilte brengen. Een naar buiten gerichte geest blijft altijd hunkeren. Een naar binnen gerichte geest vindt rust en stilte. Thich Nath Hanh.


Neal Gittleman is de artistiek directeur van het Dayton Philharmonic Orkest. Hij is geboren in Brooklyn en heeft muzikaal heel veel orkesten, opera’s, musicals, buitenconcerten, mogen dirigeren en woont nu in Dayton in Milwaukee. Hij vertelt hier over de kracht van stilte. De stilte stelt geen vragen, maar ze kan ons overal een antwoord op geven.


Wat is innerlijke vrede jou waard? De grootste verslaving waar de mensheid aan lijdt is niet die aan alcohol, drugs, eten, gokken, aandacht, seks of sociale media. De wijdst verbreide verslaving is de verslaving aan het denken. De drang om te denken wordt nauwelijks als een verslaving herkend, maar hoe normaal is het om een leven te leiden dat volledig wordt gedomineerd door het denken? Vanwaar die mateloze fascinatie voor de duizenden zinloze gedachten kronkels die zich iedere dag ongevraagd in ons bewustzijn opdringen? Is een hoofd vol onrust werkelijk je natuurlijke conditie? Kan het hypnotiserende spel van het denken worden doorbroken? Het antwoord op die vraag is Ja, maar er dienen een paar fundamentele illusies te worden doorzien. We dienen indringend te kijken naar de diepere mechanismen achter onze overmatige denkactiviteit. De denker in ons zal die illusies niet graag prijsgeven, want hij gedijt zolang bepaalde droombeelden onder de radar van ons bewustzijn blijven. Er is een mogelijkheid om vanuit een heel ander perspectief te leven dan we gewend waren. Het perspectief van onze thuisbasis van rust, waar je aandacht vrij en beschikbaar is voor het huidige moment. Deze gesteldheid kan worden herkend als onze meest fundamentele natuur van de geest. Deze herkenning betekent het einde van de heerschappij van het denken, een radicale verschuiving: van onrust naar rust, van verwarring naar helderheid, van chaos naar innerlijke vrede, van denken naar voelen en gewaarworden. Hoe? Door te gaan mediteren en als je graag in beweging bent, door Hatha yoga te gaan doen! Kijk op het schema en probeer een maand gratis! Het is zeker meer dan het proberen waard! Wat is innerlijke vrede jouw waard? OVERZICHT YOGA- EN MEDITATIELESSEN 2015De stilte, die door het denken in elkaar gezet wordt staat stil, is dood, maar de stilte, die ontstaat als het denken zijn eigen begin heeft begrepen, zijn eigen aard kent, heeft begrepen hoe alle denken nooit vrij is, maar altijd oud – deze stilte is meditatie, waarin de mediterende volkomen afwezig is, want de geest heeft zich van het verleden ontdaan.
Krishnamurti.


De yogaruimte bij dansschool Minneboo:  yoga voor ouderen (boven de 55). 

Yoga op voorschrift van de dokter tegen depressie en angst. Wetenschappelijke studies suggereerden al dat yoga een middel kon zijn om de symptomen van depressie en angst te verminderen. Nu levert een nieuw onderzoek het bewijs dat yoga- en ademhalingsoefeningen de angst- en depressieklachten op zowel de korte termijn als op de langere termijn kunnen verminderen ongeacht de intensiteit. Deze bevindingen, online gepubliceerd in het Journal of Psychiatric Practice, suggereren dat yoga een nuttige aanvullende behandeling kan zijn voor klinische depressie of depressieve stoornis. Een groep van 30 klinisch depressieve patiënten werd willekeurig verdeeld in twee groepen. Beide groepen hielden zich bezig met yoga en ademhalingsoefeningen met als enige verschil het aantal instructie- en thuissessies waaraan elke groep deelnam. Gedurende drie maanden bracht de groep met hoge dosis (HDG) 123 uur in sessies door, terwijl de groep met lage dosis (LDG) 87 uur doorbracht. De resultaten toonden aan dat binnen een maand de slaapkwaliteit van beide groepen aanzienlijk verbeterde. Rust, positiviteit, lichamelijke uitputting en symptomen van angst en depressie waren aanzienlijk verbeterd in beide groepen, zoals gemeten door verschillende gevalideerde klinische schalen. “Zie het op deze manier, we geven medicijnen in verschillende doses om hun effecten op het lichaam in verschillende mate te beïnvloeden. Hier hebben we hetzelfde principe verkend, maar yoga gebruikt. We noemen dat een doseringsonderzoek. Eerdere yoga- en depressiestudies hebben zich hier niet echt diep in verdiept ”, aldus Chris Streeter, universitair hoofddocent psychiatrie. “Het leveren van evidence-based gegevens is nuttig om meer mensen ertoe te brengen yoga te proberen.” Depressie wordt behandeld met onder andere cognitieve gedragstherapie en medicatie. Onderzoek heeft aangetoond dat het combineren van therapie en medicatie meer succes heeft dan beide behandelingen alleen. Hoewel studies met meer deelnemers nuttig zouden zijn om de voordelen ervan verder te onderzoeken, geeft deze kleine studie aan dat het toevoegen van yoga aan  de basisbehandeling nuttig kan zijn.  Bron: ggznieuws.n


Orde komt tot stand door stilte, niet door denken. Krishnamurti.


Stef Bos hoeft weinig toelichting, hij is de meest gedraaide artiest in de nieuwsbrief. Niets is sterker dan de stilte.
Niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. Niets is sterker dan de stilte. Niets is sterker dan het woord dat niemand hoort. Voel de stilte om je heen. Want: wie de zwijgzaamheid verdragen kan, voelt zich nooit alleen. 
Hij toert weer door Nederland en Belgie met zijn nieuwe show ruimte. 29 februari is hij in Waalwijk en 1 maart in Breda. Een stille geest is enkel mogelijk, wanneer het brein zelf rustig is. Het herhalen van de mantra, maakt het brein rustig. En vanuit deze stilte kun je iedere keer weer vriendschap sluiten met het nu moment, met je gewaar zijn, met je lichaam, met je adem, met je onderweg zijn, met je innerlijke vrede, met je innerlijke stilte…….

 


Zomerweek geweldloze communicatie en vakantie ineen! van maandag 3 t/m zondag 9 augustus is er in een prachtig natuurgebied in Drente genaamd Uelenspiegel een zomerweek voor zowel ouders als kinderen, want er is ook een kinderprogramma bij. Iedere morgen worden er workshops verzorgd rondom het thema geweldloze communicatie door een aantal trainers en deze zomerweek is al vaak georganiseerd door Matthijs Koevoet en de bezoekers van de afgelopen jaren zijn enthousiast. Je kunt er kamperen en je kunt in de oud Saksische boerderij een 1 of 2 logeerkamer huren, met beddengoed. Het eten is er goed en voor ieders wat wils. Meer informatie kijk op https://www.gczomerweek.nl/?fbclid=IwAR3brTdfhyzxFqiH9ZXvJm4wCR1OHjZKjydd5SfV9vs2R2Ig3kMOl-jhdsE

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

2 Reacties

 • Leny van Vugt,
  Geplaatst 1 maart 2020 11:15

  fijn om bij stil te staan

 • Yvonne de Weerdt,
  Geplaatst 30 maart 2020 16:40

  Fijn om in deze moeilijke tijd (corona) de gedachten op een ander niveau te brengen
  en daardoor de waarde van het leven nog meer te beseffen.
  Dank je wel voor deze inspiraties.
  Yvonne

Plaats reactie