Nieuwsbrief November 2018

We veranderen door rouwRouw is een antwoord op verlies. Ieder mens geeft een ander antwoord op verlies. Hoewel in dit schrijven het accent ligt op verlies van een dierbare, kunnen de opvattingen ook worden toegepast op het verlies van gezondheid of het verlies van een liefdesrelatie. Verlies maakt een wezenlijk onderdeel uit van ons leven. Wanneer we die veilige baarmoeder verlaten waarin alles voorzien is, zuurstof en voeding, dan is het al een verlieservaring. “We zijn wat we hebben verloren”, zegt de Spaanse dichter Lorca. Verlies maakt deel uit van onze identiteit. Verlies en rouw zijn daarom belangrijk. We veranderen erdoor. Onze identiteit bestaat uit een aantal bouwstenen, zoals ons zelfbeeld, ons wereldbeeld, het beeld dat we van anderen hebben. Dat zijn beelden waarachter onbewuste overtuigingen verscholen liggen. Stel: je vindt de wereld rechtvaardig, je vindt jezelf een waardevol persoon, je kunt je verbinden met mensen, je vindt dat het leven zin heeft. En dan wordt je kind overreden door een dronken chauffeur. Je bent ontredderd, je verliest de controle over je gevoelens, je voelt je machteloos, je ervaart het verongelukken van je kind als onrechtvaardig, je verliest je vertrouwen in mensen. Het leven heeft geen betekenis meer. Wat je nog wel zou willen? Je kind terug krijgen! Je identiteit wordt helemaal ontwricht, je verandert in een ontredderd persoon. In onze cultuur hebben we maar één antwoord op soms complexe ervaringen van verlies, dat is rouw. In het Engels bestaan er drie woorden voor rouw: grief, mourning en bereavement. Er zitten zoveel aspecten in rouw. Rouw is een antwoord op het verlies van een betekenisvolle relatie met iemand. Een antwoord is belangrijk, dat is iets actiefs, het legt nadruk op de betekenisgeving. Maar dat antwoord is ook lichamelijk, emotioneel, mentaal en existentieel. Je kunt trouwens ook rouwen na verlies van een betekenisvolle relatie met iets. Denk aan verlies van je gezondheid, verlies van een baan of van je ouderlijk huis. Lees meer: We veranderen door rouw

__________________________________________________________________________________________

De hoogste wijsheid is levend doen wat wij stervend zouden wensen gedaan te hebben! Multatuli.

__________________________________________________________________________________________

Jacqueline Etman, sedert 4 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op: column 46

_______________________________________________________________________________________

Diggy Dex is een van Nederlands beste rappers. Koen Jansen is zijn werkelijke naam en er is net een nieuwe cd verschenen onder de naam Karavaan. Ik ben geen rap liefhebber, maar dit is werkelijk indrukwekkend mooi en inspirerend. Wacht niet om te …….

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Stoel yoga Oosterheem voor ouderen in zorgcentrum Oosterheem. Yoga stelt je in staat om zo lang mogelijk lichamelijk, geestelijk en sociaal optimaal te functioneren. Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand die graag “stoel yoga” wilt proberen? 1ste les gratis! Vanaf woensdag 7 November wekelijks om 14.30 uur tot15.30uur. Aanmeldenvia: receptieoosterheem@volckaert.nl  Oosterheem Aletta Jacobspad 1 4901 MN, Oosterhout. 0162 – 480 900. week. Gegeven door een professionele yoga docent, met senioren specialisatie, in samenwerking met: Yoga- en ontspanningsdocent Piet van der Pluijm.

_________________________________________________________________________________________

Tot in zijn hoogste ouderdom, neem men afscheid van zijn jeugd. 

__________________________________________________________________________________________

Als ik mijn leven over mocht doen. Zou ik minder hebben gepraat, en meer hebben geluisterd. Zou ik de tijd hebben genomen om naar mijn grootvader te luisteren als hij weer eens over zijn jeugd begon te praten. Zou ik naar bed zijn gegaan als ik me ziek voelde, in plaats van mezelf wijs te maken dat de wereld geen dag zonder mij zou kunnen draaien. In plaats van negen maanden zwangerschap weg te willen denken, zou ik elk moment ervan hebben gekoesterd, en zou ik me hebben gerealiseerd dat het verbazingwekkende dat in mij groeide mij de enige kans in mijn leven bood om God te helpen bij het tot stand brengen van een wonder. Maar boven alles zou ik vaker: “ik hou van je” en “het spijt me” hebben gezegd. Deze tekst is geschreven door Erma Bombeck, die haar gevecht met kanker verloor.  

_________________________________________________________________________________________

Robert Long zingt hier zijn eigen afscheidslied en dat doet hij zo bijzonder! Het is ook werkelijk vertoond in December 2006 op zijn afscheidsdienst. Hij ligt begraven in Belgie, vlakbij zijn grote held Dimitri Frenkel Frank. Op zijn graf staat: “Iemand, in elk geval één, heeft er van hem gehouden”.

_______________________________________________________________________________

Vrouwenavonden bij Lielies VrouwenpleinTijdens deze avonden waar je je heerlijk kunt ontspannen en opladen, kun je je aandacht echt even richten op jezelf.  We gaan in deze bijeenkomst een “dankbaarheids- doosje” maken. Dankbaarheid is, volgens veel onderzoeken, een gevoel wat gelukkig maakt. Het is een medicijn voor de ziel.Maar hoe kun je dankbaarheid oefenen? Hoe kun je een toename in geluk en welzijn creëren? Daar gaan we deze avond mee aan de slag. Je krijgt ook tools mee om thuis dankbaarheid toe te passen in je leven. En uiteraard neem je je eigen “dankbaarheids-doosje” mee naar huis. Woensdag 7 november. Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur, einde 22.00 uur. Willem van Oranjestraat 45, Oosterhout. De avonden zijn los te volgen, kosten 10 euro. Opgave minimaal 1 dag tevoren bij: Lily 0645212472. Of via de Facebookpagina: Lielies Vrouwenplein.

__________________________________________________________________________

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je stierf, ’t s vreemd, maar die vergeet je. Toon Hermans.

_________________________________________________________________________

De logica van geluk is een boek van Mo Gawdat (1967)/Hij heeft zijn zoon Ali verloren op 21 jarige leeftijd en hij heeft daardoor op een bijzondere wijze een manier van denken kun creëren die iedereen gelukkig kan maken.  Hier is hij te gast bij RTL Late Night. 

________________________________________________________________________________________

Rouwen: Bewegen tussen verlies & Herstel. Door dochter Joni Rappange: Wanneer ik praat over rouw en verlies, wordt vaak gedacht dat dit met de dood te maken heeft. Er zijn echter vele vormen van verlies en iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Bijvoorbeeld wanneer je je baan of gezondheid verliest of in een (echt)scheiding verzeild raakt. Wanneer je iets verliest wat je dierbaar is, kom je in een rouwproces. Rouwen kent geen eindpunt. Rouwen is nooit afgelopen, klaar of verwerkt. Het is persoonlijk en uniek; iedereen doet dit anders en op eigen wijze. Het verlies blijft een wezenlijk deel uitmaken van wie je bent. Het kan dus niet worden ‘verwerkt’. Dit impliceert immers dat wanneer je genoeg je best doet en hard genoeg werkt, het verlies ooit weg zal gaan. Maar verwerken doe je met afval, niet met gevoelens. Hoe kun je het verlies verweven in je leven zodat het onderdeel wordt van jouw verhaal en een onderdeel van jezelf? In de theorie van rouwverwerking spreekt men van het duale procesmodel. Dit beschrijft het rouwproces als een slingerbeweging tussen verlies en herstel. Vergelijk het met een roeiboot waarbij 2 roeispanen nodig zijn om vooruit te komen. De ene roeispaan staat voor het verlies: terugdenken aan diegene of datgene wat je bent verloren. Vele gevoelens zoals verdriet kunnen je hierbij overvallen. Ook boosheid, angst of schuldgevoel horen hierbij. Naast gevoelens laat het verlies ons ook handelen. Zoals erover praten met dierbaren, verlangen, missen.  Kaarsjes opsteken, een brief schrijven, een graf of speciale plek bezoeken. De andere roeispaan staat voor het herstel. Het leven dat doorgaat en waar je deel van uitmaakt. Bijvoorbeeld omdat je simpelweg boodschappen moet doen, voor de kinderen zorgen, rekeningen betalen en sociale contacten wilt onderhouden. Het zoeken van afleiding hoort hier ook bij en kan bovendien heel belangrijk zijn: sporten, met vrienden afspreken of een verjaardag vieren. Wanneer je te maken krijgt met een verlies komt jouw roeiboot in onbekend vaarwater terecht. Het vraagt veel energie en kracht om een nieuw evenwicht te vinden. Beide roeispanen zijn nodig om vooruit te komen. Wanneer je over een enkele roeispaan beschikt blijf je rondjes draaien. Juist het heen en weer bewegen tussen verlies én herstel is rouwen. Vaak willen we troosten en van betekenis zijn wanneer mensen die ons dierbaar zijn met een verlies te maken hebben. Maar we weten niet goed hoe. Deze pogingen zijn vaak gericht op het herstel: ‘Wat fijn dat je moeder zo vaak helpt’ of ‘Ga lekker op reis, dat zal je goed doen. Hoewel het goed bedoeld is, helpt het de rouwende meestal niet verder. We kunnen veel meer van steun zijn door erkenning te geven en aandacht te hebben voor het verlies. Op die manier doen we recht aan de beide zijden van het rouwproces en helpen we om het vaarwater in beweging te brengen. Meer informatie kijk op: https://www.praktijkverder.nl 

_______________________________________________________________________________________

Al het lijden van de wereld komt voort uit koesteren van zichzelf; al het geluk uit koesteren van anderen. Dalai Lama.

________________________________________________________________________________________


De Pijn. Ik ben de pijn; ik ben de gewonde liefde; ik kom als het donker is en als het nog licht is maak ik het donker. Ik ben de pijn, de pijn die niet aanvaard; ik ben al afgewezen; voor ik mij aandien. Ik ben een miskend signaal, een ontkende realiteit. Ik verberg me in allerlei uitingen soms onder woede, soms onder spot, soms onder haat, soms onder onverschilligheid, soms onder verveling, allemaal pantsers om het hart waar ik verblijf. Ik ben de wondenergie van het hart waar de liefde zetelt. Het hart is de uitstraler van de liefde. Het hart wat die liefde eens vol vertrouwen heeft gegeven aan een gewone blind geslagen mensenwereld, die alleen maar kon afwijzen in schrik en pijn; en het daarmee verwondde dat het zich ook blind moest maken en ongevoelig, waardoor het van die wereld werd; koud hard en afgesloten, bang voor de warmte van de liefde die immers als enige het hart bereiken kan en het ontroert en tot beweging brengt. Maar wanneer dat bewegen haar bezeert, omdat het oude wonden bloeden doet, is het dan vreemd dat zij zich hard maakt? Ik ben de pijn, ik ben de teruggekaatste harte energie: om mij te ontwijken om mijn niet te voelen, verdoven de mensen zich met haat, met spot, met kou, kortom met alles wat mij dragelijk schijnt te maken. Lees meer: De Pijn

_____________________________________________________________________________________________

De dood is niet het doven van het licht, maar van het uitblazen van de lamp omdat de dag is aangebroken. Tagore.

_____________________________________________________________________________________________

Ik heb te veel werk, ’ vertelt psychiater Dirk De Wachter. ‘In onze facebookerige vind–ik-leuk maatschappij moffelen we ons verdriet maar al te vaak weg. En dat verdriet zie ik massaal terug op consultatie. Onze wereld is ziek in hyper individualiteit. We zijn zo gefocust op onze individuele ontplooiing dat we eenzaam achterblijven.’ Luister en kijk naar de kritische maatschappijanalyse ‘Dokters van verdriet’. Een lezing die doet nadenken.

_________________________________________________________________________________________

De brug tussen leven en dood is liefde. 

__________________________________________________________________________________________

Lauren Daigle (1991) is een Amerikaanse zangeres, die van huis uit christelijk is opgevoed. Ooit begonnen in een kerkkoor en later ging ze in Louisana, vanzelfsprekend zydeco, bleus en cajun muziek zingen. Nu is ze enorm populair in Amerika. Vertrouwen waarin dan ook, kan nooit geen kwaad!

_________________________________________________________________________________________

Wie zin geeft aan het leven, geeft ook zin aan de dood. Jos Brink.

_________________________________________________________________________________________

Marieke de Bruin, rouwdeskundige bij uitstek vertelt, Renze Ferwerda zingt en Freek Dicke speelt gitaar. Een mooie lezing met verschillende thema’s die in iedere rouwverwerking aanwezig is.

__________________________________________________________________________________

Liefde en dood, in deze beide geheimen ligt de hele betekenis van ons bestaan verborgen. Marco Borsato.

__________________________________________________________________________________

Ricky van Dijk is de “Dichteres van de Nieuwsbrief”! Ze voert de auteurs naam Vian Moo. Haar motivatie: Zolang ik me kan herinneren ben ik bezig met taal: spelen, spreken, schrijven en zingen. Het boeit, verbindt en raakt. Mijn taalkracht zit in het schrappen. Net zolang tot de kern overblijft. Daar draait het om. Fijne zinnen!

 

VERWEVEN

 

sinds onze draad is verbroken

minuten lang aaneengeregen

 

verdoofd

verward

verdriet

snijdend de kou

 

verlangend naar

een warme deken

voel ik me getroost

door jou

© Vian Moo

www.fijnzinnigeteksten.nl

_____________________________________________________________________________________

Een inspirerend boek vol met herkenning, erkenning, expressie en verwerking! Het boek kost 20 euro en is overal te koop! Een aanrader!

____________________________________________________________________________________

Wat er na de dood is zo onuitsprekelijk groots, dat onze fantasie en onze gevoelens niet toereikend zijn om ons er zelfs bij benadering een voorstelling van te maken. Elisabeth Kubler Ross. 

____________________________________________________________________________________

Onze vriendschap overwint altijd! Prachtig nummer Alain Clark, gezongen door Trijntje Oosterhuis in het programma: De beste zangers! Ik kreeg kippenvel!

__________________________________________________________________________________

Piet, niets is zo mooi als doodgaan. Mijn moeder.

__________________________________________________________________________________

Het filosofisch Café van Oosterheem! Is een initiatief van de dagelijkse activiteiten begeleiders van zorgcentrum Oosterheem en yogadocent Piet van der Pluijm. Het wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken. Het houdt je bij de les. Het spiegelt je vermoedens hoe het zit met de wereld en jouw kijk daarop. Hoe ziet een middag eruit? Er is een korte voordracht of lezing door de hoofdspreker.  Als het thema door de spreker is afgerond, wordt er in kleine groepjes gewerkt met bepaalde opdrachten, die ruimte geven om ieder zijn mening of standpunt te benadrukken. We beogen te laten zien dat filosofie inspirerend, leerzaam, interessant en leuk is voor iedereen. Daarom willen we graag je uitnodigen, je wordt er altijd wijzer en bewuster van! Het eerste thema is: Wie ben ik? Spreker is Piet van der Pluijm en vindt plaats op vrijdagmiddag 30 November om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Kosten zijn nog niet bekend, maar deze zijn laag. Aanmelden bij binnenkomst bij: receptieoosterheem@volckaert.nl  Oosterheem Aletta Jacobspad 1 4901 MN, Oosterhout. 0162 – 480 900. 

_____________________________________________________________________________________

Jasper Steverlinck (1976)  is een Vlaamse zanger, die in verschillende bands heeft gezeten en nu solo gaat, verlies kan ook een gebroken relatie zijn!

______________________________________________________________________________________

Hoe wij tegen de dood aankijken bepaalt hoe wij in het leven staan. Dag Hammarskjold. 

_______________________________________________________________________________________

Een vlog van Lia! Vloggen is een kort filmpje, waarin je iets met de ander wilt delen. Ik ken Lia al héél lang en op de vraag of ze voor de nieuwsbrief een maandelijkse vlog kan maken? Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Lia werkt iedere maand in het thema van de nieuwsbrief. Lia van harte welkom en neem ons iedere maand even mee in jouw creatieve geest. Martine van Wensveen, Lia’s partner en sidekick zal regelmatig een rol spelen in de filmpjes.

___________________________________________________________________________________

Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxe artikelen, maar eerste levensbehoeften! Dalai Lama.

___________________________________________________________________________________

Een maand geleden was Manu Keirse opnieuw in het programma ‘De Verwondering van Annemiek Schijver’. Manu Keirse is klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verlies en verdriet. Hij is emeritus hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. En hij is schrijver van prachtige inspirerende boeken!  https://www.kro-ncrv.nl/deverwondering/seizoenen/seizoen-2017/manu-keirse

_____________________________________________________________________________________________

Kleine zorgen kun je delen. Maar er is een soort verdriet dat mensen niet meer kunnen helen. En dat hoeft ook niet. Toon Hermans.

_______________________________________________________________________________________________

Elke minuut laat iemand deze wereld achter. Leeftijd heeft er niets mee te maken. We zijn allemaal in deze lijn zonder het te realiseren. We weten nooit hoeveel mensen er voor ons zijn. We kunnen niet naar de achterkant van de lijn gaan. We kunnen niet uit de rij stappen. We kunnen de lijn niet ontwijken. Dus terwijl we wachten in de rij. Laat momenten tellen. Maak een verschil. Bel maar. Maak prioriteiten. Maak er de tijd voor. Maak je cadeaus bekend. Laat een niemand zich als iemand voelen. Laat je stem horen. Maak de kleine dingen groot. Laat iemand lachen. Maak de verandering. Maak jezelf een prioriteit. De liefde bedrijven. Maak het goed. Maak vrede. Zeg tegen je mensen dat ze geliefd zijn. Maak golven. Zorg ervoor dat je geen spijt hebt. Zorg ervoor dat je er klaar voor bent. Deze wereld zal je vaak laten wensen dat je nog maar 5 minuten had…. leef je leven 💙

________________________________________________________________________________

Lichtjesavond:Voor wie brand jij een kaarsje 14 december? Tijd: 18.00 – 20.00 uur. Plaats: Begraafplaats aan de Veerseweg, O’hout. Stichting Begraafplaatsen Oosterhout organiseert ook dit jaar, in samenwerking met Coöperatie DELA, een lichtjesavond op de begraafplaats aan de Veerseweg. Op deze avond plaatsen familieleden, vrienden en belangstellenden brandende kaarsjes op de graven van hun dierbaren als een warme persoonlijke herinnering. De hoofd paden van de begraafplaats worden sfeervol verlicht door fakkels. Inloophuis Poppy’s is sinds enkele jaren ook actief aanwezig tijdens deze mooie avond. Met mooi gedecoreerde kaarsenzakken worden naasten in een zee van lichtjes herdacht. Hiervoor zijn in het inloophuis kaarsenzakken à € 2,50 te verkrijgen, die ieder op zijn of haar eigen wijze kan decoreren. In het inloophuis zijn hiervoor allerlei materialen beschikbaar en staat er en kopje thee of koffie voor je klaar. Zo wordt de kaarsen zak heel persoonlijk en betekenisvol. Mocht je liever een gedecoreerde kaarsen zak kopen, kan dit ook. Voorafgaand aan de lichtjesavond worden alle ingeleverde kaarsenzakken voorzien van zand en de kaarsjes worden aangestoken op het herinnering plein. Je kunt de kaarsen zak ook zelf meenemen naar deze lichtjesavond en op het graf plaatsen van jouw dierbare. Met het kopen van deze kaarsen zak(ken) steun je inloophuis Poppy’s.

___________________________________________________________________________________________

Hoe kun je anderen mensen helpen bij verdriet en verlies? Het is in het Engels, maar het is zo bijzonder, dat ik dit graag deel met jullie!

______________________________________________________________________________________

In het reine komen met de angst voor de dood is bevorderlijk voor genezing, positieve transformatie van de de persoonlijkheid en ontwikkeling van het bewustzijn. Carl Gustav Jung.

_______________________________________________________________________________________

Ik moet je laten gaan Mam, akoestisch van Martine van Wensveen, met mooie foto’s. Het is een mooi, troostend lied! Martine verzorgt ook fijne ligconcerten in een hele mooie ruimte, meer weten kijk op: https://www.martinevanwensveen.nl

_____________________________________________________________________________________

Er is een nieuwe website van werken aan innerlijke vrede en ik nodig jullie van harte uit om een kijkje te nemen en ik verneem graag wat je mist, wat niet duidelijk is, wat beter of anders kan, wat er goed aan is en wat niet? Spaar me niet, daar wordt de website alleen maar beter van! Het blijft werken aan innerlijke vrede:  https://www.werkenaaninnerlijkevrede.nl

_________________________________________________________________________________________

7 Reacties

 • Elsbeth,
  Geplaatst 1 november 2018 12:43

  Dank je wel Piet voor de Engelfoto en aandacht voor het boek van Machteld Stakelbeek. Een fijne ontroerende nieuwsbrief.
  Elsbeth

 • Monique van de Laar,
  Geplaatst 1 november 2018 14:32

  Dat was weer een vruchtbare tijdsbesteding van mijn lunch…het lezen van jouw nieuwsbrief!
  In het bijzonder het filmpje van Mo over geluk en wat je dochter schreef over rouw en verlies. Verhelderend en resonerend. Een fijne verdere dag. Hartegroetjes

 • Machteld,
  Geplaatst 1 november 2018 14:54

  Wat een prachtige nieuwsbrief Piet! Inspirerend, warm en troostrijk.

 • carla,
  Geplaatst 4 november 2018 01:17

  Ik wil je wederom bedanken voor deze nieuwsbrief……kost wel wat tijd om alles te zien en te lezen….maar dan heb je ook wat…..gevoelens…herinneringen….tranen en….inzichten….dank je wel.

 • Hanneke,
  Geplaatst 4 november 2018 09:29

  ‘Rouwen is nooit afgelopen, klaar of verwerkt.’

  Confronterend en geruststellend tegelijkertijd.

  Dank je wel Joni, voor deze woorden.

 • Jeanne,
  Geplaatst 5 november 2018 11:51

  Heel erg bedankt Piet voor deze mooie en ontroerende nieuwsbrief!
  Leerzame filmpjes en heel veel mooie luistermuziek.
  Ik heb hem in partijen gelezen want het neemt wel wat tijd in beslag om hem helemaal te lezen en luisteren.

  Warme groet,
  Jeanne

 • Annelies,
  Geplaatst 11 november 2018 19:27

  Bedankt voor deze mooie nieuwe nieuwsbrief mooi die vernieuwing.
  Ook Piet en Joni bedankt indrukwekkend het doet je echt wat.
  Fijn om nieuwsbrief te lezen voor mijn hetzelfde als mediteren.
  Het doet me goed elke vrijdag naar Piet te mogen gaan.
  Groetjes Annelies

Plaats reactie