Nieuwsbrief April 2017

Afbeeldingsresultaten voor dankbaarheid

Mensen die regelmatig dankbaarheid uiten zijn gelukkiger. In haar boek ‘De maakbaarheid van geluk’ schrijft ze over de wetenschappelijke kant van geluk. Jarenlang onderzoek vormt de basis voor haar adviezen die puur gebaseerd zijn op keihard wetenschappelijk bewijs van verschillende wetenschappers. En wat blijkt keer op keer? Mensen die regelmatig hun dankbaarheid uiten (zowel privé als openbaar) zijn gelukkiger. Fijn, want dankbaarheid uiten is vrij eenvoudig en de impact op het geluk behoorlijk groot en direct merkbaar. In ‘De maakbaarheid van het geluk’ toont Sonja Lyubomirsky aan dat het vermogen om een gelukkig leven te leiden al voor 50% bij geboorte vastligt. 10% wordt bepaald door de omstandigheden en 40% door doelbewuste acties. Omdat we onze genen niet kunnen veranderen en het effect van veranderde omstandigheden slechts tijdelijk is, blijft de doelbewuste actie – in gedrag en gedachte – als enige beïnvloedbare geluksfactor over. Dit vraagt om een mentale aanpassing en gedragsverandering. Lyubomirsky leert de lezer allereerst zijn geluk niveau te bepalen. Vervolgens geeft zij de lezer keuze uit een aantal strategieën die helpen bij het vergroten en laten voortduren van het geluksgevoel. Wat is dankbaarheid precies? Het uiten van dankbaarheid is eigenlijk een soort basis voor geluk en het is voor iedereen anders. Het is verbazing, waardering, iets van de zonnige kant bekijken, iemand bedanken in je leven, een leraar bedanken, het is je ‘zegeningen tellen’. Dankbaarheid is ook dingen niet als vanzelfsprekend zien, een vorm van meditatie en een manier om om te gaan met lastige gebeurtenissen in het leven. Dankbaarheid is vooral de tegenhanger van negatieve emoties. Het kan je humeur direct positief beïnvloeden en zodoende je dag en leven veranderen. Toch zien de meeste mensen dankbaarheid als iets wat je eigenlijk alleen uit wanneer je een cadeautje krijgt of wanneer iemand iets voor je doet. Wat kan dankbaarheid voor mij doen? Lees meer: Mensen die regelmatig dankbaarheid uiten zijn gelukkiger

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Er zijn momenten in je leven dat je de mooiste dingen kunt zeggen, zonder iets te zeggen!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Alison Krauss (1971) is een Amerikaanse bluegrass-zangeres en violiste. Ze ontving voor haar werk zevenentwintig Grammy Awards en heeft verscheidene platina platen ontvangen. Hier zingt ze Dream of Me Live in The Ellen Show.

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

IMG_2939 (2)

Brief aan mijn moeder en vader. Laatst kwam ik jullie foto tegen bij het opruimen. Jullie zaten in de tuin, toen we nog in Hank woonden.  Jullie waren een bijzonder span samen! Moeder haar grote liefde, stierf 3 jaar nadat ze getrouwd waren aan een zeldzame bloedziekte en zijn laatste wens was een kind. Het kind werd net als de vader Wil genoemd en 3 maanden na zijn geboorte stierf Wil van Balkom, senior. Vandaar dat mijn oudste broer een andere achternaam heeft. Mijn vader was een vriend van Wil van Balkom en op 34 jarige leeftijd en altijd vrijgezel te zijn geweest, schraapte hij al zijn moed bij elkaar en bracht regelmatig een bezoek bij moeder en vroeg haar om samen verder te gaan. En zo kwamen er nog twee kinderen bij. Onbewust geven ouders kinderen een naam die een leven lang meegaan. De naam Wil paste helemaal bij mijn oudste broer. Wil is 8 jaar ouder dan ik en wat Wil wilde, dat realiseerde hij ook. Hij stond bijvoorbeeld al op 17 jarige leeftijd in het eerste elftal van de plaatselijke voetbalvereniging Be Ready. Wil is handig, sportief en sociaal. Mijn broer Jan is drie jaar ouder en wij sliepen lang op dezelfde slaapkamer. Jan is ook handig, want wat we ook speelden samen, Jan won. Dammen, stratego, monopolie, voetbal, we gingen samen surfen, Jan vaart weg en ik val er 40 keer af. Van Jan heb ik geleerd te leven met verliezen. Er is altijd iemand beter. De naam Jan is dan ook goed gekozen, momenteel heeft Jan 3 modezaken in de regio. Hij is van alle markten thuis. Lees meer: Lieve moeder en vader (Automatisch opgeslagen)

______________________________________________________________________________________________________________________

“Kunst voor Kinderen” In de Lambertuskerk te Raamsdonk op zaterdag/zondag 7 en 8 April 2018 van 13.00 – 18.00 uur. Samen met Jaap Hartman en het bestuur van Stichting Leergeld WBO organiseert Conny Baks met vele kunstenaars een bijzondere tentoonstelling. Wil je meer informatie kijk op  www.lambertuskerkraamsdonk.nl

__________________________________________________________________________________________________________________________

Wanneer je niet kunt krijgen wat je wilt hebben, wordt het tijd te gaan waarderen wat je hebt!_________________________________________________________________________________

IMG_2374

Dankbaarheid. Elke dag worden er mensen geboren. Elke dag sterven er mensen. Zij komen en gaan, zoals de lichtende dagen verglijden om plaats te maken voor donkere nachten. Telkens en telkens komen er nieuwe mensen. Zo ontstaat generatie na generatie. En steeds opnieuw, van de ene dag op de andere, geven mensen iets aan elkaar door. Soms bewust, dan weer wat ongemerkt. Zo ontstaan volgende episoden en generaties. Je kunt eigenlijk spreken van een fakkel, die telkens wordt overgedragen. En dat doorgeven aan elkaar betreft niet alleen in woorden, misschien gaat het nog méér om het voorbeeld dat gegeven wordt. Voorbeelden van daden, van begrip tonen, van echt medemens zijn. Ja, mensen hebben een doorgeef functie. En af en toe kijk je als fakkeldrager om naar dat wat was. Dan ben je verwonderd, ademloos of sprakeloos, want je kunt versteld staan om de dingen uit het verleden. Je kunt ervan genieten, er stil verdriet om hebben, of dankbaar om zijn……

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vergeving verandert je verleden niet maar wel je toekomst!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

jacq (3)

Jacqueline Etman, sedert 2 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op: Column 39

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

DHANYAVAD betekent dankbaarheid, gezongen door Henry Marshall. Met mooie beelden.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Hoe houd je het vol, levenslang op dezelfde plek? Daar sta ik nooit bij stil, antwoordde de boom. Carla Pols.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdagavond 6 April: Lezing van Toet de Best over Tibetaans Boeddhisme.

Op vrijdagavond 6 April om 19.30 uur is er weer een lezing van Toet de Best. Toet is al 30 jaar actief met het Tibetaanse Boeddhisme. Ze woont in Albigano, Italië in de campus van Lama Ganghen. Het thema is “dankbaarheid”. Graag opgeven i.v.m. beperkte ruimte. 0162-450832. pietvanderpluijm@hetnet.nl Kosten zijn 5 euro en die zijn voor het goede doel van Lama Ganghen. De zeven onmetelijke gedachten. Dit is een Tibetaans Boeddhistisch gebed van Lama Ganghen waarin het woord dankbaarheid niet in voorkomt, maar wat ik persoonlijk het summum van mededogen, respect en dankbaarheid. vindt.  Mogen alle wezens geluk ervaren en de oorzaken van geluk. Mogen alle wezens vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden. Mogen alle wezens nooit gescheiden zijn van het grote geluk dat voorbij het lijden is. Mogen alle wezens in gelijkmoedigheid verkeren, vrij van uitersten en zonder gehechtheid aan naasten of afkeer van vreemden. Mogen alle wezens herstellen van lichamelijke ziektes en verduisteringen van de geest, zodat ze relatieve en absolute gezondheid ervaren, nu en voor altijd. Mogen alle wezens ontspannen in een innerlijk en uiterlijk zuiver milieu, nu en voor altijd. Mogen alle wezens de vreugde ervaren van innerlijke vrede en wereldvrede, nu en voor altijd. Dit is het boek wat Toet heeft geschreven  20140911 DIG Folder De Magie van het Tibetaans Boeddhisme  Wil je meer weten over Toet kijk dan op: Informatie Toet de Best 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaten voor dankbaarheid

Wees je bewust van de hulp van anderen. De Duitse onderzoeker en hoogleraar Michael Eid schrijft: “Een essentiële voorwaarde voor echt geluk is het besef dat je een gelukkig en succesvol leven leidt dankzij de hulp van anderen en gelukkig toeval. Waarom? Omdat trots op die manier wordt gekoppeld aan bescheidenheid en dankbaarheid. Trots zonder dankbaarheid is een veel zwakkere bron van langdurig geluk dan trots die wel gepaard gaat met dankbaarheid. In feite bestaat zonder dankbaarheid zelfs een risico op narcisme. Een groot gevoel van dankbaarheid tegenover het leven in het algemeen en anderen in het bijzonder is een grote bron van geluk. Dat geldt niet alleen voor trots, maar ook voor heel wat andere emoties. Als individuele positieve emoties hand in hand gaan met sociale emoties zoals dankbaarheid, hebben ze een veel krachtiger uitwerking op ons geluk. Door geregeld te denken aan de positieve dingen in je leven en het gevoel van diepe dankbaarheid aan te wakkeren, vind je de weg naar het ware geluk.”

___________________________________________________________________________________________________________________________

Wil je gelukkig zijn, ben dankbaar! David Steindl-Rast. Deze Tedx Talk heeft er al weleens ingestaan, maar deze is zo inspirerend, hij is niet voor niets meer dan een miljoen keer bekeken. Broeder David blijft boeien.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding. Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugd. Dietrich Bonhoeffer.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuw – Nieuw – Nieuw – Nieuw – Nieuw – Nieuw.

Ricky van Dijk maakt inspirerende gedichten van levens thema’s die vaak in de nieuwsbrief de aandacht krijgen. 1 + 1 = 3. Zij wordt de “Dichteres van de Nieuwsbrief”! Ze voert de auteurs naam Vian Moo. Haar motivatie: Zolang ik me kan herinneren ben ik bezig met taal: spelen, spreken, schrijven en zingen. Het boeit, verbindt en raakt. Mijn taalkracht zit in het schrappen. Net zolang tot de kern overblijft. Daar draait het om. Fijne zinnen!

Optelsom______________________________________________

het mooie schrift

ligt voor het schrijven

in de kantlijn staan plussen

 

hier som ik op wat goed gaat

en waar ik blij van word

ik kom regels tekort

 

drie schriften verder intussen

blader ik terug in de tijd

en voel bij elke zin

opnieuw de dankbaarheid

 

© Vian Moo

www.fijnzinnigeteksten.nl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaten voor dankbaarheid

Houd bij waar je allemaal dankbaar voor bent. De Amerikaanse sociaalpsycholoog David G. Myers noemt als één van de sleutels tot geluk en vreugde: “Houd een dankbaarheidsdagboek bij. Wie elke dag even stilstaat bij een positief aspect in zijn leven (gezondheid, vrienden, gezin, vrijheid, onderwijs, zintuigen, omgeving, enzovoort.) ervaart een hoger welbevinden.” En de Amerikaanse prof. Michael Hagerty, die zichzelf een geluk detective noemt, schrijft: “Elke avond besteed ik drie minuten aan het invullen van een geluksdagboek, waarin ik beoordeel hoe gelukkig ik die dag was, hoe hoopvol en energiek en welke oefeningen leken te helpen. Mijn geluks score is in de loop der tijd toegenomen dankzij de drie ‘zegeningen’-oefening in dankbaarheid: meditatieoefeningen waardoor ik mezelf beter leer kennen, de kunst van het vergeven zodat ik niet verteerd word door bitterheid, gezond optimisme waardoor ik kan volhouden en het stellen van doelstellingen waarop ik trots kan zijn.’Oftewel: leer de dingen om je heen weer te zien! Slow down, verwonder en bewonder. Sta stil, leef, geniet. Spreek je waardering uit. Probeer om bewust te genieten van alles wat je krijgt, van alles wat er is. En ervaar dat je met de dag dankbaarder wordt.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ed Struijlaart 1979 is een Nederlandse zanger en radio-diskjockey, hier zingt hij ‘Make It On Your Own’  live bij Ekdom in de Ochtend. Een paar geleden verbrande Ed Struijlaart alle schepen achter zich en ging zich richten op zijn grote passie, muziek maken in plaats van muziek draaien! Indrukwekkend goed!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

We lopen op de punten van onze tenen om geen kritiek te ontvangen en worden tenslotte kwaad op de tenen als ze pijn gaan doen. Bruno Paul de Roeck.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

IMG_2072

Dankbaar en kracht. “Dankbaarheid heeft te maken met ontvankelijkheid en met nederigheid, met dingen niet vast willen grijpen maar gewoon laten zijn. Als je dankbaar bent is alles goed. Dankbaar voor de dingen die er zijn, voor de mensen om je heen, voor je leven. Vooral als je je zorgen maakt of als je een rotdag hebt, werkt het goed. Door dankbaarheid verleg je je aandacht. Dankbaarheid is zeggen: “Ik leef!” Het is een hoge vorm van energie. Je kunt er enorm veel innerlijke rommel mee opruimen.”In de Oriënt vertellen mensen elkaar het verhaal van een palm. Iemand met slechte bedoelingen legde een zware steen in de kroon van de palm. De steen dwong de palm zijn wortels dieper in de grond te boren. Toen de slechte man na een jaar terugkwam, stak deze palm boven alle andere uit. Met dankbaarheid gaat het net zo. Ze verandert wat anderen jou aandoen in een uitdaging. Dankbaarheid helpt jou om ook in moeilijke situaties van je leven te groeien en je wortels dieper in de grond te steken. Ze geeft jou de kracht om je fundament niet te zoeken in lof en kritiek maar uiteindelijk in God. ‘Dankbare mensen zijn altijd aangename mensen.’“…Als je ondankbaar bent, dan heb je altijd te weinig. Wat je krijgt is nooit genoeg voor jou. Maar als jij dankbaar bent, dan heb je altijd iets waar je voor kunt danken. Bij jou stroomt het leven. Dankbaarheid houdt het in beweging.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Loslaten volgt op ons besef dat vasthouden niet meer van nut is. Guy Finley.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

LIGCONCERT BIJZONDER DICHTBIJ! Op maandag 16 april geeft zangeres Martine van Wensveen een bijzonder ligconcert. Het publiek mag heerlijk ontspannen liggen en genieten van de rustgevende muziek. Martine brengt een afwisselend programma met prachtige luisterliedjes, improvisatie, persoonlijke verhalen en mantra’s. Locatie: Onder de Regenboog, Goidschalxoordsedijk 65, Oud-Beijerland. Inloop vanaf: 19.30 uur. Aanvang: 19.45 uur. Entreeprijs   : 12,50 euro. Reserveren martinevanwensveen@gmail.com  Er is een beperkt aantal plaatsen, dus graag vooraf reserveren. Zelf meenemen: een matje, slaapzak en/of kussen.

_________________________________________________________________________________________________________________

IMG_2071

Ik ben je dankbaar.

ik ben je dankbaar omdat je me begrijpt.
ik ben je dankbaar als het pijn doet dat ik even in je handen knijp.
ik ben je dankbaar dat ik af en toe op je leun.
ik ben je dankbaar voor je steun.
ik ben je dankbaar wat je me hebt gegeven.
ik ben je dankbaar voor je vertrouwen.
ik ben je dankbaar dat ik op je kon bouwen!

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Weer een Yoga les van Piet, deze duurt 23 minuten. Stoelen aan de kant…..Yoga is leren voelen

________________________________________________________________________________________________________________

Bij weinig mensen duurt dankbaarheid langer dan het geschenk. Seneca.

________________________________________________________________________________________________________________________________Afbeeldingsresultaten voor dankbaarheid

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ons leven verbetert wanneer we risico’s nemen en het eerste en moeilijkste risico dat we kunnen nemen is eerlijk zijn met onszelf. Walter Anderson.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

In 2011 werd Teresa Njoroge veroordeeld voor een financiële misdaad die ze niet had begaan, het resultaat van een lange reeks valse beschuldigingen, toenemende smeergeldpogingen en het corrupte rechtssysteem in haar thuisland Kenia. Eenmaal opgesloten, ontdekte ze dat de meeste vrouwen en meisjes die bij haar waren opgesloten ook slachtoffer waren van hetzelfde kapotte systeem, gevangen in een draaideur van leven in en uit de gevangenis vanwege gebrekkig onderwijs en gebrek aan economische kansen. Nu vrij en vrijgesproken door de hoven van beroep, vertelt Njoroge hoe ze vrouwen in de gevangenis de vaardigheden, hulpmiddelen en ondersteuning geeft die ze nodig hebben om de cyclus van armoede en misdaad te doorbreken en een beter leven op te bouwen.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaat voor dankbaarheid

Train jezelf in dankbaarheid. De Zuid-Afrikaanse hoogleraar D.J.W. Strümpfer schrijft dat dankbaarheid een vorm is van eerbied, van waarderen en waardering uitspreken voor wat je hebt. “Het reguleren van emoties en dankbaarheid kun je trainen: als een getrainde spier sterker wordt. In begin zal het onwennig zijn, maar daarna zal het steeds natuurlijker worden en zul je meer en meer vreugde beleven omdat je steeds meer ziet waar je allemaal dankbaar voor kunt zijn.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

spreuk-dankbaarheid-aforisme-dankbaarheid-oneliner[1]

______________________________________________________________________________________________________________________

In de nieuwsbrief van december stond ze ook al, maar nu met een ander lied Kat Eaton. Ik vind haar goed.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ik droomde van duizend nieuwe wegen… Ik ontwaakte en nam de oude weg. Chinees spreekwoord.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaat voor relatie coaching

Relatie coaching! Als je problemen tegenkomt in je relatie is dat meestal een aanleiding om jezelf vragen te stellen, in welke ontwikkeling jij zit? Wie ben je?  Wat zijn je basisbehoeften en wat probeer je (bewust of onbewust) bij de ander te halen, of te veranderen.  Door naar je partner te (leren) luisteren kun je veel over je eigen gedrag te weten komen (leren). Vaak moeten mensen een drempel over om dit te durven. Tijdens een relatie coaching kun je samen ontdekken wat de kracht is van de ander, hoe je optimaal gebruik van elkaar kunt maken zodat je gezamenlijk, met gezonde inspanning, op ontspannen wijze en met goed resultaat samen verder ‘op weg’ kunt’. Voor wie is het geschikt? Voor iedereen die een betere relatie wil. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat iemand zegt: “Ik hoef geen goede relatie”.  Ons welzijn wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van onze relatie. Open staan voor verandering en werken aan de kwaliteit van je relatie geeft ontzettend veel voldoening en innerlijke rust. Voor informatie of een afspraak 0162 – 450832. Doe de relatietest en klik op: relatie test conflict

Luisteren.  Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven,  dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel, dan neem jij mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dan ook mag lijken. Dus, alsjeblieft, luister alleen naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Inspirerend gedichten boek van Vian Moo. Kosten zijn 9.95 Euro. Thema ’s die in het gedichtenboek staan zijn: Energiefrequentie, Nieuwe mindset, Keerpunt, Comfortabele zone, Wishful thinking, Verbindingsteken, out of the box, dauwpauwoog, etc. Kijk op fijnzinnigeteksten.nl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sara Bareilles What The World Needs Now, dit is een nummer uit de jaren 60, maar nog zo actueel. Sara Beth Bareilles (1979) is een Amerikaanse zangeres en pianiste. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Cloud

Adem. We beginnen en eindigen ons leven ermee. En tussen die twee momenten in ademen we in en uit, in en uit, een leven lang. Adem is leven. Maar adem is nog meer; het is de sleutel naar een vitaal en gelukkig leven als we de kunst van het goed ademhalen tenminste beheersen. Ademen doen we altijd, meestal zonder nadenken. Maar hoe moeiteloos, achteloos die ademhaling gaat, we doen het vaak niet goed. We gebruiken slechts dertig procent van onze longcapaciteit. We hebben het te druk om goed te ademen. Werkdruk en stress is er de oorzaak van dat we steeds oppervlakkiger gaan ademhalen. Het is alsof je alleen het midden van de kamer schoonmaakt en de hoeken en de gaten vergeet. Dat geldt ook voor onze longen. Als we daarvan alleen het midden van verse zuurstof voorzien functioneert ons lichaam op een lager pitje en krijgen onze organen onvoldoende zuurstof om hun taak goed te kunnen uitvoeren en daardoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Door een volledige ademhaling en speciale ademhalingstechnieken kunnen klachten verdwijnen. Tijd om onze gezondheid , fysiek en geestelijk, nieuw leven in te blazen. Alle emoties brengen chemische reacties in ons lichaam teweeg. Gifstoffen stapelen zich op in onze lichaamscellen en uiteindelijk kun je daardoor overspannen raken. De stress die dat weer meebrengt heeft een negatief effect op ons immuunsysteem. Bovendien is stress een geluk killer; onze aandacht is niet in het hier en nu, onze creativiteit en intuïtie blijven verborgen, we reageren geïrriteerd en voelen ons afgesneden van anderen, de natuur en van onszelf. Yogaoefeningen, geleide meditaties en kennis verwerven een inzicht in hoe onze geest werkt. Met het accent op eenvoudige, krachtige ademhalingstechnieken zoals Pranayama, adembeheersing waarbij de ademhaling in een specifiek ritme wordt gebracht. Lees meer: Adem

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Wanneer je regelmatig mediteert en yoga doet laat je je niet meer zo gemakkelijk van je pad duwen. Je gaat dan sneller dat evenwicht tussen actie en rust respecteren.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Salvatore Adamo & Camille met “Juste un je t’aime”. Hij kan het nog steeds Adamo! Een korte uitvoering van dit prachtige nummer!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

De sleutel tot verandering  is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe. Socrates.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Meditatie met Jolanda. Verbeter de wereld, begin met meditatie. Meditatie is veel meer dan een manier om tot rust te komen. Het is een manier om te groeien in bewustzijn, in zelfinzicht, in compassie en verbinding. Meer bewuste, liefdevolle verbinding met jezelf betekent automatisch ook dat je je meer kunt verbinden met het hier en nu en met alles om je heen, het maakt dat het leven steeds puurder wordt en rijker. Het is de weg naar bevrijding van hetgeen ons belemmert en versterking van hetgeen ons goed doet. En alles dat je doet voor jezelf, doe je eigenlijk voor alles dat leeft, omdat jij een deel bent van een veel groter geheel. Meditatie avonden: donderdagavond 29 april en 18 mei (ongeveer maandelijks). Eerst even 10 min lichaamsoefeningen… dan een uurtje verschillende meditaties: mantra chanten, bewegingsmeditatie, meditatie voor de aarde, affirmaties… afsluitend met liggend 20 min heerlijke klankontspanning. Begint om 19.30-21.00, inloop 19.15, na afloop is er thee en naar wens delen (in stilte naar huis natuurlijk ook prima!) Adres is Frans Halslaan 44 in Oosterhout. Kosten €5 opgave bij jolanda_groeneveld@hotmail.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Poppy's

Inloophuis Poppy’s activiteiten! Kanker kan je leven totaal op z’n kop zetten. Als je zelf de diagnose krijgt. Of iemand die je lief is. Dan merk je hoe moeilijk het is om opnieuw zin te geven aan je leven. Poppy’s wil er voor jou zijn. Door een fijne plek te creëren waar je naartoe kunt gaan. Een ongedwongen en huiselijke ontmoetingsplek, waar  je kunt praten of zwijgen, huilen of lachen. Waar je mag zijn wie je bent. En door activiteiten te organiseren waaraan je kunt deelnemen of waar je naartoe kunt komen. Het Inloophuis biedt een ontspannen ontmoetingsplaats voor mensen die geraakt zijn door kanker en hun naasten. Hier kun je ook even níet met ‘ziek zijn’ bezig zijn. Bijna alles kan, niets moet… Er is een grote diversiteit aan activiteiten van Yoga, wandelen, euritmie, high tea, schilderen, boekenclub, op verhaal komen, teveel om op te noemen! kijk op: http://inloophuispoppys.nl/

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Loch Lomond op de Celtische Gitaar, speelt een traditioneel Scots liedje. Om rustig en dankbaar van te worden!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

image

Laat jouw talent horen! Voel jij het van binnen kriebelen om jouw stem te laten horen? Wil jij weten wat jouw talent is, waarmee je kunt onderscheiden? Waardoor je je vrijer voelt en met meer plezier kunt leven en werken. Zodat zichtbaarder wordt in je omgeving wat jij te bieden hebt. Bij het begin van de lente gaan de vogels weer zingen met ieder hun eigen zang geluid. Net als de vogels heb jij ook een eigen geluid, dat uniek is, dat mag je laten horen en luider worden! Dat is waardevol voor jezelf en je omgeving. Ik wil je daarbij helpen. Al wandelend gaan we op zoek naar jouw eigenheid. Je ontdekt wat jouw kracht is. Waar jij op kan vertrouwen en eigen waarde geeft. Ik stel vragen over je leven: waar werd jij enthousiast van? Wanneer was je helemaal in je element? En ik maak gebruik van wat we al lopende in de natuur tegenkomen. Het resultaat van de wandeling is dat je weet welk uniek talent jij hebt en hoe dit verder kan groeien. En hoe jij op jouw eigen manier van betekenis kan zijn en zin kan geven aan je leven en werk. Door het kennen van je talent kun je zelfstandiger en authentieker vanuit jezelf handelen. Je kunt helder vertellen wat jij te bieden hebt. Daar doe jij je voordeel mee en ben je van waarde voor je omgeving. De wandeling is individueel en duurt 1,5 uur. Locatie: bos Oosterheide ten zuiden van Oosterhout. Of op verzoek een andere plek in de natuur. Tijdens het voorjaar zijn de kosten € 80,00. Aanmelden of meer informatie? Stuur een mail naar info@karindebeercoaching.nl

______________________________________________________________________________________________________________

Midzomerconcert op vrijdagavond 22 Juni. Martine van Wensveen zingt, Fred Brouwer speelt percussie en Piet van der Pluijm verteld. In het Stiltecentrum aanvang om 20.00 uur einde 21.30 uur. Adres is Arendstraat 35a en de kosten zijn 5 euro en die zijn voor het inloophuis Poppy’s voor mensen die getroffen zijn door kanker. Geen midzomer meditatie, maar iets heel anders! Laat je verrassen en weet dat je twee trappen op moet om in het mooie Stiltecentrum te komen. Graag opgeven van te voren want vol is vol. Stuur een mail naar pietvanderpluijm@hetnet.nl of bel naar 0162-450832.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaat voor tegelwijsheden dankbaarheid

 

7 Reacties

 • Ton,
  Geplaatst 31 maart 2018 13:22

  Ik ben dankbaar voor (in willekeurige volgorde)
  1. Mijn familie en vrienden die mij steunen.
  2. Mijn gezondheid
  3. Het mooie lenteweer
  4. Dat ik mezelf leer kennen
  5. Het feit dat ik eigen keuzes maak
  6. Oude “vrienden” kan loslaten
  7. Het moment NU

 • Janien,
  Geplaatst 31 maart 2018 17:59

  Ik ben dankbaar dat ik
  1. Besta
  2. Twee lieve en bovenal gezonde kinderen heb mogen krijgen
  3. In vrijheid mag leven
  4. Tien jaar geleden John (mijn partner en soulmate) heb ontmoet, waardoor mijn leven zoveel mooier en rijker is geworden
  5. Gezond ben
  6. Een (piepklein) onderdeeltje ben van die grote wonderlijke natuur
  7. Na een zoektocht van 57 jaar eindelijk begin te begrijpen wie ik ben. Dank je wel Piet.

 • Leny,
  Geplaatst 1 april 2018 12:37

  ik ben dankbaar voor mijn gezondheid, voor wat ik anderen mag geven, voor de band met mijn familie en vrienden, voor mijn meditatiegroep met wie ik verdieping ervaar, voor mijn woonsituatie, voor mijn zanggroep en zangzussen, en mijn wandeltochten die mij een vrij, blij kind laten zijn.

 • Antoinette,
  Geplaatst 1 april 2018 19:59

  Ik ben dankbaar:
  1 voor het onbeperkte water dat bij ons uit de kraan kan stromen
  2 voor mijn goede gezondheid
  3 voor mijn veilige huis met het dak boven mijn hoofd en mijn warme bed
  4 voor de jaargetijden waar ik allemaal van geniet
  5 als ik boodschappen doe omdat ik dan besef hoe goed ik het heb
  6 voor het feit dat ik mijn geweldige (overleden) ouders nog steeds mis en waar ik nog intens veel van hou
  7 omdat 7 punten te weinig zijn om op te schrijven en ik nog veel meer punten kan beschrijven

 • Monique,
  Geplaatst 4 april 2018 15:00

  Ik ben dankbaar voor:

  Mijn gezondheid !!!
  Mijn kind
  Mijn allerliefste partner
  Mijn familie (ouders, broer, zus, neven, nichten)
  De ontwikkeling/groei die ik doormaak
  De vriendschappen in mijn leven
  Het kunnen loslaten van mensen die niet meer “bij mij passen”‘
  De luxe waarin ik leef

 • Jose van de Hurk,
  Geplaatst 14 april 2018 11:36

  Goede avond Piet,
  Vaak heb ik me voorgenomen om je te laten weten dat ik zo ontzettend kan genieten, van je nieuwsbrieven en het geweldig vindt dat ik deze elke maand toegestuurd krijg ,ik kijk er naar uit ,heb dan vaak niet meteen tijd om ze te lezen ,maar worden elke maand goed gelezen en beluisterd , wat een inspiratie ,dus van harte bedankt, Groet vanuit Haaren Jose van den Hurk Moonen

 • piet,
  Geplaatst 26 april 2018 11:56

  Hallo Piet,
  Hierbij wil ik jou weer hartelijk bedanken voor de ontzettend mooie nieuwsbrief van de maand maart.
  Ik heb er van genoten en lees en herlees alles steeds diverse keren.

  Met hartelijke groeten,
  Anke Schuyleman, Tipperary-town, Ierland.

Plaats reactie