Nieuwsbrief April

Afbeeldingsresultaat voor leven is ontvangen

Geven is ontvangen! Aldus Deepak Chopra. Voor de spirituele auteur en spreker zijn deze zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat zoveel wil zeggen dat wanneer geven in je natuur zit, je automatisch zult ontvangen. Waarbij ‘geven’ staat voor alles wat je kunt geven en niet slechts datgene wat tastbaar is. Ook als geven in je natuur zit, is er nog steeds het gegeven dat ontvangen voor menigeen ook een uitdaging is. Geven gaat veel mensen beter af dan ontvangen, maar beide zijn absoluut even belangrijk. Hoe kan geven je een gevoel van geluk brengen en dit in harmonie met ontvangen? Als geven en ontvangen in harmonie is en nog steeds dat gelukzalige gevoel brengt, pas dan ben je in balans. Veel mensen vertalen het naar ‘zen-zijn’. Hoewel ‘zen-zijn’ in de westerse wereld een soort modewoord is geworden, is het wel de kern waar het om gaat. Het gaat hier om een natuurlijke staat van Zijn. Leven in balans en in het nu. Lees meer: Geven is ontvangen

_________________________________________________________________________________________

IMG_1104

Geboren kleinzoon Tuur. Op 9 Maart 2017 rond de klok van 13.30 uur koos jij een weg om te gaan. Van de binnenwereld naar de buitenwereld en de zon begon buiten meteen te schijnen! Jij gaat wonen, met de aandacht van twee fijne ouders en het gezelschap van 2 grote stoere broers Tijn en Siem. Jij mag gaan dromen en groeien in de warmte van liefde die jullie samen verbindt. Tuur, je hoort je naam en vreugde raakt ons aan. Licht, Liefde en Geborgenheid wijst jou een weg om te gaan. Over geven gesproken! Er bestaat geen groter wonder!

_________________________________________________________________________________________

Problemen zijn er alleen maar om onze talenten te wekken, om ons een kans te geven. Angelika Hoefler

_________________________________________________________________________________________

IMG_1125

Geven is in een echte relatie geen transactie. Het is een uiting van wie je bent. En ontvangen is niet nemen. Het is een acceptatie van wie de gever is. Wanneer ‘geven en nemen’ transacties zijn, ontstaan ‘verworven rechten’. En in de schaduw daarvan ontstaan angst en boosheid en frustratie. Als je als mens geen geschenk kunt zijn en als je door anderen niet als een geschenk wordt ervaren, kun je niet echt spreken over relatie. Martin Buber maakt een mooi onderscheid tussen de ‘Ik-Jij’ relatie die dienend is en de ‘Ik-het’ verhouding die anderen gebruikt als middel voor eigen behoeftevervulling… Het ontdekken van de zijnsdimensie is niets anders dan ‘bewust worden’ want waar worden we bewust van? Van wie we echt zijn….

_________________________________________________________________________________________

 

Acceptatie van gebeurtenissen in het leven is op sommige momenten een opgave. Ter inspiratie deze korte film “Het leven ontvangen zoals het is” van filmproducent en regisseur Maurice Hirschhaut inspirerende woorden van coach Caroline Bun.

________________________________________________________________________________________

Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen. Chinmayananda Saraswati.

________________________________________________________________________________________

GVNU1[1]

Vrijdagavond 14 April Goede Vrijdag meditatie. Aanvang 20.00 uur, het duurt een uur. Ridderstraat 71. Opgeven bij 06-25276590 of pietvanderpluijm@hetnet.nl Kosten 5 euro voor inloophuis Poppy’s. Er is nog plaats. We lezen korte authentieke teksten uit de bijbel en daarna brengen we die woorden in deze tijd en via een meditatie maken we ze persoonlijk. Daar tussen klinkt meditatieve passende muziek. Voor veel mensen is Pasen het Christelijke hoogfeest van het jaar. Voor mij is dat Goede Vrijdag. Met alle respect voor de mensen die het anders geloven. Het is de dag waarop Christenen herdenken dat Jezus voor hen aan het kruis stierf, dat is Liefde. Met Pasen staat hij op, hierin vinden Christenen Hoop. Goede Vrijdag is voor mij de dag waarop ik nadenk over de lijdensweg. Of je nou in Jezus geloofd of niet, de boodschap achter zijn verhaal is voor mij duidelijk. Het verraad, de verloochening en de angst. Nadat Jezus verraden werd door Judas werd hij meegenomen naar de ‘hogere’ macht. Deze mensen zagen Jezus als een bedreiging, omdat hij een grote groep mensen om zich heen verzamelde. En deze mensen leefden in liefde, respect en vertrouwen. Een groep mensen zonder angst is bedreigend, wanneer je controle wilt houden. En wanneer je de leider wegneemt, valt de groep uiteen. Lees meer: Vrijdagavond 14 April Goede Vrijdag meditatie

_________________________________________________________________________________________

Een meeslepende rap van Mc Yogi over Gandhi als prototype peaceful warrior. Het wordt vaak gebruikt op scholen om het principe van geweldloosheid te onderstrepen. Hoe kloppend zou het zijn om het vak ‘geweldloze communicatie’ als vast lesonderdeel op te nemen! Opdat die manier van met elkaar omgaan volkomen normaal wordt voor onze kinderen en kleinkinderen.

_________________________________________________________________________________________

jacq (3)

Jacqueline Etman, sedert 2 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar. Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema, klik op: column 27

__________________________________________________________________________________________________________

mudra

Gebaren als afstemming voor de Yoga en Meditatie les. Iedere yoga en meditatie les begin ik sinds 2009 met een handgebaar ook wel een Mudra genaamd in het Sanskriet. Ik geef gemiddeld 10 maanden per jaar les, dat is plus minus 44 weken per jaar x 8 jaar is 352 weken. Ik probeer iedere maand een andere afstemming te schrijven en op deze manier zijn er dus al heel wat afstemmingen geschreven die ik graag met jullie wil delen. Waarom als afstemming? De radio geeft pas een helder geluid als je goed op een kanaal hebt afgestemd. En net zo is afstemmen essentieel bij communicatie tussen mensen. Een ander is pas bereid en in staat je te volgen als die afstemming er is. Het gaat niet alleen om de afstemming tussen mij en de yogadeelnemers, maar ook de afstemming tussen lichaam en geest van de yogadeelnemer. Lees meer: Handgebaren als afstemming (Automatisch opgeslagen)

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Renze Ferwerda nodigt je uit! Ik heb een aantal prachtige nieuwe liedjes gemaakt, die niet kunnen wachten om de wereld in gebracht te worden. Liedjes over een wereld waar jij en ik heel erg naar verlangen, een wereld van hoop, van samen, van verbondenheid. Mijn nieuw te produceren album heeft de hartverwarmende boodschap om vooral met elkaar het geluk te laten ontstaan. Tijd dus voor de productie van mijn 7de album, samen met Freek Dicke! Wil jij dit nieuwe album met mij en Freek mogelijk maken? Want deze liedjes vragen om het samen te doen. Ze zijn een roep om samen te werken, met elkaar aan een betere wereld. Voor het maken van dit album is nog een bedrag van € 15.000 nodig. Hiervoor ben ik het initiatief ‘Friendsfunding Renze’s 7de’ gestart. Tot 1 mei kun je meedoen, hoe? Kijk op  http://www.renzeferwerda.be/ Doe je mee? Veel liefs,Renze.

_________________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaat voor leven is ontvangen

_______________________________________________________________________________________

IMG_20170324_151145

Vrouwencirkel Oosterhout. In januari jl. zijn wij gestart met een maandelijkse vrouwencirkel in Oosterhout. Wij zijn hiermee gestart vanuit onze eigen behoefte om gelijkgestemde vrouwen van alle leeftijden of achtergronden werkelijk te ontmoeten. Het is onze intentie hiermee een veilige plek te creëren waar we onszelf kunnen laten zien zoals we zijn met alles er op en er aan, of juist met onze tekorten en alles wat we missen in ons leven. Waar we samen kunnen uitwisselen en delen, lachen en huilen, maar waar niets hoeft. Deze avonden kunnen los van elkaar bijgewoond worden en zijn geheel vrijblijvend. Hoewel we maandelijks een thema zullen voorbereiden, willen we de avonden zich vooral ook laten ontvouwen en invullen vanuit dat wat er in ieder van ons speelt op dat moment. De avonden kunnen vormgegeven worden door o.a.: uitwisseling, visualisatie, creatieve bezigheid, zingen, dansen, meditatie. De eerstvolgende avond is donderdag 20 april met als thema grenzen. Inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 tot 22.00 uur. De bijdrage is 10 euro per avond of minder indien dat bezwaarlijk is. Adres: Willem van Oranjestraat 45, 4905BA Oosterhout. Opgave telefonisch of via facebook Jacqueline Ringoet: 0627571369 of Lily Vermijs: 0645212472. Facebookpagina: Vrouwencirkel Oosterhout

_________________________________________________________________________________________

Jij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken. Kahlil Gibran.

_________________________________________________________________________________________

Chuck Berry, is op 90-jarige leeftijd overleden afgelopen maand. Chuck Berry was één van de weinige muzikanten wiens werk als inspiratiebron diende voor zowel The Beatles als The Rolling Stones en ontelbaar veel andere artiesten. Hij kon de gitaar laten spreken en in dit filmpje uit 1959 doet hij de befaamde duck walk. Wie heeft er niet op Jonny B Goode gedanst?

________________________________________________________________________________________

Schermafbeelding-2015-01-22-om-16.37.12

Workshop Geweldloos communiceren op vrijdagsavond 12 en zaterdag 13 Mei. Als je in een conflict raakt met een ander vloeit dit voort uit het feit dat je andere overtuigingen hebt dan die ander. Wanneer je in staat bent je eigen opvattingen te beschouwen verandert er iets in je. Weliswaar hoeven mijn opvattingen niet te veranderen, maar de starheid of onbewustheid waarmee ik ze ten berde breng verandert wel. Ik snap waarom ik in een conflictueuze situatie ben gekomen, ik snap mijn eigen denken en handelen en de achtergrond waaruit deze voortgekomen is. Wanneer de oorzaak van  mijn denken en handelen bij mij bekend is kan ik de oorzaak wanneer ik dat wil aanpakken en ben ik in staat het conflict (in mijzelf) te overwinnen. Wanneer ik in staat ben mijn eigen opvattingen te beschouwen en te zien in het licht van de beschouwingen van de ander verandert er ook iets in me. Wanneer ik bereid ben mijn eigen overtuigingen te onderzoeken, waarbij ik van mijzelf uitga maar niet naar mijzelf toe streef (naar mijn eigen overtuigingen toe redeneer) dan ontstaat er ruimte voor inzicht. Inzicht in mijn eigen opvattingen en ruimte voor die van de ander. Als ik op zo’n wijze naar mijzelf kan kijken dan ontstaat een nieuwe verhouding naar mijzelf en kan ik mij opnieuw verhouden tot de ander. Er is een proces op gang gebracht waarbinnen ik mijn eigen en de ander zijn achtergrond, denken en handelen daadwerkelijk wil begrijpen.  Pas als ik dat kan, dan kan ik iemand daadwerkelijk proberen te ontmoeten. Ik ben namelijk in staat om mijzelf te ontmoeten, ik heb verbinding met mijzelf. Voor meer informatie, dubbel klikken:Informatie – 2 daagse workshop. Adres: Ridderstraat 71, 4902 PA in Oosterhout. Opgeven 0162-450832 of pietvanderpluijm@hetnet.nl

_________________________________________________________________________________________

Welk land doet het meeste goed in de wereld? Het is een onverwacht neveneffect van globalisatie: problemen die ooit lokaal optraden, zoals een bank die teveel geld uitleent hebben nu wereldwijde consequenties. Toch opereren landen nog steeds onafhankelijk, alsof de wereld buiten hen niet bestaat. Beleidsadviseur Simon Anholt bedacht een ongebruikelijke schaal, om overheden te bewegen uitwaarts te denken: de ‘Goede Landen’-Index. In een pakkende, humoristische talk beantwoordt hij de vraag: “Welk land is de grootste weldoener?” Het antwoord zou je kunnen verrassen!

_________________________________________________________________________________________

Soms wordt schoonheid pas goed zichtbaar als je je naar het donker toewendt: Weg uit de bewoonde wereld, weg uit de beschutting van je huis,  tastend het zwarte open veld in, werkloos je handen in de duisternis,  stilstaan met het hoofd in de nek, of beter nog: liggen en dan, als je ogen gewend zijn ….  meer en meer en meer sterren, en daar: de Melkweg! Planeten, fonkelende sterren, hemellichamen, de maan en af en toe een knipperende ster of is het een vliegtuig? Koester die herinnering uit je jeugd of uit een vakantie, of zoek ‘m op dit voorjaar voor het kind in of om jou. Zodat je, mocht je stil komen staan in de duisternis van ziekte, angst of eenzaamheid, zal weten: als ik wacht tot mijn ogen aan het donker gewend zijn en ik omhoog durf te kijken, dan zullen ze er zijn: ontelbare lichtpuntjes.  

_________________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaat voor door de eeuwigheid gekust lenny kuhr.

Concert Lenny Kuhr op 23 April in Oosterhout. Een voorstelling die verrast, ontroert, inspireert en die je leven een verrassende wending kan geven. In deze voorstelling staat het diepe heimwee, die Lenny als kind al voelde, centraal. Voor haar is heimwee de grondtoon van ieder mens. Een onbestemd verlangen dat zich gaandeweg de voorstelling onthult. Heimwee is de kracht die kunstenaars en mystici boven de vorm uit laat stijgen. Het kan hen naar de plek leiden waar heldere inzichten te vinden zijn en waar je, als je je er voor open stelt, uiteindelijk wordt gekust door de eeuwigheid. Haar 31e album is net uit evenals het het gelijknamige boek “gekust door de eeuwigheid” Aanvang 14.00 uur. Kosten 19.50 euro. Theater de Schelleboom voor reserveren bel: 0162 – 437 165.

Mooi lied van Herman Pieter de Boer, dit is een van mij favorieten!

_________________________________________________________________________________________

IMG_1039

Het leven is blijven zoeken naar een goede balans!

_________________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaten voor burn out symptomen

Je kunt ook teveel geven! Ontdek of je in de gevarenzone zit van een burn-out? Door Albert Sollevelt. Burn-out ben je niet van de ene op de andere dag. Dat gaat geleidelijk. Op weg naar een burn-out krijg je echter allerlei signalen dat het tijd is om van koers te veranderen. Negeer je die signalen dan kan het mis gaan. In deze blog lees je wanneer de alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen en tips om stress verhogende gewoontes te veranderen. Niet iedereen krijgt dezelfde signalen. Iedereen heeft zo zijn eigen manier van omgaan met stress. Wie te veel hooi op zijn vork heeft, neigt vaak tot keihard doorwerken. Wie zich verveelt en te weinig uitdaging ervaart, zal eerder neigen naar cynisme en kampen met motivatieproblemen. Hoe dan ook, het is belangrijk om de volgende signalen serieus te nemen en een andere koers in te slaan. Welke signalen herken jij? Lees meer: Ontdek of je in de gevarenzone zit van burn

_________________________________________________________________________________________

Amalavajra is zijn Boeddhistische naam en hij is fondsenwerver, maar ook en een ex-bankier die spreekt over hoe je ook anders met geld kunt omgaan.

_________________________________________________________________________________________

 IMG_0993

Steun leren geven! Hoe je met pijn, verdriet en tegenslag om kunt gaan,  krijg je als klein kind al voorgeleefd. Wie krampachtig werd afgeleid, leerde af zichzelf te voelen, de rammelaar voor je neus werd later wellicht de TV, of alcohol. Werd elk ongemak verzacht met snoep of cadeautjes, dan kan je een emotie-eter worden of hang je aan materiele welvaart. Leed je moeder al te hevig met je mee, of werd ze zelf bang, dan zal je later vooral anderen jouw leed willen besparen, en jezelf vergeten. Werd je eenvoudig overgeleverd en losgelaten in je nood, dan ben je nu mogelijk een stoere zelfdoener die geen hulp kan vragen. Zochten je ouders voor elk pijntje een verklaring of professionele hulp, dan blijf je daarvan steeds onzeker en afhankelijk. Of misschien was/is er iemand die weet dat dit bij het leven hoort, die je tranen laat stromen, weet dat het náár is en er toch naast blijft staan. Die je omarmt, letterlijk of figuurlijk, en laat voelen: steun is altijd in de buurt, en daarmee kan jij dit aan. Het is nooit te laat jezelf, je kind of wie dan ook,  alsnog iets van dit soort steun te geven.

_________________________________________________________________________________________

Paul de Munnik van het bekende duo Acda en de Munnik is op de solo tour gegaan. Afgelopen Maart hebben mijn vrouw en ik hem mogen aanschouwen in zijn nieuwe show. Buiten het muzikale talent, hij heeft een hele mooie stem, speelt feilloos piano en gitaar, waren het vooral zijn teksten die mij in mijn hart raakte. Dit lied is er zo een: Er is altijd. Wil je meer horen kijk op http://www.pauldemunnik.nl/

_________________________________________________________________________________________

Wat in liefde gegeven wordt, keert veelvoudig in liefde terug!

Er bestaat een wet in het universum die maar weinigen echt kennen en toepassen: wat in liefde gegeven wordt, keert veelvoudig in liefde terug. Deze wet is niet bedoeld om miljonair te worden. Maar wie hem begrijpt en toepast, zal in zijn leven nooit iets tekortkomen. Geven en ontvangen komen voort uit dezelfde bron. Zoals door de wortels en de kruin van een boom dezelfde levensenergie stroomt, zo stroomt door geven en ontvangen dezelfde energie als gever en ontvanger afwezig zijn. In zelf loos geven en ontvangen is geen sprake van een tekort of teveel. Er is slechts stromen en doorstromen. Het water dat de wortels van een boom geven aan stam, takken, bladeren en kruin hebben ze ontvangen van de regen, want niets staat op zichzelf. Zoals de golven in elkaar overvloeien tijdens eb en vloed, zo vloeien geven en ontvangen in elkaar over als er niemand is die geeft en als er niemand is die ontvangt. Wanneer geven niet onvoorwaardelijk is, wordt de stroom van energie verstoord. Lees meer: Wat in liefde gegeven wordt

_________________________________________________________________________________________

Paul Smit is filosoof en cabaretier en een van de meest gevraagde sprekers voor het bedrijfsleven. Hij studeerde af op de ‘Evolutie van het menselijk bewustzijn’ en schreef negen boeken over psychologie, filosofie en neurowetenschap. In zijn presentaties combineert hij humor en inhoud, en haakt daarbij in op thema’s als samenwerking, beïnvloeding, verbinding & verandering.

________________________________________________________________________________________

C.D. Jolanda 2e cd ‘With love, for you’ van Jolanda Groeneveld is af! Het is een zesling geworden, van bijna 60 minuten meditatieve mantra muziek. Met muzikale begeleiding van Rob van Hal, de gitarist. Wat een cadeau op mijn pad! Deze cd is onze gift aan wie maar wil ontvangen! Stuur even een mailtje naar Jolanda en dan stuurt ze graag de link van WeTransfer naar je op en kun je de nummers downloaden: satyamantramusic@gmail.com Ook kun je op haar soundcloud kijken en luisteren: https://soundcloud.com/satya-mantra-music/albums Hoe komt Jolanda er toch bij om de C.D. gratis weg te geven? Lees haar inspirerende verhaal genaamd: Nachtspinsels bij volle maan! Lees meer: Nachtspinsels bij volle maa1

_________________________________________________________________________________________

IMG_1055 

________________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaten voor wederkerigheid

Wederkerigheid: geven en ontvangen. Wanneer je iets geeft zonder hier iets voor terug te willen of verwachten, wordt dit gezien als altruïsme. Tot wanneer is het echter eerlijk om te geven zonder te ontvangen? Onthoud dat je in het leven oogst wat je zaait. Misschien zal dit niet meteen al de volgende dag zijn, maar op een dag zul je de vruchten plukken. Het belangrijkste fundament van wederkerigheid is gebaseerd op de intentie om de mensen van wie we in het verleden iets hebben ontvangen hier hetzelfde of evenveel voor terug te geven. Om dit beter te kunnen begrijpen, is het misschien handig om naar een uitleg te kijken die ons een stuk terug in het verleden brengt. Voorheen moesten mensen delen om te kunnen overleven. Van kennis tot gereedschap, voedsel of onderdak. Het was veelal dankzij de vrijgevigheid van een kleine groep dat de rest in staat was in leven te blijven. Dit principe stierf niet uit bij de holbewoners (gelukkig) en geldt tot op de dag van vandaag nog steeds. Vanaf onze geboorte dragen we een aangeboren gevoel in ons dat we iemand iets verschuldigd zijn wanneer hij/zij iets voor ons doet. Maar het gaat nog verder dan dat, we breken namelijk het hoofd om een manier te bedenken om die schuld zo snel mogelijk af te betalen (en het zelfs te overtreffen). Lees meer: Wederkerigheid

_________________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaat voor geven en ontvangen gedicht

_________________________________________________________________________________________

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde. Lao-Tse

________________________________________________________________________________________

Poppy's

Inloophuis Poppy’s activiteiten! Kanker kan je leven totaal op z’n kop zetten. Als je zelf de diagnose krijgt. Of iemand die je lief is. Dan merk je hoe moeilijk het is om opnieuw zin te geven aan je leven. Poppy’s wil er voor jou zijn. Door een fijne plek te creëren waar je naartoe kunt gaan. Een ongedwongen en huiselijke ontmoetingsplek, waar  je kunt praten of zwijgen, huilen of lachen. Waar je mag zijn wie je bent. En door activiteiten te organiseren waaraan je kunt deelnemen of waar je naartoe kunt komen. Het Inloophuis biedt een ontspannen ontmoetingsplaats voor mensen die geraakt zijn door kanker en hun naasten. Hier kun je ook even níet met ‘ziek zijn’ bezig zijn. Bijna alles kan, niets moet… Er is een grote diversiteit aan activiteiten van Yoga, wandelen, euritmie, high tea, schilderen, boekenclub, op verhaal komen, teveel om op te noemen! kijk op:http://inloophuispoppys.nl/ 

Inloophuis Poppy’s organiseert op vrijdagavond 21 april een benefietconcert met optredens van het Oosterhouts Mannenkoor, Gemengd Koor Chordanova en het strijkersensemble Camera Musicorum Bredana. Deze unieke samenwerking van de koren en het orkest wordt tot een muzikaal hoogtepunt gebracht in een gezamenlijk slotstuk. Meer informatie klik op: Informatie benefietconcert

_________________________________________________________________________________________

Matthijn Buwalda (1983) is een Nederlandse zanger en liedschrijver. Sinds 2006 heeft hij verschillende cd’s uitgebracht en door heel Nederland concerten gegeven. Zijn eerste albums staan vol met zelfgeschreven liederen die ontstaan zijn vanuit zijn eigen kerkelijke achtergrond.

_________________________________________________________________________________________

Ieder mens zoekt naar een mens die hem het ‘ja’ van het bestaansrecht toekent. Martin Buber

_________________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaat voor mirjam dirkx de levensboom

Ontluiken: wat mag er in jou wakker worden?

Stilteretraite vlak na Pasen. In de natuur is de lente wakker geworden. De kracht die alles doordringt, breekt open in bloesem en blad. Ook in mensen dient zich iets aan, dat naar buiten wil en gezien mag worden. Wat is het dat in jou ontwaken mag? Ligt het begraven onder vele lagen of wordt het zachtjes wakker gekust? Durf je voor de dag te komen of klemmen de luiken van je huis? We zijn in de dagen na Pasen. Met aandachtige lichaamsoefeningen waaraan iedereen kan meedoen, en verschillende vormen van meditatie ontdek je wat Pasen dit jaar voor jou betekenen kan. “Er is een kracht, een kracht in jou. Een kracht in iedereen, een diep geheim. Een grote bron zo weergaloos bijzonder.Een wonder boven wonder”. In ochtend en middag is er een programma van ongeveer anderhalf uur. De rest van de tijd is vrij. In de avond sluiten we af met een korte oefening.
Tussendoor is een persoonlijk gesprek mogelijk. We leven in het ritme en de stilte van de priorij. U bent in de gelegenheid om de eucharistie en de gebedsmomenten met de zusters mee te vieren. Prijs: € 295,- Aankomen: donderdag 20 april 2107 tussen 14.30 uur en 15.30 uur.Vertrek: zondag 23 april ongeveer 14.00 uur. Adres: Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout NB. Georganiseerd door Mirjam Dirkx. Opgave kijk op http://www.delevensboom.net

_________________________________________________________________________________________

IMG_1037

Onthoud altijd dat je moediger bent dan je denkt, sterker dan je lijkt, slimmer dan je denkt en twee keer zo mooi als je je ooit had voorgesteld.

_________________________________________________________________________________________

Yoga in de stadstuin “De Schelp” in de maanden Juni en Augustus. Op 4 – 11 – 18 en 25 Juni en 6 – 13 – 20 – en 27 Augustus zijn er weer yogalessen in de stadstuin. Breng vrienden, familie en buren mee om een vrijblijvend en gratis een yoga les in de buitenlucht te ervaren. Ook dit jaar speelt Fred Brouwer op de didgeridoo en bansuri. Breng ook goed weer mee! We werken niet op de grond, dus je hoeft niets mee te brengen. Na afloop drinken we een kopje thee. De lessen gaan altijd door, ook al het heel slecht weer is! De les is van 10.00 tot 11.00 uur.

______________________________________________________________________________________

De Planteneter is het videokanaal van Boele Ytsma. Hij geeft inspiratie en informatie over een plantaardige leefstijl. Gezond, energiek en slank door groente… Hij heeft al 336 van deze filmpjes met informatie uitgezonden. De onderwerpen zijn heel divers en hij bedient een hele grote groep kijkers, deze keer gaat het over de balans tussen geven en ontvangen. Boele is het tegenovergestelde van de treiter vlogger, hij is de bewustzijns vlogger!

_________________________________________________________________________________________

 IMG_1064

Ietsje meer geven! Het is leuk om te geven en het is leuk om te krijgen. Soms zeggen mensen, wanneer ze iets geven, dat ze niets terug verwachten. Ik krijg daar altijd een wonderlijk gevoel bij. Alsof de gever iets buiten de deur probeert te houden. Maar wat? Wanneer mensen elkaar iets geven dan is dat voedend. Als je eten krijgt is dat letterlijk zo, en wanneer je een compliment krijgt is dat voedend voor je zelfvertrouwen. Geven is wat leven mogelijk maakt. De natuur geeft graan, de bakker brood, Google zoekresultaten, de zon warmte en docenten geven kennis en inzicht. Wanneer je iets gekregen hebt is het vreemd die ander vervolgens niets of nooit iets te geven. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat dat leven-ontnemend is, alsof je iemand het niet gunt. Dat klopt in de balans ergens niet. Lees meer: Ietsje meer geven

_________________________________________________________________________________________

Brandweerleiding aan de meditatie-oefeningen. (BN de Stem 20 maart) Meditatie wordt een vast onderdeel van de training en bijscholing voor leidinggevenden bij de brandweer. Niet alle brandweerlieden zijn enthousiast: ze vrezen dat het zweverige imago van meditatie op weerstand stuit. Lees meer: Brandweerleiding aan de meditatie

_______________________________________________________________________________________

Afbeeldingsresultaat voor actie 555 afrika

In Zuid-Soedan is hongersnood. Rik Goverde van Save the Children reist er heen en doet verslag van wat hij ziet. Lees meer: In Zuid

_________________________________________________________________________________________

Woensdag avond 21 juni “Midzomermeditatie in de Verrijzeniskerk.  Midzomer is net als midwinter een nieuw begin. Het is een natuurlijk keerpunt. In feite is het een kort magisch kosmisch moment. Het is een goed moment voor bezinning en om even bewust stil te staan bij je leven van dit moment en je af te vragen: Waar ben ik mee bezig? Wat geeft vrede in mijn leven? Wat geeft licht? Het belooft wederom een actieve midzomermeditatie te worden met meditatieve muziek, zang, meditatie en bijzondere ontmoetingen. Muzikaal wordt de meditatie ondersteund door zangeres Martine van Wensveen en Diapason. Aanvang:20.00 ± 21.30 uur. Plaats: Vondellaan 43, Oosterhout. Kosten: vrije bijdrage. Geen tijd voor bezinning hebben, is geen tijd hebben om te kijken waar we heen gaan, omdat we het te druk hebben er te komen.

_________________________________________________________________________________________

Het leven is van het begin tot het einde een leerschool, compleet met individuele tests en examens. Als we alles geleerd hebben wat er te leren valt en als we anderen hebben gegeven wat we hen kunnen geven, keren we terug naar huis. Elisabeth Kubler-Ross.

_______________________________________________________________________________________________________

Ook zo’n zin in de zomer? Zeker als je deze uitvoering van Summertime van Joss Stone en Le Ann Rimes hebt gehoord!

________________________________________________________________________________________

foto van Tegelspreuken.nl.

 

 

 

11 Reacties

 • Tonny,
  Geplaatst 1 april 2017 19:55

  Piet

  Na de avondmaaltijd heb ik de brief als “toetje”gelezen en de mooie woorden-muziek tot me genomen.

  Ik kan er weer even tegen !!

  dankjewel

 • Tineke van Dongen,
  Geplaatst 4 april 2017 17:14

  Van harte gefeliciteerd met de kleine Tuur.
  Mag zijn lichtje de wereld nog een tintje mooier maken!
  Geniet, als opa, van dit mooie manneke.

  • piet,
   Geplaatst 5 april 2017 10:50

   Bedankt voor je mooie woorden, Tineke! Warm groetend, Piet.

 • Marijke Brand,
  Geplaatst 6 april 2017 19:31

  Lieve Tuur, welkom in de wereld! Die is heel mooi daar zullen wij, de lezers van de Nieuwsbrief, mede voor zorgen

  • piet,
   Geplaatst 6 april 2017 19:41

   Bedankt Marijke, mooi geschreven! Warm groetend, Piet.

 • Monique van de Laar,
  Geplaatst 8 april 2017 09:08

  Lieve Piet en Arna, wow, van harte gefeliciteerd met jullie 3e kleinkind!! Heb wederom genoten van je nieuwsbrief Piet en gedeeld op facebook. Mooi gevonden, die tekst op de foto over armoede en delen. Zelf ga ik binnenkort langere tijd naar ZA en hoop weer te mogen geven én ontvangen. Idd altijd weer een (mooie) uitdaging en dan op béide gebieden.
  Ik wens jullie allemaal een heerlijke lente. Liefs Mo

 • Annelies,
  Geplaatst 16 april 2017 17:43

  Wat een fijne rust gevende nieuwsbrief heb er van genoten.
  Dank je wel.

 • Leny van Vugt,
  Geplaatst 23 april 2017 10:44

  Bedankt voor je gastvrijheid en van harte proficiat met je kleinzoon Tijn!

 • Elly van Dongen,
  Geplaatst 23 april 2017 16:38

  Bedankt Piet voor het geven van weer een mooie nieuwsbrief. Mooi om te ontvangen.
  Gefeliciteerd met ’t ontvangen van weer veel rijkdom; TUUR
  Ook hij zal veel wijsheid en liefde ontvangen van Opa & familie!

  • piet,
   Geplaatst 24 april 2017 20:57

   Bedankt Elly, alles goed met Ma? Is ze weer thuis?

 • Annelies,
  Geplaatst 5 mei 2017 17:13

  Dit vind ik nou verbinding om elke maand een nieuwsbrief te krijgen dank je wel Piet.
  Wat kan die Jacqueline leuke verhalen schrijven deze vooral.
  Annelies

Plaats reactie