Nieuwsbrief April 2016

De verloren relatie? Er was eens een goede zakenman en hij had drie zonen: Elk van hen had zijn kwaliteiten. Op een dag kwam de jongste met de vraag of hij alvast een deel van de erfenis kon krijgen want hij wilde de wereld gaan verkennen. Vader had daar geen moeite mee maar vond wel dat dan ook de twee andere zonen dat deel van hun erfenis alvast moesten krijgen. De oudste zoon kocht onmiddellijk aandelen en ging speculeren; de tweede zoon was zo bang om het geld te verliezen dat hij een kluisje aanschafte en daarin zijn erfdeel  stopte. De jongste zoon trok de wereld in: hij feestte en had hier en daar een vriendinnetje. Hij probeerde van alles uit in het verre India, bezocht daarnaast in Nepal een klooster en zette in Hawaï de bloementjes buiten. De bodem van zijn ‘schatkist’ kwam in zicht en liftend lukte het hem om weer thuis te komen. Zijn vader was enorm blij en richtte een groot feestmaal aan voor familie, vrienden en kennissen omdat zijn verloren zoon weer thuis was. De twee andere zonen hadden hier vreselijk veel moeite mee. “Waarom geef jij een feest voor zo’ n klaploper: hij heeft al die tijd niet gewerkt, alleen maar gelanterfant en gefeest. Dat is niet eerlijk! Vader vertelde ‘ s avonds aan al zijn gasten hoe trots hij op zijn jongste zoon was, want die had het begrepen: zijn zoon was gaan leven, terwijl de twee anderen alles op safe gespeeld hadden. De oudste was alleen maar bezig geweest met materie terwijl de tweede zoon door angst overmand was en daardoor niets deed met wat hem geschonken werd. Mensen worden al vroeg getemd in de opvoeding. En door dat temmen leren we hoe we moeten leven en hoe we moeten dromen. In dat indoctrinatieproces wordt de informatie van de collectieve droom, de droom die van buitenaf komt, overgedragen op de droom binnenin en creëert op die wijze ons hele kader van overtuigingen. Lees meer. De verloren relatie

_________________________________________________________________________________________

Vrienden zijn als sterren. Je kunt ze niet altijd zien, maar ze zijn er wel.

________________________________________________________________________________________

Thinking Out Loud is een nummer van de Engelse singer-songwriter Ed Sheeran (1991) Het staat bovenaan in de lijst van love songs 2015. Mooie tekst en mooi gedanst!

_________________________________________________________________________________________

Aan je relatie werken, en dan? Om relaties beter te begrijpen is het goed om te zien dat mensen eerst verliefd worden op elkaar. En dan consumeren ze een hele weelde, dan zie je partners echt groeien. De man die het vrouwelijke ontdekt en daar mee om leert te gaan. De vrouw die het mannelijke ontdekt en daar mee om leert te gaan. Je ziet echt dat het beide mensen echt deugd doet en je ziet ze volwassen worden. Maar na een tijd is dat nieuwe er een beetje af, dat is dan een beetje opgebruikt. Dan zie je partners tegen allerlei verkrampingen aanlopen, ze gaan het moeilijk krijgen met elkaar. Er zijn allerlei dingen die niet meer bespreekbaar zijn en er wordt niet goed meer gecommuniceerd, het wordt steeds moeilijker. Je ziet dat ze ongemerkt afstand van elkaar gaan nemen en dat ze zich terugtrekken in zichzelf en dat daardoor de kwaliteit van hun relatie vermindert. Ik nodig partners in dat geval uit om eens goed te kijken naar wat er is of waar dat conflict of die impasse vandaan komt,  waar komt het door dat ze niet meer goed communiceren? Dan stel ik voor om de volgende vraag aan zichzelf te durven stellen: Hoe stond ik als kind tegenover mijn vader en moeder en tegenover mijn familie? Als beide partijen zichzelf die vraag stellen dan kunnen ze datgene wat ze thuis nog niet opgelost hadden, (en waarvoor ze misschien vroegtijdig het huis hebben verlaten), opnieuw op hun bord krijgen. Ze kunnen dit dan gaan projecteren op de ander, zoals jij dit en jij dat! Dit komt namelijk vaak voor. En dit is wat de meeste mensen aan de hand hebben als ze bij mij komen. Ik attendeer ze dan om daar een spiegel tussen te zetten en ze te laten zien dat daar veel elementen van jezelf aanwezig zijn, die nog niet helemaal verwerkt zijn. En dat je misschien juist daarvoor die partner hebt gekozen om dit probleem, wat je van thuis al lang meesleepte nu eindelijk onder ogen te zien en aan te gaan pakken. Dat loopt mooi als beide partners dat willen doen, maar als de andere partner dit niet wil, als hij zichzelf niet die vragen stelt en niet in de spiegel wil kijken, dan wordt het moeilijk. Het wordt moeilijk als er maar één partner zichzelf verantwoordelijk voelt voor zijn relatie, terwijl je dit als twee volwassen mensen allebei bent. Ik nodig beide partners uit om beter naar zichzelf te gaan kijken en de kans waar te nemen om hun onaffe emoties, angsten, schuldgevoelens en onzekerheden van zichzelf te ervaren en om hen in te laten zien dat ze dit kunnen veranderen, om uiteindelijk hun leven tot meer klaarheid te brengen. En dan zie je mensen vooruit gaan en zelfs als de ander partner wat afstandelijk blijft in het begin, dan zie je dat de sfeer verandert en dat er weer meer toenadering komt en dat ze dan alsnog samen aan de slag gaan met zichzelf.  Als de ander onbereikbaar blijft dan wordt het moeilijk en op den duur eindigt de relatie. Een ieder  zal daar zijn consequenties uit moeten trekken. Meestal werkt het niet zo, meestal komt het tot een goed einde en leidt het tot een toenemende openheid, rijpheid en een betere communicatie en begrijpen, meer empathie en innerlijke rust. je komt elkaar niet voor niets tegen!

Voel je je aangesproken door het bovenstaande en wil je (of willen jullie) aan je relatie werken neem  dan vrijblijvend contact op  via telnr. 06-25276590.

_________________________________________________________________________________________

Wat zou een naald zijn zonder draad, of een kaars zonder vuur? Er zijn dingen die samen meer zijn dan de som der delen en in een relatie tot elkaar hun betekenis vinden.

________________________________________________________________________________________ 

Wij zijn ons ervan bewust dat alle vorige en alle toekomstige generatie in ons aanwezig zijn. Wij zijn ons bewust van de verantwoording die onze voorouders, onze kinderen en hun kinderen van ons hebben. Wij zijn ons er van bewust dat onze vreugde, vrede, vrijheid en harmonie de vreugde, vrede, vrijheid en harmonie zijn van onze voorouders, onze kinderen en hun kinderen. Wij zijn ons ervan bewust dat begrip dé grondslag is voor liefde. Wij zijn ons ervan bewust dat wijzen met een beschuldigende vinger en ruzie maken nooit een goede oplossing zijn en dat ze de kloof tussen ons alleen maar verwijden, dat we alleen door middel van begrip, vertrouwen en liefde kunnen veranderen en groeien!  Thich Nhath Hanh.

_________________________________________________________________________________________

Ingeborg Bosch over liefde, opvoeding en natuurlijk Past Reality Integration. Mooi interview over het totale werk van Ingeborg, haar drive en passie. Patrick Kicken van de stichting non dualiteit neemt het interview af. Het duurt een uur, maar blijf gerust kijken en luisteren, het is een inspirerend en leerzame documentaire.

Lezing P.R.I op 15 April in Oosterhout. Ontwar je emoties en leef ten volle! Genoeg mensen om je heen en toch voel je je eenzaam?  Reageer je vaker geïrriteerd naar je partner of kind dan je lief is?  Heb je het gevoel dat je altijd beter kunt en moet? Schuif je belangrijke zaken voor je uit?  Wil je heel graag een relatie maar lukt het (net) niet? PRI (Past Reality Integration®) is een methode ontwikkeld door de psychologe Ingeborg Bosch. Het is een bewustzijnsleer, die gestoeld is op moderne neurowetenschappelijke inzichten en een model biedt om jouw eigen leven beter te begrijpen. PRI verschaft concrete, praktische en tegelijkertijd diepgaande instrumenten, waarmee je innerlijke blokkades zelf leert aanpakken en opheffen. Je bent van harte welkom bij Eerstelijns Zorg Centrum ZORROO. Pasteurlaan 9 B te Oosterhout. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Toegangsprijs: € 8,00 (inclusief koffie/thee in de pauze) De lezing wordt gegeven door Renata Traas, PRI basistherapeut en Cees van Gent, PRI therapeut i.o. Aanmelden en/of informatie: pri.oosterhout@gmail.com

_________________________________________________________________________________________

foto Jack

Jacqueline Etman, sedert 1 jaar columniste van de nieuwsbrief, getrouwd met Ton, moeder van Maud, werkzaam als doktersassistente, volgde daarnaast onderwijs in de sociale dienstverlening en het maatschappelijk werk en studeerde op latere leeftijd af in de theologie als geestelijk verzorger/pastoraal werker. Schrijven, zingen en cabaret hebben een speciaal plekje bij haar.

Haar column is gelijk aan het maandelijkse thema: collumn Jacqueline groene relaties.

_______________________________________________________________________________________

Wat zijn hechtingstijlen in de relatie? En acht tips! Hoe mensen met liefde en intimiteit omgaan, wordt voor een deel bepaald door de manier waarop ouders, in de jaren na de geboorte, reageren op de behoeftes van hun kind. Reageren ouders attent, lief en begripvol? Of juist afwijzend en kil? Of alleen maar als ze daar zelf tijd voor of zin in hebben? In reactie hierop ontwikkelen kinderen een hechtingstijl, dat wil zeggen een patroon waarop ze omgaan met liefde en intimiteit. In de jeugd aangeleerde patronen zijn heel hardnekkig; ze werken vaak door in de volwassenheid. Daar kunnen ze de relatie met je partner beïnvloeden: je gaat aan je partner hechten zoals je je in je jeugd aan je ouders hebt gehecht. In de relatie met je partner gedraag je je zoals je vroeger deed bij je ouders, alsof je nog steeds een kind bent. Gaven je ouders je het gevoel dat je ze niet kon vertrouwen, dan zul je ook moeite hebben om je partner te vertrouwen, ook als je partner wel heel lief voor je is en oprecht van je houdt. Het is niet moeilijk om te zien dat daardoor allerlei huwelijksellende kan ontstaan. Je leeft niet in het nu, maar rekent je partner af op de fouten die je ouders hebben gemaakt. Je partner is het projectiescherm waarop je je verlangens, angsten en frustraties van vroeger projecteert. In de psychologie worden vier manieren onderscheiden waarop mensen zich aan hun partner kunnen hechten, ook wel hechtingsstijlen genoemd. Het zijn vier verschillende manieren waarop je met liefde en intimiteit kunt omgaan. Lees meer: Wat zijn hechtingstijlen in de relatie en acht tips.

_______________________________________________________________________________________

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst! Jan Ligthart.

_________________________________________________________________________________________

Justin Bieber, zanger(1994) Canadees van geboorte en in Amerika al op jonge leeftijd een superster, wat niet altijd even gemakkelijk is als je een puber bent. Maar hij is nu weer op het goede spoor. Hij heeft een prachtig c.d. gemaakt Purpose en hij staat weer hoog in de noteringen. Love Yourself, het is belangrijk om van je zelf houden, daar begint een goede relatie.

_________________________________________________________________________________________

Er was eens een rijke man die 4 vrouwen had! Hij hield het meest van de 4de vrouw. Hij sloofde zich voor haar uit, kocht haar dure kleren en alles wat kostbaar was. Hij zorgde heel goed voor haar en deed steeds zijn uiterste best. Hij hield ook veel van zijn 3de vrouw. Hij was heel trots op haar en wou altijd met haar pronken als ze naar vrienden gingen. Nochtans was hij altijd verschrikkelijk bang dat ze hem ooit zou verlaten voor een andere man. Ook hield de rijke man van zijn 2de vrouw. Ze was altijd in de weer voor hem, altijd geduldig. Ze was eigenlijk zijn vertrouwelinge. Wanneer hij problemen had, kon hij altijd bij haar terecht en ze kon hem dan ook steeds helpen de moeilijke tijden door te komen. Zijn 1ste vrouw was een zeer loyale partner en heeft grote bijdragen geleverd om zijn rijkdom en zijn zaken te onderhouden. Ze zorgde steeds perfect voor het huishouden. Hoewel de 1ste vrouw veel van haar man hield, hield de rijke man toch niet van haar en hij bezag haar nauwelijks. Lees meer: Er was eens een rijke man die 4 vrouwen had

________________________________________________________________________________________

Mijn menselijkheid is vervlochten met jouw menselijkheid en wanneer jouw menselijkheid wordt versterkt, of ik dat nu wil of niet, geldt dat ook voor mijn menselijkheid. Desmond Tutu.

_________________________________________________________________________________________

Poppy'sActiviteiten Inloophuis Poppy’ s! Bijzonder om te zien hoe een medemenselijk initiatief uitgroeit tot een heuse ontmoetingsplek voor mensen die getroffen zijn door de ziekte kanker, maar ook familie en vrienden zijn welkom. Ik houd jullie, op de hoogte van alle activiteiten, kijk op: Activiteiten inloophuis Poppy. April, Mei en Juni

_________________________________________________________________________________________

Tien manieren om je partner lief te hebben.

1. Houd in de eerste plaats van jezelf.

2. Waardeer en respecteer de verschillen tussen jullie.

3. Ga samen wandelen en geniet van de natuur.

4. Accepteer en respecteer elkaars familie en vrienden.

5. Wees vergevingsgezind naar elkaar.

6. Maak welgemeend je excuses als dat nodig is.

7. Moedig elkaars dromen aan.

8. Probeer naar elkaar te luisteren.

9. Heb belangstelling voor elkaars werk.

10. Ga nooit boos naar bed.

_________________________________________________________________________________________

Onthoud dat liefde een werkwoord is en dat een relatie soms hard werken is.

_________________________________________________________________________________________

Ik ben al sinds de jaren 60 fan van de Bee-Gees. Het zijn drie broers. Barry Gibb is de oudste hij is momenteel 67. Maurice slechts 53 jaar en Robin slechts 62 jaar geworden. Ze waren een tweeling. Ik heb ze altijd gevolgd en het meest bijzondere is dat ze iedere tien jaar hits hadden. En dat ze zichzelf elke keer weer opnieuw uitvonden. En dat heeft vijf decennia geduurd! Eind jaren 60, zijn ze 1.5 jaar uit elkaar geweest. Drugs, drank, teveel media aandacht en ego’s die tegen elkaar op spelen. Het bleek dat ze elkaar niet konden missen en het heeft jaren geduurd voordat de verstoorde verhoudingen weer goed waren. Er zijn wel prachtige songs uit voort gekomen. Lonely days, lonely nigths en How can you ment a broken heart. Eind jaren zeventig verloren ze hun jongste broer Andy Gibb op 30 jarige leeftijd aan een hartaanval. En vanaf dat moment waren er opeens geen optredens en succes meer. Hun albums flopte volledig. En toen zijn ze gaan schrijven voor andere artiesten. Dionna Warrick, Diana Ross, Dolly Parton en Barbara Streisand. Het werden allemaal hits. Barry ontdekte zijn hoge stem en de muziek voor de film Saterday night fever bracht ze opnieuw veel succes. Nieuwe albums sloegen aan en weer waren de Bee-Gees succesvol. De kunst is om net als de Bee-Gees  jezelf af en toe weer uit te vinden als dat nodig is. Dat noem ik een voedende relatie met jezelf en met elkaar! Barry is nog als enige over en zingt nu vaak samen met de dochter van zijn broer Maurice de Bee-Gees succesen!

________________________________________________________________________________________

Workshops de Sprankeling! De komende maanden is Monique Roovers weer actief met allerlei inspirerende en muzikale workshops. Zo is er zingen zonder voorwaarden, mijn Eigen wijs, liefdevol Nee zeggen en Maskers. Deze verzorgt ze in het productiehuis De Pannenhoef in Oosterhout. Kijk gerust even op haar website voor méér informatie: www.desprankeling.nl

_________________________________________________________________________________________

Om het geluk in de liefde te leren kennen moet je zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten. Marcel Archard.

________________________________________________________________________________________

Aart van Wijk is schrijver, dichter, liefdesbrenger en vlogger

Heb ik jou wel écht lief? Ik hou heel veel van jou, althans dat vond ik lange tijd, maar is dat wel echt zo? De laatste tijd stel ik mijzelf een aantal wezenlijke vragen. Gun ik jou alles wat jou blij maakt? Kan ik jou alle ruimte laten? Alle vrijheid geven? Wat … als jij een jaar weg wilt zonder mij? wat … als jij óók een ander wilt liefhebben? Hoe groot is mijn hart dan? Kan ik jou vanuit mijn grote hart dan alle vreugde en plezier wensen om jou na die tijd weer met enorm veel liefde in mijn armen en in mijn geopende hart te sluiten? Mijn liefde voor jou is groot, maar mijn eigen wensen, grenzen, behoeftes en ego zijn misschien wel even groot? Misschien maakt mijn liefde voor jou wel deel uit van de behoeftes van mijn ego? Misschien kan ik jou enkel liefhebben en vrijlaten, indien en voor zover jij binnen de wensen en grenzen van mijn nodig hebbende ego blijft? Dat ik daarom boos word als jij je buiten de grenzen van mijn ego begeeft? Maar is dat dan wel liefde? Of is dat ego vermomd als liefde? Waar houdt liefde op en begint ego? Waar overlappen zij elkaar? Lees meer: HEB IK JOU WEL ÉCHT LIEF

_________________________________________________________________________________________

Stef Bos (1961). De creatieve duizendpoot, inspirerende kleinkunstenaar, componist en zanger viert zijn 25-jarig artiesten jubileum met een nieuwe album, een boek en een uitgebreide show. Stef Bos heeft sinds zijn hit ‘Papa’ een weg afgelegd van 25 jaar in het theater, in de muziek en in de taal. Een weg met uitzicht op verwondering, een weg met vallen en opstaan om zijn eigen stem te vinden. Een weg door Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika, een weg langs landschappen van chanson, blues en wereldmuziek. Een weg van reizen en thuisblijven. Een weg van optimisme, ironie en melancholie. En nu: een moment van stilstaan, terugkijken en vooruit. Met een voorstelling over een denkbeeldige weg door de tijd. Het is prettig reizen met Stef Bos als gids. Voor de agenda kijk op www.stefbos.nl

________________________________________________________________________________________

Leven is leven in relatie. Lao Tse.

________________________________________________________________________________________

In gesprek over leven en dood. Samen lezen, samen delen, samen ervaringen uit wisselen. Aan de hand van het Tibetaanse boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche. Dit boek kan volgens de schrijver ‘een stille revolutie teweeg brengen in de manier waarop we omgaan met leven en sterven’. We nemen het boek als uitgangspunt. Hennie van Hattum, pastoraal werkster, en Piet van der Pluijm, yogaleraar, begeleiden de gesprekken. Plaats: Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout Data: dinsdag 5 en 26 April, 17 Mei en 7 Juni. Tijd: van 14.00 – 16.00u. Kosten: €20,- voor de serie of € 7,50 per bijeenkomst. Opgave: Thomas Oosterhout . tel. 06 – 16935992  info@thomasoosterhout.nl

_________________________________________________________________________________________

Voor mij twee onbekende artiesten, maar het is wel ontzettend goed. Dit nummer is van Sting en als je van iemand houd, laat hem of haar dan vrij! Mooie tekst, maar nog mooier gespeeld en gezongen!

_________________________________________________________________________________________

Waar ruzie goed voor is. Met acht valkuilen! Er zijn mensen die denken dat je pas een goede relatie hebt als je nooit ruzie maakt. Of dat ze een goede relatie hebben omdat ze nooit ruzie maken. Een groot misverstand. Heb je nooit ruzie, dan kan dat namelijk ook betekenen dat: Je je niet betrokken genoeg voelt bij je relatie om ruzie te maken. Je emoties oppot en irritatie inslikt. Je geen eigen mening hebt. Je conflicten vermijdt om de lieve vrede te bewaren. Ruzie maken hoort bij een relatie. Gezonde ruzies betekenen dat partners zich ontwikkelen in de relatie en zich aanpassen aan de eisen van hun omgeving. Als je nooit ruzie hebt, bestaat het gevaar dat je gevoelens van wrok en onvrede ontwikkelt. Meningsverschillen worden niet goed uitgepraat en de boosheid en irritatie die je daarover voelt, ondermijnen je relatie. Een pittige ruzie kan daarentegen de lucht klaren. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat, als je het goed aanpakt, ruzies goed zijn voor je relatie. Ruzie maken bevordert de intimiteit tussen de partners. Een ruzie dwingt je immers om stil te staan bij elkaars belevingswereld. Je begrijpt elkaar weer een beetje beter. Lees meer: Waar ruzie goed voor is

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ieder mens heeft het kwaad nodig om het goede in zich los te maken en bewust te worden. Dirk Koster.

________________________________________________________________________________________

Coldplay is een Britse alternatieve rockband, die in 1996 in Londen werd gevormd. De leden zijn zanger Chris Martin, gitarist Jon Buckland, drummer Will Champion en bassist Guy Berryman. Ze treden voor volle stadions op en ze brengen ons weer even terug naar onze voorouders en daar nodigen ze ons uit voor het avontuur van het leven. En dat is relaties aangaan, want daar gaat je hart sneller van kloppen!

_________________________________________________________________________________________

Lezing over barmhartigheid en mededogen van Lama Michel Rinponce. Maandag 2 Mei om 19.30 uur in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 in Oosterhout. Lama Michel is geboren in Sao Paulo in Brazilië en hij heeft op vijfjarige leeftijd Lama Ganghen ontmoet en er onstond een sterke verbinding met het Tibetaans Boeddhisme. Later werd Lama Michel erkend als een Tulku, de reïncarnatie van een Tibetaanse boeddhistische meester. Op twaalf jarige leeftijd besloot hij spontaan om een monnik te worden. Lama Michel is nu 34 jaar en heeft naast zijn monniken bestaan ook gestudeerd aan verschillende universiteiten en hij verstaat de kunst om de rijke Tibetaanse boeddhistische wijsheid te vertalen in onze Westerse manier van denken. De lezing is in het Engels en wordt indien nodig gedeeltelijk vertaald. De opbrengst van de lezing gaat naar een goed doel. Opgave 06-16935992 of info@thomasoosterhout.nl Bijdrage is 7.50 euro.

_________________________________________________________________________________________

De relatie de we hebben met onszelf, beïnvloedt in hoge mate de relatie die we hebben met de wereld.

_________________________________________________________________________________________

Waarom is het toch zo moeilijk om van jezelf te houden? Zelfliefde is voor een deel aangeboren: voor zo’n 30% is zelfwaardering genetisch bepaald. De één houdt van nature meer van zichzelf dan de ander, of kan dat in ieder geval makkelijker. Zelfwaardering wordt ook gevormd door je jeugdervaringen. Een kind ziet en waardeert zichzelf zoals anderen hem zien en waarderen. Dit wordt ook wel een spiegel-effect genoemd. Groeit een kind op in een liefhebbende omgeving, dan zuigt het, als een spons, de positieve reacties van anderen in zich op. Het gaat automatisch van zichzelf houden. Maar als een kind kritische, bemoeizuchtige of afwijzende ouders heeft of als het gepest wordt op school, dan ontwikkelt het een innerlijk stemmetje dat het afkraakt elke keer als het iets verkeerd doet. Dit stemmetje wordt ook de ‘pathologische criticus’ genoemd. De pathologische criticus groeit mee naar de volwassenheid, waar hij je leven flink zuur kan maken. Elke keer als je iets niet 100% perfect doet, krijg je een veeg uit de pan. Naarmate je als kind vaker de boodschap meekreeg dat je een slecht kind was of iets verkeerd deed, zal het stemmetje kritischer zijn en je een hardere draai om je oren geven. Het lastige is daarbij dat de pathologische criticus de normen en waarden van andere mensen vertolkt, niet die van jezelf. Daardoor kun je in gevecht raken met jezelf. Lees meer: Waarom is het toch zo moeilijk om van jezelf te houden

_______________________________________________________________________________________

Floortje Dessing. Ze is de koningin van de reisprogramma’s. Voor haar televisieprogramma’s reist ze al jaren de hele wereld over. Wat heeft Floortje nou met relaties te maken? Floortje is voor mij de inspiratiebron om van jezelf te houden. Ze volgt haar hart, haar passie en ze durft risico’s te nemen. In 2007 stapte Floortje Dessing over naar de omroep LLiNK. Hier kreeg ze naar eigen zeggen de kans om haar “passie voor reizen te combineren met haar persoonlijke idealen om een positieve bijdrage te leveren aan een schone, veilige en vrije wereld voor mens en dier”. Inmiddels zijn er ook verschillende boeken van haar verschenen, zoals 25 Wereldroutes die je gedaan moet hebben en 100 wereldplekken die je gezien moet hebben. Sinds begin mei 2009 zet Floortje Dessing zich in voor de klimaatcampagne ‘You turn the Earth’ van Greenpeace. Ze is in mijn beleving een bijzondere vrouw die heel dicht bij zichzelf is, puur, communicatief, levenslustig en een indrukwekkende boodschap uitdraagt: Door haar reizen laten zien hoe kwetsbaar onze planeet is en hoe belangrijk het is dat we er zuinig op zijn.’ Wil je meer van haar zien? Hier is Floortje Dessing te gast in College Tour.  http://www.npo.nl/college-tour/26-02-2016/VPWON_1248331

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Religie is geen relatie van de mens met God, het is een relatie van de mens met de mens. Elie Wiessel.

_________________________________________________________________________________________

Seksuele Burn-out? En 10 adviezen! Wordt er weinig gevreeën, dan wordt ook weleens de term seksuele burn-out gebruikt. Dat de seksfrequentie afneemt is normaal in een relatie, maar als je seks gaat zien als een verplicht nummer, of als je er tegenop ziet en dat je het niet meer doet, dan kan er sprake zijn van een seksuele burn-out. Vrijen kost dan energie in plaats van dat het energie geeft. Een bepalend moment kan ook zijn als stellen hun eerste kind krijgen. Je kunt opeens niet meer doen wat je zelf wilt, je moet je aandacht over 3 mensen verdelen in plaats van 2. Je wordt opgezadeld met een hoop extra werk en de vermoeidheid kan toeslaan. Niet alleen relatieproblemen of een gebrek aan emotionele verbondenheid kunnen zorgen voor een onbevredigend of ingedut seksleven. Ook als je veel van elkaar houdt en verder een goede relatie hebt kan het gebeuren. Je knuffelt veel, bent attent voor elkaar en bespreekt bijna alles met elkaar. Je hebt alleen geen zin meer in seks. In dat geval zorgt juist een te grote emotionele intimiteit voor een ingedut seksleven. Wordt het té vertrouwd in een relatie, dan voelt dat weliswaar heel geborgen, maar het is weinig spannend en opwindend meer. Ben je in je leven erg gericht op huisje, boompje, beestje, dan ben je dat in de slaapkamer ook. Lees méér: Seksuele burn out en 10 adviezen

________________________________________________________________________________________  

Toet de Best over Boeddhisme en vrede! Zaterdag 14 Mei om 14.00 uur verzorgd Toet een lezing over het bijgevoegde thema. Toet is de schrijfster van het boek: De magie van het Tibetaanse Boeddhisme. Wonend in Italië in de buurt van Milaan, nabij Lama Ganchen. Is al heel wat jaren bezig met dit inspirerende fenomeen: het Tibetaanse Boeddhisme en naar het zoeken naar innerlijke vrede. Ze heeft al veel gereisd, gelezen, vertaald, gedeeld, ervaren, gezien en het is een eer dat ze weer naar Oosterhout komt om haar kennis met ons te delen! Kosten 10 euro, deze worden besteed aan een goed doel! Adres: Ridderstraat 71, 4902 PA in Oosterhout. Opgeven bij 0162-450832 of pietvanderpluijm@hetnet.nl

_______________________________________________________________________________________

Eind jaren 60, begin jaren 70. 15 jaar oud, stijl lang piek haar en je vraagt je eerste meisje ten dans, want met dit liedje kan dat goed op een tegel. Vlinders in je buik, vindt ze jou leuk? En wanneer ze zingt: du bist alles, dan zat je goed. Deze muziek herinnert mij aan mijn eerste stappen op het gebied van liefdesrelaties! Ik heb er goede herinneringen aan! Wat is jou lied?

_______________________________________________________________________________________ 

Als we een diepe, duurzame relatie met de natuur konden vormen, zouden we nooit een dier doden om onze eetlust te bevredigen en nooit een aap, een hond of een cavia kwaad doen door er vivisectie op te plegen, opdat wij daar beter van worden. We zouden anderen manieren ontdekkend om onze wonden te helen en ons lichaam te genezen. Maar de geest is iets totaal anders. Dat gebeurt geleidelijk, als je een bent met de natuur, met die sinaasappel aan de boom, met het grassprietje, dat zich door de cement heen perst en met de heuvels, die door de wolken bedekt verborgen worden. Krishnamurti.

_________________________________________________________________________________________

De enige vonken die in mijn relatie oversprongen, waren tussen de aluminiumdeuren en de nylon vloerbekleding. Youp van ‘t Hek.

________________________________________________________________________________________

Dinsdagavond 21 juni “Midzomermeditatie in de Verrijzeniskerk” Midzomer is net als midwinter een nieuw begin. Het is een natuurlijk keerpunt. In feite is het een kort magisch kosmisch moment. Het is een goed moment voor bezinning en om even bewust stil te staan bij je leven van dit moment en je af te vragen: Waar ben ik mee bezig? Wat geeft vrede in mijn leven? Wat geeft licht? Het belooft wederom een actieve midzomermeditatie te worden met meditatieve muziek, zang, meditatie en bijzondere ontmoetingen. Muzikaal wordt de meditatie ondersteund door zangeres Martine Slangen. Aanvang:20.00 ± 21.30 uur. Plaats: Vondellaan 43, Oosterhout. Kosten: vrije bijdrage. Geen tijd voor bezinning hebben, is geen tijd hebben om te kijken waar we heen gaan, omdat we het te druk hebben er te komen.

_________________________________________________________________________________________

 IMG_6039 (2)

Als een kind opgroeit met kritiek, leert het veroordelen. Als een kind opgroeit met vijandigheid, leer het vechten.  Als een kind belachelijk wordt gemaakt, leert het verlegen zijn. Als een kind zich moet schamen, leert het zich schuldig voelen.  Als een kind opgroeit met verdraagzaamheid, leert het geduldig zijn. Als een kind opgroeit met aanmoediging, leert het zelfvertrouwen.  Als een kind geprezen wordt, leert het waarderen.  Als een kind eerlijk behandeld wordt, leert het rechtvaardigheid.  Als een kind veilig opgroeit, leert het vertrouwen hebben.  Als een kind goedkeuring krijgt, leert het zichzelf aardig vinden.  Als een kind vriendschap ervaart, leert het liefde in de wereld vinden.

_______________________________________________________________________________________

Meditatief schilderen: Op weg met jezelf. Zaterdag 25 Juni. Heerlijk één dag samen creatief zijn. Alle materialen zijn aanwezig. Er is een inspirerende docent en een rustgevende locatie, je hoeft geen ervaring te hebben met schilderen. Het thema waarin we werken: “We zijn zelf onze eigen weg”! Ieder schildert, op zijn eigen wijze. Het is een boeiende, inspirerende en creatieve ontdekkingstocht binnen in jezelf. Het geeft je de mogelijkheid verschillende kanten van jezelf te spiegelen en te herontdekken. De ochtend staat in het teken van: Wie ben ik? En in de middag stellen we ons de vraag: Wat wil ik? Datum: Zaterdag 25 Juni 2016. Plaats: Ridderstraat 71, 4902 PA Oosterhout. Aanvang: 09.00 uur einde 17.00 uur. Kosten: 55 euro. Opgaven: 0162 – 450832 ofpietvanderpluijm@hetnet.nl

_________________________________________________________________________________________

 

Het Latifa – gebed. Het Latifagebed is een vorm van meditatie die heel geschikt is in je eigen binnenkamer te beoefenen. Het is een vorm van bestaansmeditatie. Het gebed helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen, om zo contact te krijgen met wat je ten diepste beweegt. Het latifagebed is een heel oud en oecumenisch gebed in de ruimste zin des woords en is daarom ook heel goed toepasbaar. Het gebed heeft zijn oorsprong in het soefisme, een mystieke stroming van meer dan 2500 jaar oud. Rumi is een bekende dichter uit die stroming. Verschillende stromingen binnen het soefisme zijn op hun beurt weer naar het Westen overgekomen. Het Latifa-gebed staat in deze traditie en is via mondelinge overlevering tot ons gekomen. Lichaam en geest worden bij elkaar betrokken. Daarbij wordt je rechterhand geleid door je linkerhand. Je rechterhand staat voor je doenerige kant en de linkerhand staat door de ontvangende kant. Ben je zelf links dan moet je dus straks net het omgekeerde doen. Latifa betekent letterlijk subtiel en in dit gebed worden met enkele woorden de subtiele, fijnere kwaliteiten van ons leven genoemd. Lees meer: Latifagebed

________________________________________________________________________________________

Dit keer natuurlijk over relaties, mannen en vrouwen: Mijn moeder zei altijd: Je denkt dat het mensen zijn, maar het zijn mannen. Of, een man waant zich beter, de vrouw weet beter. Een oude wijsheid van mijn vader: Er zijn twee dingen waar je nooit achteraan moet rennen: vrouwen en bussen. Vader zei: mijn vrouw heeft twee problemen. Ze heeft geen kleren om aan te trekken en geen kasten genoeg om ze allemaal in te hangen! Mijn moeder zei altijd; brave jongens komen in de hemel, brutale jongens komen overal! Mijn moeders advies bij een verloren liefde: Geen handen vol, maar landen vol! Een variatie van mijn vader was: Jongen, als je de eerste bus mist, neem je toch gewoon de volgende! Als ik als jongetje verliefd was en mijn liefde werd niet beantwoord zei mijn moeder: O, o wat een verdriet als het haantje wel kraait en het hennetje niet! In plaats van te vragen of ik al verkering had, vroeg mijn moeder geregeld: Heb je al iets aan de arm? Mijn vader woonde in Hank en daar is alles kleigrond en vaak zei hij: Paarden moet je hebben uit de klei en vrouwen uit het zand. Paarden moesten harder werken in de klei dan op het licht zand. En vrouwen van de schrale zandgrond waren zuiniger en meer gewend aan het harde werken op de zandgrond dan vrouwen van de rijkere kleigrond.

_______________________________________________________________________________________

 

 

3 Reacties

 • Mechelies,
  Geplaatst 2 april 2016 21:26

  Wat een prachtige nieuwsbrief Piet. Heel informatief en warm!!

 • Veroni Idema,
  Geplaatst 3 april 2016 13:36

  Inspirerend,vooral het latifa gebed,dank je wel

 • Annelies,
  Geplaatst 17 april 2016 16:04

  Dank je wel Piet voor je nieuwsbrief.
  Wat een liefde komt daar uit deze relatie zal wel goed blijven.
  Du bist alles!!!!
  Annelies

Plaats reactie