Nieuwsbrief December 2015

Kerstwens 2015.

Wat zou de wereld anders zijn als er in plaats van leed en pijn, geluk, mededogen en respect in ons heersen zou, verbondenheid, samenwerking en als oorlog niet meer zou bestaan en landen en steden uit puin en as voorgoed herrezen zouden zijn.

Wat zou de wereld anders zijn, als er eens mensen zouden zijn, die niet alleen op eigen hun rechten staan, maar bruggen slaan naar elkaar, en iedereen helpen in nood. De strijd met de honger en dood zou dan weer hoopvol zijn.

Wanneer de wereld anders is, als iedereen genezen is van de zucht naar macht die alle oorlog bracht. Dan krijgt de vrede veel meer kans en is er weer hoop en toekomst voor iedereen.

_________________________________________________________________________________________

566390_10151607753384622_1267908494_

Wandelen voor de vrede? De 13eWereldvredewandeling op woensdag 31december. Vertrek om 10.00 uur bij de Mariakerk, Wilhelminalaan 63, 4905 AT. Oosterhout. Via de Ridderstraat lopen we naar de Heilige Driehoek. Waar we traditiegetrouw een vredeskaars afgeven bij de kloosters. We zijn om ± 11.45 uur terug bij de Mariakerk. Na de afsluiting van de wandeling is er koffie/thee en een ruimte om het lunchpakket op te eten. Je hoeft je niet op te geven!

566318_10151607753814622_909765304_n[2]

Mediteren voor de vrede? De 23eWereldvredemeditatie op woensdag  31 december. Aanvang 12.45, de Mariakerk gaat om 12.00 uur open. De meditatie duurt ruim een uur. Om precies 13.00 uur Nederlandse tijd vindt er op verschillende plaatsen in Nederland en over de gehele wereld een vredesmeditatie plaats. Miljoenen mensen staan op dat moment even stil bij de vrede in zichzelf, de vrede in hun omgeving en de vrede in de wereld. De Wereldvredemeditatie kan gezien worden als een goede afsluiting van 2015!  Er is mogelijkheid tot een vrije gave.

_________________________________________________________________________________________

23e Wereldvrede meditatie een druppel op een gloeiende plaat?

Het is natuurlijk een sprekend beeld, hoe die druppel op een gloeiend oppervlak valt en meteen verdampt, verdwijnt.Er lijkt niets gebeurd te zijn. Maar toch is er wel degelijk iets gebeurt…die gloeiende plaat is namelijk een fractie afgekoeld! Wat zou er gebeuren als we met elkaar een hele regenbui vormen, niet zo’n kleintje maar een echte hoosbui…heel veel druppels bij elkaar die een complete stortvloed veroorzaken? Ja, dan koelt die gloeiende plaat af, dan hebben de druppels de overhand en verandert de situatie. Stuur de bijgevoegde poster door en breng 31 December je hele familie mee!
Heel mooi is dit effect te zien in de situatie met de vluchtelingen die Europa binnen stromen. De kleine groepjes waren tegen te houden bij de grenzen, terug te sturen naar waar ze vandaan kwamen. Fort Europa leek onneembaar. En toen namen hun aantallen toe, ze verenigden zich en werden een beweging met elkaar, een volksmigratie zoals we die in de oude tijden ook meemaakten. En daar zijn ze, kloppend aan onze deuren, heel dichtbij ons vertellend dat het anders moet, dat het zo niet langer kan. Dat we samen op een wereld wonen die we met elkaar tot een leefbare plaats voor iedereen moeten maken. We kunnen ons verzetten, ze terug sturen, wetten bedenken… Maar het kan ook anders; we kunnen luisteren naar hun verhaal, de boodschap van verandering die ze met zich mee brengen. De boodschap van moed, van doorzettingsvermogen, de boodschap van hoop, de boodschap dat een kleine druppel misschien weinig effect lijkt te hebben maar als we samen een hele hoosbui vormen er wel degelijk iets verandert. Dus laten we samen die hoosbui vormen, de verandering zit al binnenin ons. We hoeven haar alleen maar te gaan leven, elke dag opnieuw in een steeds groter wordende kolk van verandering!
________________________________________________________________________________________
  

_________________________________________________________________________________________

Vergeven. In principe heeft de mens niet één innerlijke stem, maar twee. We kunnen luisteren naar de stem van ons ego, of naar de stem van liefde in ons. Ons ego is voortdurend aan het preken, je kent ze vast wel die gedachten van angst, onverschilligheid en ontevredenheid. We raken erdoor in conflict met onszelf en de omgeving. En wat wellicht het belangrijkste aan de stem van het ego is: het voedt enorm onze beperkte overtuigingen. Een beperkte overtuiging is b.v.: Je bent een zwakkeling als je iemand zijn fouten vergeeft. Zie je nou wel, ik ben altijd de minste, ik word niet gehoord. Vergeving is niets anders dan het vergoelijken van verkeerd gedrag. Doe niet zo stom! Als je dat vergeeft, haalt hij dat soort rotstreken opnieuw uit. Als we gaan hechten aan de stem van ons ego, iets waar we bijzonder vatbaar voor zijn in perioden van stress of wanneer zaken niet gaan zoals we graag zouden willen, horen we in ons hoofd de stilzwijgende boodschap dat we niet moeten vergeven.

De stem van liefde in ons is de stem van het hart en het is ons hart dat in staat is onszelf en de ander te vergeven voor alle tekortkomingen die we nu eenmaal als mens hebben. Vergeven betekent het genezen van het gat in je hart dat veroorzaakt werd door bittere gedachten. Vergeven betekent niet dat je met een daad instemt, het betekent niet dat je grensoverschrijdend gedrag goedkeurt. Vergeven betekent dat je niet langer in het van angst vervulde verleden leeft. Vergeving maakt de last van ons leven een stuk lichter, het is nooit te vroeg of te laat om te vergeven. Luister ook naar de stem van je hart, luister naar de stem van liefde.

_________________________________________________________________________________________

Soms is een knuffel van de juiste persoon alles wat je nodig hebt.

_________________________________________________________________________________________

Beth Hart (1972) is een Amerikaanse zangeres die in Nederland bekend werd door haar hit L.A. Song. Haar liedjes lijken een beetje op die van Janis Joplin en Joan Armatrading, maar haar stem is rauwer. Joe Bonamassa (1977) groeide op als zoon van een gitaarhandelaar. Als vierjarige raakte hij in de ban van het gitaarspel van Eric Clapton. Bonamassa leerde gitaar te spelen en op zijn elfde gaf hij zijn eerste optreden, samen met B.B. King. Het nummer strange fruit is orgineel van Billy Holliday en is een feite een protestsong tegen de onderdrukking van het zwarte zuiden.

_________________________________________________________________________________________

Lichtjesavond op 13 December voor inloophuis Poppy’s. Inloophuis Poppy’s (in oprichting) voor mensen die geraakt zijn door kanker zal op het plein van Afscheid kaarsenzakken plaatsen die mensen hebben kunnen beschrijven met een persoonlijke boodschap of mooi gedicht en waarin een kaars wordt geplaatst. De komende weken zal op 13 dec. bij de Kerstmarkt in Lievenshove,  een kraam staan waarbij flyers en posters worden uitgereikt voor Poppy’s maar waar de kaarsenzakken gekocht kunnen worden voor 2,50 euro voor het goede doel Poppy’s. Het zou zo mooi zijn als meer mensen die lichtjesavond van 18-20 uur zouden komen bezoeken en dan meedoen met zo’n kaarsenzak, net als bij de SamenLoop voor Hoop vorig jaar in Oosterhout. www.inloophuisoosterhout.nl

_________________________________________________________________________________________

latifa wandeling

Latifa wandeling in de winter op 11 december. Een winterlandschap in ruste is een prachtige omgeving om een actieve meditatiewandeling te maken. We doorlopen de 7 levenskwaliteiten van de Latifa, een eeuwen oude meditatie uit het soefisme die letterlijk betekent: subtiel, verfijnd. Op zachte en vriendelijke wijze kan je onderzoeken wat voor jou op dit moment belangrijk is en om aandacht vraagt. De 7 levenskwaliteiten zijn: aanvaarden, verlangen, hoop, vertrouwen, loslaten, liefde en de wil. We lopen in een groepje in stilte door het bos Oosterheide. Bij elke levenskwaliteit vertel ik iets wat bij die kwaliteit hoort, waardoor jij kan waarnemen wat die levenskwaliteit voor jou op dat moment betekent. Ieder beleeft daardoor op zijn eigen manier de Latifa. Meer informatie lees: Latifa wandeling

_________________________________________________________________________________________

Mijn intuïtie kan mij nog meer vertellen!

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

kompas

Column Jacquelin.

Intuïtie, Alleen de klank van het woord is al mooi, intuïtie. Het is zo’n woord wat je proeft en het hangt aan een gevoel wat ergens waarschuwt, richting geeft. Je kunt het op dat moment geen naam geven maar je handelt ernaar, je volgt het…terwijl  je het niet kunt beredeneren……Zo ook die ene keer…  Ik studeerde theologie en liep stage in een gevangenis voor vrouwen. Ik voelde me er vanaf dag één thuis. De meeste vrouwen wilden eruit, ik wilde naar binnen! Ik voelde me voor het eerst van mijn leven vrouw in iedere betekenis van het woord. Ik proefde haar angst, haar leugen, haar verzet, haar verdriet, haar onmacht, haar wanhoop wanneer er zo’n dikke deur dichtklapte en haar hoop bij ieder proces… ik sprak met vrouwen over huisvesting, over schulden, over geweld, over misbruik, over jeugdzorg, over kinderen, over gemiste kansen, over overleven, over hoop, over geloof en over wat al niet meer. Ik leerde een onderlaag in de maatschappij kennen waar ik geen weet van had. Ik leerde vrouwen kennen die geen weet hadden van waar ze récht op hadden, genegenheid, zorg, vriendschap, liefde…Wanneer ik een van de vrouwen vroeg wat haar diepste wens was, dan was dat in de meeste gevallen…eten, drinken, een huis en iemand die voor haar zorgde. Dat was de ultieme droom. Een droom die zelden of nooit uitkwam….zwakke kwetsbare vrouwen, vaak zwaar beschadigd, niet bij machte verandering te brengen in hun situatie. Toch kon ik het niet laten om aan hun droom te tornen. Ik liet mijn intuïtief weten gewoon niet toe. Ik ging mee in hun droom. Ik kwam soms huilend thuis, de oneerlijkheid van het gebeuren met me meenemende.  Ik was er voor hen als vrouw tussen vrouwen, ik sprak ook over vrouw zijn, ik beleefde het vrouw zijn, deelde het. Ook als gelovige vrouw met heel veel niet weten of begrijpen voelde ik me ergens diep van binnen één van hen. Ik kwam bij hen thuis. Op een dag …ontmoette ik een nieuwe opgenomen Afrikaanse vrouw. De bewaking had geklaagd dat ze niet ‘te bereiken’ was en ik bezocht haar in haar cel. Ik zal nooit meer haar houding vergeten. Groots is het woord dat bij me opkomt.Er hing ook iets van ‘afwezigheid’ om haar heen, een bepaalde trots ook en ik kon alleen maar naar haar kijken….. ze was zó mooi, ze oogde zo sterk…..En in die stilte was er plots die ruimte, die ruimte van vrouw tot vrouw…..Ze was opgepakt met drugs. Ze had het geprobeerd. Haar vijf kinderen gingen dood van de honger. Als het gelukt was zo vertelde ze me, dan hadden ze samen niet alleen eten gehad maar ook een huis, scholing….een toekomst “Nu gaan ze dood zónder mij, ik moest het proberen….” Intuïtief wist ik dat niets haar nog kon raken. De droom was over, voorbij…Ik zal haar nooit vergeten. Ik wil haar niet vergeten!! Ik wil haar niet vergeten omdat ik intuïtief weet dat ik dan mezelf kwijtraak…..Dat onberedeneerbare stukje  wat me de weg wijst…. Jacquelin.

_________________________________________________________________________________________

cover_adempauzes_SF.indd

Tip! Geef met de feestdagen een cadeau met een boodschap! Kosten 8 euro opsturen kost 3.40 euro. pietvanderpluijm@hetnet.nl

_________________________________________________________________________________________

Laat je intuïtie spreken. Je zet keurig alle voors en tegens op een rijtje en maakt op basis van rationele argumenten een bewuste, afgewogen keuze – en toch voelt het niet goed. Grote kans dat achteraf blijkt dat je onderbuik gevoel het bij het rechte eind had. Of misschien heb je juist wel eens dwars tegen de gevestigde mores in je gevoel gevolgd en pakte dat fantastisch uit. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat vertrouwen op je intuïtie meestal tot betere resultaten leidt. Maar om nu als leider volledig op je onbewuste af te gaan … dat is nog best lastig. Want hoe weet je zeker dat je goed zit? Lees meer: Laat je intuïtie spreken

_________________________________________________________________________________________

Talent is onze grootste schat. Wat potentieel in ons zit mogen we naar buiten brengen. Je talenten ontplooien is niet een kwestie van anderen behagen. Het is een kwestie van doen wat je overeenkomstig je natuurlijke aanleg bedoeld bent om te doen!

__________________________________________________________________________________________________________

Albert Sonneveld is wellicht de meest actieve leraar/psycholoog/ voorlichter op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn en studie. Het is altijd inspirerend om naar Albert te luisteren, hij geeft regelmatig een web seminar wat je gratis kunt volgen, kijk op www.sonneveldopleidingen.nl

_________________________________________________________________________________________

 Wat is de aller, aller mooiste Boeddha die jij ooit in dit leven tegenkomt? Kijk eens in de spiegel! Jan Kuiper.

__________________________________________________________________________________________________________

Intuïtie? is het resultaat van wat er aan gevoelens en ook aan kennis in de juiste combinatie op komt borrelen. Meestal komt dit inzicht op een moment dat je alle gedachten hebt losgelaten. Het gezegde ‘Er een nachtje over slapen’, geeft al aan dat we na veel wikken en wegen het “vraagstuk”even laten liggen. Dan komt er opeens die ingeving: “Aha, nu weet ik het!” Archimedes maakte daar goed gebruik van. Terwijl hij zich ontspande in het bad, kwam de oplossing van het probleem bovendrijven. Ook andere ontdekkers beschouwen hun uitvindingen in eerste instantie als een ingeving. Dat iedereen, op een misschien wat minder spectaculaire wijze, gebruikmaakt van zijn intuïtie staat vast. Zo zijn onze handen bijvoorbeeld zeer intuïtieve lichaamsdelen, die vaak zonder dat je dat bewust doet, naar de plek gaan die energie nodig heeft. Volg op dit je moment je intuïtie en laat je handen als vanzelf naar de plek gaan die je prettig vindt. Daar heb je kennelijk energie nodig. Geef jezelf die energie en koester die plek of dat lichaamsdeel.

_________________________________________________________________________________________

Heart is een Amerikaanse rockband, gevormd medio jaren 70 in Seattle, rond de zussen Wilson, met Nancy Wilson op gitaar en zang, en Ann als leadvocalist. Hier zijn ze te gast in het bekende theater, the Kennedy center en wordt de groep Led Zeppelin onderscheiden door President Obama. Ann Wilson zingt dit nummer zo mooi, dat de bandleden van Led Zeppelin ontroerd zijn!

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Intuïtie kan worden omschreven als een “ingeving”, een vorm van “direct weten”, zonder dat men dit beredeneerd heeft.

______________________________________________________________________________

Retraite in Stilte van 18 t/m 20 december in de Belgische Ardennen. Tijdens deze retraite heb je de tijd om stil te staan, bij jezelf, je werk, je leven. Om een pas op de plaats te maken en te voelen hoe het met je is. Stilte is een bijzonder fenomeen. Zo leeg en toch alles omvattend. Krachtig zonder schreeuwerig te worden. Stilte is een van de meest directe manieren om in aanraking te komen met je essentie. Als alle lawaai buiten – maar vooral binnen in je – tot zwijgen komt, kun je jezelf pas écht ontmoeten. De kracht van de stilte is ontwapenend en laat je weinig mogelijkheden om afleiding in de buitenwereld te zoeken. Met deze kracht gaan we een weekend lang intensief werken. Eén groot innerlijk avontuur…  De retraite wordt begeleid door Inge Voeten en Mirjam Olhof. Inge is de oprichter van Zuiderlicht en Mindfulness Trainer, lees meer: Informatie retraite Belgisch Ardennen

_________________________________________________________________________________________

We willen controle, dat wil zeggen macht uitoefenen op de werkelijkheid, maar zien niet dat de kramp van controle zelf de oorzaak is van het lijden waartegen wij ons willen wapenen. Hans Laurentius.

________________________________________________________________________________________

De herberg.

Dit mens-zijn is een soort herberg. Elke ochtend weer nieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een benauwdheid, een flits van inzicht komt als een onverwachte gast. Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. Behandel dan toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor extase…….De donkere gedachte, schaamte, het venijn, ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns en vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt, de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen. (Rumi)

_________________________________________________________________________________________

Simply Red is een Britse band bestaande uit leadzanger Mick Hucknall en verschillende achtergrondmusici. De naam (‘Simpelweg Rood’) van de band komt deels van Hucknall’s passie voor de voetbalclub Manchester United. De naam is ook een verwijzing naar Hucknalls krullerige rode haardos, als ook zijn politiek linkse voorkeur. Vanaf 1985 tot 2010 hebben ze heel veel hits gescoord. Mick Hucknall kon zijn publiek niet missen en ondanks het feit dat ze al jaren waren gestopt, was een belletje genoeg om alle muzikanten enthousiast te maken voor het 30 jarige bestaan van de band. 20-11 waren ze in Ziggo dome in Amsterdam en traditie getrouw is dit altijd hun laatste nummer.

_________________________________________________________________________________________

Luister naar je lichaam. (Wendy Walrabenstein) Luisteren naar je lichaam betekent dat je afgaat op je intuïtie. Niet altijd even gemakkelijk. Kinderen blijken hier echter niet zoveel moeite mee te hebben. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen intuïtief heel goed kunnen inschatten wat ze aan voeding nodig hebben. Ouders worden om die reden geadviseerd zich te houden aan de simpele regel: jij bepaalt wat je kind eet, maar je kind bepaalt hoeveel het eet. Iets dergelijks kwam ook uit een heel oud, maar wel heel aansprekend onderzoek uit 1976. Daaruit bleek dat ratten die ongelimiteerd rattenvoeding mochten eten niet in gewicht toenamen, ze wisten prima wat ze nodig hadden. Echter, op supermarktvoeding bleken de beestjes maar liefst 260% zwaarder te worden. Blijkbaar bracht deze onnatuurlijke voeding hun systeem in de war en waren ze daarom niet meer in staat intuïtief te bepalen wanneer ze genoeg hadden gehad. Lees meer: Luister naar je lichaam

_________________________________________________________________________________________

vlindervlucht

_________________________________________________________________________________________

De waarheid zetelt in ieder mensenhart; men moet haar dààr zoeken en zich door de waarheid laten leiden zoals men haar opvat. Maar niemand heeft het recht anderen te dwingen om te handelen volgens zijn eigen opvatting van de waarheid. Mahatma Gandhi.

_________________________________________________________________________________________

Workshop Geweldloos communiceren op vrijdagsavond 4 en zaterdag 5 Maart 2016! Voor meer informatie, dubbel klikken:Informatie – 2 daagse workshop.

_________________________________________________________________________________________

“Ademdag”op Zaterdag 30 Januari 2016.  We happen er als eerste naar bij geboorte en blazen het als laatste uit bij de dood. En tussen die twee momenten in ademen we in en uit, in en uit een leven lang. Adem is leven, maar de adem is nog veel meer; het is de sleutel naar een vitaal en gelukkig leven, als we de kunst van het goed ademen tenminste beheersen. Om allerlei redenen houd je je adem in of ga je oppervlakkiger ademen. Hierdoor voel je minder maar mis je ook veel! Ontspannen en intens ademen brengt je vanzelf in contact met gevoelens en ervaringen die voor jou belangrijk zijn. Je voelt weer hoe het leven tintelend door je lichaam stroomt. Door voller en dieper te ademen krijg je meer energie en word je levendiger, opener, warmer en zachter. Ervaar op deze dag zelf wat een verademing een bewuste ademhaling kan zijn. Locatie: Ridderstraat 71, Oosterhout. Tijd: 09.00 uur t/m 17.00 uur. Kosten: 55 euro. Opgave: pietvanderpluijm@hetnet.nl of 0162-450832. Meer informatie lees: Adem dag

_________________________________________________________________________________________

Workshop kennismaking Ayurvedische keuken: zaterdag 19 Maart 2016. Bij Ayurvedische voeding denk je misschien aan exotisch eten, vooral omdat Ayurveda uit India stamt. Maar deze manier van koken en eten gaat vooral over hoe je met voeding je gezondheid optimaal kunt ondersteunen. Er wordt veel aandacht gegeven aan hoe je lichaam werkt, met name je spijsvertering. Brandt dat vuurtje goed? Of juist te langzaam of te snel? Ayurveda deelt mensen in naar drie groepen: heb je overwegend aarde en water, meer vuur of een overmaat aan lucht en ruimte in je systeem? Bij een teveel aan aarde en water kom je gemakkelijk aan en dat kan doorslaan naar een te hoog lichaamsgewicht. Wat zou je daar vanuit Ayurveda gezien aan kunnen doen? In de eerste plaats voedsel dat veel aarde en water bevat (zogenaamde ‘zware’ voeding) vervangen door wat lichters. En breng meer vuur in je lijf, zodat alles dat zwaar is beter kan verbranden. Hiervoor kun je specerijen als zwarte peper of kaneel gebruiken. Ook als je gewend bent aan de Hollandse pot kun je vanuit Ayurveda lekker en gezond eten maken! Ayurvedisch koken is een manier van zorg dragen voor ons lichamelijke en geestelijk welzijn. Voor ieder mens is dit anders. Maar hoe kook je Ayurvedisch met Nederlandse groenten, specerijen en kruiden. In de workshop gaan we kijken welke constitutie je hebt, wat de Ayurvedische keuken zo speciaal maakt en er wordt ook gegeten. Datum zaterdag 19 Maart, aanvang om 14.00 uur en einde om ± 20. 00 uur. Kosten 50 euro. Inclusief maaltijd en syllabus. Plaats: Ridderstraat 71, 4902 PA in Oosterhout. Voor méér informatie klik: Voeding is meer dan datgene wat je tijdens het eten in je mond steekt Opgeven 0162-450832. Plaats: Ridderstraat 71, 4902 PA Oosterhout.

_________________________________________________________________________________________

Dit keer geloof. Mijn moeder zei altijd: Met een groot geloof en kurk in je gat kun je aan Keizersveer over. Dan kun je de Maas oversteken! Ik woonde in Hank en dat was overwegend katholiek in een protestante omgeving, Nieuwendijk, Werkendam, etc. Als mijn moeder een appel doorsneed en hij bleek rot aan de binnenkant zei ze: Dit is een gereformeerde appel. Of bij ons thuis noemden we een thee of koffiekopje met een niet passend schoteltje “een rooms kopje met een protestants schoteltje. Mijn vader vertelde als opa naar de kerk ging en en die mensen schoven niet op om plaats te maken: schuif eens op, je hebt toch geen eieren in je zak!

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

5 Reacties

 • Heleen,
  Geplaatst 1 december 2015 11:41

  Hartelijk dank voor de nieuwsbrieven tot nu toe ..

  Wilt u met ingang van het jaar 2016 mijn emailadres van de lijst verwijderen?

  Hartegroet,
  Heleen

  • piet,
   Geplaatst 4 december 2015 18:53

   Beste Heleen,
   Ik wil je graag uit het bestand nemen, maar wil je me dan even je e-mailadres mailen via pietvanderpluijm@hetnet.nl bedankt! goed weekend, Groet Piet.

 • Anke,
  Geplaatst 4 december 2015 21:46

  Weer hartelijk bedankt Piet, voor de nieuwsbrief van december.

  Wees gegroet van verre.

 • Annelies,
  Geplaatst 10 december 2015 15:43

  De nieuwsbrief begint kleurrijk en hij eindigt daar ook mee.
  Mijn dank daar voor mee.
  En een kleurrijk 2016 wens ik je toe.
  En nog een fijne kerst toegewenst.
  Annelies

 • Leny,
  Geplaatst 20 december 2015 11:51

  met deze nieuwsbrief heb ik tijd voor mezelf genomen en ben ik dichter bij mijn intuïtie gekomen en een gevoel van .dankbaarheid gekregen

Plaats reactie