Nieuwsbrief Februari

IMG_0662     Geschilderd door Yolande Aarts. Einmal ist keinmal. Schreef Milan Kundera in een van zijn boeken. Daarmee bedoelde hij dat je aan één keer leven eigenlijk niks hebt. Want wat moet je kennis en ervaring als er geen tweede leven volgt om het allemaal beter te doen? Ik weet dat zo net nog niet, er valt binnen één leven ook genoeg te leren, maar ik begrijp wat Kundera bedoelt. De meesten van ons trouwen maar één keer en kiezen maar één keer een vak. En voor iedereen geldt: je bent maar één keer jong. Dus rommelen we ons maar een beetje door het leven heen. We maken keuzes, maar weten nooit echt hoe die zullen uitpakken. Omdat ze complex zijn. En nooit hetzelfde als een vorige keuze. Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen, alles stroomt. De rivier (alles) is altijd weer anders. Dat maakt het leven onvoorspelbaar en tegelijk spannend en interessant. Het lastig van kiezen vind ik overigens niet de onzekerheid over wat je te wachten staat, maar de zekerheid dat je iets achterlaat. Kiezen is verliezen en kiezen is een begrip dat vaak genoemd wordt in onze taal. Bijvoorbeeld: Ik kan niet kiezen, ik moet kiezen, je hebt niets te kiezen, kiezen of delen,  ik wil niet kiezen: zeur niet, je hebt er zelf voor gekozen! Deze uitspraken geven aan dat kiezen niet zomaar zonder slag of stoot gaat. Natuurlijk hebben we of nemen we niet dagelijks een belangrijke keuze, maar toch maken we dagelijks keuzes, als was het maar de keuze van ons broodbeleg en onze kleding. Het leven is een kwestie van keuzes maken, iedere dag opnieuw. De keuze is aan ons om er een fantastische dag van te maken of een saaie, de keuze is aan ons hoe we reageren op tegenslagen die het leven met zich meebrengt, laat jij voor je kiezen of kies je zelf? Kiezen is een proces dat te maken heeft met verlangen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Kiezen is het proces tussen wensen en handelen, van waaruit handel jij?  ___________________________________________________________________________________________________________

Marjora Carter haar verhaal over stedelijke vernieuwing op TED. In een emotionele lezing geeft Majora Carter uitleg over haar strijd voor milieugerechtigheid en sociaal bewustzijn in de South-Bronx in New York. Ze laat zien hoe deze achterstandswijken het meest te lijden hebben van een falend stedelijk beleid. Majora heeft hiervoor de MaxArthur prijs gewonnen. Alle filmpjes op TED zijn beschermd zodat je even op de link moet klikken, hij is Nederlands ondertiteld. http://www.ted.com/talks/majora_carter_s_tale_of_urban_renewal?language=nl _____________________________________________________________________________________________________________

Iedereen heeft continu de vrijheid om in het nu voortdurend te kiezen. We kunnen alleen maar voor onszelf kiezen, niet voor anderen. Zodra we anderen voor ons laten kiezen, zeggen we het vertrouwen in ons Zelf op.

_____________________________________________________________________________________________________________

Maarten van Roozendaal werd in 1994 bekend bij het grote publiek toen hij de jury- en publieksprijs won van het Kleinkunst Festival. Jarenlang hield hij zich in leven door zijn muzikale activiteiten te combineren met zijn werk als barman. Halverwege de jaren 90 besefte hij dat het theater definitief zijn bestemming moest worden met zelfgeschreven liedjes. Sinds 2000 maakte Van Roozendaal nog zo’n tien voorstellingen. In zijn programma’s bracht hij vooral eigen werk, maar ook teksten van zangers als Cornelis Vreeswijk en Bram Vermeulen. Terugkerende thema’s in zijn shows waren, leven, liefde, dood en drank. Zijn werk werd soms als melancholisch omschreven en dan weer als cynisch. Op 2 Juli in 2013 overleed Maarten op 51 jarige leeftijd aan kanker. Dit is een prachtig lied over kiezen, vooral in deze tijd, luister maar. _____________________________________________________________________________________________________________________ Nieuw – GEWOON LEKKER ZINGEN – Nieuw. We beginnen op zondagmorgen 8 februari met Gewoon lekker Zingen. Misschien ken je dat gevoel wel, je zou graag bij een koor willen, maar hebt geen zin in de wekelijkse verplichting. Dan is dit iets voor jou! We zingen eenvoudige liedjes, canons, eenstemmig, meerstemmig, gospels, mantra’s en dat wat er ontstaat. Een eenmalig koor dus (en bij succes herhalen we het natuurlijk), maar wel á la Marja, dus ook enkele Stembevrijdersoefeningen zullen niet ontbreken. We kijken hoe we een lied lekker kunnen laten klinken, zonder er al te lang op te studeren. Elly Martens begeleidt ons op de piano. Wat Wij info@marjavisstemwerk.nl graag willen is dat JIJ met een blij zingend hart naar huis gaat! Zondag 8 februari 10.30 – 12.30 u (met korte pauze) Copacabana, Overakkerstraat 190, Breda. Kosten € 10,=  Marja Vis Stemwerk ________________________________________________________________________________________________________________

Ligconcert Diapason 28 Februari. Locatie: Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 in Oosterhout Zaal open: +/-19.30 uur Aanvang concert: 20.00 uur Entreeprijs: 20 euro Reserveren: via info@diapason.nl   Meebrengen: matras/matje, deken, eventueel kussen.

____________________________________________________________________________________________________________________

Ik ben jij. Waarom iedereen onderling verbonden is en wat het betekent voor de wetenschap, de samenleving en onszelf. We voelen allemaal dat we aan het eind van ‘iets’ zijn gekomen. Sinds de overgang naar het nieuwe millennium hebben allerlei commentatoren geprobeerd greep te krijgen op de collectieve betekenis van de over elkaar heen buitelende crises die ons in ons tijdsgewricht overspoelen: bankencrisis, terrorismecrisis, schuldencrisis, voedselschaarste, buitenlandse schuldencrisis en natuurlijke of door de mens teweeggebrachte ecologische crises. Maar de crises waarmee we ons op vele fronten geconfronteerd zien, zijn slechts symptomatisch voor een veel dieper zetelend probleem, met meer potentiële, ernstige repercussies dan die van ongeacht welk cataclysme. Het zijn eenvoudigweg graadmeters voor de enorme kloof tussen ons huidige zelfbeeld en onze ware essentie, ja, onze ware essentie. Wij handelen al honderden jaren in strijd met de natuur door onze essentiële verbondenheid met alles te negeren en onszelf te zien als individuen die losstaan van al het overige. Nu hebben we het punt bereikt waarop we niet langer volgens dit valse zelfbeeld kunnen blijven leven. Er komt een eind aan het verhaal dat ons tot nu toe is voorgehouden over wie wij zijn en hoe we geacht worden te leven – en in dit eind ligt de enige weg naar een betere toekomst besloten. Lees meer: Ik ben jij _____________________________________________________________________________________________________________

Je bent als mens dàt waarover je de hele dag nadenkt. Ralph Waldo Emerson. _____________________________________________________________________________________________________________

In gesprek over leven en dood. Studie, lezing, film en gesprek aan de hand van het Tibetaanse boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche. Dit boek kan volgens de schrijver ‘een stille revolutie teweeg brengen in de manier waarop we omgaan met leven en sterven’. We nemen het boek als uitgangspunt. We lezen, we oefenen, wisselen ervaringen uit, bekijken filmfragmenten en we spreken met elkaar over leven en sterven. Hennie van Hattum, pastoraal werkster, en Piet van der Pluijm, yogaleraar, begeleiden de gesprekken. Plaats: Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout Data: dinsdag 10 en 24 februari en 10 en 24 maart. Tijd: van 14.00 – 16.00u. Kosten: €20,- voor de serie of €7,50 per bijeenkomst. Opgave: Thomas Oosterhout . tel. 06 – 16935992
 info@thomasoosterhout.nl Het secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.30u. Hier kunt u zich ook opgeven voor de film en de lezing. Wat het me heeft gebracht of wat het me doet door samen in het Tibetaanse boek van leven en sterven te lezen is; dat ik meer rust ervaar.Het lijkt wel of ik meer inzichten krijg in het omgaan van mijn emoties. Steeds vaker ervaar ik een natuurlijke balans, dus gaande weg komt er meer innerlijke rust in me en dat voelt goed. Daarom ben ik zo blij dat Hennie en Piet deze bijeenkomsten organiseren, dankjewel hiervoor. Rian deelnemer. ____________________________________________________________________________________________________________

Tweedaagse workshop: Geweldloze Communicatie! 10 en 11 April 2015. In ons dagelijks leven komen we allemaal situaties tegen die ons uitdagen. Hoe we er op reageren ligt aan onze achtergrond, aan wat wij uitstralen en hoe we op dat moment in ons vel zitten. Hoe meer harmonie er in onszelf aanwezig is, hoe meer harmonie we verspreiden. Geweldloze communicatie maakt zaken duidelijk en helder. Het blijkt effectief in conflictoplossing, in de opvoeding, in het eigen groeiproces, in relaties en op het werk. Het laat je kracht naar buiten komen en maakt verbindingen uit liefde met de ander. In deze communicatie draagt ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Geweldloze communicatie begint met vrede van binnen. Zolang er onrust en irritatie in ons aanwezig is, wil dat er uit en zullen we dat communiceren, in woorden maar vooral in ons zijn. Het wordt een avond en een dag, waarbij we de vijf basisbegrippen van de geweldloze communicatie gaan verkennen. Waarneming – gevoel – behoeften – verzoek – mededogen. Docent: Piet van der Pluijm, yoga- en ontspanningsdocent. Datum: Vrijdagavond 30  van 20.00 tot 22.00 uur en Zaterdag 31 Januari van 09.00 tot 17.00 uur. Plaats: Ridderstraat 71, 4902 PA in Oosterhout. Opgave: 0162 450832. 75 euro inclusief, lunch, koffie of thee en tekst. Geweldloze Communicatie kan niet zonder mededogen en compassie, wil je hier méér over lezen klik dan op: Mededogen en compassie.

Terugkomdag Geweldloze Communicatie 28 Februari 2015. Ieder half jaar is er een terugkomdag om te oefenen. Om met een aantal deelnemers die de basiscursus hebben gedaan te oefenen in geweldloos communiceren, om de stappen die daar voor nodig zijn, weer in praktijk te brengen met alle moeite die ons dat soms kost. Het gaat weer om het herkennen van de jakhals en de giraf in jezelf. De datum is zaterdag 28 Februari, aanvang 09.00 uur en einde 17.00 uur, inclusief lunch 50 euro. Meld je tijdig aan want ik werk met maximaal 8 deelnemers. Gegevens zie hierboven. _______________________________________________________________________________________________________________

Vasthouden. Omdat rondzwervende apen soms heel lastig kunnen zijn, hebben bepaalde stammen een slimme manier ontdekt om ze te vangen. In een zware aarden kruik met een smalle halsopening gooien zij allerlei lekkernijen waar apen dol op zijn, zoals apennootjes, maïskorrels en dergelijke. Omdat apen nieuwsgierige dieren zijn, duurt het nooit lang totdat een aap het waagt om zijn lange arm in de kruik te steken en het voedsel te pakken dat zich op de bodem van de kruik bevindt. Dat is het moment waarop de jagers gewacht hebben. Luid schreeuwend komen zij te voorschijn. Doodsbang willen de apen vluchten. Maar daarvoor moeten zij hun juist verworven bezit loslaten. En dat willen zij niet. In plaats van snel hun arm terug te trekken en te vluchten, blijven zij met hun gesloten vuist steken in de nauwe hals van de kruik. Omdat zij hun verworven bezit vast willen houden, verliezen zij alles, het voedsel dat ze net te pakken hadden en ze verliezen ook nog zichzelf. Zo kunnen mensen zich ook vastklampen aan een ander. Ze laten de ander en zichzelf geen ruimte en verliezen juist daardoor elkaar en ten slotte ook zichzelf. Hoe intenser je ermee bezig bent de ander en zijn of haar liefde vast te houden, des te meer zul je verliezen, tot er niets meer over blijft…Liefde kun je niet vasthouden. Liefde kun je niet aan een ketting leggen. Liefde is geen bezit, geen eigendom. Liefde is een geschenk, dat je alleen maar met open handen verwonderd aan kunt nemen. Happy Valentine! _____________________________________________________________________________________________________________

“Winter is geen stilstand maar voorbereiding”. Voor een nieuw begin is er bijna altijd een periode van leegte, van schijnbare stilstand….misschien zijn zulke tijden van leegte en afwachting veel belangrijker dan wij beseffen. Misschien is juist de afwezigheid, de stilte en de kou wel de voedingsbodem voor een nieuw begin. _________________________________________________________________________________________________

  Kou. Ik moet zes  geweest zijn op een koude Februari dag gingen we schaatsen, mijn 2 broers en ik de jongste. Toen de krulschaatsen naar behoren waren ondergebonden en ik de slag een heel klein beetje te pakken had, toen waren mijn broers al in de verste verte niet meer te zien. Mijn doorlopertjes zaten al snel niet meer onder mijn schoenen maar ernaast en uitdoen kon niet want de knopen in de oranjebanden waren stijf bevroren. En daar zat ik midden in de polder in Hank, bibberend aan de slootkant van de kou met bevroren tranen op mijn wangen. Het is nooit helemaal goed gekomen tussen mij en de kou. En schaatsen heb ik daarna nooit geleerd. Kou doet me meteen denken aan ellende en honger, aan leegte en dood. Maar erger nog dan kou van buiten is kou van binnen. De kou die in je kruipt bij hevige ontzetting of verdriet. De kou die ook zomers kan toeslaan en je van binnen van steen maakt. Een klomp ijs in je binnenste. Wie kent dat gevoel niet? Gelukkig leerde het leven mij dat zelfs zulk ijs altijd weer smelt. Op een dag is het weg, dat voel je de warmte weer in je botten terugkeren. Je moet alleen wat geduld opbrengen en het leven laten gaan. Als een boom, schreef ooit de dichter Rilke, die zonder angst is dat er straks geen zomer zal komen. Toen wachtend in de slootkant, moet ik door iemand van de kou zijn gered. Zo gaat dat dus. Op een goede dag komt er iets of iemand voorbij. Zomaar, zoals de lente altijd weer komt en het nooit donker blijft. Mooi toch?

Tips tegen de kou. 1. Verander je mindset. Het is goed mogelijk dat je het koud hebt omdat je denkt dat je het koud gaat krijgen. Angst voor kou maakt dat je extra op alle signalen van je lichaam gaat letten. En omdat je verwacht dat het koud is, let je alleen op dat specifieke bewijs. Wanneer je andere verwachtingen hebt, ga je ook andere bewijzen zoeken. 2. Draag laagjes. De lucht tussen kledingstukken isoleert geweldig goed. Hoe meer laagjes lucht, hoe minder kou je lichaam kan bereiken. Overdrijf niet, want zodra je teveel laagjes draagt en het gaat ergens knellen dan gaat het effect verloren. 3. Drink thee met verse gember. Deze drank verhoogt je lichaamstemperatuur. Dat komt niet alleen door het hete water, maar ook doordat de gember als bijzondere eigenschap heeft verwarmend te zijn. Bijkomend plus punt is dat gember gezond is, het helpt ontstekingen te weren. 4. Neen een lekkere warme douche. Kijk eens of je de temperatuur wat op kunt voeren. Maar nu komt het: zodra je het behoorlijk warm hebt gekregen, draai je de warmwaterkraan dicht. Helemaal. Laat het kouder wordende water eerst over je voeten en onderbenen stromen, dan je polsen en armen. En durf het aan: ga onder de koude straal staan en stel je hele lichaam, inclusief gezicht, letterlijk bloot aan dat ijskoude water. Nee, ik ben niet gek geworden. Het koude water zorgt ervoor dat je poriën zich sluiten en daarmee houdt de huid de warmte vast. Het is even wennen, maar na een paar dagen wil je nooit meer anders. 5. Beweeg. Maak een stevige wandeling, ga touwtje springen, snoei de tuin. Binnen kunt je dansen, ga een paar keer de trap op en neer. Spiergebruik zet de machine in werking. Je gaat namelijk calorieën verbranden en verbranding geeft juist….warmte. Over verbranding gesproken, je kunt natuurlijk ook de haard aansteken. Of de kachel iets hoger zetten en een kaarsje branden. Glaasje wijn erbij. Wedden dat tip 1 je dan aanzienlijker makkelijker afgaat.

______________________________________________________________________________________________________________________

Blijft mooi dit lied en vooral de tekst, lees mee en laat je raken! Heb je de film nog nooit gezien? ____________________________________________________________________________________________________________________

Onze ziel is nooit ergens bang voor, omdat hij gebaseerd is op liefde. Ram Dass. _____________________________________________________________________________________________________________________ IMG_0773 Ton Schulten.

Wat is jouw richting? Je levenspad is geplaveid met keuzes, elke dag heb je ermee te maken. Hoe blijf je trouw aan jezelf in je keuzes? De juiste vragen stellen helpt. Kiezen is moeilijk. We hebben keuzestress tegenwoordig of keuzeverlamming. Er is zoveel vrijheid, er zijn zoveel mogelijkheden, dat we niet meer weten wat we moeten doen en verstijfd stilhouden. Soms kunt je keuze versimpelen door jezelf af te vragen of je van nature een denker bent, een voeler of een doener. Is er eerder een moment in je geweest waarop je moest kiezen tussen hoofd, hart of handen? Wat koos je toen? Wat heeft het je gebracht? Wat heeft het je gekost? Wat het dat waard? Heb je ook weleens voor een van de andere twee gekozen? Wat heeft dat je gebracht? Wat heeft dat je gekost? Als je jezelf beschrijft, noem je jezelf dan een meer een denker, een voeler of een doener? Dat betekent niet dat je dat altijd moet blijven, ook hierin heb je een keuze: wat voor mens wil ik zijn? Nu kun je je ook in een andere richting ontwikkelen. ____________________________________________________________________________________________________________________

Zaai een gedachte en je oogst een daad. Zaai een daad en je oogst een gewoonte. Zaai een gewoonte en je oogst karakter. Zaai een karakter en je oogst een lotsbestemming….Je gedachten, je daden, je gewoonten en je karakter bepalen wat er van je leven terecht komt. Ralph Waldo Emerson.

_____________________________________________________________________________________________________

Stef Bos was afgelopen maand in de oude Doelen in Rotterdam. Wat kiest hij zijn woorden, wat zingt hij ze mooi, hij tovert met zinnen en gevoelens en het brengt je in vervoering. ______________________________________________________________________________________________________

Mensen zijn als koetsen, beweert de mysticus George Gurdjieff, met een paard ervoor, een koetsier op de bok en een heer binnen in de koets. De koets is ons lichaam en de paarden of het paard staan voor de vitale krachten die ons voortstuwen. Daarmee ben je geboren: de een heeft een grote sterke koets, de ander een klein fragiel koetsje. De een heeft een sterk paard ervoor staan of meerdere sterke paarden, de ander moet het met een klein paardje zonder noemenswaardige inhoud doen. Daar is niets aan te doen. De koetsier is ons ego of onze persoonlijkheid. Hij vertegenwoordigt alle invloeden van onze ouders, opvoeders, omgeving, plus wat er van binnen zit aan talenten en mogelijkheden. De koetsier ment de paarden en hij denkt dat hij de baas is, want als hij zijn koets naar rechts stuurt, gaat die ook naar rechts. Maar binnen in de koets zit de heer. Hij hoeft zich niet bezig te houden met elk detail van de route, want daarvoor heeft hij zijn personeel. Maar hij heeft wel de koetsier de uiteindelijke bestemming van de reis doorgegeven. En als er iets gebeurt wat hem niet zint, kan hij zijn koetsier tot de orde roepen en hem een andere kant op sturen. Lees meer. Mensen zijn als koetsen _______________________________________________________________________________________________________________

Niemand kan je iets onthullen wat niet al half sluimerend in jezelf aanwezig is. Kahlil Gibran. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ik mocht Joe Cocker nog wel in de nieuwsbrief van December plaatsen. 22 December is hij op 70 jarige leeftijd overleden. Hij zong zo mooi, vandaar you are so beatiful. Deze opname is uit de jaren 90 en zijn overhemd  is helemaal nat, zijn typische gebaren, zijn prachtige door rookte stem. Geniet ze! ______________________________________________________________________________________________________________

Er was eens een vrouw en er was eens een man. Ze hielden veel van elkaar. Ze besloten samen te gaan wandelen door het bos van het leven. En de vrouw hield zo ongelofelijk veel van de man dat ze besloot heel dicht bij hem te gaan lopen, zo dicht dat ze soms een beetje voor zijn voeten liep en op zijn pad kwam. Dat was lastig, maar de vrouw loste graag problemen op en zo kwam ze tot haar ultieme liefdesdaad: ze besloot de man te dragen, ze droeg zijn gewicht, zijn leven, zijn woorden en zijn daden en ze waren nog niet eens halverwege..Toen was het sprookje al uit. (uit Adempauzes) __________________________________________________________________________________________________________________________

Joan Halifax is een van de bekendste en meest geliefde zen leraren in de wereld. Als geestelijk verzorger stond zij veel mensen bij op hun sterfbed, maar ook criminelen in zwaarbewaakte gevangenissen. Ze is de zeventig gepasseerd en nog steeds voortdurend onderweg. In dit portret reizen we met haar mee en zien we hoe meditatie en activisme in elkaar overvloeien. 

Joan Jiko Halifax (geboren 1942) is een Amerikaanse zenboeddhistische Roshi (senior leraar), auteur en stervensbegeleider. Al als jonge vrouw trekt zij zich het leed in de wereld aan en ze ontwikkelt zich tot antropoloog, ecoloog en burgerrechtenactivist. Boosheid om wat er mis in de wereld is aanvankelijk wat haar drijft. Maar een drie weken durende solo reis door de woestijn en de kennismaking met het boeddhisme doen haar beseffen dat zij haar eigen geest wil veranderen, zodat ze vanuit compassie dienstbaar kan zijn aan de wereld. Nu zij de zeventig ruim is gepasseerd, is het geëngageerd boeddhisme van Joan Halifax een bron van inspiratie voor velen. Zo werkte ze zes jaar lang met de meest ‘gevaarlijke’ mannen in zwaar bewaakte gevangenissen. En veertig jaar lang als stervensbegeleider om mensen bij te staan in de laatste fase. In de film vertelt zij o.a. over de LSD-experimenten waarmee dit werk in de jaren zestig gepaard ging. En hoe zij tegenwoordig weer andere stervensbegeleiders traint in hun werk; niet met behulp van drugs of andere middelen, maar met de kracht van de eigen geest. 
Ondanks haar leeftijd staat ze nog volop in het leven en reist ze nog steeds de hele wereld over. Om ‘het gezicht van boeddhisme te veranderen’, zegt schrijver Nathalie Goldberg in de film. Maar ook om ‘gewone’ mensen bij te staan en te inspireren. Zo reizen we midden in de winterkou naar een arm afgelegen gebied in Nepal en zien we hoe Joan een groep westerse dokters begeleidt in deze moeilijke omstandigheden. Zij leert hen aandacht te hebben voor wat er in eigen geest gebeurt, zodat zij de ontberingen van die reis kunnen doorstaan én met compassie hun werk kunnen uitvoeren. “Ik heb overal pijn en kan niks meer met mijn rechterarm, maar toch ben ik zielsgelukkig”, vertelt een van hen.

 “Just do it” was een uitspraak van haar eerste leraar op het boeddhistische pad. Op 72-jarige leeftijd draagt Joan dit motto nog altijd uit. Of ze nu een retraite begeleidt, een lezing over compassie in de gezondheidszorg geeft voor een volle collegezaal of wonden verzorgt in Nepal. “Zolang ik het nog kan, doe ik het gewoon. Kijk naar de prachtige documentaire: http://npoplayer.omroep.nl/share/?prid=/VPWON_1220526″ ____________________________________________________________________________________________________________

De dood is niet braaf en de dood is niet stout de dood is niet jong en de dood is niet oud de dood is geen warmte geen ijzige kilte de dood is een veilige heilige stilte.  Toon Hermans.

___________________________________________________________________________________________________________

Sam Baker, (1954) is een Amerikaans singer-songwriter. Hij hield als kind van de muziek van Johnny Cash, en dan vooral vanwege de verhalen die in de liedjes verteld worden. En daar draait het volgens Baker om: verhalen vertellen. Hij ziet zichzelf meer als een schrijver van liedjes dan een vertolker. Hij vertolkt graag meeslepende korte verhalen die hij met weinig woorden zeer beeldend weet te vertellen en met ingehouden begeleiding. Baker heeft een opvallende zangstem, als gevolg van zijn doofheid. In 1986 overleefde hij ternauwernood een bomaanslag die het Lichtend Pad pleegde op de trein waarin hij op weg was naar Machu Picchu (Peru). Baker raakte zwaargewond: een doorboorde dijbeenslagader, een verbrijzelde linkerhand (die hem dwong linkshandig gitaar te leren spelen; in zijn linkerhand kan hij nog wel een plectrum vasthouden) en gescheurde trommelvliezen. Maar Sam Baker nodigt iedereen om te gaan in peace en daar ben ik het van harte mee eens! _______________________________________________________________________________________________________________________

We hebben haast, zijn buiten adem, boos, doodmoe, geïrriteerd. Hoe zouden we anders? We worden bestookt met allerlei prikkels die steeds nieuwe behoeften in ons scheppen. We worden voortgeduwd naar een steeds sneller ritme, geobsedeerd door economische en sociale onzekerheid. We zijn omringd door een groeiende vervuiling, laten ons volproppen met stimulerende en rustgevende middeltjes en we worden achtervolgd door lawaai en verkeer. We laten ons steeds weer paaien met nieuwe beloften van welvaart en we zijn bang voor wat er allemaal nog komen gaat! Hoe zouden we dan nu nog kunnen genieten van de eenvoudige luxe die een persoonlijke innerlijke vrede kan bieden? In onze huidige postmoderne maatschappij zijn de levensvoorwaarden dusdanig dat het een belachelijke wensdroom zou zijn wanneer iemand nog innerlijke vrede zou nastreven. Toch is het ondanks alle drukte mogelijk om in contact te komen met jouw innerlijke vrede en dit innerlijke evenwicht is van grotere betekenis dan je denkt. Het maakt het verschil uit tussen een leven in aanpassing of een leven als vrij mens. Maar je verkrijgt dat niet zonder er iets voor te doen………………………Wat zou een eerste stap voor jou kunnen zijn……………? ________________________________________________________________________________________________________________________

Elk mens, alle gebeurtenissen in je leven zijn er, omdat jij ze erin getrokken hebt. Wat je ermee verkiest te doen is aan jou. (Illusions, Richard Bach) ________________________________________________________________________________________________________________________

Han de Wit (65) is boeddhistisch leraar, die bekend is geworden door de toegankelijke manier waarop hij het boeddhisme voor het dagelijks leven uitlegt. Hij schreef diverse boeken, waaronder de lotus en de roos, Verborgen bloei, en recentelijk Het open veld van de ervaring. Hij geeft lezingen, workshops en cursussen. De vraag die Han de Wit van jongs af bezighield was: hoe komt de menselijke ervaring tot stand? Waarom is er verschil in beleving, hoe komt het dat we eenzelfde situatie de ene keer anders beleven dan de volgende keer? Hij ging psychologie studeren, maar vond op deze vraag geen antwoord. Totdat hij in aanraking kwam met boeddhistische geschriften. Hij studeerde in Amerika bij een boeddhistische leraar en dat doet hij nog steeds. In Nederland ontwikkelde hij de contemplatieve psychologie. ‘Het maakt niet uit in welke traditie je staat’, zegt Han de Wit en hij citeert de Dalai Lama, die zoekers aanraadde om eerst de diepte te zoeken in de eigen traditie. ‘De leer’, zegt hij, ‘dient als ondersteuning op je pad. Of het nu om de catechismus gaat of om iets anders. Wat telt is dat wij er levensmoed uit putten, die ons helpt om door onze levensangst heen te stappen en ons toerust voor het menselijk bestaan. Want pas dan ontwikkelen we compassie voor anderen. Vanuit die openheid druk je de wereld aan het hart.’ Lees meer: Han de Wit.doc ______________________________________________________________________________________________________________________ Waarom hebben alle dingen een naam, vroeg het meisje aan de meester. Het was even stil en hij antwoordde: Wat een mooie vraag! Je naam heb je van je ouders gekregen. Omdat je een naam hebt, kan ik je roepen. En als je komt, kan ik je vasthouden. En als ik je vastpak, kan ik je loslaten. (uit Adempauzes) ______________________________________________________________________________________________________________________

IMG_1053 IMG_1034

Tine Bruins en Bernadette Westenborg zijn afgelopen maand 25 jaar op yogales! Dit verdient een bloemetje en een eervolle vermelding in de nieuwsbrief. Proficiat en klasse dames! We gaan gewoon door! ___________________________________________________________________________________________________________ kop nieuwsbrief nieuw 2.jpg

Het blad BewustZijn is als blad gestopt en gaat nu gratis verder online. Wil je het zien? klik op: www.bewustzijnmagazine.nl ___________________________________________________________________________________________________________  (Tekst Happinez 2008 Dominique Haijtema)

Kiezen? Een pelgrimstocht kan je leven voorgoed veranderen. De eenzaamheid en het afzien onderweg werpen je volkomen terug op jezelf. Toch gaan jaarlijks overal ter wereld miljoenen mensen op weg. Op zoek naar God, naar antwoorden, naar rust en inzicht. Een van hen is de Duitse entertainer Hape Kerkeling. Door de weg te gaan ontdekte hij wie hij is – en verzoende hij zich met zichzelf. ‘Ik ben er even niet.’ Dat zegt Hape Kerkeling (43) tegen vrienden en familie als hij in 2001 op pelgrimstocht gaat naar Santiago de Compostela. Hij wil weten of God bestaat, wat hij ‘verkeerd’ heeft gedaan en bovenal is hij op zoek naar rust. Kerkeling is al ruim twintig jaar een van de succesvolste entertainers van Duitsland; hij heeft tientallen prijzen gewonnen voor zijn komische sketches en tv-shows. De drukbezette entertainer – ‘de Duitse Paul de Leeuw’ – heeft gezondheidsproblemen. Een korte vakantie zal deze keer niet voldoen. Hij beseft dat er iets in grijpend moet veranderen. Onderweg houdt Kerkeling een dagboek bij. Gewoon voor zichzelf, niet met de bedoeling dat later te publiceren. Pas als hij tijdens een talkshow over zijn reis vertelt, wordt hij benaderd door een uitgever. Het boek is tot zijn grote verbazing een overweldigend succes. Alleen al in Duits land zijn er drie miljoen exemplaren verkocht, duizenden Duitsers lopen nu de pelgrimsroute en er was zelfs een tv-programma waarin BD’ers (Bekende Duitsers) werden gevolgd die een deel van ‘zijn’ weg liepen. Lees meer: Een pelgrimstocht kan je leven voorgoed veranderen ________________________________________________________________________________________________________________

Een moderne pelgrim op zoek naar zichzelf. Sebastien de Fooz vertrok in 2005 op weg naar Jeruzalem met een bezemsteel in de hand en amper 50 euro op zak. In zes maanden tijd liep hij zesduizend kilometer en doorkruiste hij twaalf landen: via Centraal-Europa en het Midden-Oosten naar Israël en Palestina. Of hij zijn eindbestemming ooit zou bereiken, was vanaf het begin onzeker. Hij liet zich immers leiden door het onverwachte en door de spontane hulp van mensen. Zijn tocht bracht soms hilarische toestanden mee, soms ergernis, maar vooral ook een andere kijk op drie wereldgodsdiensten: het christendom, het jodendom en de islam. In een tijd waarin conflicten meer en meer blijken te draaien rond religieuze tegenstellingen, zocht de auteur uit of deze drie godsdiensten ons echt tot verschillende mensen maken. Hij luisterde onderweg naar de uiteenlopende verhalen van talloze mensen. Deze spannende solotocht is echter ook een persoonlijke queeste en toont op indringende wijze hoe persoonlijke angsten overwonnen worden en hoe allerlei maatschappelijke vooroordelen stap voor stap ontkracht worden. Het boek is te koop bij Delphius in Oosterhout en kost 19.95 euro en is ook natuurlijk in elke boekenzaak te koop. Wil je meer weten over Sabastien de Fooz kijk op http://www.talitakum.be (Sanne bedankt) _____________________________________________________________________________________________________________________

Renze Ferwerda inspireert niet alleen met zijn lied. Hij is dé bezielde zang-inspirator voor mensen, die willen zingen hij laat je zingen op de manier, die het beste bij je past in cursussen of privé-les schrijf je nú in voor de nieuwe cursus ‘Het pad van de zanger’ start 3-2-2015 of privé-les. Zingend door het leven klinkt als een zorgeloos bestaan. Vrolijk, licht en met de onbevangenheid van een kind. Wie wil dat niet? Veel mensen met een verlangen om te zingen ontdekken in de lessen van Renze de ‘zanger(es) in zichzelf’. Mensen die dat van zichzelf nooit gedacht hadden, ‘zingen!’. Maar ook professionele zangers en zangeressen, die soms zingend ‘moeten’ presteren, brengt hij terug bij bezieling, plezier en vertrouwen in zichzelf. Renze laat je zingen op de manier, die het beste bij je past. Hij leert je naar je eigen stem te luisteren, erop te vertrouwen en er liefdevol mee om te gaan. Hij laat je je eigen zang- en stemkwaliteiten ontdekken en je leert voor die kwaliteiten te gaan staan. Dat maakt je krachtig en gelukkig zodat je onbevangen, zingend door het leven gaat. Renze geeft zang cursussen met pianobegeleiding, privé lessen, thema workshops, zangdagen en individuele presentatie coaching. Naast zijn lespraktijk zingt en coacht Renze ook in het bedrijfsleven. Voor meer informatie kijk op www.renzeferwerda.be ________________________________________________________________________________________________________________________ Alles wat je denkt dat je bent, dat ben je niet: je bent veel meer dan dat….. ________________________________________________________________________________________________________________________

15 redenen om elke morgen water met citroen te drinken. Als je op zoek bent naar een makkelijke manier om je leven en je gezondheid te verbeteren, zoek dan niet verder. Je kunt jezelf heel makkelijk aanwennen om direct ’s morgens te beginnen met het drinken van citroenwater. Dat zal enorm veel effect hebben op je algehele gezondheid. Probeer het een tijdje, je zal waarschijnlijk niet meer zonder willen. De verfrissende smaak zorgt er niet alleen voor dat je ’s morgens goed wakker wordt, het helpt ook bij het op gang brengen van de spijsvertering en het voltooit de natuurlijke ontgiftingsprocessen van het lichaam… Bovendien zitten citroenen vol met vitamine B, C, calcium ijzer, magnesium, kalium, enzymen, antioxidanten en vezels. Volgens de Ayurvedische filosofie, zorgen de keuzes die je betreffende je dagelijkse routine maakt ervoor dat je óf weerstand opbouwt tegen ziektes, óf je breekt je weerstand af. Dus waarom zou je nog wachten met je dag een vliegende start te geven door middel van deze supermakkelijke ochtendroutine. Het biedt eindeloos veel voordelen en hieronder heb ik de 15 belangrijkste op een rijtje gezet. Lees meer: 15 redenen om elke morgen water met citroen te drinken _____________________________________________________________________________________________________________________

Margriet Sjoerdsma trekt met een tribute aan Eva Cassidy, door de theaters in Nederland. 26 Maart is ze in de Kring in Roosendaal en 18 April in De Maagd in Bergen op Zoom. De violist naar Margriet is de broer van de veel te vroeg overleden zangeres Eva Cassidy. Dit nummer is geschreven door Gordon Lightfoot. __________________________________________________________________________________________________________________ IMG_1065 Expositie in het Stiltecentrum. Monique van Riel exposeert van 25 januari tot en met 22 februari 2015. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur Arendstraat 35, Oosterhout. Meer kunst zien, kijk op:  http://www.mon-art.nl/ ___________________________________________________________________________________________________________________  hand alleen

Leren mediteren is de mooiste gift die je jezelf in dit leven kunt geven! Wat mediteren en meditatie is valt eigenlijk niet te omschrijven, omdat de ervaringen met meditatie voor iedereen anders zijn. Mediteren en de dingen die gebeuren tijdens de meditatie zijn persoonlijke ervaringen en je kunt het mediteren dan ook het beste vergelijken met het kopen van iets voor je huis of van kleding; ook dat is, net als de ervaring met mediteren, puur persoonlijk. Een kwestie van wat er het beste bij jou past, wat je zelf het prettigst vindt. Mediteren kan ook verband houden met het ontdekken van jezelf of met het zoeken naar de zin van het leven.  In het Oosten hebben ze een mooi gezegde: de beste tijd om een boom te planten, is twintig jaar geleden. De een na beste tijd is nu. Wie nog nooit heeft gemediteerd,  kan er alsnog meer beginnen, daarvoor is het nooit te laat. Wetenschappelijk is bewezen dat mediterende werknemers een hogere frustratietolerantie, een beter arbeidsklimaat, vrolijkere en optimistische stemmingen en hoger energieniveau hebben, ook verminderen spanningen en vermoeidheid. Mediteren is overal goed voor, alleen je gras gaat er niet harder van groeien. Wat gebeurt er met je als je mediteert? Meestal hebben we veel drukte om ons heen. Onze aandacht gaat naar de buitenwereld. We zijn bezig met materiële zaken, we lezen kranten, kijken nieuwsberichten, raken gewend aan geweld op t.v. die ons oppervlakkig bezighouden. We zijn zuinig op onze materiële bezittingen en besteden veel aandacht aan al onze apparaten en vervoersmiddelen. Zijn we ook zo behoedzaam met ons innerlijke zelf? Meditatie brengt je weer bij je natuurlijke staat van bewustzijn. Het is een weg naar binnen en actief blijven in de buitenwereld. Meditatie is een weg naar zelfkennis en het helpt onszelf te aanvaarden en onze leefsituatie van het moment. Meditatie opent je hart. Wat ten goede aan jezelf komt, komt ook ten goede aan de wereld.  Mediteren is zo simpel als ademhalen. Er zijn jammer genoeg alleen hele volksstammen die er erg ingewikkeld over doen. Onnodig en eeuwig zonde, want als het Westen toch iets van de Oosterse rust zou kunnen integreren bij zichzelf en de jeugd dan zouden we er met zijn allen een stuk gezelliger, veiliger en gezonder bijzitten. Mediteren op een stoel is net zo effectief als in de volledige lotuszit. Denk aan die bomen uit het oosten: het is nooit te laat. Volg vrijblijvend een gratis proefles “meditatie” en ervaar of het iets voor jou is op dit moment? Je hebt verschillende vormen van meditatie. Je hebt zenmeditatie, mindfulnessmeditatie, vipassanameditatie, etc. De vorm die mij het meeste inspireert is de mantrameditatie. Mantra’s zijn woorden die bestaan uit psychisch krachtige lettergrepen die alle lagen van het bewustzijn beïnvloeden.  De mantra’s zijn afkomstig van wijze mensen die hun leven lang gezocht hebben naar innerlijke vrede. Deze vorm komt in alle culturen voort, de bedoeling is het tot stilstand brengen van de geest, zodat het bewustzijn woordeloos kan worden ervaren en het ego naar de achtergrond verdwijnt. De mantra’s zijn heel muzikaal, waardoor je vanzelf gemakkelijk mee kunt gaan in de herhaling, ritme en sfeer. Waar en wanneer: In de Ridderstraat 71 in Oosterhout op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur en op vrijdagmorgen van 09.00 tot 10.30 uur. Door wie? Yoga en ontspanningsdocent Piet van der Pluijm. Voor informatie bel: 0162 – 450832 of 06-25276590. __________________________________________________________________________________________________________

Roué Verveer ,  (1972) is een Nederlands cabaretier, presentator en acteur. Verveer is vanaf 1999 lid van het comedygezelschap Comedytrain. Sinds 2002 heeft hij eigen theatershows. In het najaar van 2011 presenteerde hij samen met Daphne Bunskoek het NTR-programma De Slavernij. Dit filmpje laat weer een duidelijk verschil zien tussen mannen en vrouwen.

2 Reacties

 • Marja Vis,
  Geplaatst 1 februari 2015 13:48

  Wat lief Piet, dat je het ZondagmorgenZingen in je Nieuwsbrief hebt gezet!
  Ik was blij verrast!
  Dank nogmaals voor de mooie en leerzame workshop Geweldloze Communicatie. Een aanrader!
  Fijne zondag verder,

  Liefs, Marja

 • Annelies,
  Geplaatst 11 februari 2015 21:06

  Hoi Piet
  Bedankt weer voor de nieuwsbrief.
  Wat een inspiratie geweldig.
  M.V.Gr Annelies

Plaats reactie