Nieuwsbrief Januari 2015

IMG_1009 - kopie

Deze nieuwsbrief gaat over verandering en vernieuwing. Waar liggen de kansen? Een crisis brengt ons terug naar de basis van ons bestaan. Een crisis bevat kansen om oude situaties los te laten en deze opnieuw, op een betere, meer logische manier in te richten. Laat je oude waarheden los. De kunst zit in het goed waarnemen en accepteren van wat is. Na acceptatie kies je er voor om je eigen hart te volgen. Wat maakt jou uniek? Waar kan ik toegevoegde waarde leveren? Hoe kan ik nieuwe mogelijkheden ontdekken? Hiervoor heb je in ieder geval een positieve stemming nodig. Neem vervolgens de verantwoordelijkheid om nieuwe dingen uit te proberen. Ga ontdekken wat werkt. Focus op vernieuwing. Er zijn altijd mogelijkheden. En het mooie van deze tijd is dat je mogelijkheden heel snel kan uitproberen middels internet, sociale media, etc. Gewoonten maken oud en daarmee verliezen we onze creativiteit. Jong blijf je door de bereidheid tot verandering. Ik wens iedereen een vernieuwd 2015 toe met  veel positieve veranderingen,  gezondheid, inspiratie, bijzondere ontmoetingen en creativiteit en veel vertrouwen en zoals op de foto: het hoeft niet snel te gaan!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Verandering en vernieuwing!

Verandering is de enige constante in het leven, dat is voor ons allen een gegeven. Wat vandaag nieuw is, is morgen oud, dat maakt wat ons bestaan levend houdt. Vernieuwing is altijd toekomstgericht, daarom heeft elke volgende dag een ander gezicht. Verleden, heden en toekomst zijn onomstotelijk met elkaar verbonden, elke minuut telt, ja zelfs de seconde. Het komende jaar zal onvergelijkbaar zijn met het vorige, doordrenkt met gebeurtenissen, zeker ook buitensporige. Zowel in je eigen kleine wereld als mondiaal zijn ze onvermijdelijk, maar ze overkomen ons allemaal.

Toch heb je je leven vooral in eigen hand, ook al zijn eigen keuzes soms riskant. Daarbij wil je gewoontes niet graag ontduiken, een mens koestert nu eenmaal graag bepaalde gebruiken. Het geeft je leven rust en stabiliteit om voort te kunnen in onze roerige tijd.  Toch is er vast wel eens een reden om je gewoontes te ontleden. Daarna kun je je energie in nieuwe dingen steken, vooral als je hiermee gewoontes kunt doorbreken.  Een mooi moment is het begin van het nieuwe jaar, zo’n moment helpt vooral de grote twijfelaar.
Wat 2015 jou ook zal brengen, ik wens je dat het je leven in gezondheid zal verlengen. Liefde, inspiratie en vrede wil ik je gunnen om het nieuwe jaar weer helemaal aan te kunnen. (Paul Gitse
ls)

__________________________________________________________________________________________________________

 piet Veranderen. We verwachten vaak onbewust in het leven stabiliteit, maar dat is niet realistisch. Ons leven is vaak een grote aaneen schakeling van veranderingen! Er zijn onvermijdelijke veranderingen in ons leven, sommige veranderingen overkomen je, andere verkies je zelf. Veranderingen brengen veelal emoties met zich mee, emoties van angst en onzekerheid, verdriet en boosheid etcetera. De kunst is om bij veranderingen in jezelf te blijven geloven, in je eigen veerkracht en creativiteit. Natuurlijk is acceptatie ook belangrijk en mogen jouw emoties er ook zijn! En toch als je het direct vraagt wil iedereen veranderen, we willen betere relaties, meer inkomen, een droombaan, slechte gewoonten loslaten, meer zelfvertrouwen, meer tijd en gelukkiger zijn. Toch lijkt het soms alsof we niet kunnen bereiken wat we willen. Alsof we onszelf tegenwerken. We willen wel maar het lukt niet. Deze tips leggen uit waarom verandering soms moeilijk is en helpen je meer inzicht te krijgen in het bereiken van je doel. Lees meer: Verander tips

____________________________________________________________________________________________________________

Werken aan innerlijke vrede Nieuwe app voor de Iphone of Ipad gebruikers. Veranderingen zorgen voor andere gebruiken en wellicht heb je net geen Ipad of Iphone. Heb dan nog even geduld er wordt aan gewerkt dat deze app ook op android gaat werken, dus ook op een samsung, agnus etc. Wat staat erop? Hij is nog niet compleet, maar er staan nu een aantal visualisaties op: Het kind in jezelf, De berg en Afvalstoffen afvoeren. Ook staan er ontspanningen op: De waterbron, De elementen en De zee. Aan de kwaliteit van het geluid wordt gewerkt. Momenteel heb ik professionele apparatuur om het goed op te nemen. Er komen ook oefeningen op te staan, zodat je thuis kunt oefenen. Maar we en dan bedoel ik mijn schoonzoon Gordon en ik zijn gewoon gaan doen en stellen jouw feedback daarom ook zeer op prijs. Klik op de link en je kunt heb gratis downloaden:  https://itunes.apple.com/nl/app/werken-aan-innerlijke-vrede/id921259377?mt=8&uo=4

___________________________________________________________________________________________________________

Tweedaagse workshop: Geweldloze Communicatie! 30 en 31 Januari 2015. In ons dagelijks leven komen we allemaal situaties tegen die ons uitdagen. Hoe we er op reageren ligt aan onze achtergrond, aan wat wij uitstralen en hoe we op dat moment in ons vel zitten. Hoe meer harmonie er in onszelf aanwezig is, hoe meer harmonie we verspreiden. Geweldloze communicatie maakt zaken duidelijk en helder. Het blijkt effectief in conflictoplossing, in de opvoeding, in het eigen groeiproces, in relaties en op het werk. Het laat je kracht naar buiten komen en maakt verbindingen uit liefde met de ander. In deze communicatie draagt ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Geweldloze communicatie begint met vrede van binnen. Zolang er onrust en irritatie in ons aanwezig is, wil dat er uit en zullen we dat communiceren, in woorden maar vooral in ons zijn. Het wordt een avond en een dag, waarbij we de vijf basisbegrippen van de geweldloze communicatie gaan verkennen. Waarneming – gevoel – behoeften – verzoek – mededogen. Docent: Piet van der Pluijm, yoga- en ontspanningsdocent. Datum: Vrijdagavond 30  van 20.00 tot 22.00 uur en Zaterdag 31 Januari van 09.00 tot 17.00 uur. Plaats: Ridderstraat 71, 4902 PA in Oosterhout. Opgave: 0162 450832. 75 euro inclusief, lunch, koffie of thee en tekst. Geweldloze Communicatie kan niet zonder mededogen en compassie, wil je hier méér over lezen klik dan op: Mededogen en compassie.

Terugkomdag Geweldloze Communicatie 28 Februari 2015. Ieder half jaar is er een terugkomdag om te oefenen. Om met een aantal deelnemers die de basiscursus hebben gedaan te oefenen in geweldloos communiceren, om de stappen die daar voor nodig zijn, weer in praktijk te brengen met alle moeite die ons dat soms kost. Het gaat weer om het herkennen van de jakhals en de giraf in jezelf. De datum is zaterdag 28 Februari, aanvang 09.00 uur en einde 17.00 uur, inclusief lunch 50 euro. Meld je tijdig aan want ik werk met maximaal 6 deelnemers. Gegevens zie hierboven.

________________________________________________________________________________________________________

Soms heb je van die dromen die je wakker houden, tot je ze uitvoert!

________________________________________________________________________________________________________

Wijze  les. Op een dag vraagt een leraar aan zijn leerlingen om zich voor te bereiden op een test. De leraar legt bij iedere leerling een omgekeerd blad op tafel. Nadat de leraar alle bladen heeft uitgedeeld, zegt hij: “Draai nu het blad maar om en kijk ernaar.” Tot ieders verbazing is het een wit vel met in het midden een zwarte stip. De leraar zegt vervolgens:  Schrijf een essay over wat je ziet. Alle leerlingen zijn verbaasd en beginnen te schrijven. Na verloop van tijd leveren ze hun essay bij de leraar in. De leraar kijkt naar de verhalen en iedereen wacht in spanning af. Zo,” zegt de leraar “deze test diende als een les in het leven. Geen één van jullie sprak over het mooie witte vel. Een ieder heeft zijn aandacht gericht op de zwarte stip. Hetzelfde gebeurt in ons leven. In het leven hebben we een groot wit vel om naar te kijken, maar we richten ons vaak op de zwarte vlekken. “Het leven is een geschenk van de natuur, aan ons gegeven met liefde en genegenheid. We krijgen genoeg redenen om het leven te vieren en te genieten van de wonderen die iedere dag gebeuren.

______________________________________________________________________________________________________

Drs. Ben Tiggelaar (1969) is onderzoeker en auteur op het gebied van verandering en gedrag. Hij staat te boek als een van de absolute topsprekers en trainers op zijn vakgebied. Ben schreef hiervoor verschillende boeken over management en verandering, waaronder de besteller DOEN! Hij schrijft columns voor tijdschriften en wil je meer van hem weten kijk op: www.bentiggelaar.nl

___________________________________________________________________________________________________________________

Vernieuwing begint bij ……… het doorgeven van ……… Dromen!

_________________________________________________________________________________________________

Wat was het weer mooi de Top 2000. Ik vond dit liedje van Frans Pollux uit Venlo, verassend mooi. Wat een mooie tekst en speciaal voor de Limburgers goed leesbaar en voor ons een uitdaging. Maar een ding is zeker, houd elkaar meer vast in 2015!

_______________________________________________________________________________________________________________

Toekomst – verandering? Geef iedereen een basisinkomen! in den beginne waren er de banken ze leenden aan iedereen tegen percentages hoger dan je spaargeld opbracht. De bankiers verzonnen constructies voor onze gelden en pensioenen zo ingewikkeld dat ze het zelf niet meer begrepen laat staan dat wij het snapten!

En voilà daar was de krediet crisis. We hebben heel lang in een roze luchtbel geleefd en krijgen nu al jaren een correctie naar de realiteit. De Chinezen hebben een teken voor het woord ‘crisis’ en dat is precies hetzelfde als het woord ‘kans’. Ik wil maar zeggen: we moeten er een onwankelbaar vertrouwen in krijgen dat het in de toekomst beter wordt. Misschien niet morgen, maar wel over vijf jaar.” “Positief aan de kredietcrisis is dat het een wereldwijd probleem is, en niet van één bedrijf of één land. We moeten dus samenwerken om het op te lossen en ervan leren, zodat we de volgende keer niet weer collectief in een illusie gaan geloven. “We moeten ons niet laten leiden door de angst van de media. In tijden van nood en angst is dit het ergste wat je kunt doen. Het is een tijd van vernieuwingen. “We gaan nu naar een systeem waarbij er genoeg is van alles en er een nieuwe kans komt om op een andere manier, vanuit een ander bewustzijn en perspectief vorm te geven aan je leven. Hoe?

Stel: iedereen krijgt maandelijks 1500 euro op de rekening. Onvoorwaardelijk, of men nu werkt of niet. Voor je in hoongelach uitbarst: de afschaffing van slavernij, kinderarbeid en zelfs de oprichting van Europa waren ooit soortgelijke onmogelijke ideeën. Hét meest gehoorde tegenargument – dat het niet betaalbaar is – zette Panorama aan het denken. Wat doet gratis geld met een mensenleven? “Ik won 2000 euro per maand met Win For Life en ik werk nu meer dan ooit”, legt An uit. An is een doorsnee Vlaamse vrouw. Extra geld zet mensen niet aan tot luiheid, zo blijkt. We trokken ook naar Namibië waar een experiment met een basisinkomen tot spectaculaire resultaten heeft geleid. Mensen zélf laten beslissen over hun leven door gratis geld werkt beter dan de conventionele ontwikkelingshulp. Het idee is niet nieuw er zijn al veel werkgroepen jaren mee bezig, maar ook zij heel blij met de hernieuwde groeiende aandacht voor een basisinkomen, vooral door de schijnbaar onoplosbare sociale onrust. Tijd lijkt het om in actie te schieten. Zoals … in Zwitserland. Inderdaad, Zwitserland, niet alleen het land van bergtoppen, banken en tennisgenie Roger Federer. In 2016 komt hier een referendum over een basisinkomen, betaald door de staat. Panorama wil ook de denkoefening concreet maken en liet het basisinkomen voor België berekenen. Een prachtige documentaire, die je zeker na laat denken. http://www.canvas.be/programmas/panorama/0ae8483d-7adc-43fd-b56f-3327fab14082

___________________________________________________________________________________________________________

Wat zou de wereld anders zijn als er in plaats van leed en pijn, geluk, mededogen en respect in ons heersen zou, verbondenheid, samenwerking en als oorlog niet meer bestaat. En landen en steden uit puin en as voorgoed herrezen zijn.

Wat zou de wereld anders zijn als er eens mensen zouden zijn, die niet alleen op eigen hun rechten staan, maar bruggen slaan naar elkaar, en iedereen helpen in nood. De strijd met de honger en dood zou dan weer hoopvol zijn.

Wanneer de wereld anders is, als iedereen genezen is van zucht naar macht die alle oorlog bracht. Dan krijgt de vrede veel meer kans en is er weer hoop en toekomst voor iedereen.

__________________________________________________________________________________________________________

Bewuster ouder worden! Albert Sonnevelt (1960) combineerde na zijn studie psychologie zijn kennis met de wijsheid van oosterse en westerse geneeskunde. Zijn praktijk voor Integrale Psychotherapie leidde in 1995 tot de oprichting van Sonnevelt Opleidingen. In deze korte documentaire legt hij de basis uit van zijn boek: De levenscode, wat gaat over bewuster ouder worden.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Bewust en vitaal ouder worden?“Ik ben versleten,” hoor ik zo vaak. “Nee hoor,” roep ik dan vrolijk. “Slijten kun je niet. Als je veel loopt, komen er wel gaten in je schoenen, maar niet in je voeten. Je spieren worden sterker en er komt eelt op je voeten, maar ik heb dit nog nooit bij schoenen gezien.” Naarmate we ouder worden, worden onze gewrichten stijver. De doorbloeding van de spieren wordt minder, waardoor voedingsstoffen minder goed worden aangevoerd en afvalstoffen minder goed worden afgevoerd. Gevolg: verzuring en stijfheid. Het ouder worden komt vaak met gebreken. Yoga leert je inzien dat je meer bent dan alleen maar een lichaam. Yoga is niet prestatiegericht en is dus uitermate geschikt voor mensen met een fysieke beperking en ouderen. Tijdens de les leer je te bewegen binnen je eigen grenzen en leert je daar niet aan voorbij te gaan. Je leert je  lichaam opnieuw te ervaren, beleven en te ontdekken. Het maakt daarin niet uit wat je niet meer kunt. Dat weet je vaak al. Maar kijk vooral naar wat nog wel mogelijk is. Het uitgangspunt tijdens de yoga les zijn dus jouw mogelijkheden. Vanuit dit punt gaat je verder. Yoga leert je te accepteren wat onveranderbaar is. Ergens aan vast blijven houden wat niet meer is, kost je heel veel energie en brengt je niet verder. Yoga helpt je dat te leren accepteren in het moment. Soms zijn dat mooie dingen, soms verdrietige dingen. Maar wat zich ook aandient,  het is zoals het is en daar heb je in het moment mee te dealen. Tijdens de les worden de yoga oefeningen rustig en in aandacht uitgevoerd. De oefeningen duren niet te lang en zijn niet te zwaar. Elke les begint met onbelaste bewegingsoefeningen. Door de herhaling kun je ze onthouden en thuis beoefenen. Door onbelaste bewegingsoefeningen te doen, kun je  ervaren dat het lichaam soepeler gaat bewegen en zal de energie weer gaan stromen. Door belastende oefeningen kunnen klachten ontstaan en dat is wat we tijdens de les willen vermijden.

Als we ouder worden of fysiek worden beperkt is er in het leven nog zoveel te beleven, te ervaren, te delen, te doen. Als we ouder worden of iets gaan mankeren maken we de balans op van ons tot nu toe geleefde leven. Je kunt gaan kiezen wat voor jou  nu echt van belang is in het leven. Stilzitten ondersteunt dit proces. Ook wordt er tijdens de les aandacht besteed aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Kortom, Yoga aan ouderen en mensen met een fysieke beperking is een aanrader voor iedereen die bewust en vitaal ouder wil worden en niet door fysieke beperkingen achter de geraniums wil blijven zitten. De lessen Yoga voor ouderen worden verzorgd op Donderdagmorgen om 10.00, 13.30 of 14.30 uur.De lessen duren een uur, bij dansschool Minneboo, Rulstraat 9, Oosterhout. Kosten zijn 22.50 per maand.Bel me gerust voor informatie en natuurlijk begin je met een proefles. 06-25276590 of pietvanderpluijm@hetnet.nl

________________________________________________________________________________________________________

Spring altijd in het diepe. Het ondiepe doet namelijk zeer!

________________________________________________________________________________________________________

WORKSHOP YIN YOGA met een meditatie & klankontspanning door Jolanda Groeneveld, zondag 11 januari 14.00-17.30 uur. Locatie: Satya yoga & meditatie, Frans Halslaan 44, Oosterhout. Prijs: €25 Info: www.satyamantramusic.nl

WORKSHOP MANDALA MOZAIEKEN. Een heerlijk rustgevend, creatief dagje uit! Locatie: Frans Halslaan 44, Oosterhout Info: www.workshopmozaiek.net

_______________________________________________________________________________________________________________________

Ik zie de groene bomen en ook de rode rozen, ik zie ze bloeien voor jou en mij. En ik denk bij mezelf, wat een mooie wereld, Ik zie de blauwe lucht met witte wolken, de heldere gezegende dag en de heilige donkere nacht, en ik denk bij mezelf: wat een wondermooie wereld. De kleuren van de regenboog, zo mooi in de lucht net als de gezichten van alle voorbijgangers, Ik zie vrienden die elkaars hand schudden, ze zeggen: “Hoe gaat het?” Ze zeggen echt: “Ik houd van je”. Ik hoor baby’s huilen, ik zie ze opgroeien. Ze zullen meer leren dan ik ooit zal weten. En ik denk bij mezelf: wat een wondermooie wereld. Ja, ik denk bij mezelf: wat een wondermooie wereld!

_________________________________________________________________________________________________________________________

Veroudering kun je niet tegenhouden, vernieuwing wel. Hans van Mierlo.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Een wandeling aan zee : een inspirerend en onthullend verhaal over vernieuwing en verandering Een autobiografisch relaas van een vrouw in een midlife crisis die een bijzondere oudere vrouw ontmoet. De schrijfster heeft haar man tijdelijk verlaten en overdenkt haar leven en vooral de toekomst tijdens een jaar in een strandhuis. Tijdens een strandwandeling ontmoet ze de ruim 90-jarige Joan Erikson, wier man, een psychoanalyticus, in een verpleeghuis woont. De vrouwen sluiten vriendschap en de oudere, maar zeer vitale Joan stimuleert de jongere Joan om over het leven na te denken en over haar gevoelens te praten. Hierdoor voelt jongere Joan zich geïnspireerd om haar problemen aan te pakken en er op een andere manier naar te kijken. Een zeer inspirerend verhaal over vriendschap, vernieuwing en veranderen. Deze roman is het derde deel uit een serie (na ‘Een jaar aan zee’ en ‘Samen aan zee’) en heeft een midlifecrisis als onderwerp. Hoe ga je om met je veranderde rol als vrouw, moeder en echtgenote. Oudere Joan laat zien dat ouder worden, mits het lichamelijk goed gaat, voor veel vreugde kan zorgen. Heel onthullend en stimulerend.

______________________________________________________________________________________________________________________

10-26-2010[1] Lezing PRI – DINSDAG 27 JANUARI 2015 Past Reality Integration® Ontwar je emoties en leef ten volle. Heb je het gevoel dat je altijd beter kunt en moet? Schuif je belangrijke zaken voor je uit? Wil je weten hoe je de balans tussen werk en privé beter kunt bewaken? Zou je liefdevoller willen omgaan met je kinderen en partner? PRI leert je misleidende gevoelens en gedachten, ontstaan in het verleden, te ontwarren. Hierdoor ontdek je het heden voor wat het werkelijk is: meestal verrassend onbelast. Dat maakt voor jezelf en de mensen om je heen, een wereld van verschil. De lezing wordt door Loes Gijbels PRI therapeute verzorgd. Locatie: Bibliotheek Centrum Oosterhout, Arendsplein 62. Toegangsprijs: 5,00 Euro inclusief koffie/thee. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Aanmelden : colettewinkens@planet.nl. Meer informatie over PRI: www.PRIonline.nl

________________________________________________________________________________________________________________________

Sommige filmpjes hebben geen tekst nodig!

_________________________________________________________________________________________________________________

Workshop kennismaking Ayurvedische keuken: zaterdag 14 Maart 2015. Ayurvedisch koken is een manier van zorg dragen voor ons lichamelijke en geestelijk welzijn. Voor ieder mens is dit anders. Het voedsel dat hij of zij tot zich neemt hoort daarop te worden aangepast. Maar hoe kook je Ayurvedisch met Nederlandse groenten, specerijen en kruiden. In de workshop gaan we kijken welke constitutie je hebt, wat de Ayurvedische keuken zo speciaal maakt en er wordt ook gegeten. Datum zaterdag 14 Maart, aanvang om 14.00 uur en einde om ± 20. 00 uur. Kosten 55 euro. Inclusief maaltijd en syllabus. Plaats: Ridderstraat 71, 4902 PA in Oosterhout. Voor méér informatie klik: Voeding is meer dan datgene wat je tijdens het eten in je mond steekt  Opgeven 0162-450832. Plaats: Ridderstraat 71, 4902 PA Oosterhout.

______________________________________________________________________________________________________________

 Goede voornemens? Meijke van Herwijnen (1974) is voedingswetenschapper en trainer/coach in persoonlijke ontwikkeling. Met haar bedrijf Visiom leert ze mensen hoe ze zich goed kunnen voelen. Meijke heeft Weg met de weegschaal en het weg met de weegschaal super dieet en meer energie geschreven, haar laatste boek heet meer rust. Meer weten van Meijke kijk op:  www.visiom.nl Op you-tube vindt je een aantal filmpjes die zeker de moeite waard zijn om te bekijken als je graag wilt afvallen natuurlijk.

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

vlinder

Gedachten. Kijk naar je gedachten en laat ze dan weer los. Wat zou dat fijn zijn als het zo gemakkelijk ging, als je je gedachten zo maar los zou kunnen laten. De moderne psychologie vergelijkt de menselijke geest met een vlinder die de kleur aanneemt van het blad waar ze op gaat zitten. De vlinder wordt datgene wat haar aandacht trekt. Ook wij worden wat we in gedachten nemen. Als ons denken alleen bezig is met anderen, dagelijkse kopzorgen, telefoonre­keningen, rancune en dergelijke, zal het die kleur aannemen. Als ons denken wordt gevuld met vreugde, dankbaarheid en vitali­teit, zal de kleur van ons denken daarmee overeenkomen.

Probeer eens te beginnen om de verwach­tingen van anderen los te laten. Loop niet vooruit op een situatie, maar laat het moment zelf bepalen wat zinvol is om te doen. Heb vertrouwen in het nu en als je pijn hebt, weet dan dat achter die pijn vreugde ligt. Ga, om bij die vreugde te komen, eerst liefdevol naar je pijn toe en vraag wat ze jou wil zeggen. Probeer je denken positief te kleuren met gedachten aan rust, vrede, begrip, eenvoud, openheid en opgewektheid.

________________________________________________________________________________________________________________

Robert Gass, muzikant, schrijver en oprichter van Spring Hill Music, is al langer een bekende musicus op het gebied van menselijk bewustzijn. Als een zeer gewaardeerde componist, performer en artiest, heeft Robert meer dan twintig albums muziek vrijgegeven om de menselijke geest te verheffen met zijn befaamde koor groep On Wings of Song. Met een carrière van klassiek, rock, en vooral chant, werd zijn opname van Om Namaha Shivaya bejubeld door New Age Journal als “een van de meest invloedrijke platen van de afgelopen 20 jaar. Voor meer informatie over Robert ga naar zijn website –sacredunion.com

_____________________________________________________________________________________________________________________________

De weg maakt niet uit; alle wegen zijn waardevol. Het belangrijkste is dat je een weg volgt met je hart!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Mirtel Gommans is in 1972 geboren. Na het VWO volgde ik een MBO, HBO en WO studie in de geestelijke gezondheidskunde omdat ik al op jonge leeftijd geïntrigeerd raakte door het feit dat de uiterlijke wereld zo totaal kan verschillen met de innerlijke wereld. Want “Wat bepaalt nou dat iemand zich zo gedraagt, voelt en denkt?”.  Deze korte documentaire is opgenomen tijdens het programma “Goeienmiddag” op de regionale zender Limburg 1. Naar aanleiding van het boek: Noten kraken van Mirtel. Als je wilt weten wat deze veelzijdige persoonlijkheid  bezig houdt, dan kun je kijken  op:  www.mirtelgommans.nl

______________________________________________________________________________________________________________

  de-voeten-ayurvedische-massage-463465-regular[1] 

Nieuw! Een Ayurvedische massage ervaren!  Een Ayurvedische massage is gebaseerd op de oude gezondheidsleer van de veda’s. In deze oude traditie wordt er geen onderscheid gemaakt tussen lichaam en geest, ,maar wordt ervan uitgegaan dat de hele kosmos is opgebouwd uit vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. In ieder mens, iedere creatie, zijn de vijf elementen in een unieke samenstelling aanwezig. Verstoring van het oorspronkelijke evenwicht dat jou tot een uniek mens maakt, leidt tot onbalans of dat nu fysiek, emotioneel of psychisch is. In de Ayurvedische massage wordt je via het fysieke lichaam geholpen om weer terug te keren naar balans in jezelf. Een Ayurvedische massage heeft een diepe doorwerking omdat het inwerkt op je hele energie systeem. De massage kan een belangrijke ondersteuning zijn in een rei­niging, bijvoorbeeld na veel medicijngebruik, maar kan ook heel goed een ‘onderhoudsmiddel’ zijn om jezelf in balans te houden. Natuurlijk is het ook iets om jezelf lekker mee te verwennen. Het is een heel verzorgende, reinigende en rustge­vende massage. De kosten zijn 60 euro en de massage duurt 1.5 uur. Plaats: Ridderstraat 71, 4902 PA in Oosterhout. Tel 0162-450832.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Word als stromend water in vrijgevigheid en hulpvaardigheid.

Word als de zon in compassie en mededogen.

Word als de nacht in het bedekken van andermans tekortkomingen.

Word als de aarde in bescheidenheid en nederigheid.

Word als de zee in verdraagzaamheid.

Wees zoals je jezelf voordoet, of doe je voor zoals je bent. (Mevlana Rumi soefist)

_______________________________________________________________________________________________________________

Vernieuwing en verandering heeft veelal met de toekomst de maken! Maar van het verleden kunnen we heel veel leren. Dit filmpje is niet goed van kwaliteit en is al in 1992 opgenomen, tijdens de olympische spelen van Barcelona. Derek Redmond is een 400 meter loper en heeft zijn hele jeugd afgestemd op dit unieke moment en vertrekt als een van de favorieten, maar dan……….

______________________________________________________________________________________________________________

_MG_6712[1] Concertlezing Martine Slangen met John van Kleef. Zondagmiddag 18 Januari om 15.30 uur in Schipluiden, Zuid Holand. De lezing: Leven vanuit de stem in je hart, wordt verzorgd in een van de mooiste kerkjes in Nederland, genaamd ophodenpijl. De kosten zijn 5 euro. kijk op www.ophodenpijl.


unnamed

Even voorstellen: Mijn naam is Rob Janssens. Door de nodige veranderingen in mijn leven ben ik een aantal jaren geleden de driejarige HBO opleiding als voetreflexzonetherapeut gestart die ik in 2013 succesvol heb afgerond, iets dat al heel lang op mijn verlanglijstje stond. De opleiding tot voetreflexzonetherapeut heeft voor mij een nieuwe dimensie in mijn leven aangeboord, dat voor mij tot een grotere vorm van zingeving heeft geleid. Lees meer: Rob Janssens massagepraktijk (2)

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Een zwak voor kaas, chips, nootjes, hartig, biertje, taartjes of toetjes . ‘s Avonds laat toch nog even naar het benzinestation om die reep chocolade te halen… Van sommige voedingsmiddelen en dranken loopt het water je in de mond. Je hebt vast weleens gehoord van het Pavlov-effect. Watertanden is bij mensen een natuurlijke reactie bij het denken aan of zien van lekker voedsel. De Rus Pavlov heeft in het begin van de 20e eeuw veel studie gemaakt van het zogenoemde conditioneren. Als een hongerige hond voedsel krijgt aangeboden, volgt automatisch de natuurlijke reactie van kwijlen. In de taal van Pavlov wordt het voedsel de ongeconditioneerde (= natuurlijke) stimulus genoemd. De natuurlijke reactie ‘kwijlen’ noemt hij de ongeconditioneerde respons. Bij voorlichting wordt het leren door stimulusconditionering nog wel gebruikt om attitudes te wijzigen, bijvoorbeeld om roken af te leren. Jouw lichaam en geest zijn op veel manieren geconditioneerd. Ze reageren standaard op opstandigheden die de voorbode zijn van een bepaalde gebeurtenis. Stel dat je bijvoorbeeld een tijd lang elke keer een koek of een reep eet als je op het station bent. Dan zal iets jou ‘station’ en ‘suiker’ aan elkaar koppelen. Grote kans dat het insuline gaat aanmaken om de suiker te verwerken, ook als je niet van plan was om deze keer een reep te kopen. Het gevolg: je bloedsuikerspiegel daalt en je krijgt zin in een koek of reep. Het is nu een goed moment om je conditioneringen te veranderen, doe je mee?

___________________________________________________________________________________________________________________

unnamed-2

Kus de Wereld – Kinderyoga. Onlangs ben ik Geertje Lodewikus gestart als gediplomeerd kinderyoga docente met het geven van kinderyoga aan kinderen in de leeftijdscategorie 6-9 jaar. Op 10 januari 2015 start er een nieuwe 10 lessen reeks op zaterdagochtend van 10.00-11.00 uur. Instromen is nog mogelijk. Een kinderyoga les kenmerkt zich door een afwisseling van dynamisch bewegen en rustmomenten. Er worden in de lessen afwisselend verhaaltjes voorgelezen, spelletjes gedaan, getekend, gezongen en gedanst. In de lessen van yoga voor kinderen is er naast beweging en creativiteit ook aandacht voor stilte en ontspanning en mindfulness.  Meer informatie vindt u op: www.kusdewereld.nl

___________________________________________________________________________________________________________________________

Inge Burgers maakt mooie klankmeditaties, met klankschalen, inspirerende teksten, mooie foto’s. En als je op http://www.ingeburgers.nl klikt dan zijn er nog veel meer. Kom tot rust en neem even 5 minuten voor je zelf in: ik ben zijn!

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Even voorstellen: Esther König. Na een jarenlange zakelijke carrière als directie-secretaresse/marketing, kreeg ik steeds meer het gevoel dat ik ‘niet op mijn plaats zat’. Dit gevoel werd met de tijd steeds sterker. Het werd tijd om aan mijn ware zelf te werken. Tijdens mijn lange spirituele reis op zoek naar mezelf, na vele cursussen en trainingen en een “harde”, maar mooie leerschool in mijn leven, heb ik eindelijk rust gevonden en kan ik nu alles wat ik geleerd heb, in de praktijk brengen. En vooral, genieten! Accepteer datgene wat je meemaakt en het zal je rijkdom brengen in je persoonlijke ontwikkeling! Vanaf donderdag 8 januari start ik met de nieuwe cursus “Bewustwording en Meditatie”. Deze geef ik in de Nieuwe Pannehoef, Wilhelminalaan te Oosterhout op: Donderdag- en/of vrijdagmiddag van 14:00-16:00 uur. Eventueel vrijdagavond van 19:30 – 21:30 uur. Invulling exacte dagen in overleg. Ik ben tevens gecertificeerd coach op het gebied van burn-outs, gecertificeerd Practitioner Reconnection Healing en Rouwverwerking. Kosten: € 85,00 voor 7 lessen à 2 uur. Voor informatie of inschrijving: 06-10603326 estherkonig@hotmail.com of kijk op:  www.coachbureau-ishtar.blogspot.com

______________________________________________________________________________________________________________________

Een van de vele vormen van eenzaamheid is een herinnering hebben en er met niemand over kunnen praten.

______________________________________________________________________________________________________________________

IMG_0860 

Verdwaald in het volkenkundemuseum. Afgelopen zomer was ik samen met mijn vrouw Arna een weekend in het prachtige Leiden. En daar staat het volkenkunde museum, een aanrader. We gingen speciaal kijken naar de prachtige foto’s van Jimmy Nelson, die werden op prachtige grote lichtschermen vertoond. www.onlinegalerij.nl/2013/10/21/before-they-pass-away/   Maar het museum is zo groot dat je er gemakkelijk kunt verdwalen. Wat op ons zo’n indruk heeft gemaakt dat er in alle tentoonstellingszalen met beamers ofwel lichtschermen gewerkt wordt. Dus in het gedeelte Oceanië, prachtige voorwerpen uit dat Werelddeel, met daarachter prachtige opname, die wisselen. En zo ook in de zalen van Azië, Zuid Amerika, etc. En op een bepaald moment was ik verdwaald en ik keek in de spiegel en ik zag mijn eigen gezicht in een bewoner van Nieuw Zeeland. En omdat het echt waar is, heb ik er meteen een foto van gemaakt, zodat ik jullie kan overtuigen hoe boeiend en leuk het is om een dagje Volkenkunde museum te doen. www.volkenkundemuseum.nl

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hans Sibbel ofwel Lebbis, kan zo heerlijk te keer gaan, schofferen, je te kakken zetten, maar hij heeft ook een andere kant, kijk maar. Ik wens je zo’n terrasje toe deze zomer!

 

2 Reacties

 • leny van Vugt,
  Geplaatst 18 januari 2015 20:12

  Piet, het was weer verhelderend!

 • annelies,
  Geplaatst 31 januari 2015 21:01

  Hoi piet
  Wat ben ik toch weer blij met de eerste nieuwsbrief
  Nu nog 11 ik kijk er echt elke maand naar uit.Veel inspiratie voor mijn.Dank je wel

Plaats reactie