Nieuwsbrief December

IMG_0551

Kerstwens. De bron in jezelf vind je daar, waar je de vreugde van de bekommernis om elkaar ervaart. Onze ogen zien licht en kleuren, onze oren horen geluiden; evenzo is ons hart het zintuig voor het ervaren van vreugde. Deze vreugde is het spoor van medemenselijkheid dat in ons hart trekt, het spoor waarlangs we de bron van Zijn kunnen vinden. Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een vrede vol 2015!

 

Geloven en volharden. Er was eens een man met een hele grote wens. Hij wenste behalve iets voor zichzelf ook iets voor de wereld om hem heen. Het was een mooie wens, die de mensheid veel voorspoed en vrede zou brengen. Maar omdat deze man er niet uitzag zoals men dat graag wilde, werd hij niet geloofd. Toch wist hij met zijn wens die hij kon uittekenen als een schitterend beeld van een nieuwe wereld, een rechtvaardige samenleving met open communicatie, gelijke rechten en vreedzame samenwerking een aantal mensen te raken. Want hij geloofde er zelf heilig in dat het ooit zover zou komen en hij kon ook niet anders dan er met andere mensen over spreken. Een aantal mensen spraken hem na en vertelden zijn wens weer door aan anderen. Maar er waren ook mensen die twijfelden en tegen hem zeiden: “Je bent niet goed wijs. Dit kan nooit gebeuren, het is onrealistisch. Het is niet haalbaar. Mensen zijn nu eenmaal egoïstisch en materialistisch en er is in de wereld niet genoeg liefde die hiervoor nodig is. Toch hield hij vol dat het mogelijk was en dat hij er in geloofde. Hij vergeleek zijn wens met die van de wereldreiziger. Deze wilde op zijn wandelschoenen de hele wereld bereizen. Ook tegen hem zeiden de mensen dat het niet mogelijk was en hij niet voldoende tijd zou hebben in zijn leven om dit te bereiken. En de wereldreiziger antwoordde dan: “Doordat het mijn wens is om de hele wereld te bereizen heb ik iedere dag een reisdoel. En als ik daar ’s avonds aankom voel ik mij heel gelukkig, omdat het dan net is alsof mijn wens in vervulling is gegaan. Maar er was ook een groep mensen die onze man gevaarlijk vonden. Toen ze zagen dat het geloof zo besmettelijk was dat anderen ook dezelfde wens gingen koesteren, besloten ze hem uit te schakelen, voordat hij nog meer aanhangers zou krijgen. Ze konden hem niet doden, omdat zijn aanhang inmiddels was gegroeid, maar opsluiten kon wel en zo kwam hij in de gevangenis terecht. Na vele jaren was een journalist op zoek naar slecht nieuws, zoals een goede journalist behoort te doen. Hij dacht dat het wel een triest en ellendig verhaal zou opleveren als hij de gevangen genomen man zou interviewen nu hij al ruim tien jaar gevangen zat. Tot zijn verbazing vertelde de man dat het hem goed ging, vooral omdat hij nog steeds geloofde in zijn wens, zich vaak voorstelde hoe het zou zijn als zijn wens uit zou komen en dat deze gedachte hem vrolijk en opgewekt maakte en veel vertrouwen gaf. ‘Bovendien’ zei de man ‘is mijn gevangenschap het bewijs dat ze mijn wens serieus hebben genomen, waardoor ik er nog meer in geloof!’ De journalist verliet de man en besloot over weer tien jaar terug te komen in de overtuiging dat de man dan geknakt zou zijn en hem het beloofde portie ellende zou opleveren. Maar tien jaar later was de man nog steeds ongebroken, opgewekt en vol vertrouwen. “Het grote verschil,’ zei hij ‘met uw vorige bezoek is dat het uitkomen van mijn wens nu weer tien jaar dichterbij is gekomen!’ Uiteindelijk bleef Nelson Mandela zevenentwintig jaar in de gevangenis en kort na zijn bevrijding realiseerde hij samen met De Klerk, zijn bevrijder, de eerste regering die bestond uit blank en zwart.

5 december 2013

_____________________________________________________________________________________________________________

Volharden is de materiele tegenhanger van geloven en geloven is de geestelijke variant van volharden. Geloven is ja zeggen tegen je eigen wensbeelden, terwijl volharden ja zeggen is tegen het werk waar je aan begonnen bent. Volharden is de fase waarin je geloof op de proef wordt gesteld. Marinus Knoope (De Creatiespiraal)

________________________________________________________________________________________________

  24 December om 22.00 uur Kerstviering!Wederom in de Mariakerk en wel voor de laatste keer, Wilhelminalaan 63 in Oosterhout. Het is weer een prachtig verhaal wat gaat over de 4e koning, een versierde kerk, 500 theelichtjes branden, 2 zangeressen, musici op piano, fluit, percussie, kortom ambiance verzekerd. Kom op tijd, in deze herberg is plaats voor iedereen! 

_________________________________________________________________________________________________________________

566390_10151607753384622_1267908494_ De 12eWereldvredewandeling op dinsdag 31 december. Vertrek om 10.00 uur bij de Mariakerk, Wilhelminalaan 63, 4905 AT. Oosterhout.Via de Ridderstraat lopen we naar de heilige driehoek. Waar we traditiegetrouw een vredeskaars afgeven bij de kloosters. We zijn om ± 11.45 uur terug bij de Mariakerk. Na de afsluiting van de wandeling is er koffie/thee en een ruimte om het lunchpakket op te eten. Je hoeft je niet op te geven!

566318_10151607753814622_909765304_n[2] De 22eWereldvredemeditatie op dinsdag 31 december. Aanvang 12.45, de Mariakerk gaat om 12.00 uur open. De meditatie duurt ruim een uur. Om precies 13.00 uur Nederlandse tijd vindt er op verschillende plaatsen in Nederland en over de gehele wereld een vredesmeditatie plaats. Miljoenen mensen staan op dat moment even stil bij de vrede in zichzelf, de vrede in hun omgeving en de vrede in de wereld. De Wereldvredemeditatie kan gezien worden als een goede afsluiting van 2014! Er is mogelijkheid tot een vrije gave.

______________________________________________________________________________________________________________

Tweedaagse workshop: Geweldloze Communicatie! 30 en 31 Januari 2015. In ons dagelijks leven komen we allemaal situaties tegen die ons uitdagen. Hoe we er op reageren ligt aan onze achtergrond, aan wat wij uitstralen en hoe we op dat moment in ons vel zitten. Hoe meer harmonie er in onszelf aanwezig is, hoe meer harmonie we verspreiden. Geweldloze communicatie maakt zaken duidelijk en helder. Het blijkt effectief in conflictoplossing, in de opvoeding, in het eigen groeiproces, in relaties en op het werk. Het laat je kracht naar buiten komen en maakt verbindingen uit liefde met de ander. In deze communicatie draagt ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Geweldloze communicatie begint met vrede van binnen. Zolang er onrust en irritatie in ons aanwezig is, wil dat er uit en zullen we dat communiceren, in woorden maar vooral in ons zijn. Het wordt een avond en een dag, waarbij we de vijf basisbegrippen van de geweldloze communicatie gaan verkennen. Waarneming – gevoel – behoeften – verzoek – mededogen. Docent: Piet van der Pluijm, yoga- en ontspanningsdocent. Datum: Vrijdagavond 30  van 20.00 tot 22.00 uur en Zaterdag 31 Januari van 09.00 tot 17.00 uur. Plaats: Ridderstraat 71, 4902 PA in Oosterhout. Opgave: 0162 450832. 75 euro inclusief, lunch, koffie of thee en tekst. Geweldloze Communicatie kan niet zonder mededogen en compassie, wil je hier méér over lezen klik dan op: Mededogen en compassie.

  Terugkomdag Geweldloze Communicatie 28 Februari 2015. Ieder half jaar is er een terugkomdag om te oefenen. Om met een aantal deelnemers die de basiscursus hebben gedaan te oefenen in geweldloos communiceren, om de stappen die daar voor nodig zijn, weer in praktijk te brengen met alle moeite die ons dat soms kost. Het gaat weer om het herkennen van de jakhals en de giraf in jezelf. De datum is zaterdag 28 Februari, aanvang 09.00 uur en einde 17.00 uur, inclusief lunch 50 euro. Meld je tijdig aan want ik werk met maximaal 6 deelnemers. Gegevens zie hierboven.

______________________________________________________________________________________________

De tekst spreekt voor zich!

___________________________________________________________________________________________________________

Onnatuurlijk. Het gaat niet goed met ons. Dat komt doordat de natuur steeds meer geweld wordt aangedaan, niet alleen door uitstoot van de industrie maar ook door toepassing van zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen….een mooi woord voor gif. Het is hoopgevend dat er initiatieven zijn voor meer natuurlijke vormen van agrarische productie, dus zonder al dat gif. Daardoor worden de producten echter duurder en dat wil of kan niet iedereen betalen. Onze agrariërs worden dan ook onvoldoende gestimuleerd om natuurlijker te gaan boeren en onze natuur raakt meer en meer vergiftigd. De ‘gif industrie’ wordt daarbij steeds inventiever; tegenwoordig hoeft het gif zelfs niet meer op de gewassen worden gespoten: de zaden zelf worden ondergedompeld in gif. Dan kunnen ze zo, met gif geïmpregneerd, de grond in; het gif zit dan vanaf het begin in de plant. Het gevaar uit zich in het duidelijke voorbeeld van de honingbijen. Hele bijenvolken gaan verloren als gevolg de vergiftiging van onze natuur. Dat de  honingproductie daaronder lijdt is nog niet het ergste: het meest heeft de bestuiving van gewassen daaronder te lijden. In bepaalde streken op de aarde is er al helemaal geen natuurlijke bestuiving meer. Ik verzin het niet: in de Chinese provincie Sichuan is er al zoveel gif toegepast dat de bijen er zijn uitgestorven en men de appelbloesems met de hand moet bestuiven. Onnatuurlijker bestaat niet! Wanneer dringt nou eindelijk het besef door dat het al vijf voor twaalf is?

___________________________________________________________________________________________________________

Volharden. De hengel klaar? De nep vlieg gebonden met een rustige worp beland deze op het water. Sneller dan ik kan zien breekt het water open . Een vis pakt mijn vlieg. Ik heb beet …………..voor het eerst sinds hele lange tijd. Ik begon al te twijfelen aan mezelf .. mijn techniek… mijn kunde… mijnuitrusting. Blijkbaar moest ik gewoon volharden in mijn doel. Vaak is dit alles wat nodig is. Volharden in geloof………in jezelf.

______________________________________________________________________________________________________________

Quantum fysica documentaire.

We zijn één! Mooie korte documentaire over de esoterische wetenschap, die steeds meer aansluiting vind bij de reguliere wetenschap. Sprekers zijn: John Hagelin en David Lynch. Het is wel goed opletten en kijk gerust 2 keer.

_____________________________________________________________________________________________________________

Met mooie klassieke muziek.

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest. Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Streef naar geluk.

____________________________________________________________________________________________________

 Diny en Josef weer actief in Bali. Diny en Josef Verschuren uit Geertruidenberg zijn afgelopen jaar weer heel actief geweest in hun project. Over geloven en volharden gesproken! Er is een foundation gesticht onder de naam Yayasan Cahaya Mutiara Ubud -oftewel Stralende Parel- is een organisatie voor en door mensen met een lichamelijke handicap. Het streven van de organisatie is om mensen met een fysieke uitdaging uit de isolatie en in de maatschappij te brengen. De organisatie stelt hen in staat een zelfstandig bestaan te leiden. De leden krijgen bijvoorbeeld een opleiding (administratie, handwerker, computer les, Engelse les), een (gedeelde) computer en er wordt transport en een baan –al is het maar voor enkele uren- gezocht. Of er wordt een rolstoel, prothese, krukken of gehoorapparaat aangeschaft. Dit is van levensbelang in een land zonder sociale zekerheid. Lees meer www.dinyverschure.nl

____________________________________________________________________________________________________

Volharding is een van de kernkwaliteiten van de succesvolle mens. Of het nu gaat om een ondernemer, werknemer, een topsporter of in een (top)baan. Toewijding en volharding zijn een Siamese tweeling. Zonder toewijding is volharding niet mogelijk. Doorgaans moet je eerst een aantal teleurstellingen slikken voordat het succes komt. Het is een leerproces. Veel mensen gooien te snel de handdoek in de ring. En dat is jammer. Zo’n teleurstelling draagt niet bij aan je zelfvertrouwen, dus het is beter om toch niet op te geven. Brandend verlangen! Maar hoe doe je dat dan? Toch doorgaan ook al lijkt het alsof het nooit iets zal worden? Of alles tegen zit? En niemand zit op je te wachten? Het lijkt alsof je trekt aan een dood paard? Op de eerste plaats moet je een ‘brandend verlangen’ hebben, zoals Nelson Mandela in zijn biografie verteld. Een duidelijk doel voor ogen hebben dat je echt heel erg graag wilt bereiken. Niet dat het je gewoon leuk lijkt, nee, écht willen. Het beste is nog als je alle schepen achter je hebt verbrand, dan moet je wel. Maar je hebt nog andere hulpbronnen. Bedenk bekrachtigende situaties. Situaties, in het verleden, waar je al prestaties hebt geleverd die je nu kunnen helpen. Waar je al hebt laten zien dat je doorzettingsvermogen hebt. Dat kan op een heel ander gebied zijn.  Zo is één van mijn passies wielrennen geweest. Vanaf mijn 14e jaar tot mijn 24e levensjaar was ik een fanatieke wielrenner, die iedere week veel kilometers trainde en in het weekend zijn wedstrijd reed. Lid van de Jonge Renner, reed ik klassiekers in binnen en buitenland en ik heb voor de wielerploeg Superia gereden en ging als jonge vent helemaal in de wielersport op, ik heb daar geleerd om met telleurstellingen, blessures en afwijzingen om te gaan. Deze sport heeft mij geleerd om door te zetten op momenten dat ik het niet meer zie zitten. Dat ik alleen maar wil stoppen en op een stoel zitten. Ik heb geleerd dat ik veel meer reserves heb dan dat ik dacht, meer doorzettingsvermogen en ook de wil om dat doel te bereiken. Dat ik met veel meer pijn en moeite kan omgaan dan dat ik dacht. Bekrachtigende situaties zijn deze lessen uit de sport die ik beoefende, ze hielpen mij in het verwezenlijken van mijn droom. Ook al ziet het er nog zo beroerd uit, die wil om de finish te halen is onverzettelijk. Dit soort ervaringen zijn enorm krachtig en behulpzaam. Je komt altijd wel een keer in de situatie terecht dat je het even niet meer ziet zitten. Of dat je omgeving druk op je uitoefent om er maar mee te stoppen. Wanneer je kunt putten uit zo’n bekrachtigende situatie uit je verleden, dan wordt je kans op succes vele malen groter. Nu fiets ik allang niet meer, maar nu loop ik hard. Ik heb in het verleden 2 marathons gelopen en loop nu 3x in de week een uur hard. Er is altijd iets dat je nog moet leren Een probleem is een probleem. Niets meer en niets minder. Het is geen persoonlijk falen. Een probleem is iets dat moet worden opgelost. Wanneer dat is gebeurd, doet zich het volgende probleem voor. Dat is gewoon zoals het leven in elkaar zit. Je kunt er alleen maar van leren. Wat is jouw bekrachtigende situatie vanuit het verleden die jou gevormd heeft?

___________________________________________________________________________________________________________________

Een handige man bouwt vestigingsmuren. Een handige vrouw sloopt vestigingsmuren! (Confucius 551 voor Chr)

_________________________________________________________________________________________________________________

  Workshop kennismaking Ayurvedische keuken: zaterdag 14 Maart 2015. Ayurvedisch koken is een manier van zorg dragen voor ons lichamelijke en geestelijk welzijn. Voor ieder mens is dit anders. Het voedsel dat hij of zij tot zich neemt hoort daarop te worden aangepast. Maar hoe kook je Ayurvedisch met Nederlandse groenten, specerijen en kruiden. In de workshop gaan we kijken welke constitutie je hebt, wat de Ayurvedische keuken zo speciaal maakt en er wordt ook gegeten. Datum zaterdag 14 Maart, aanvang om 14.00 uur en einde om ± 20. 00 uur. Kosten 55 euro. Inclusief maaltijd en syllabus. Plaats: Ridderstraat 71, 4902 PA in Oosterhout. Voor méér informatie klik: Voeding is meer dan datgene wat je tijdens het eten in je mond steekt  Opgeven 0162-450832. Plaats: Ridderstraat 71, 4902 PA Oosterhout.

________________________________________________________________________________________________________________

Mooie beelden, mooie mantra.

“Dhanyavad” komt uit het Sanskriet en betekent een diep gemeend dank je wel. Een dank je wel voor het leven, een dank je wel voor alles wat op ons pad komt. Vaak denken we dat tegenslagen ons “overkomen.” Dat lijkt vaak zo, maar als we het vermogen hebben dit “overkomen” te transformeren naar dankbaarheid, dan kunnen we anders kijken naar onze tegenspoed. Ananda = vreugde, plezier. Het is mooi om na het zingen van deze mantra in stilte denken aan iets waarvoor we dankbaar zijn. Wil je graag mantra’s zingen en mediteren, dan kan op iedere donderdagavond om 20.00 uur en op Vrijdagmorgen om 09.00 uur in de praktijk “werken aan innerlijke vrede” Ridderstraat 71, 4902 PA in Oosterhout. Kom vrijblijvend zingen en mediteren om te kijken of het bij je past. Wil je meer weten over mantra’s en meditatie klik dan op:

____________________________________________________________________________________________________________

Prachtige song, mooie beelden, genieten!

_____________________________________________________________________________________________________________

Een periode van mislukkingen is het gedroomde moment om het zaad van het succes te zaaien. Yogananda.

_____________________________________________________________________________________________________________

Wie kent Marcel Messing? Wie kent Coen Vermeeren? Hier een zeer interessante discussie/gesprek tussen hen. Coen, die vertelt dat dit onderwerp met alle mensen en alle systemen te maken heeft. Dat hij er vanuit een ingenieursmentaliteit, moeite mee heeft dat mensen met dezelfde opleiding als hij, deze kennis onderuit haalt. Ik zou daarop willen aanvullen, onderzoekt, weegt en behoud het goede. Klik onderstaande link aan en je zou zomaar betere info horen/zien dan ‘s-avonds op tv. http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/samenspraak-3-een-interessante-discussie/

__________________________________________________________________________________________________________

Schorseneren zijn een typische wintergroente. Ze wordt ook wel eens winterasperge of ‘armeluisasperge’ genoemd, omdat de smaak inderdaad een beetje op asperges lijkt. Een goede bereiding met schorseneren hoeft niet onder te doen voor asperges. Een andere bijnaam is ‘keukenmeidenverdriet’ of ‘huisvrouwenleed’ omdat het nogal een klus is om de zwarte wortels schoon te maken. Schorseneren leveren ongeveer 70 kcal per 100g op, wat iets meer is dan de meeste groenten. Ze bevatten veel ijzer, vezelstoffen en vitamine C, en behoorlijke hoeveelheden kalium, fosfor, calcium en magnesium. Ze bevatten ook inuline, dat is een fermenteerbaar, niet-oplosbaar zetmeel dat in het lichaam wordt omgezet tot fructose en dat werkt als prebioticum: het zou een positieve invloed hebben op de darmflora. Voor mensen met een prikkelbaar darmsyndroom zijn ze afgeraden, precies omwille van de aanwezigheid van die fermenteerbare suikers. Schorseneren zijn tegenwoordig bijna het hele jaar te koop, maar ze zijn het best van november tot maart. Ze moeten bij aankoop stevig aanvoelen, niet vertakt en helemaal droog zijn. Spoel de schorseneren goed af en schil ze dan met een dunschiller. Draag daarbij keukenhandschoenen omdat het kleverige melksap de handen hardnekkig vuil maakt. Leg de geschilde schorseneren meteen in een kom water met citroensap of azijn om bruinkleuren te voorkomen. U kunt de schorseneren ook ongeschild koken. Borstel ze dan droog goed af, kook ze gaar en schraap dan de schil af. Ook hiervoor gebruikt u het best een keukenhandschoen. Je kunt schorseneren koken, stomen, bakken, frituren of zelfs rauw eten gemengd in een slaatje; u kunt ze opdienen als groente, bv. puur met een klontje boter, met een bechamel- of kaassaus of gegratineerd in de oven, verwerkt tot puree of in de soep. Voeg een scheutje melk toe aan het kookwater, zo voorkomt u dat de schorseneren bruin verkleuren. Reken ongeveer 10 à 15 minuten om ze gaar te koken. Controleer af en toe tijdens het koken, ze moeten nog beetgaar zijn. Meer informatie, kijk op www.schorseneren.nl

______________________________________________________________________________________________________________________

Wat is jouw Top 2000 plaat?

Die van mij is Up where we belong van: John Robert “Joe” Cocker 1944) is een Engelse blueszanger. Hij werkte als pijpfitter en zat al in kleine bands in zijn geboortestad Sheffield, toen hij 15 jaar oud was. Jennifer Warnes (1947) is misschien wel de beste achtergrond zangeres uit de jaren, 70 en 80. Deze Amerikaanse heeft een prachtige stem, maar zij was niet iemand die graag op het podium vooraan stond. Up where we belong, is prachtig nummer dat in feite maar over een begrip gaat: liefde. We kunnen het niet genoeg bezingen dat de liefde ons optilt naar een hoger niveau! Dit was een hit in 1982. Wat is jouw hit voor de top 2000?

_________________________________________________________________________________________________________________

Liefde weet niets van het verleden, noch van de toekomst, liefde blijft voortdurend nieuw! Krishnamurti.

___________________________________________________________________________________________________

 De Financieel Raadsman introduceert de Eigen Woning-Zorg hypotheek. Graag help ik u met adviseren, uitzoeken, keuzes maken en regelen van een gewenste, passende oplossing. Het eerste gesprek, contact bij u aan huis is gratis. Ik ken Rien persoonlijk, vandaar dat ik met meer dan een gerust hart hem van harte kan aanbevelen. Rien heeft veel kennis op dit gebied, kan goed luisteren en je een advies geven wat je op dat moment nodig hebt. Als je een eigen huis hebt en je wordt ouder, dan is de eigen woning zorghypotheek een uitkomst. Ook bij twijfel over uw mogelijkheden, bel 0162-693 600 of mail me gerust. www.financieelraadsman.nl

____________________________________________________________________________________________________________

Zorg goed voor je lichaam zodat je geest zin heeft om erin te blijven wonen!

____________________________________________________________________________________________________________

cover_adempauzes_SF.indd

Geef het boek Adempauzes cadeau en je geeft meer dan een boek! Prijs 8 euro. 06-25276590.

______________________________________________________________________________________________

Relatie coaching!Als je problemen tegenkomt in je relatie is dat meestal een aanleiding om jezelf vragen te stellen, in welke ontwikkeling jij zit? Wie ben je?  Wat zijn je basisbehoeften en wat probeer je (bewust of onbewust) bij de ander te halen, of te veranderen.  Door naar je partner te (leren) luisteren kun je veel over je eigen gedrag te weten komen (leren). Vaak moeten mensen een drempel over om dit te durven. Tijdens een relatie coaching kun je samen ontdekken wat de kracht is van de ander, hoe je optimaal gebruik van elkaar kunt maken zodat je gezamenlijk, met gezonde inspanning, op ontspannen wijze en met goed resultaat samen verder ‘op weg’ kunt’. Voor wie is het geschikt? Voor iedereen die een betere relatie wil. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat iemand zegt: “Ik hoef geen goede relatie”.  Ons welzijn wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van onze relatie. Open staan voor verandering en werken aan de kwaliteit van je relatie geeft ontzettend veel voldoening en innerlijke rust. Voor informatie of een afspraak 0162 – 450832. Doe de relatietest en klik op:relatie test conflict

Luisteren.  Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven,  dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel, dan neem jij mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dan ook mag lijken. Dus, alsjeblieft, luister alleen naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren”.

_______________________________________________________________________________________________

 Ik ben geen hulpverlener, ik help. Zeven dagen in de week gaat Gerrit Poels (1929) om half zeven s’ avonds naar bed. Dat moet wel, want hij staat elke dag om een uur op. Dan eet hij vier boterhammen en drinkt een grote bak sterke koffie. Vervolgens stapt hij op zijn fiets en rijdt tot de morgen door de straten van Tilburg. Hij heeft al vaak de pers gehaald, maar sinds 2012 is een boek geschreven over Gerrit ook bekend als de broodpater genaamd: Een dwaas bestaan. Elke nacht fietst de Boordpater 30 kilometer door Tilburg om brood te bezorgen bij mensen die in financiële problemen zitten. Een dwaas bestaan is een inspirerend boek over de vierentachtigjarige Gerrit Poels. Hij doet dit al vanaf 1990, lang voordat de Voedselbank bestond. Van oorsprong is Poels priester, maar hij wilde liever iets doen. Ruim twintig jaar runde hij samen met zijn vrouw Huize Poels, een opvanghuis voor wie nergens heen kan. Het stel nam ook de zorg voor zes pleegkinderen op zich. Toen het centrum te professioneel werd, ging Poels met pensioen. ‘Ik ben geen hulpverlener. Ik help’, zegt hij over die beslissing. Hij bleef zijn klantjes bezoeken. Toen hij merkte dat er bij hen sterke behoefte was aan brood, begon hij de Stichting Broodnodig. ’s Ochtends haalt hij overgebleven brood op bij verschillende bakkers en maakt de tasjes klaar. ’s Middags staat zijn huis open voor wie brood nodig heeft, of gewoon wat vriendelijkheid. Een keer nam hij een vrije dag op, in 1979. Maar dat beviel hem totaal niet. Poels wil doorfietsen tot hij omvalt. Maar het vele fietsen houdt hem juist gezond. Hoezo geloven en volharden?

Uitgever: Valkhof. Prijs: € 8,50. ISBN: 9789056253035 Koop dit boekvia Bol.com – daarmee steunt u Genoeg!

_________________________________________________________________________________________________________________

Als je nooit probeert, zul je nooit slagen, maar als je probeert, loop je het risico dat je jezelf verbaast. Lama Thubten Yeshe.

_________________________________________________________________________________________________________________

Herman van Veen met Waylon, wat een prachtig lied.

_____________________________________________________________________________________________________________

‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’. Dit boek reikt verder dan andere loopbaanboeken, omdat het niet alleen focust op individuen, maar ook op maatschappelijke ontwikkelingen. Het laat zien hoe tegengestelde behoeften en drijfveren kunnen worden verzoend om meer te bereiken. Wie zich met behulp van dit boek op zichzelf èn op de wereld oriënteert, maakt grote kans op een loopbaanladder met wereldbanen: goed werk, voor een duurzame toekomst. Ik hoop dat het je nieuwsgierig maakt! Mocht dat zo zijn dan hebben we een mooie aanbieding lopen t/m 15 december: 2e boek halve prijs! Media BV en is verkrijgbaar in de webshop van www.doublehealix.com. Prijs 24 euro. Bestellen bij Delphius kan ook.  Welke loopbaanladder past bij jou? Staat jouw loopbaanladder tegen het goede gebouw? Doe de loopbaanladdertest! http://www.doublehealix.com/lola/questionnaire/

___________________________________________________________________________________________________________

Youp kan zo heerlijk relativeren!

3 Reacties

 • Miranda,
  Geplaatst 1 december 2014 14:41

  Heb weer even zitten te genieten van je nieuwsbrief en alle mooie teksten en muziek!

 • Jeanne Vogels,
  Geplaatst 1 december 2014 19:36

  Hallo Piet,
  Elke keer wanneer ik je nieuwsbrief ontvang kan ik niet wachten om hem te openen.
  Ik ben dan zeer benieuwd wat voor verassingen je weer voor me in petto hebt.
  Ook deze keer was het een bijzondere brief, een bewustmakende brief.
  Piet bedankt voor de ontroerende teksten, muziek en geweldige video’s.
  Blijf je vooral met toewijding en volharding inzetten om je medemens bewust te maken.
  Warme groet Jeanne.

 • Annelies,
  Geplaatst 7 december 2014 19:18

  Hoi Piet
  Heb weer genoten van je nieuwsbrief daarvoor mijn dank.
  En hoop in het nieuwe jaar weer te kunnen genieten van je nieuwsbrief.
  Groet Annelies

Plaats reactie